w numerze:
"Będę miała zamek" -
echo ze wzgórza bł. Marii Karłowskiej
25 lat w służbie Bogu i ludziom;
Dziękczynienie za dar kapłaństwa
"Bądźmy uczniami Chrystusa" -
piesza pielgrzymka na Jasną Górę
Nr 28 (708)* J * ROK * LI * 13 VII 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
W Nim jesteśmy

Czas wakacji sprzyja różnego rodzaju wyjazdom, podczas których człowiek odpoczywa od codziennych obowiązków. I słusznie, bo każdy ma prawo do odpoczynku fizycznego i umysłowego. Ale czy można odpocząć od Pana Boga? Niektórzy właśnie tak rozumieją odpoczynek – bez modlitwy, niedzielnej Eucharystii itp. Tymczasem podczas wakacyjnych wyjazdów można jeszcze bardziej umocnić swoją więź z Bogiem. W jaki sposób? Dostrzegając Go w pięknie przyrody! Pismo Święte podkreśla, że człowiek może dojść do poznania istnienia Boga przez rozum. Głupimi nazywa tych, którzy obserwując świat, nie poznali Tego, który go stworzył (por. Mdr 13, 1-9). Jedna z pieśni religijnych mówi o tym, że gdy „szukasz Boga popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las (...), gdyż cały świat pełen jest śladów Boga”.
W czasie wakacyjnych wędrówek i wyjazdów umiejmy zachwycić się pięknem świata stworzonego. Niech to nie będzie czas bezczynności i lenistwa, ale przez kontemplację piękna świata przybliży nas do Pana, a wyrazem tej bliskości niech będzie nasze życie. Przemierzając wakacyjne szlaki, miejmy modlitwę na ustach, a Boga w sercu, bo wszystko, co mamy, pochodzi od Niego. W Nim przecież – jak zaznacza św. Paweł – „poruszamy się i jesteśmy”. Nie wstydźmy się tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, a w czasie wakacji znajdziemy przecież wiele okazji, aby zaświadczyć życiem o Stwórcy. Znak krzyża przy przydrożnej figurce, zdjęcie czapki, przechodząc obok kościoła, szczery uśmiech i dobre słowo niech świadczą o naszej wierze i miłości do Boga.
Niech czas wakacji będzie dla nas wytchnieniem od codziennych spraw i obowiązków, ale nie od Pana Boga.

ks.dr Dariusz Żurański

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 17880 bajtów]
Procesja pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego była okazją do publicznego złożenia hołdu Matce Bożej
Fot. Joanna Kruczyńska

Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Doroczna uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, głównej patronki diecezji toruńskiej, miała miejsce 27 czerwca. Zgromadziła tradycyjnie tłumy mieszkańców Torunia i diecezji.
Obchody rozpoczęły się o godz. 15 w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Wierni modlili się przed obrazem Matki Bożej, kontemplując jego przesłanie. Ikona ukazuje Matkę Bolesną z Dzieciątkiem w otoczeniu dwóch aniołów, trzymających narzędzia męki. Rączki Dzieciątka obejmują dłoń Matki, a zsuwający się sandałek odkrywa Jego stopę. Greckie litery na ikonie wskazują na imiona czterech postaci: Jezusa Chrystusa, Matki Bożej, Archanioła Gabriela i Archanioła Michała. Anonimowy autor prawdopodobnie chciał wyrazić trwogę Jezusa, który w obliczu czekającej Go męki w gwałtownym odruchu traci sandał. Wnikając głębiej w treść ikony, dochodzi się jednak do wniosku, że obraz podkreśla zwycięstwo nad cierpieniem i śmiercią. Sposób, w jaki aniołowie trzymają narzędzia męki, wskazuje raczej, że są to trofea zwycięstwa zabrane z Golgoty w poranek zmartwychwstania. Tematem głównym ikony jest więc męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, zaś centralny jej punkt stanowią stykające się ręce Matki i Syna. Prawa ręka Maryi obejmuje Syna – to znak Jego człowieczeństwa. Rzeczywistość Wcielenia ukazuje moment przytulenia się Dzieciątka do Matki, jakby w poszukiwaniu ratunku. Drugą dłonią Maryja wskazuje na Syna, by podkreślić Jego naturę Boską. Złoty kolor tła jest symbolem zmartwychwstania.
O godz. 16 rozpoczęła się uroczysta nowenna, której przewodniczył ks. prał. Stanisław Majewski, zaś pół godziny później wyruszyła procesja z udziałem biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, kapituły katedralnej, kapłanów, sióstr zakonnych, przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń oraz wiernych naszej diecezji.

[Rozmiar: 18823 bajtów]
Ks. prał. Stanisław Majewski powitał zebranych w sanktuarium
Fot. Joanna Kruczyńska
Procesja to wielkie wyznanie wiary. Cztery stacje na jej trasie stanowiły okazję do publicznego złożenia hołdu Matce Bożej. Przy każdej stacji odczytano fragment Ewangelii, a w modlitwie powszechnej powierzano Maryi sprawy osobiste i zawodowe, diecezji i Kościoła, Ojczyzny i ludzkości. Pogoda w tym roku była niezwykła. W czasie procesji chwilami padał ulewny deszcz, a w chwili, gdy docieraliśmy do kościoła św. Józefa pokazało się słońce. W sanktuarium o. Andrzej Makowski, kustosz, powitał zebranych oraz przypomniał m.in. historię toruńskiego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Punktem kulminacyjnym uroczystości była Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, odprawiona na zakończenie procesji w kościele ojców redemptorystów na Bielanach. Była także okazją do refleksji nad rolą Maryi w historii zbawienia i naszym życiu oraz do pogłębienia osobistego związku z Chrystusem, pod przewodnictwem, w obecności Matki Odkupiciela i naszej.

Ks. Wojciech Miszewski
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski