w numerze:
Po wewnętrznej stronie domu -
zapiski duszpasterskie
Śladami Męki Pańskiej w Jerozolimie - pielgrzymka do Ziemi Świętej
Nawracajcie się!- Dzień Życia echo ze wzgórza bł. Matki Marii Karłowskiej
Nr 7(687) * J * ROK * LI * 17 II 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Droga Krzyżowa

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej bardzo dokładnie – właściwie krok po kroku – ukazuje poświęcenie, na jakie zdecydował się dla nas Jezus. I chyba tylko tutaj najpełniej dostrzec można Boga Człowieka, który z miłości jest pokorny, przyjmujący razy bicza, niosący krzyż. Spróbujmy przypatrzeć się Jezusowi idącemu drogą krzyżową. Spójrzmy w tę miłość, która dla nas przyszła na świat i dla nas cierpiała.
Spuszczony wzrok, przymknięte oczy. Miłość w pokorze przyjmuje wyrok. Oczy proszące o siłę, wiarę, moc wytrwania. Tak miłość bierze krzyż. Oczy, które widzą proch ziemi z bliska – miłość krzyżem przygnieciona. Oczy, które w oczy patrzą. To wtedy miłość z miłością się spotkała. Oczy, które rozumieją. Miłość, która potrafi przyjąć pomoc. Oczy, które ktoś otarł z czułością. To miłość, która potrzebuje ludzkiego dotyku. Oczy, w których jest ból słabości, bo miłość czasem także się męczy. Oczy, które widzą więcej – miłość nie jest ślepym zawierzeniem. Oczy, w których widać kres cierpienia. To miłość, która idzie mimo wszystko. Oczy, w których zagościło upodlenie. Miłość wstydem okrywa swą tajemnicę. Oczy, które zgadzają się na to, co konieczne – tak miłość cierpi dla miłości. Oczy, które zgasły, bo miłość nigdy nie umiera. Oczy komuś tak bliskie – to miłość oddana w ręce najczulsze. Oczy już nie nasze. Miłość pozostająca blisko… Popatrzmy w oczy kogoś, kto obok nas idzie drogą krzyża – kto cierpi kochając. To idzie sam Jezus.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował ks. Dariusz Żurański

Świadkowie nadziei
Naszym powołaniem jest ukazywanie jedynej nadziei współczesnemu człowiekowi, tak często pogrążonemu w zwątpieniu i rozpaczy. Świat nie może dać tej nadziei. Jest nią tylko Chrystus.

[Rozmiar: 17357 bajtów]
Bp Józef Szamocki przewodniczy modlitwom w katedrze toruńskiej.
Fot.Archiwum Redakcji.
Jezus Chrystus Syn Boga Żywego przyszedł na świat, aby zaświadczyć o miłości Boga do człowieka. Tę Dobrą Nowinę przekazał swoim uczniom i polecił im, aby poszli na cały świat oraz nauczali wszystkie narody. Każdy chrześcijanin jako uczeń Chrystusa zobowiązany jest świadczyć o Nim przed światem. Z grona ochrzczonych Chrystus wybiera niektórych mężczyzn i kobiety oraz powołuje ich do szczególnej zażyłości i przyjaźni z sobą. Wybrani w odpowiedzi na miłość Bożą rezygnują dobrowolnie z tego, co dla człowieka najcenniejsze: z własności, wolności i ludzkiej miłości. Od wieków droga rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – realizowana w różnych formach życia oddanego Bogu stanowi integralną część Kościoła, Oblubienicy Chrystusa. Dla świata zaś ma być zapowiedzią dóbr przyszłych w Królestwie Niebieskim.
Od 1997 r. Kościół corocznie w święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku w katedrze toruńskiej na uroczystej Eucharystii zgromadziło się ok. 170 sióstr zakonnych, ojcowie i bracia zakonni, a także osoby świeckie konsekrowane. Bp Józef Szamocki, nawiązując w homilii do ewangelicznej sceny ofiarowania Jezusa w świątyni, ukazał postaci Symeona i Anny jako wyczekujących na Mesjasza, wychodzących Mu na spotkanie. „Naszym głównym zadaniem – mówił Ksiądz Biskup – jest oczekiwać Pana, wychodzić Mu na spotkanie. To tajemnica życia i powołania osób konsekrowanych. Świat czasami dziwi się temu oczekiwaniu, nie rozumie go. Naszym powołaniem jest ukazywanie jedynej nadziei współczesnemu człowiekowi, tak często pogrążonemu w zwątpieniu i rozpaczy. Świat nie może dać tej nadziei. Jest nią tylko Chrystus. Ktokolwiek odkryje wielkość sceny ofiarowania Jezusa w świątyni, odkryje prawdziwą wolność. Oddać się Bogu na własność i w Nim odnaleźć całą wolność– oto sens i tajemnica życia osób konsekrowanych. Jakąż wartość musi mieć w oczach osób powołanych Bóg, objawiający się w Chrystusie, skoro decydują się na radykalizm pójścia za Nim, aby ukazywać człowiekowi prawdziwą nadzieję na nowy, lepszy świat? Kościół dziękuje dziś za dar powołania, za modlitwy i ofiary osób konsekrowanych”.
Po homilii osoby konsekrowane zgromadzone w katedrze odnowiły śluby rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, potwierdzając pełne oddanie się umiłowanemu nade wszystko Bogu. Przedłużeniem wspólnoty eucharystycznej była agapa w Centrum Dialogu.
Módlmy się, aby tak jak do tej pory, nie zabrakło wśród uczniów Chrystusa tych, którzy usłyszawszy subtelny i pełen miłości głos Mistrza, zostawią wszystko i pójdą za Nim, aby nieść współczesnemu światu Ewangelię nadziei.

s. Nina Filipczyk CSDP
referentka
Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski