w numerze:
Ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia katolickie - szansa na skuteczną Nową Ewangelizację
rozmowa z dr. hab. Waldemarem Rozynkowskim
Komunikat Sekretariatu Synodu o stanie prac synodalnych
Nr 32 (712) * J * ROK * LI * 10 VIII 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Zwrócić się do Maryi

Sierpień jest czasem szczególnego zwrócenia się do Matki Bożej. W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1920 r. dokonał się Cud nad Wisłą, młodzi ludzie w Powstaniu Warszawskim szli do walki o wolną Polskę. To wreszcie polscy robotnicy Sierpnia ’80 trwali z Maryją w niepewnych chwilach strajków.
Kiedy po II wojnie Polska znalazła się w niewoli komunistycznej, a wróg wypowiedział walkę Bogu i Kościołowi, przebywający w więzieniu Prymas Wyszyński czekał na pomoc. Wierzył, że tylko Maryja ma moc uratować nas dla Chrystusa. Chciał więc odnowić przymierze narodu z Królową Polski. Taki był cel Jasnogórskich Ślubów Narodu. Prymas Wyszyński zawarł w nich program religijnej i moralnej odnowy. Na pierwszym miejscu postawił wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. „Chociażbyśmy musieli wszystko stracić w naszej ojczyźnie – mówił kard. Wyszyński – musimy zachować wiarę w Boga, w Chrystusa i Jego Matkę. Były czasy, gdyśmy nie mieli ani chleba, ani domu, ani żadnej rzeczy, ale mieliśmy wiarę, która pomogła nam przetrwać aż do dziś”. Obecnie nie jesteśmy wolni od niebezpieczeństwa utraty wiary. Jan Paweł II mówił: „Wielu ludzi żyje tak, jak gdyby Boga nie było. Świat zbudowany bez Boga w końcu obraca się przeciwko człowiekowi”.
To samo nauczanie skierował do Polaków Benedykt XVI, mówiąc: „Trwajcie mocni w wierze”. Przypomniał, jak ważne jest, byśmy uwierzyli w moc wiary i w sposób świadomy zadbali o jej rozwój. Ma ona być obecna nie tylko w przeżyciach religijnych, lecz przede wszystkim w myśleniu i działaniu, codziennej pracy, zmaganiu się z sobą.
`Dostrzegamy dzisiaj w świecie, jak narody od wieków chrześcijańskie burzą się przeciwko wierze i uderzają w jej fundamenty. Jak bardzo dzisiaj potrzeba nowego spojrzenia na Jasną Górę, skąd zawsze przychodzi pomoc i obrona.

ks. Wojciech Miszewski

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański[Rozmiar: 30768 bajtów]

PIELGRZYMKA RODZINY RADIA MARYJA

Obfity deszcz, który towarzyszył pielgrzymom Rodziny Radia Maryja, to bardzo wyraźny i dobry znak, że ziarno Słowa Bożego padnie na glebę użyźnioną, wilgotną i ciepłą. Słowo Boże padnie na glebę urodzajną, nawilżoną strumieniami łaski Bożej, ocieploną ogniem miłości Bożej i wyda plon obfity, który zaowocuje pięknym życiem uczniów Chrystusa i dzieci Maryi Matki Królowej Polski” – mówił bp Edward Frankowski podczas nocnej Mszy św. Rzecz znamienna, że deszcz spadł w sobotę i niedzielę w tym samym czasie, bezpośrednio po Eucharystii. Ponad 200 tys. gorących serc zgromadziło się w sobotę i niedzielę, 12 i 13 lipca, na Jasnej Górze na pielgrzymce Rodziny Radia Maryja. Każdy przyjechał z osobistymi intencjami, by zawierzyć Jezusowi przez ręce Matki dzieło katolickich mediów. Radość, dziękczynienie za nie, a także ogromna troska o dzieła ewangelizacyjne – wyrażające się w modlitwie i jedności z Pasterzami Kościoła – to znaki charakterystyczne pielgrzymki. Mimo niepokojących prognoz pogody, nic nie zakłóciło słuchaczom katolickiej rozgłośni z Torunia wspólnego świętowania. W opadach uczestnicy zobaczyli deszcz błogosławieństw.

Polska pod płaszczem Maryi

„Jesteśmy od Bałtyku po gór szczyty, od Odry do Bugu. Witajcie, wielka Rodzino Radia Maryja, na Jasnej Górze – tymi słowami witał zebranych o. Roman Majewski, przeor jasnogórskiego klasztoru. – Przychodzimy tu razem, bo w jedności siła i o tym trzeba zawsze pamiętać. Uważajcie na wszystkich, którzy chcą was podzielić, bo najpierw uderzą w pasterza i rozproszą się owce. Bądźcie silni jednością z pasterzami. W imieniu całej naszej jasnogórskiej wspólnoty paulinów dziękuję wam, bracia i siostry, za to, że tu jesteście, pielgrzymujecie, trwacie na modlitwie u stóp Królowej Polski, wspieracie ten klasztor, który z mocą odpiera każdego nieprzyjaciela, demaskuje każdego fałszywego przyjaciela” – dziękował Ojciec Przeor kilkusettysięcznej rzeszy pielgrzymów za przybycie. Księża biskupi dostrzegają nadzieję w Radiu Maryja, dlatego rokrocznie spora ich delegacja gromadzi się na Jasnej Górze. Jak sami mówią, przyjeżdżają z potrzeby serca. „Jeżeli tylko czas mi pozwala, uczestniczę corocznie w pielgrzymce – mówił bp Stanisław Stefanek, pasterz Kościoła łomżyńskiego. – Oddajemy pod opiekę Jasnogórskiej Matki Kościoła wielką pracę ewangelizacyjną wszystkich zespołów, które tworzą program katolickich mediów wyrosłych z radia powołanego pod imieniem Maryi. Udział księży biskupów włącza tę pracę w apostolskie dzieło Kościoła” – dodał Ksiądz Biskup. Potwierdzają to słowa bp. Ignacego Deca z sobotniej homilii: „Przybywamy na Jasną Górę, by, dziękując Bogu za nasze i każde powołanie w Kościele, dziękować także za dar Radia Maryja, które pełni w naszej Ojczyźnie wobec Polaków w kraju i za granicą tak doniosłą misję. Bardzo się cieszymy, że Radio Maryja jest ogromnym dobrodziejstwem dla narodu, Kościoła, bastionem prawdy oraz religijnych i narodowo-patriotycznych wartości”. „Nasze dzisiejsze zgromadzenie w domu Matki i przy Sercu Matki jest znakiem pragnienia oraz dążenia do jedności. Przybyliśmy tutaj jako członkowie nowej rodziny, potrzebnej w naszych czasach, rodziny Radia Maryja, aby dać świadectwo, że rozumiemy znaczenie środków przekazu w głoszeniu królestwa Bożego, w pełnieniu misji ucznia i tworzeniu jedności, o której mówił Jezus Chrystus, opartej na wierze w Ojca i Syna, i Ducha Świętego; a więc płynącej z miłości” – dodał bp Antoni Dydycz w niedzielnej homilii. W tym roku w spotkaniu uczestniczyło 10 biskupów: Antoni Dydycz z Drohiczyna, Ignacy Dec ze Świdnicy, Stanisław Napierała z Kalisza, Stanisław Stefanek i Tadeusz Bronakowski z Łomży, Stefan Regmunt z Zielonej Góry, Edward Frankowski z Sandomierza, Tadeusz Werno z Koszalina oraz Edward Janiak i Józef Pazdur z Wrocławia, a także o. Ryszard Bożek, przełożony Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

„Siejba Bożego Słowa”

Choć centralne uroczystości miały miejsce w niedzielę, już w sobotę duża delegacja Rodziny Radia Maryja zebrała się na modlitwie. Po Eucharystii pod przewodnictwem bp. Ignacego Deca wspólnota zawierzała się na modlitwie różańcowej i apelowej, rozważanie prowadził o. Piotr Chyła, wikariusz generalny redemptorystów.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski