w numerze:
Internowanie bp. Czesława Kaczmarka -
z dziejów naszej diecezji
Uczniowie Chrystusa w drodze -
sierpień - miesiąc pielgrzymującego ludu Bożego
Nr 33 (713) * J * ROK * LI * 17 VIII 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Wakacje z Bogiem

Dla chrześcijan wakacje lub urlopy są czasem odpoczynku, a także pogłębienia wiary, nadziei i miłości. Dlatego zmęczeni szybkością życia, stresem i gwarem udają się na „pustynię”: przeżywają dni skupienia, rekolekcje organizowane przez ruchy i stowarzyszenia katolickie, czy wyruszają na pielgrzymi szlak. Ten czas spędzony często w pięknych zakątkach sprzyja refleksji, formacji i modlitwie. A ci, którzy pragną radykalnie oderwać się od spraw tego świata, korzystają z rekolekcji zamkniętych proponowanych przez zakony. Pielgrzymi, którzy wędrowali z Torunia na Jasną Górę, w szkole Maryi uczyli się, jak być uczniami Chrystusa, kontemplując Oblicze Jezusa z Manopello. Młodzi przeżywali Światowy Dzień Młodzieży w Sydney. Uświadamiali sobie znacznie „zaufania obietnicom Boga i prawdzie Jego Słowa”. W katechezie o życiu chrześcijańskim Benedykt XVI apelował: „W waszych miejscach pracy i odpoczynku pamiętajcie, że jesteście nowym stworzeniem! Stoicie przed Stwórcą pełni szacunku, radując się Jego dziełami (...). Jako chrześcijanie jesteście tu, na tym świecie, wiedząc, że Bóg ma ludzką twarz – twarz Jezusa Chrystusa – «Drogi» odpowiadającej na wszystkie ludzkie tęsknoty i pragnienia oraz «Życia», do którego jesteśmy powołani jako świadkowie, zawsze krocząc w Jego świetle” (Benedykt XVI, przemówienie w Sydney 17 lipca).
Warto również wspomnieć o wyjazdach dzieci i młodzieży organizowanych przez parafie i stowarzyszenia. Dla niektórych ta propozycja jest jedynym sposobem spędzenia wakacji poza domem.
Idąc w góry, spacerując brzegiem morza czy jeziora, odwiedzając miejsca święte, dziękujmy Stwórcy za piękno świata i za to, że nas tak wspaniale stworzył. Pamiętając, że nigdy nie ma wakacji od Boga, modlitwy i udziału w niedzielnej Mszy św.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański[Rozmiar: 16839 bajtów]
4 sierpnia z toruńskiej katedry Świętych Janów wyruszyła 30. Piesza Pielgrzymka z Torunia. Pątników pożegnał bp Andrzej Suski. 13 sierpnia po pokonaniu 300 km pielgrzymi dotarli na Jasną Górę
Fot. Czesław Jarmusz

Turystyka kulturowa a pielgrzymkowa
Z ks. Wojciechem Miszewskim duszpasterzem pielgrzymek diecezji toruńskiej,
rozmawia Katarzyna Cegielska

Katarzyna Cegielska: – Coraz częściej powtarza się pojęcie turystyka kulturowa. Czy może Ksiądz przybliżyć to określenie?

Ks. Wojciech Miszewski: – Samo pojęcie turystyka obejmuje czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych poza swoim codziennym otoczeniem; to forma czynnego wypoczynku poza miejscem stałego zamieszkania. Zasadniczo turystą nie jest człowiek, dla którego celem podróży są wyłącznie czynności zarobkowe. Jednym z najstarszych rodzajów turystyki jest właśnie turystyka kulturowa. Obejmuje ona te wyprawy, które mają na celu spotkania z wytworami kultury z przeszłości i współczesności. To poznawanie szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego obejmującego m.in. miejsca historyczne i archeologiczne, obiekty sakralne, zespoły urbanistyczne miast, pałace, zamki, galerie, parki i ogrody.

– Dlaczego warto poznawać dziedzictwo kulturowe?

– Dziedzictwo kulturowe to całość dorobku kulturowego danego kraju, regionu lub grupy ludzi. Podróżując w różne zakątki świata, poznajemy specyfikę tych miejsc, ich historię, obyczajowość, wartości, którymi żyją ludzie, wrażliwość artystyczną i wszystko, co stanowi tożsamość danego społeczeństwa: życie społeczne, kulturalne religijne i polityczne. Uczestnicy wyjazdu turystycznego, spotykając się z obiektami i wydarzeniami, pogłębiają swoją wiedzę o danym regionie, pogłębiając także duchową wrażliwość. – Europejska Komisja Turystyki w swoim raporcie podkreśliła wzrost popytu na produkty turystyczne, w których sztuka, kultura i historia odgrywają coraz większą rolę. Jak to wygląda w praktyce w naszym kraju? – Od kilku lat bardzo popularne stały się wyjazdy wypoczynkowe w różne części świata, nieraz odległe. Trudno pewnie zliczyć, jak wielu Polaków spędza dzisiaj czas na plażach w egzotycznych krajach. Rośnie jednak grono tych, którzy w ambitny sposób pragną zwiedzić nasz kraj i świat, poznając to wszystko, co zawiera w sobie dziedzictwo kulturowe tych miejsc. Biura podróży oferują coraz więcej takich produktów przeznaczonych dla niezwykle ambitnych i wymagających turystów. Tak więc razem z otwarciem granic coraz więcej Polaków podróżuje, by poznać świat.

– Bliskim pojęciem jest turystyka pielgrzymkowa. Na czym ona polega?

– Turystyka pielgrzymkowa zawiera w sobie te wszystkie elementy, o których mówiłem wcześniej. Jednak szczególnie ważne jest to, by zwrócić uwagę, jak wielką rolę w dziedzictwie kulturowym zajmują religia i wiara danego narodu oraz regionu. Spoglądając choćby na panoramę Torunia od strony Wisły, trudno sobie wyobrazić brak smukłych obiektów i wież kościelnych. Odwiedzając miasta europejskie, widzimy, jak ważne jest miejsce katedr i kościołów. Często kościół katedralny był w ciągu wieków wizytówką danego miasta. Turystyka pielgrzymkowa ma na celu odwiedzanie oraz wędrowanie po miejscach związanych z kultem i religią.

– Kogo można nazwać pielgrzymem?

– Etymologia słowa „pielgrzym” sięga czasów starożytnej Grecji. Terminem „per-epi-demos” określano cudzoziemca, nierezydenta czy przygodnego podróżnego. Słowo peregrinus, zaczerpnięte z terminologii łacińskiej, dosłownie oznacza osobę, która dobrowolnie skazuje się na wygnanie. Całkiem nowe pojęcie czerpiemy z Ewangelii. Chrystus zachęca: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym” (Mk 10, 29-30).

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski