w numerze:
Wielkanoc z pomysłem studentów - kartki świąteczne
Nad jeziorem Genezaret - na pielgrzymkowym szlaku
Chrześcijanie nie żyją według ciała- wykłady otwarte o rodzinie
Nr 6(686) * J * ROK * LI * 10 II 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Nie zamykajcie serc

Życie każdego człowieka, naznaczone jest krzyżem. Stoi on na początku i na końcu naszego życia. Kreślimy go na sobie na początku i końcu dnia, a także często w różnych ważnych i decydujących chwilach. Krzyż jest dla każdego z nas najlepszym przewodnikiem i głośno woła o powrót człowieka do Boga. W okresie Wielkiego Postu krzyż szczególnie nam przypomina o konieczności nawrócenia. Czym w ogóle powinno być nawrócenie człowieka? Nawrócić się, to zmieniać kierunek własnego życia, to postawić Chrystusa w centrum swojego, to wprowadzić Boga wszędzie tam, gdzie jeszcze tak często niewiele liczymy się z Jego wolą.
Wielu z nas podjęło piękne wielkopostne postanowienia, ale te postanowienia zawsze muszą mieć na celu zwrot w kierunku Boga, a nie osiągnięcie jakiejś ziemskiej korzyści. W poście konfrontujemy nasze życie w świetle Bożego Słowa. Celem Wielkiego Postu jest to, by uwierzyć na nowo Bogu i w Boga oraz postawić Go na nowo w centrum naszego życia. Pomocą w tej konfrontacji służą nam wielkopostne nabożeństwa: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Warto dzisiaj zadać sobie pytanie: czy w ogólne te nabożeństwa są obecne w moim życiu. Kiedy na takim nabożeństwie byłem ostatni raz…Wiele odpowiedzi na dręczące nas pytania da nam udział w Rekolekcjach Wielkopostnych oraz wielkanocna spowiedź św.
W Wielkim Poście rezygnuję z tego co sprawia mi wielką przyjemność, a wybieram w to miejsce coś bardzo wartościowego.
Przed nami jeszcze wiele wspaniałych wielkopostnych dni, wiele wspaniałych szans. Dla wielu ludzi, pewnie i niektórych z nas to ostatni czas, ostatni rok, może ostatnie rekolekcje wielkopostne w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki. Pięknie o tym mówi współczesna pieśń religijna: „Nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka do twych drzwi może ostatni raz…”

Ks. Wojciech Miszewski

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował ks. Dariusz Żurański

Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (1)
Od 1956 r. do Soboru Watykańskiego II.

[Rozmiar: 15716 bajtów]
Fot.ks. Marian Tomasz Kowalwski

Chrystus bowiem Również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.
(1 P 3, 18)

Kościół katolicki w Polsce po zakończeniu drugiej wojny światowej znalazł się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Władzę w kraju przejęli komuniści gotowi na realizację nie tylko radykalnych przeobrażeń politycznych i społecznych, szaleńczych pomysłów gospodarczych, ale przede wszystkim na walkę z religią. Wielkie znaczenie miało więc budowanie nowoczesnego laikatu katolickiego, wywodzącego się ze środowisk inteligenckich, w pełni świadomego i odpowiedzialnego za zachowanie chrześcijańskiego oblicza Polski. Początkowo działacze laikatu katolickiego, grupowali się wokół „Tygodnika Powszechnego” (wydawanego od marca 1945 r. do marca 1953 r.), „Tygodnika Warszawskiego” (wydawanego od listopada 1945 r. do września 1948 r.) i miesięcznika „Znak” (wydawanego od czerwca 1946 r.). Przełom polityczny jaki nastąpił jesienią 1956 r., przyniósł wznowienie wydawania „Tygodnika Powszechnego” (od grudnia 1956 r.), powstanie kolejnego czasopisma katolickiego – miesięcznika „Więź” (od lutego 1958 r.) oraz narodziny pięciu Klubów Inteligencji Katolickiej – samotnych wysp na oceanie realnego socjalizmu.


Początkowo Klub toruński, podobnie jak krakowski, poznański i wrocławski, miał być tylko oddziałem Ogólnopolskiego Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej z siedzibą w Warszawie, który powstał 27 października 1956 r. Na zjeździe przedstawicieli Klubów 10 marca 1957 r. utworzono Komitet Organizacyjny Związku Klubów Inteligencji Katolickiej. Jednak już 12 kwietnia 1957 r. na walnym zgromadzeniu członków toruńskiego Oddziału zaproponowano i przyjęto nowe brzmienie nazwy Klubu: Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu, zamiast dotychczasowej: Ogólnopolski Klub Postępowej Inteligencji Katolickiej Oddział w Toruniu.
Najmniejszy z pięciu klubów – Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu został formalnie zarejestrowany dopiero 10 lutego 1958 r. Jednak proces budowania stowarzyszenia, kształtowania się jego zasadniczych celów kulturalnych, społecznych i religijnych oraz formowania władz rozpoczął się już pod koniec 1956 i w pierwszych miesiącach 1957 r. Na decyzji centralnych instancji partyjnych o wydaniu zezwolenia na powstanie Klubu zaważyła postawa, w czasie październikowych wydarzeń 1956 r., jego założyciela prof. Karola Górskiego. Wystąpił on z przemówieniem na wieczornym wiecu studenckim w Dworze Artusa namawiając do spokoju. Ponadto stanął on wówczas w obronie sekretarza wojewódzkiego PZPR Władysława Kruczka, zasłaniając go przed wzburzonymi studentami własną osobą. Karol Górski stanowił dla studentów autorytet moralny, co niewątpliwie miało wpływ na złożoną mu przez władze w listopadzie 1956 r. propozycję kandydowania do sejmu. Jednak decyzja profesora, ku zaskoczeniu aparatu partyjnego, była odmowna.
Tymczasem rezygnacja z ubiegania się o mandat posła na sejm PRL przez prof. Karola Górskiego była czymś oczywistym, gdyż sprawowanie przez niego funkcji publicznej z nadania reżimu komunistycznego byłoby w wyraźnej sprzeczności do wyznawanego przez Niego systemu wartości, opartego na nauczaniu Kościoła katolickiego. Wobec powyższego Profesor skwapliwie zaproponował jednak, by w zamian władze wyraziły zgodę na utworzenie w Toruniu Klubu Postępowej Inteligencji Katolickiej. Propozycję Profesora wstępnie zaakceptowano i 7 stycznia 1957 r. ukonstytuował się tymczasowy zarząd Klubu oraz opracowano projekt statutu stowarzyszenia. Pierwszym prezesem Klubu został prof. Karol Górski (do marca 1957 r.), wiceprezesem – Józef Mielcarek, sekretarzem – Krystyna Porębska, a skarbnikiem – Maria Kossakowa.


Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski