w numerze:
Zaproszenie do szkoły modlitwy. -
"Lectio Divina na każdy dzień roku"
W stolicy Cesarstwa Wschodniego -
śladami św. Jana i św. Pawła
Nr 37 (717)* J * ROK * LI * 14 IX 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Być świadkiem

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) Kościół czci symbol zmartwychwstania i życia wiecznego. Już św. Paweł Apostoł pisał: „Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14). Dlatego krzyż stawia się na rozstajach dróg, miejscach tragicznych wydarzeń, a także wiesza w domach, szkołach, zakładach pracy oraz nosi się na piersi.
Chrześcijanie nie traktują go jako elementu dekoracji mieszkania czy stroju. Krzyż towarzyszy ludziom nieustannie. W sytuacjach, gdy doświadczam cierpienia, zmagam się z trudnościami, trzymany w ręce krzyż oraz trwanie w ciszy przed Najwyższym umacnia i ochrania. Kiedy wołam: Panie, ratuj! – czy wierzę, że Bóg działa w moim życiu, zarówno w radości, jak i cierpieniu?
Wyrazem czci jest także znak krzyża. Posługiwali się nim pierwsi chrześcijanie. Początkowo kreślili go dłonią nad przedmiotami, z wiarą, że chroni od nieszczęść i sprowadza błogosławieństwo. Słowa wyrażały wiarę, a ruch ręki zbawienie, które dokonało się przez mękę i śmierć Jezusa. Obecnie ten, kto czyni znak krzyża starannie, tak by ogarniał całego człowieka, jest świadkiem Chrystusa wobec świata. Przykładem cierpliwego wypełniania woli Bożej mimo przeciwności jest św. Stanisław Kostka, patron Polski, a szczególnie młodzieży (18 września przypada święto tego Zakonnika). Młodym, którzy mają wiele możliwości rozwoju, pokazuje, że są powołani do świętości. Ważne, by podejmując codzienne zajęcia, obowiązki, a także wypoczywając, stawać się uczniami Chrystusa. Wzorem niech będzie św. Stanisław, który uwierzył Miłości i poszedł za Jej głosem.
W doświadczeniu potęgi Słowa może jest pomocna książka „Lectio divina na każdy dzień roku”, wydana przez Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Kto czerpie ze Słowa – jest mocny Bogiem.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła

[Rozmiar: 17007 bajtów]

Św. Michał Archanioł

-książę wojska niebieskiego

Przed głównym wejściem do zamku jabłonowskiego stoi figura św. Michała Archanioła depczącego głowę smoka piekielnego. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek otrzymał tego Opiekuna 60 lat temu. 2 września 1948 r. wkopany został fundament pod figurę, na miejscu zniszczonej w czasie wojny przez Niemców. Została ona – jak mówi akt erekcyjny – „ufundowana jako wotum wdzięczności za ocalenie Domów Zgromadzenia podczas zawieruchy wojennej 1939-1945 r. Figurę wykonał artysta – uczeń Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, p. Ignacy Napiecek. Postument stawiał p. Jan Kamiński z Wąbrzeźna”. Poświęcenie figury odbyło się 31 października 1948 r.
Tak to od 60 lat św. Michał Archanioł przypomina nawiedzającym Zamek o potrzebie i skuteczności walki ze złem, według hasła: „Któż jak Bóg!”. Podana intencja ufundowania figury jest świadectwem rzeczywistego zwycięstwa dobra nad złem. Wkrótce okazało się, że ten święty Opiekun był Domowi Generalnemu Zgromadzenia Sióstr Pasterek bardzo potrzebny, gdyż nastały czasy, kiedy znów nasiliła się walka zła z dobrem i kiedy trzeba było przypomnieć sobie słowa św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj!”.
Czyż i dziś Michałowe i Pawłowe słowa nie są aktualne? Czyż i w obecnych czasach wciąż natężająca się walka zła z dobrem nie jest codzienną rzeczywistością? Szatan nadal działa podstępnie we współczesnym świecie, w Polsce także. Wstępuje w serca wielu ludzi i działa przez nich, a jemu samemu składa się hołdy. Abp Angelo Comastri w III stacji Drogi Krzyżowej w Koloseum w 2006 r., podał znamienne słowa: „Zagubiliśmy sens grzechu. Dziś przez oszukańczą propagandę szerzy się zło, absurdalny kult szatana, szalone pragnienie łamania zasad, kłamliwa i pusta wolność, która wynosi kaprys, wady i egoizm, ukazując je jako zdobycze cywilizacji. Wydaje się, że mamy do czynienia z diaboliczną pychą”. Dlatego warto spojrzeć na św. Michała Archanioła jako na wzór i skuteczną pomoc w tej walce, której nam – jako uczniom Chrystusa – nie wolno zaniechać.
Św. Michał to jeden z Archaniołów stojących przed obliczem Boga. Hebrajskie imię Mika’el znaczy: Któż jak Bóg. W religiach chrześcijańskich i muzułmańskich jest uważany za największego ze wszystkich aniołów. W religii judaistycznej wymienia się Michała wśród 7 aniołów wyższego rzędu. Również w islamie jest jednym z ważniejszych aniołów.
Poza tym jest postrzegany różnie: jako Posiadacz Kluczy do Nieba i Szef Archaniołów; Anioł Żalu, Prawości, Litości i Uświęcenia Duszy; Anielski Książę Izraela; Stróż Jakuba; Anioł Gorejącego Krzewu. Jest niezmordowanym mistrzem dobroci i pomaga pokonanym podnieść się. Zawsze też jest skłonny załagodzić konflikt i rozwiązać kłopot. Daje wsparcie wszystkim, którzy są w ucisku. Jest Aniołem sprawiedliwości i sądu, lecz nie jest mu obca łaska i miłosierdzie. Jest Aniołem, który pomaga odnaleźć odpowiednie światło wewnętrzne. Nazywa się go Życzliwym Aniołem Śmierci, ponieważ przynosi nam oswobodzenie i otwiera nieśmiertelność. Jest też Aniołem Końcowego Rachunku, Ważącym Ludzkie Dusze i Przewodnikiem Dusz w ostatniej drodze. Stoi u wezgłowia umierających, by stoczyć bój z szatanem o ich dusze, a następnie towarzyszy im w drodze do wieczności, dlatego też jest patronem kaplic cmentarnych. Ponadto czcimy św. Michała Archanioła jako patrona chorych, a także rzemieślników, wytwórców opłatków, rytowników, szlifierzy i złotników. Opiekuje się on również mierniczymi. W średniowieczu był czczony jako patron rycerzy na równi ze św. Jerzym jako symbol niezwyciężonego wojownika. Do dzisiaj za swojego orędownika uważają go szermierze, żołnierze, ratownicy. W 1950 r. Papież Pius XII ogłosił św. Michała Archanioła patronem policjantów. Współcześnie patronuje też radiologom.
Pisarze pierwszych wieków Kościoła uważają św. Michała za anioła od szczególnych zleceń Bożych. Według tzw. Złotej Legendy średniowiecznego kaznodziei Jakuba de Voragine, Archanioł Michał z polecenia Pana Boga karał plagami Egipt, rozdzielił wody Morza Czerwonego, prowadził naród wybrany przez piaski pustyni do Ziemi Obiecanej. W dniu ostatecznym ma na Górze Oliwnej zabić Antychrysta i dźwiękiem swej trąby wskrzeszać zmarłych.
Wybitny Ojciec Kościoła Orygenes przypisywał św. Michałowi przywilej zanoszenia modlitw ludzi do Boga, dlatego jego kult był w Kościele zawsze żywy. Od zarania dziejów dał się poznać jako zwycięski wódz w walce dobra ze złem, jako obrońca chwały prawdziwego Boga, a w obecnej dobie jawi się nadal jako uosobienie zwycięskiej mocy.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski