w numerze:
Tu łaska Boża rozlewa się strumieniem. -
rekolekcje Domowego Kościoła
Wykroczenia przeciwko prawdzie  -
ósme przykazanie Boże
Nr 38 (718)* J * ROK * LI * 21 IX 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Być dobrym robotnikiem

„Kres uprawy zawiera się już w jej początku...” – jak zauważył Jan Paweł II. Jednak patrząc wstecz, czujemy bojaźń i obawę poprzedzającą ten kres, mamy świadomość tajemnicy, jakie będą plony. Spodziewamy się, że kres będzie dobry, tym lepszy, im wcześniej zatroszczyliśmy się o uprawę. Czy to właśnie znaczy być dobrym gospodarzem czy robotnikiem? Dobry Gospodarz wyszedł wczesnym rankiem na spotkanie robotników, wyszedł też około godziny trzeciej; wyszedł także w trzech kolejnych porach dnia pracy. Gospodarz pragnął, aby nie zmarnowały się plony, aby praca była owocna. Gospodarz troszczył się o owoce pracy i o zapłatę robotnikowi. Żaden z nich nie był pominięty. Zapłata była taka sama bez względu na ilość godzin pracy... Jednak zapłata to nie tylko ilość pieniędzy za pracę, to także satysfakcja z dobrej jakości plonów, radość z zysku po ich sprzedaży, to też może być radość w naszym sercu z tego, czym Bóg nas obdarował i wzbudził wdzięczność za plony.
Kres uprawy zawiera się już w jej początku – a początek, to także wezwanie – jeśli chcesz – do pracy na danym miejscu. Bóg powierzył ten czas pracy właśnie tobie. To jest twój czas pracy. Wezwał, uznając, że możesz jej podołać oraz zawierzył jakość tej pracy przede wszystkim twoim rękom i sercu. Nie prosił o porównywanie się z innymi w jakiejkolwiek sprawie! Wezwał do harmonii i jedności w pracy w Jego winnicy!

Helena Maniakowska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

Od kilku lat ostatnia niedziela sierpnia jest dniem diecezjalnego dziękczynienia za plony. Nie tylko rolnicy składają swoje podziękowanie Panu Bogu za plony i błogosławieństwo w pracy na roli, ale również za chleb powszedni dziękują wszyscy, którzy z pracy rolnika korzystają.

[Rozmiar: 19544 bajtów]
Błogosławieństwo chleba przyniesionego przez starostów. Fot. Aleksandra Wojdyło

BÓG BŁOGOSŁAWIŁ

- ziemia plon wydała

Tegorocznymi gospodarzami diecezjalno-samorządowych dożynek byli: proboszcz parafii św. Mikołaja w Chełmży – ks. inf. Zygfryd Urban, burmistrz miasta Chełmży Jerzy Czerwiński, wójt gminy Chełmża Jan Czarnecki oraz diecezjalny duszpasterz rolników – ks. Zbigniew Gański.
Od godzin południowych na rynku chełmżyńskim gromadziły się delegacje z wieńcami dożynkowymi. Stamtąd – przy marszowych dźwiękach granych przez orkiestrę Big-Band Kamerton z Chełmży, poprowadzony przez poczty sztandarowe – kolorowy korowód przemaszerował do konkatedry.
Centralną częścią święta była Msza św. Pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, którą koncelebrowali dekanalni duszpasterze rolników oraz kapłani dekanatu chełmżyńskiego.
– Dawcą wszystkiego jest Pan, dlatego podstawowym elementem jest dziękowanie Jemu za plony – mówił w powitaniu do uczestników ks. inf. Zygfryd Urban, proboszcz parafii św. Mikołaja w Chełmży. Następnie, w imieniu władz samorządowych, burmistrz miasta Chełmży Jerzy Czarnecki przywitał Księdza Biskupa, kapłanów, starostów dożynkowych, wicewojewodę Dariusza Kurzawę, przedstawiciela sejmiku województwa kujawsko- -pomorskiego Ryszarda Bobera, samorządowców gmin sąsiednich, przedstawiciela Izby Rolniczej Tadeusza Ziółkowskiego, dyrektora ODR w Minikowie Antoniego Lewandowskiego, gości z diecezji oraz wszystkich uczestników. Podkreślił, że jest to zaszczyt dla miasta i gminy Chełmży współorganizować takie rolnicze święto.
Starostami dożynek diecezjalno-samorządowych byli Andrzej i Ewa Kwiatkowscy, mieszkańcy Nowej Chełmży. Oboje z wykształcenia są rolnikami i wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne. Wychowują trzech synów: 19-letniego Rafała (absolwenta liceum), 17-letniego Dariusza (licealistę) oraz 5-letniego Łukasza. Starostowie od 1989 r. prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 53 hektarów. Ich gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej. Uprawiane są zboża, trawa i gorczyca. Przy gospodarstwie prowadzona jest działalność gospodarcza – Przedsiębiorstwo Nasienne AGRED, które prowadzi sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, sprzedaż pasz oraz koncentratów. W najbliższych planach rozwojowych gospodarstwa planują powiększyć areał uprawowy, rozbudować bazę magazynową oraz poprawić agrotechnikę upraw polowych. Rodzina Kwiatkowskich kultywuje tradycje rodzinne, jak obchodzenie kolejnych rocznic urodzin poszczególnych członków rodziny, celebruje święta religijne zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego, organizuje wyjazdy rodzinne, spotkania oraz bierze udział w wydarzeniach i uroczystościach gminnych. Starostów rekomendował Wójt Gminy Chełmża.
W ceremonii wręczenia chleba uczestniczyli: Ksiądz Biskup, starostowie dożynek oraz władze samorządowe. Starostowie, składając na ręce Biskupa Andrzeja bochen chleba wypieczony z tegorocznego ziarna, prosili o błogosławieństwo i przekazanie do sprawiedliwego podziału. Następnie Ksiądz Biskup – po wypowiedzeniu słów błogosławieństwa chleba jako symbolu życia, Ojczyzny, wspólnoty i ludzkiej pracy – przekazał go na ręce przedstawicieli władz samorządowych. Jak każe staropolska tradycja, samorządowcy ucałowali chleb i złożyli go na ołtarzu.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski