w numerze:
Ach co to był za koncert-
Chór Katedralny Archidiecezji Pampeluńskiej
Trzeba bardzo kochać las, aby mu służyć-
romowa z ks. kan. Romanem Cieszyńskim, duszpasterzem leśników
Historia toruńskiego KIK-u -
o książce "Oaza na Mostowej"
Nr 44 (724)* J * ROK * LI * 2 XI 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Dobry pasterz

W listopadzie kierujemy myśli w stronę bliskich zmarłych. Modlitwą obejmujemy tych, co odeszli. W sercach brzmi również echo tegorocznego Dnia Papieskiego oraz 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Bieżący numer „Głosu z Torunia” zawiera wiele artykułów, relacji z obchodów.
VIII Dzień Papieski przeżyliśmy pod hasłem: „Jan Paweł II – wychowawca młodych”. Papież, przybywając z pierwszą pielgrzymką do Polski, przygotował przemówienie do studentów krakowskich. Tekst nie został wygłoszony, a zawierał m.in. słowa: „Nieraz człowiek, młody człowiek, bywa zagubiony w sobie samym, w otaczającym świecie, w całej sieci spraw ludzkich, które go oplątują. Pozwólcie się znaleźć Chrystusowi. (…) Jeśli mamy iść razem, musimy pilnować drogi, po której idziemy. Jeśli poruszamy się w górach, trzeba przestrzegać znaków. Jeśli jesteśmy na wspinaczce, nie wolno popuścić liny. Podobnie trzeba też zachować łączność z tym Boskim Przyjacielem, któremu na imię Jezus Chrystus”.
Najbliższy Polakom taternik, pragnąc wychowywać i kształtować młode pokolenie, użył porównania z ukochanych, górskich wędrówek. To słowa pasterza, który martwi się o swoje owce, wychowawcy, który zwraca uwagę na znaki, by przestrzec młodych przed zagubieniem drogi. Wybrano go pasterzem 30 lat temu, a my wciąż o tym pamiętamy. To owoce wychowania, pedagogii miłości, która niezniszczalnie trwa…

Joanna Kruczyńska

[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 10462 bajtów]
Centralne obchody rocznicy wyboru
Jana Pawła II na toruńskich Jordankach
Fot. Joanna Kruczyńska
I tak przechodzą pokolenia-
Nadzy przychodzą na świat
i nadzy wracają do ziemi,
z której zostali wzięci.
„Z prochu powstałeś
i w proch się obrócisz”.
To co było kształtne w bezkształtne.
To co było żywe – oto teraz martwe.
To co było piękne – oto teraz
Brzydota spustoszenia.
A przecież nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne trwa!

Jan Paweł II
„Tryptyk Rzymski”30 LAT TEMU...

Dla Polaków było to niewyobrażalne szczęście. Niektórzy nie dowierzali, inni modlili się z wdzięcznością. 30 lat temu polski kard. Karol Wojtyła został papieżem. Rocznicę tego wydarzenia świętowano niemalże na całym świecie, a szczególnie w naszej Ojczyźnie.
W diecezji toruńskiej uroczystości rocznicowe obchodzono w wielu parafiach. Centralne spotkanie miało miejsce 16 października o godz. 21 przy pomniku Jana Pawła II na toruńskich Jordankach, gdzie zebrali się mieszkańcy miasta i kapłani. Organizatorami wieczoru byli toruński Urząd Miejski oraz Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Hołd wielkiemu Polakowi oddali zastępcy prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz, Rafał Pietrucień, a także przewodniczący Rady Miasta Waldemar Przybyszewski oraz radni. Wśród kapłanów nie zabrakło dyrektora Wydziału Ekonomicznego Kurii ks. prał. Stanisława Majewskiego, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego ks. dr. Dariusza Żurańskiego oraz dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. prał. Józefa Nowakowskiego.
Zgromadzeni odśpiewali Apel Jasnogórski, a następnie ks. prał. Stanisław Majewski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Słowa „Jestem, pamiętam, czuwam” tak trafnie oddają istotę posługi Papieża. „Jestem to wyraz miłości. Pamiętam, bo miłość każe pamiętać, a nie zapomnieć, a czuwam to trwam z miłości tak, jak Jezus w Ogrójcu” – powiedział ks. prał. Majewski. Przypomniał słowa Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, bo „Polska potrzebuje ludzi sumienia”.
W intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II odmówiono dziesiątkę Różańca. Następnie młodzież z toruńskiego Gimnazjum nr 3 zaprezentowała fragmenty poezji Karola Wojtyły, a chór Zespołu Szkół Muzycznych wykonał kilka utworów ilustrujących wiersze. Przy pomniku złożono kwiaty i zapalono znicze. Kapłani udzielili błogosławieństwa i tradycyjnie odśpiewano ulubioną przez Papieża „Barkę”.
Na zakończenie prowadzący wieczór ks. kan. Andrzej Piontkowski wyraził myśli chyba wszystkich zgromadzonych: „Te chwile spędzone dzisiaj, razem, przekładały się na nasze jutro”.

Joanna Kruczyńska
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski