w numerze:
Diecezja Toruńska w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich
Brązowi medaliści - Mistrzostwa Polski Księży w Halowej Piłce Nożnej
Rekolekcje z św. Ojcem Pio - powstała kolejna Grupa Modlitwy
Nr 17(697) * J * ROK * LI * 27 IV 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Módl się za nami

Już niebawem maj – „najpiękniejszy miesiąc maj Twoim, Matko, jest od lat. Najpiękniejszy miesiąc maj, gdy Cię wielbi cały świat”. To słowa pieśni, którą śpiewamy w maju w parafiach. Zielenią się trawy, drzewa i pola, aż chce się śpiewać:„Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone …”.Ten piękny miesiąc poświęcony jest Najświętszej Maryi Pannie. Gromadzimy się w kościołach parafialnych, kapliczkach, przy przydrożnych figurach, aby przez odmówienie Litanii Loretańskiej oraz śpiewy uczcić Matkę i Królową.
Ileż to razy w dziejach naszego narodu doznawaliśmy Jej szczególnej opieki oraz pomocy, bo Ona jest dobrą Matką i Królową z Jasnej Góry. Maryja otacza nas płaszczem matczynej miłości. Któż od Niej, która tak jak my była człowiekiem, bardziej rozumie ludzkie słabości i cierpienia?
Dzisiaj człowiek jest coraz bardziej zabiegany, zapracowany, ale w pędzie codziennego życia nie może zapomnieć o chwilach wytchnienia oraz modlitwy. Takim wytchnieniem może być udział w nabożeństwie majowym. Tłumaczymy się brakiem czasu. A ile go tracimy na oglądanie telewizji, czytanie gazet, plotki z sąsiadami? Nie mówmy tylko, że kochamy Maryję, ale wskażmy to naszym życiem. Miłość domaga się znaku, a takim znakiem może być, oczywiście w miarę możliwości, udział w nabożeństwie majowym. Jeżeli nie możesz uczestniczyć w nim w świątyni, klęknij z rodziną w swoim domu i pomódl się do Maryi. Przecież Ją kochasz. Każdy z nas ma jakieś podziękowania, prośby i błagania, które chce przedstawić Matce. Każdy z nas winien Jej wdzięczność, bo wstawia się za nami u Jezusa Chrystusa. Maryjo, Królowo Polski, Matko Nieustającej Pomocy –módl się za nami do Boga.

ks. Dariusz Żurański

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował ks. Dariusz Żurański

[Rozmiar: 9374 bajtów]
fot. GraziakoZ nadejściem miesiąca maja, który pobożność wiernych już dawno poświęciła Maryi Bogurodzicy, dostrzegamy wzruszające widowisko wiary i miłości, jakie wkrótce przedstawi cała ziemia na cześć Królowej Niebios. W tym bowiem miesiącu chrześcijanie, i w świątyniach, i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. Maryja jest drogą, która wiedzie do Chrystusa
Paweł VI, Encyklika w sprawie modłów do Matki Bożej w miesiącu maju „Mense maio”
Dzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (6)
W czasach trudnej wolności

Koncesjonowane wybory do Sejmu i w pełni wolne do Senatu 4 czerwca 1989 r. przyniosły miażdżące zwycięstwo kandydatom Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność” (do Sejmu weszli Jan Wyrowiński i Krzysztof Żabiński, do Senatu – prof. Alicja Grześkowiak i prof. Stanisław Dembiński). Zmiany polityczne i społeczne nabierały coraz szybszego tempa. 24 sierpnia 1989 r. na urząd premiera desygnowany został Tadeusz Mazowiecki – działacz i publicysta katolicki, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie oraz redaktor naczelny miesięcznika „Więź” (1958-1981). Rozpoczął się trudny, kilkuletni proces odbudowy niepodległości i suwerenności Polski, w którym czołową rolę mieli odegrać działacze laikatu katolickiego. 1 października 1989 r. walne zebranie członków Toruńskiego Klubu Katolików uchwaliło powrót do historycznej nazwy: Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu.
Potrzeba budowy społeczeństwa obywatelskiego zrodziła wśród działaczy KIK-u pomysł zorganizowania wykładów, które miały być próbą odpowiedzi na kluczowe problemy moralne i społeczne. Wiosną 1990 r. zainicjowano cykl wykładów i spotkań dyskusyjnych „Miejsce i rola środowisk katolickich w społeczeństwie pluralistycznym”. Do nowych inicjatyw klubu należało zorganizowanie w 1992 i 1993 r. Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, warsztatów literackich dla młodych poetów oraz Konkursu Poetyckiego Młodych. Warto także odnotować realizowany w latach 1995-1999 cykl kilkudziesięciu wykładów zatytułowany „Czytając «Katechizm Kościoła Katolickiego»”, sympozjum poświęcone encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio” współorganizowane z UMK i WSD w kwietniu 1999 r. czy konkurs dla młodzieży akademickiej „Jan Paweł II – świadek nadziei” rozpisany w październiku 2002 r.
W pierwszej połowie lat 90. XX wieku w klubie działały następujące sekcje: charytatywna, nauki społecznej Kościoła, rodzin, współpracy z Polonią oraz grupa samokatechizująca. Sekcja rodzin, oprócz organizacji spotkań świątecznych dla dzieci i wypoczynku w czasie wakacji letnich, rozpoczęła prowadzenie poradni dla rodziców, w której można było znaleźć fachową pomoc pedagoga bądź psychologa. Szczególnie prężnie działała sekcja współpracy z Polonią kierowana przez Ryszarda Konikiewicza. W 1990, 1991 i 1992 r. sekcja ta zorganizowała trzytygodniowe letnie kursy teologiczne dla katechetów – Polaków z Litwy oraz Białorusi. Kursy te udało się zorganizować dzięki uzyskaniu subwencji od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz ofiarnej, społecznej pracy wykładowców. Łącznie we wszystkich edycjach kursu wzięło udział ponad 100 rodaków zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie. Ponadto w 1990 r. członkowie sekcji ufundowali oraz przekazali bp. Tadeuszowi Kondrusiewiczowi z Grodna paramenty i szaty liturgiczne, kilkadziesiąt egzemplarzy Pisma Świętego, książeczek do nabożeństwa w języku polskim, a także dewocjonalia. Latem 1993 r. sekcja współpracy z Polonią przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Wileńszczyzny przeprowadziła szkolenie muzyczne dla organistów z Białorusi.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku nastąpił rozkwit działalności charytatywnej. W latach 1994-1999 klub wspomagał finansowo obozy dla dzieci ze środowisk zagrożonych w Beskidzie Żywieckim, obozy młodzieży polskiej i harcerzy z Białorusi, w tym udział młodzieży z Białorusi w ogólnopolskim zlocie harcerzy w Gnieźnie latem 2000 r. Ponadto stowarzyszenie ufundowano kilka stypendiów specjalnych m.in. dla pochodzącej z Ukrainy uczennicy szkoły sióstr urszulanek SJK w Pniewach, studentki UMK pochodzącej z Białorusi oraz kleryka WSD.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski