w numerze:
Dziękować Panu Bogu
krajowe dożynki ekologiczne w Przysieku
Ku czci św. Pawła...
inicjatywa duszpasterska w parafii w Lidzbarku
Nr 42 (722)* J * ROK * LI * 19 X 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Jesteśmy misjonarzami

Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna w Kościele Tydzień Misyjny. Podczas siedmiu dni w świątyniach zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na Papieskie Dzieła Misyjne. Nie zabraknie Eucharystii i nabożeństw sprawowanych w intencji misji. Będziemy przywoływać na myśl przede wszystkim tych, do których ze względów ekonomicznych lub politycznych nauka o miłosiernym Bogu Ojcu nie w pełni dotarła lub też w ogóle nie zdołała przedrzeć się przez ograniczenia współczesności. Będziemy duchowo towarzyszyć tym, którzy dzięki swojej mozolnej pracy pokazują Boga: są szafarzami sakramentów, ale również budują szkoły, prowadzą szpitale i wszelkiego rodzaju domy pomocy czy przytułki.
Mówiąc o misjach i misjonarzach, przede wszystkim mamy przed oczami obraz dzieci z Afryki i duchownych z ogorzałą od słońca skórą. Rzadziej myślimy o ludziach z dalekiej Syberii odzianych w ciepłą odzież.
Tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, jak to jest, gdy nie zna się Boga. Jak to jest, gdy człowiek nie ma tego miejsca wytchnienia, jakie daje świątynia, miejsca wylania bólu duszy i budzenia nadziei, bo można wierzyć, że Ktoś czuwa… Niedziela Misyjna ma poruszyć serce i wyobraźnię. Modląc się w intencji ludzi zamieszkujących tereny misyjne i tam posługujących, wspierając ich materialnie, sami stajemy się misjonarzami. Niech będzie to nasz dowód wdzięczności za to, że mamy kapłanów, świątynie, że mamy wiarę.

Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Misyjny podkreśla potrzebę wyzwolenia i odkupienia ludzi, którzy cierpią nędzę, dyskryminację i prześladowania. Ojciec Święty, przywołując apostolskie zaangażowanie Apostoła Narodów, napisał: „Św. Paweł odczuwał, jak pilna jest misja głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, naszej nadziei, aby wszystkie narody mogły uczestniczyć w tej obietnicy przez Ewangelię. Patrząc na doświadczenie św. Pawła, rozumiemy, że działalność misyjna jest odpowiedzią na miłość Boga, który nas kocha”. Papież przypomina, że postęp techniczny powinien służyć człowiekowi, jego godności, dobru i sprawiedliwości, a zasoby przyrody mają wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie ludzi. Dlatego, szczególnie w Roku św. Pawła, głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim narodom jest priorytetem dla ochrzczonych. (bp)
[Rozmiar: 12560 bajtów]
19 października, w przedostatnią niedzielę miesiąca, jest obchodzona Niedziela Misyjna, rozpoczynająca Tydzień Misyjny. Hasłem obchodów są słowa: „Słudzy i apostołowie Chrystusa Jezusa”.
Fot. Archiwum ks. Marka Dzióby

Nie bójmy się archiwów bezpieki!

Z prof. Wojciechem Polakiem i dr. hab. Waldemarem Rozynkowskim, historykami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członkami Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej, rozmawia Tomasz Strużanowski.

Tomasz Strużanowski: – Niedawno ukazał się pierwszy tom z serii „Diecezja chełmińska w czasach komunizmu” pod Panów redakcją. Kiedy możemy spodziewać się kolejnego tomu i czego będzie dotyczył?

Prof. Wojciech Polak: – W grudniu bieżącego roku planujemy sesję, podczas której zaprezentujemy materiał zebrany do drugiego tomu, zaś w pierwszym kwartale przyszłego roku – publikację książki. Będzie ona zawierała różnorodne materiały, dotyczące m.in.: prób niszczenia Kościoła od strony finansowej, prześladowań zgromadzeń zakonnych, zabezpieczenia operacyjnego pielgrzymek do sanktuarium w Piasecznie, prób „rozpracowania” parafii w Sianowie oraz rozwiązania na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, takich organizacji kościelnych jak: Caritas, Akcja Katolicka czy Sodalicja Mariańska. Planujemy również tekst poświęcony metodom rozpracowywania księży przez bezpiekę oraz procesom sądowym, które były im wytaczane.
Dr hab. Waldemar Rozynkowski: – Niezależnie w najbliższych dniach ukaże się druga już w tym roku pozycja monograficzna w ramach utworzonej przez nas serii „Z dziejów Kościoła na Kujawach i Pomorzu po II wojnie światowej”, poświęconej historii Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Autorem opracowania jest Michał Białkowski. Pierwszy tom z tej serii, autorstwa prof. Polaka i mojego, w którym opisaliśmy epizod związany z uwięzieniem ordynariusza kieleckiego bp. Czesława Kaczmarka w Rywałdzie, spotkał się z ciepłym przyjęciem, m.in. Prymasa Józefa Glempa.
Dodam jeszcze, że w przyszłym roku przypada 30. rocznica zainaugurowania Pieszej Pomorskiej Pielgrzymki na Jasną Górę i ten temat chcielibyśmy podjąć w trzecim tomie serii.

– Czy Międzydiecezjalna Komisja Historyczna, do której Panowie należycie, to coś wyjątkowego w polskim Kościele? Czy w innych diecezjach też działają takie komisje? W.P.: – Takie komisje działają (lub powinny działać) we wszystkich diecezjach. Nasza o tyle stanowi ewenement, że ton jej pracom nadają świeccy.

W.R.: – Jest jeszcze drugi wyróżnik: o ile wiemy, to jak dotąd tylko komisja z archidiecezji krakowskiej oraz nasza opublikowały pierwsze owoce swej pracy. Dla nas jest rzeczą niezwykle ważną, że komisja nie tylko została powołana, lecz rzeczywiście pracuje i publikuje.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski