w numerze:
Dążenie do prawdy nie jest antysemityzmem -
spotkanie z prof. Jerzym Nowakiem
Arturo Mari gościł na toruńskich Wrzosach
Na rowerach śladami Patrona Harcerzy
Nr 26 (706)* J * ROK * LI * 29 VI 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Apostołowie

Święty Piotr wielokrotnie zapewniał Jezusa, jak bardzo Go kocha i jak wiele jest w stanie dla Niego zrobić. W chwili próby jednak zaparł się Chrystusa. Wyrzekł się swego Pana. Co zrobił Jezus? Znał swego ucznia i wiedział, że ten się Go wyprze. Mimo to na Piotrze zbudował Kościół. Piotr stał się opoką i skałą. Chrystus zaufał temu, który niegdyś zwątpił.
Paweł wcale nie był taki święty. Jako Szaweł z Tarsu prześladował chrześcijan, przyczyniał się do ich schwytania, więzienia, torturowania, a nawet skazywania na śmierć. Można powiedzieć, że był wrogiem chrześcijaństwa rozkwitającego blisko dwa tysiące lat temu. Jak to zatem możliwe, że dzisiaj mówimy o tym człowieku św. Paweł? Nie można po ludzku pojąć, jakim procesem jest nawrócenie. Szaweł wezwany przez Boga nawrócił się i jako Paweł udał się do pogan, by ukazać im swojego i ich Zbawcę. Oddał życie za wiarę w Jezusa Chrystusa.
Ilu z nas – po pełnych złości zmaganiach z Bogiem, bliźnim i często z samym sobą – poczuło miłość Boga dającą pokój serca? Dzieje się to za przyczyną kapłana, który przekazał Słowo Boże, niekiedy dzięki postawie cierpliwej miłości drugiego człowieka. Czasami też nawrócenie przychodzi przez cierpienie, doświadczenie choroby bądź trudów, jakie niesie codzienność.
Jezus powołał do służby Bogu wątpiącego Piotra i prześladowcę Pawła. Choć to po ludzku trudne, uwierzmy, że nawet największy grzesznik może doznać łaski nawrócenia i stać się apostołem Pana.


Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

Od 28 czerwca trwa rok św. Pawła ogłoszony przez Benedykta XVI

[Rozmiar: 13076 bajtów]
Fot. Margita Kotas
Dziś także Chrystus potrzebuje apostołów gotowych poświęcić samych siebie. Potrzebuje świadków i męczenników jak św. Paweł – kiedyś gwałtowny prześladowca chrześcijan, kiedy na drodze do Damaszku padł na ziemię oślepiony boskim światłem, bez wahania przeszedł na stronę krzyża i poszedł za nim bez zastanowienia. Żył i pracował dla Chrystusa; dla Niego cierpiał i umarł. Jakże aktualny jest jego przykład!
Benedykt XVI"Kościół rodzi się na modlitwie"

Dzień 7 czerwca na stałe zapisał się w pamięć diecezjan naszego Kościoła partykularnego, gdyż jest rocznicą wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu. W tym roku po raz dziewiąty obchodziliśmy wspomnienie tego ważnego wydarzenia. Z tej okazji 5 czerwca w Auli Magna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyło się sympozjum eklezjologiczne pt. „Kościół rodzi się na modlitwie”. Współorganizatorem spotkania, oprócz władz naszego wydziału, był Wydział Teologiczny z hiszpańskiego miasta Pampeluna, którego przedstawiciele uczestniczyli w obradach. Program dnia rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem bp. dr. Andrzeja Suskiego – Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego toruńskiej uczelni. W homilii, którą wygłosił Ksiądz Biskup, wyraził aprobatę dla tego typu imprez z mocnym przekonaniem, że wydadzą one duchowe owoce, zwłaszcza wśród młodych teologów.
Otwarcia sympozjum dokonał ks. prof. zw. dr hab. Czesław Rychlicki, który m.in. w języku hiszpańskim powitał gości przybyłych z Półwyspu Iberyjskiego. Na wstępie zaznaczył, że sympozjum ma niejako wymiar między narodowy, gdyż oprócz wybitnych intelektualistów polskich i hiszpańskich są również profesorowie z Niemiec.
Dwa pierwsze wystąpienia należały do profesorów z Uniwersytetu Nawarry z Pampeluny – ks. prof. dr. Jose Luisa Gutierreza oraz ks. prof. dr. Jose Ramona Villara. Pierwszy z prelegentów wyjaśnił, na czym polega kult Eucharystii w świetle założeń teologii celebracji liturgicznej w Kościele, drugi natomiast uwypuklił pojęcie „zgromadzenia liturgicznego” jako znaku Kościoła we współczesnym świecie. W dalszej części sympozjum głos zabierali księża profesorowie z wydziałów teologicznych w Polsce. Zgromadzeni wysłuchali tekstu autorstwa ks. prof. dr. hab. Mariana Ruseckiego, którego prelekcją zajął się adiunkt wspomnianego Księdza Profesora. Po przerwie dalsze wystąpienia kontynuowali ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz ks. prof. dr hab. Lucjan Balter – wybitny dogmatyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pierwszy z nich w swoim przemówieniu wskazał na Wieczernik jako miejsce, w którym następuje doskonałe zjednoczenie z Chrystusem, a także nastąpiła antycypacja zbawczej ofiary Chrystusa. Ks. prof. Balter natomiast udowodnił „ciągłość” i „trwanie” Kościoła Chrystusowego w Kościele rzymskokatolickim. Jako ostatni zabrał głos ks. dr hab. Jan Perszon, prof. UMK, dziekan Wydziału Teologicznego w Toruniu, który przybliżył trudności, z jakimi boryka się Kościół w Stanach Zjednoczonych po Soborze Watykańskim II.
Następnie ks. dr Roman Małecki, wykładowca na toruńskim wydziale, otworzył panel dyskusyjny. Znaczna część zebranych (wśród których nie zabrakło duchownych, alumnów toruńskiego i włocławskiego seminarium, a także laikatu, który żywo uczestniczy w życiu naszej diecezji) brała udział w dyskusji. Najwięcej pytań zostało skierowanych do ks. prof. Baltera, który wnikliwie odpowiadał. Po wyczerpaniu pytań wszyscy, którzy przyczynili się do zorganizowania sympozjum, zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Szczególne słowa uznania zostały skierowane pod adresem prelegentów. Warto nadmienić, że sympozjum, w którym uczestniczyli młodzi ludzie, jest szansą rozwoju.

n.n.
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski