w numerze:
Ze św. Franciszkiem wśród skał La Verny -
na pielgrzymim szlaku
Powołanie jest wielka tajemnicą -
rozmowa z ks. kan. Marianem Kruszoną
Nr 19(699)* J * ROK * LI * 11 V 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Ducha Świetego dla wszystkich

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II wypowiedział znamienne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój!”. To zdanie jest dziś szczególnie istotne bowiem, obchodząc uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wznosimy wzmożone modlitwy o dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Bożą.
W naszej diecezji 12 maja obchodzony jest Diecezjalny Dzień Modlitw za Chorych. Jak bardzo potrzebna jest siła Ducha Świętego cierpiącym doskonale wiedzą ci, którzy doświadczają krzyża choroby w każdym znaczeniu, cierpią krótko lub długo, w domu lub szpitalu. Ci ostatni jednak wiedzą coś jeszcze, bo na własnej skórze doświadczyli, jak bardzo potrzebne są dary Ducha Świętego pracownikom służby zdrowia. Są lekarze z sercem i z oddaniem interesujący się zdrowiem swych podopiecznych. To ci zawsze do dyspozycji, gotowi spieszyć z pomocą. Bóg im zapłać! Są pielęgniarki, anioły, cierpliwe, uśmiechnięte. Tak, są takie! Bóg im zapłać! Niestety chory, szukając pomocy, może spotkać się również z wszechwiedzącymi lekarzami, obdarzonymi roentgenem w oczach i ultradźwiękami w dłoniach. Ci bez badań wiedzą, co jest choremu. W szpitalach pracują pielęgniarki, których sam widok podnosi pacjentom ciśnienie, niemiłe, o niskiej kulturze osobistej.
Generalizowanie zazwyczaj nie jest sprawiedliwe, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że te najbardziej opryskliwe pielęgniarki to te najgłośniej krzyczące w strajkach o podwyżkę płac. Cóż, dobro nie jest hałaśliwe…

Boże Ojcze, „niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.


Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14816 bajtów]Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco łask drogich przyjdź, Światłości sumień. (...) Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary

Fragment Sekwencji do Ducha Świętego


Anthonias van Dyck,
"Zesłanie Ducha Świętego"

Echo ze wzgórza bł.Marii KarLowskiej
Matka uczniów Chrystusa

Błogosławiona Matka Maria Karłowska prowadzi nas przez liturgię Kościoła, stawiając nam przed oczy dzieje zbawienia – dzieło miłosiernej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dziś chce nam przypomnieć obraz „Jezusa rozpiętego na krzyżu. U stóp krzyża – Matka Boska, św. Jan”. Z krzyża słyszymy testament Boskiego Odkupiciela: „Niewiasto, oto syn twój... Synu, oto Matka twoja...”. W Janie, umiłowanym uczniu, my wszyscy, którzy chcemy należeć do grona uczniów Chrystusa, zostaliśmy dziedzicami tego testamentu. Maryja rozumiała, dlaczego trwała pod krzyżem i wiedziała, że Jej macierzyństwo nie kończy się z chwilą śmierci Zbawiciela. Stała się Matką uczniów Syna i tych, którzy przez wieki będą kształtować swe życie w szkole Boskiego Odkupiciela. Bł. Matka Maria wkłada w usta Maryi takie słowa: „Syn mój z krzyża rzekł św. Janowi: Oto Matka twoja, a Mnie: oto syn twój! – To było powiedziane do wszystkich chrześcijan. Ja wiernie wykonałam zawarte w tych słowach polecenie. Powinniście i wy swoje wykonać”.
Tak to pod krzyżem Boskiego Odkupiciela człowieka dokonało się ogłoszenie Jego Matki Matką wyznawców Chrystusa, Matką Kościoła. W maju wspominamy Zesłanie Ducha Świętego, które stało się udziałem Matki Pana. Razem z uczniami czekała na ten zapowiedziany dar – Ducha Pocieszyciela, towarzyszyła Kościołowi. Oblubienica Ducha Świętego przez Niego została umocniona jako Matka tych, których On posyła, by głosili Prawdę i Życie, by ukazywali Drogę, którą jest Syn Boga. Ona, która pierwsza uwierzyła, jako Matka uczniów stała się naszą Przewodniczką w wierze. Ona, która nie zachwiała się w zawierzeniu Bogu nawet u stóp krzyża, stała się Gwiazdą nadziei uczniów.
Bł. Matka Maria poucza nas słowami, które wkłada w usta Maryi: „Apostołowie i uczniowie mego Syna zawsze uważali mnie za Matkę. Udawali się do mnie jako Matki. Ja ich pocieszałam, nauczałam, ratowałam ich w potrzebach. Syn mój obdarzył mnie przez Ducha Świętego najwyższym stopniem miłości, pokory i wszelkich cnót. Obdarzył światłem prawdziwej mądrości, która nie tylko mnie samej, ale i innym zdolna jest służyć. Nie miej więc żadnych wątpliwości – idź za mną – Ja będę twoją Matką i Przewodniczką. Dzieci moje wiodę za rękę”.
Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI memoriał o oficjalne ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. Namiestnik Chrystusa dokonał tego aktu 21 listopada 1964 r., na zakończenie III Sesji Soboru Watykańskiego II. „Oto jego słowa: Ku chwale Najświętszej Maryi Panny, oraz ku naszej radości, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, czyli całego Ludu chrześcijańskiego, zarówno wiernych, jak i pasterzy” (za: Listem pasterskim z 4 maja 1971 r. „Biskupi polscy ogłaszają święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła”). 4 maja 1971 r. – za zgodą Stolicy Apostolskiej – Episkopat Polski ogłosił święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, które odtąd jest obchodzone co roku w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Drugi dzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego to święto mojej Matki. „Czy moja ziemska matka żyje, czy nie, mam Matkę, która nie umiera, zawsze jest przy mnie obecna, czujna, służąca mi całą mocą swego Macierzyńskiego Serca i nigdy nie będę sam. Została oddana rzeszy, wszystkim ludziom i... mnie. Już nie będzie miała spokojnej chwili. Ludzie będą się do Niej zwracać w swych potrzebach, we wszystkich chwilach życia” – powiedział sługa Boży kard. Stefan Wyszyński.
Bł. Matka Maria Karłowska zachęca: „Do Maryi uciekaj się w każdym smutku, w każdym ucisku. Wszystkie modlitwy zanoś za pośrednictwem tej dobrej Matki, której wstawiennictwu nic odmówionym nie będzie”.
Przed nami liturgiczne spotkanie z Matką Kościoła. Pójdziemy do Niej, pójdziemy niejako do wieczernika Jej matczynego Serca, by w nim wciąż na nowo oczekiwać umocnienia przez Ducha Miłości. Błogosławiona przypomina nam, że „im serce czystsze, tym czulszym i wrażliwszym jest na wpływ miłości, która zapala, zagrzewa, dodaje odwagi, siły i ochoty, budzi pragnienie dobra. A miłość i Duch Święty – to jedno”.

Opracowała s. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP
Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski