w numerze:
Od powstania TKK do odzyskania niepodległości w 1989 r. - dzieje Klubu Inteligemcji Katolickiej w Toruniu
Rodzina - nic jej nie może zastąpić - wykłady o rodzinie
Nr 15(695)* J * ROK * LI * 13 IV 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Dobry Pasterz

Istnieje wyobrażenie Jezusa – mężczyzny idącego w białej szacie ze stadem owiec i niosącego jagnię. Jezus Dobry Pasterz. Stawia się wiele wymogów kapłanom, czyli współczesnym dobrym pasterzom. Musi to być przede wszystkim tzw. ksiądz z powołania, chętnie słuchający spowiedzi, z nabożeństwem sprawujący Mszę św., głoszący piękne kazania. Musi być oddany Bogu i ludziom, pobożny i religijny, ale nie oderwany od rzeczywistości; szczery, ale nie nietaktowny; otwarty, ale niespoufalający się. Musi również być kreatywny, by zorganizować atrakcyjną pielgrzymkę czy wakacje dla dzieci, ale nie może być przedsiębiorcą. I oczywiście nie może być zamożny, najlepiej, by nie miał samochodu, a przy łóżku umierającego chorego powinien stawić się natychmiast.
Musi, musi, musi… Wymagania i warunki. Gdzie miłość i miłosierdzie, gdzie zrozumienie i wsparcie modlitewne, gdzie tak wykrzykiwana wszędzie tolerancja? Dlaczego tym pojęciem mogą być objęci ludzie – jak to się dziś ujmuje – o odmiennej orientacji seksualnej, ale nie kapłan – człowiek grzeszny, mający ludzkie słabości? To już nie mieści się w granicach tolerancji i niestety często nie jest w stanie tego znieść nasza pseudowiara.
Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło pasterzy! Módlmy się, aby ci, którzy wybrali drogę kapłaństwa, mieli odwagę na niej wytrwać! Módlmy się, abyśmy w każdym kapłanie potrafili dostrzec Dobrego Pasterza!

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12279 bajtów]
Bp Józef Szamocki przewodniczył obchodom Święta Miłosierdzia Bożego w Toruniu
Fot. H.W.Kosińscy

Święto Miłosierdzia Bożego
W diecezji toruńskiej główne obchody Święta Miłosierdzia Bożego co roku odbywają się w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na toruńskich Koniuchach. Skarbem tej świątyni oprócz krzyża Drzewa Życia, które było głównym elementem papieskiego ołtarza w Toruniu, jest obraz Jezusa Miłosiernego pobłogosławiony przez Jana Pawła II. Obraz peregrynował po parafiach diecezji. W Święto Miłosierdzia Bożego 30 marca podczas wszystkich Mszy św. w tym kościele homilie o Miłosierdziu Bożym głosił wicerektor toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Marcin Staniszewski. O godz. 15, w Godzinie Miłosierdzia, odbyła się uroczysta Suma, której przewodniczył bp Józef Szamocki. Mszę św. koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów z diecezji. Licznie zgromadzonych wiernych przywitał kustosz sanktuarium ks. prał. Stanisław Majewski. Obecni byli m.in. posłanka na Sejm Anna Sobecka i prezydent Torunia Michał Zaleski. Ks. prał. Majewski podkreślił, że w tym kościele i tej parafii nie tylko prosi się o miłosierdzie Boże, lecz także parafianie starają się realizować wyobraźnię miłosierdzia. Przykładem jest ostatnia inicjatywa, jaką jest Dom Opieki Samarytanin. Ksiądz Prałat zwrócił się z wdzięcznością do wszystkich, którzy wspierają tę inicjatywę.
Bp Józef Szamocki przybył na uroczystość bezpośrednio z warszawskiego lotniska. Powrócił bowiem z Ziemi Świętej, gdzie uczestniczył w spotkaniu biskupów oraz ludzi świeckich z Europy zatroskanych o przyszłość naszego kontynentu. W homilii nie zabrakło akcentów nawiązujących do Święta Miłosierdzia i zakończonej pielgrzymki. Kaznodzieja podkreślił, że potężne tsunami, będące wielką falą zła i nienawiści, zmiotło z chrześcijańskiej Europy poczucie Boga i sacrum. Świat stał się liberalny w poglądach na życie. Kraje, z których w ciągu wieków wyjeżdżało najwięcej misjonarzy, dzisiaj borykają się z problemami braku powołań i opustoszałych kościołów. Jest jednak potężna siła dobra, która zaczyna zataczać coraz większe kręgi. Dzieje się to m.in. dzięki takim ludziom, jak Jan Paweł II czy Matka Teresa z Kalkuty. Zło nigdy nie jest w stanie pokonać dobra.
Jednym z głównych akcentów Święta Miłosierdzia jest publiczna cześć obrazu Jezusa Miłosiernego. Po zakończonej Mszy św. obraz niesiono w uroczystej procesji tak, aby każdy mógł spojrzeć na niego z bliska. Następnie wierni odśpiewali Koronkę. Każdego roku szczególnym momentem jest pobłogosławienie obrazów Jezusa Miłosiernego. Dzisiaj pewnie już nie ma domu i mieszkania, w którym brakowałoby takiego obrazu. Ostatnim akcentem uroczystości było ucałowanie relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej. Wierni podchodzili do Księdza Biskupa, aby ucałować relikwiarz. Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, lecz także łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. Tego dnia w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rzesze wiernych przystąpiły do Źródła Życia.

Wszyscy, którzy pragną nie tylko w tym dniu uczcić Miłosierdzie Boże i prosić o nie, mogą to uczynić codziennie. Kustosz sanktuarium zaprasza do korzystania ze Zdroju Miłosierdzia – w każdy piątek o godz. 15 odprawiana jest godzina Miłosierdzia Bożego.


ks. Wojciech Miszewski
Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski