w numerze:
Pauliński Rok Jubileuszowy - 700-lecie>Zakonu
Dokąd jeszcze pośle ic Bóg? - 20 lat wspólnoty "Dom Zwycięstwa"
Duch wieje tam, gdzie chce- wykłady otwarte w seminarium
Nr 5(685) * J * ROK * LI * 3 II 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Szukajcie Pana

Wezwanie do szukania Pana zapewne większości z nas kojarzy się z czasem Bożego Narodzenia – z gwiazdą betlejemską, pastuszkami i Trzema Królami. Zakończyliśmy czas świętowania narodzin Boga, a 6 lutego rozpoczynamy w Kościele powszechnym okres Wielkiego Postu.
W Księdze Sofoniasza napisano: „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi” (So 2, 3). Dalej prorok mówi: „szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory” (So 2, 3). Nie jest to zatem szukanie bezbronnego Noworodka, który potrzebuje ludzkiej czułości, wrażliwości i delikatności serca. Nie będziemy szukać ciszy stajenki. Zbliżający się Wielki Post to poszukiwanie Tego, który nauczał oraz wsłuchanie się w trudne zalecenia owej nauki. To odnalezienie Jezusa modlącego się samotnie w ciemności Ogrójca. To również pójście za Nim wśród krzykliwego tłumu, szyderstw i kolejnych razów bicza. Szukajmy Pana jako ci dojrzali w wierze. Tym razem odwagi trzeba więcej niż wtedy, gdy leżał w betlejemskim żłobie.
Szukajmy Pana jako ci odważni, czyli tacy, którzy nie boją się pójść za Nim i za Jego koroną cierniową. Bardziej niż w jakimkolwiek innym czasie zwróćmy również uwagę na to, ile jest w nas Bożej pokory? Znajdując pokorę w sobie, pochylając głowy w Środę Popielcową, stajemy na rozdrożu, które może poprowadzić w dwie strony.
Tylko od nas zależy, czy pójdziemy drogą współczesnego hedonizmu odartego z potrzeby myślenia o bliźnich, czy za Jezusem, z krzyżem na ramionach.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenuswiadomości opracował ks. Dariusz Żurański

Oto jest dzień, który dał nam Pan

[Rozmiar: 17156 bajtów]
16 stycznia bp Andrzej Suski przewodniczył
Mszy św. na Jasnej Górze
Fot. BPJG Marek Kępiński
16 stycznia na Jasnej Górze w święto Matki Bożej Królowej Pustelników, patronki Zakonu Paulinów, biskup toruński Andrzej Suski został włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów.
20 stycznia w parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Toruniu bp Andrzej przewodniczył Mszy św., rozpoczynając Pauliński Rok Jubileuszowy z okazji 700-lecia zatwierdzenia Zakonu Paulinów. Eucharystia była również dziękczynieniem za włączenie Księdza Biskupa do Konfraterni Zakonu Paulinów.Uroczystość św. Pawła Pierwszego Pustelnika przypada 15 stycznia, natomiast 16 stycznia – święto Matki Bożej Królowej Pustelników, patronki Zakonu Paulinów. Tego dnia ojcowie i bracia paulini ponawiają zgodnie z tradycją Akt Zawierzenia Zakonu Matce Bożej. W tym roku dzień ten był szczególny dla ordynariusza diecezji toruńskiej bp. Andrzeja Suskiego, ponieważ został włączony do Konfraterni Zakonu Paulinów. Paulini w ten sposób wyrazili wdzięczność za zaproszenie ich do pracy duszpasterskiej na terenie diecezji toruńskiej i błogosławieństwo, wypływające z ojcowskiego serca Pasterza diecezji. Akt przyjęcia do Konfraterni temat tygodnia 16 stycznia bp Andrzej Suski przewodniczył Mszy św. na Jasnej Górze odczytał o. Jan Berny, sekretarz generalny Zakonu. O. Izydor Matuszewski powiedział m.in.: „Duchowa Konfraternia, do której włączeni są przyjaciele, współpracownicy i dobrodzieje Zakonu zarówno duchowni, jak i świeccy, sięga XIV wieku. Dzięki tej wspólnocie paulini mogli lepiej organizować swoje posłannictwo w Kościele. Dziś w łonie Królowej Polski składamy wszystkie dzieła Księdza Biskupa, prosząc Ją o nieustanną opiekę”. Bp Andrzej, dziękując za włączenie do paulińskiej Konfraterni, zaznaczył: „Jest to dla mnie i zaszczyt, ale też i zobowiązanie, aby wedle moich sił i możliwości wspierać to historyczne, dziejowe posłannictwo Zakonu Paulinów w Polsce. W tym dla mnie bardzo uroczystym momencie zawierzam Ci, Maryjo, diecezję toruńską, której jesteś patronką jako Pomoc Nieustająca. Zawierzam wszystkich naszych duszpasterzy, osoby konsekrowane, katolików świeckich; zawierzam w szczególny sposób Seminarium Duchowne i całe dzieło powołań w diecezji; zawierzam poszczególne parafie i wspólnoty zakonne. Maryjo, Matko dobrej rady, prowadź nas do Jezusa, który jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem”.

Następnie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja, z udziałem delegatów Kościoła toruńskiego, byłego generała Zakonu o. Jana Nalaskowskiego, ks. inf. Ireneusza Skubisia, konfratra Zakonu i redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Obecny był Przeor Jasnej Góry wraz z konwentem oraz ojcowie paulini z zagranicy, siostry zakonne i liczni wierni.
Homilię wygłosił bp Andrzej Suski, rozważając sytuację życia pustelniczego na pustyni, powiedział m.in.: „Pustynia to szkoła wierności i zawierzenia. To również szczególne miejsce łaski Boga i Jego miłosierdzia. Dawna pustynia stała się szkołą duchowych mocarzy. Wokół ojców pustyni skupiali się ludzie dążący do chrześcijańskiej doskonałości przez całkowite oddanie się Panu Bogu, samotność, ciszę, trwanie w modlitwie i medytacji. «Tego rodzaju życie jest wezwaniem skierowanym do bliźnich, całej wspólnoty kościelnej, aby nigdy nie traciła z oczu najwyższego powołania, które polega na nieustannym przebywaniu z Panem» – jak przekazał Jan Paweł II. Dzisiejsze święto otwiera nas na to wielkie bogactwo duchowości pustelniczej, którą się żywi, ale która również ubogaca Kościół i Zakon Paulinów. Znamienną cechą życia pustelniczego jest umiłowanie ciszy i milczenia. Bez milczenia nie ma prawdziwego dialogu z Nim, dialog wymaga słuchania drugiego człowieka.


Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski