w numerze:
U Matki Dobrego Pasterza -
rolnicy na Jasnej Górze
Hymn uwielbieniadla Boga Stwórcy -
na pielgrzymim szlaku
Echa przeszłości, drogowskazy na przyszłość -
w 80. rocznicę publikacji dzieła historyków pelplińskich
Nr 39 (719)* J * ROK * LI * 28 IX 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Wysłannicy Boga

Kościół korzysta z potężnej pomocy aniołów, którzy są obecni od chwili stworzenia, działają w historii zbawienia dla chwały Bożej, ich istnienie jest prawdą wiary. Bóg posługuje się nimi dla dobra ludzi. Szczególniej czci doznają Święci Archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał (liturgiczne święto przypada 29 września) oraz Aniołowie Stróżowie (wspomnienie 2 października). Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że aniołowie są stworzeniami duchowymi pośredniczącymi między Bogiem a ludźmi, osobowymi, nieśmiertelnymi, obdarzonymi rozumem i wolą. Stwórca zlecił Aniołom Stróżom opiekę nad konkretnym człowiekiem, która trwa przez całe życie. „Życie ludzkie od początku aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. «Nikt nie zaprzecza, że każdy wierny ma anioła jako nauczyciela i pasterza prowadzącego przez życie». Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu” (KKK, 336). Posługą Anioła Stróża jest usuwanie zagrożeń zdrowia i życia, uświadamianie pułapek szatana, a przede wszystkim i zachęcanie do godnego życia.
Wyrazem oddania czci Archaniołowi Michałowi była sesja naukowa pt. „Św. Michał Archanioł” zorganizowana przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, która odbyła się w dniach 26-27 września w sanktuarium w Miejscu Piastowym, a także poświęcenie figury Anioła Stróża Polski 28 września.
Niech liturgiczne wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów przypomina o ich istnieniu i obecności oraz wzywaniu ich pomocy. Wysłannik samego Boga jest zawsze gotowy nam pomagać, przyczynia się do zbawienia i wstawia się za nami. Starajmy się żyć z nim w przyjaźni, ponieważ: „Niedola nie przystąpi do ciebie, a plaga się nie przybliża do twojego namiotu, bo swoim aniołom nakazał w twej sprawie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps 91, 10).

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 17815 bajtów]
Pielgrzymi z ks. bp Józefem Szamockim przed Ostrą Bramą. Fot. ks. Wojciech Miszewski

SPOTKANIE Z WILNEM

W dniach 20-23 sierpnia Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zorganizowało wyjazd do Wilna, w którym uczestniczyło 100 osób. Szczególnym pielgrzymem był bp Józef Szamocki, który każdego dnia przewodniczył Mszy św. i głosił homilię. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy – jednej przewodniczył ks. kan. Leon Ulatowski, była to grupa parafialna z Czerniewic, a drugiej – ks. kan. Wojciech Miszewski, odpowiedzialny za grupę z różnych części naszej diecezji. Dłuższe zatrzymanie miało miejsce jeszcze w Polsce. W pięknej Puszczy Augustowskiej, zaledwie 1 km od głównej drogi wiodącej do granicy z Litwą, nad Jeziorem Studziennicznym, leży sanktuarium Matki Bożej w Studziennicznej. Jest ono znane dzięki wizycie Jana Pawła II, który przebywał w tym miejscu 9 czerwca 1999 r. Niezwykle wzruszające były słowa wypowiedziane wtedy przez Papieża, a dzisiaj są zamieszczone pod jego pomnikiem: „Byłem tu wiele razy, ale jako papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.
Po Mszy św. i zwiedzeniu sanktuarium droga prowadziła już do Wilna. Tam w hotelu przywitali nas miejscowi przewodnicy, którzy z wielkim poświęceniem prowadzili nas po urokliwych zakątkach miasta.

[Rozmiar: 13138 bajtów]
Msza św. w kościele pw. Ducha Świętego,
przewodniczy bp Józef Szamocki
Fot. ks. Wojciech Miszewski
Wilno to miasto, w którym Bóg pragnął rozszerzyć tajemnicę kultu Miłosierdzia Bożego. Tam znajduje się pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego, który namalował wileński artysta Eugeniusz Kazimierowski. Nad szczegółami czuwała s. Faustyna. Obraz przez ostatnie lata był wystawiony w bocznym ołtarzu kościoła Ducha Świętego w Wilnie, jednak decyzją Metropolity Wileńskiego został przeniesiony do specjalnie przygotowanej kaplicy w centrum miasta, zaledwie parę kroków od miejsca, w którym znajdował się. Wilno to także miejsce objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tym mieście Chrystus nauczył s. Kowalską tej modlitwy, znanej dzisiaj na całym świecie. W cudowny sposób zachował się dom, w którym przed wojną mieszkały siostry, pewnie właśnie tam, w którymś z zachowanych pokoi była kaplica, gdzie s. Faustyna spotykała się z Panem Jezusem. Tam pielgrzymi zawsze odmawiają Koronkę, a więź z Wielką Świętą podkreślają relikwie tam przechowywane.
W Wilnie na każdym kroku spotykamy się z polskimi tradycjami. Zachowały się liczne tablice, które informują o miejscach, w których przebywali wielcy Polacy m.in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Piłsudski. Jest to szczególnie widoczne na słynnym cmentarzu na Rossie, który mimo upływu czasu i wielkiej dewastacji ciągle jest oazą polskości.
„Miasto kościołów”, bo tak często mówi się o Wilnie, rzeczywiście zachwyca przybywających, którzy z podziwem spoglądają na smukłe sylwetki świątyń katolickich i prawosławnych stojących obok siebie. Ten zachwyt udzielił się także Napoleonowi Bonaparte, który patrząc na urokliwy, gotycki kościół św. Anny, zapragnął przez chwilę, aby przenieść go do Paryża. Zwiedzając miasto, nie sposób opuści tak wspaniałych miejsc, jak: katedra z kaplicą, w której przechowywane są relikwie św. Kazimierza Królewicza, kościół św. Michała, miejsce nauczania i pracy św. Andrzeja Boboli czy jeden z cudów Wilna, jakim jest kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu zawierający tysiące niezwykłych rzeźb ze stiuku.
Sercem Wilna jest mała kapliczka w Ostrej Bramie z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Miłosierdzia czczonym przez Litwinów i Polaków. Dzięki temu, że nasz hotel znajdował się w centrum miasta kilkakrotnie mieliśmy okazję modlić się w kaplicy. Tam także w ostatnim dniu naszej wyprawy bp Józef Szamocki przewodniczył Mszy św., którą odprawialiśmy w godzinach porannych. Pielgrzymka do Wilna to religijne i patriotyczne przeżycie. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz tam powrócimy.

ks. Wojciech Miszewski
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski