w numerze:
Zapiswy do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
Eucharystyczny Ruch Młodych -
spotkanie w Gdańsku
Pół wieku cichej, niepozornej służby -
50 lat posługi w jednej parafii
Nr 21(701)* J * ROK * LI * 25 V 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Życiowe decyzje

Kończy się maj. Gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich są już po najważniejszych egzaminach na tym etapie życia. Zaczyna się czas trudnych wyborów. Młodzież gimnazjalna rozważa, jakie liceum wybrać, do którego jest szansa się dostać. Maturzyści stoją przed poważniejszą decyzją, od niej bowiem będzie zależało, czy spełnią powołanie, które Bóg im wyznaczył.
Egzamin dojrzałości zmusza do wejścia w dorosły świat. A ten świat nie jest tak cudowny, jak to się niejednemu młodemu człowiekowi wydawało, gdy otrzymał pierwszy dowód osobisty. Niestety, współczesna rzeczywistość narzuca szybkie tempo życia i niekiedy brutalne zasady. Umiesz okręcać sobie ludzi wokół palca, potrafisz wykorzystać czyjś talent lub umiejętności dla własnego dobra? Jeśli tak, to zapraszamy na casting do loterii życia: masz szansę na wygraną!
Wydaje się, że najważniejszą życiową decyzją, przed jaką staje dzisiejszy maturzysta jest kwestia wyboru sposobu życia. Nie chodzi o studia, jakie podejmie, pracę, którą zacznie wykonywać. Owszem, istotne jest, by być właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Robić to, co się lubi i do czego otrzymało się predyspozycje od Boga. Najtrudniej zdecydować się na prawe, uczciwe i bezkompromisowe moralnie życie. Kimkolwiek jesteś, młody człowieku, gdziekolwiek zawiodą cię twoje ścieżki, pamiętaj: Wymagaj od siebie, nawet wtedy, gdy inni nie będą od ciebie wymagali. Tak nauczał Jan Paweł II, a ty przecież należysz do pokolenia JPII.


Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. Dariusz Żurański

[Rozmiar: 11123 bajtów]Zostań z nami Serce Boże! Zostań z nami w Twoim Słowie i w Eucharystii, bo pragniemy słuchać Twego Słowa, wypełniać je i karmić się Twoim Ciałem. Bądź naszą Mądrością, abyśmy się nie wstydzili Twego krzyża i umieli podejmować nasz własny, odpowiadając na Twoją Miłość naszą miłością

Fragment Jubileuszowego Aktu Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Anthonias van Dyck,
"Zesłanie Ducha Świętego"

Duchowni diecezji chełmińskiej (26)
Wychowawca pokolenia Kolumbów

Pragniemy przedstawić charakterystyczną dla pomorskiego duchowieństwa sylwetkę kapłana społecznika, wychowawcy pokolenia wzrastającego razem z odrodzoną Rzeczpospolitą. Melchior Wańkowicz nazwał tę generację metaforycznie „zielem na kraterze”, bo wzrastała w obliczu nadciągającej nieuchronnej katastrofy. W końcu lat 50. XX wieku przylgnęło do niej miano „pokolenia Kolumbów”. Należeli do niej i bohaterowie z Szarych Szeregów, i święci męczennicy, jak ks. Stefan W. Frelichowski. Wychowawcy w większości podzielili ich los. Jednym z nich był ks. Fabian Sebastian Wierzchowski.
Fabian Sebastian Wierzchowski urodził się 20 stycznia 1887 r. w Kurkocinie w powiecie wąbrzeskim w rodzinie rolników Piotra i Wiktorii Wasikowskiej. Kształcił się w gimnazjum w Brodnicy. Była to szkoła o nastawieniu germanizacyjnym, jednak Polacy mogli uczęszczać na nadobowiązkowe lekcje języka polskiego, które prowadził nauczyciel francuskiego i języków starożytnych Antoni Chudziński, zasłużony badacz dziejów ziemi michałowskiej. Niestety, w 1901 r. po toruńskim procesie filomatów pomorskich, w którym na ławie oskarżonych aż 19. pochodziło z Brodnicy, zabroniono posługiwania się językiem polskim w gimnazjum. Ruch filomacki zamarł i ożywił się dopiero w 1908 r. Fabian Wierzchowski żegnał się ze szkołą, po egzaminie dojrzałości wyjechał na studia do Monachium.
W 1909 r. wrócił do kraju, by przyjąć sutannę kleryka Seminarium Duchownego w Pelplinie. 9 marca 1913 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jego pierwszymi placówkami wikariuszowskimi były Luzino i Strzepcz k. Wejherowa. W latach 1916-1917 administrował parafią w Stężycy k. Kościerzyny; wtedy wstąpił do Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Po krótkim wikariacie w Chojnicach został administratorem parafii w Pączewie k. Skórcza. W tej kociewskiej wsi posługiwał w latach 1918-1921. W listopadzie 1918 r., gdy Polacy przygotowywali się do przejęcia administracji lokalnej, ks. Wierzchowski został wybrany do Powiatowej Rady Ludowej w Starogardzie. Ks. Jan Walkusz w swojej monografii przedwojennego duchowieństwa diecezji chełmińskiej wymienia go wśród najbardziej aktywnych działaczy w sutannach.
Z początkiem 1923 r., po dwóch latach wikariatu w Nowym Mieście Lubawskim, zamieszkał w Gniewie. Uczył religii i łaciny w Państwowym Progimnazjum Humanistyczno-Koedukacyjnym. Monografia diecezji chełmińskiej z 1928 r. przedstawia go również jako kierownika tej szkoły. 88-letnia mieszkanka Gniewa, Halina Kosidowska, zapamiętała swojego księdza profesora jako dobrego człowieka, miłego, bardzo lubianego nauczyciela, opiekuna Sodalicji Mariańskiej. Z sentymentem wspomina organizowane przez niego dalekie wycieczki, np. do Zakopanego i kuligi do malowniczo położonej wsi Wyręby, gdzie gościnnie przyjmowała dzieci siostra księdza. Ks. Wierzchowski łączył powinności kapłańskie i obowiązki nauczycielskie z funkcją prezesa Zarządu Towarzystwa Czytelni Ludowych okręgu gniewskiego. Interesował się kulturą ludową Kociewia oraz gromadził materiały etnograficzne związane z tym regionem. Posłużyły one wybitnej etnografce Bożenie Stelmachowskiej (1889-1955) do napisania książki „Rok obrzędowy na Pomorzu”. W 1935 r., gdy progimnazjum w Gniewie zostało zlikwidowane z powodu trudności finansowych, Ksiądz Fabian został skierowany do Grudziądza.
Ks. Wierzchowski został katechetą i nauczycielem propedeutyki filozofii, a w latach 1937-1938 – dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski