w numerze:
Wizyta w Watykanie -
błogosławieństwo Benedykta XVI
Przyjaciel wszelkiego stworzenia -
konkurs " św. Franciszek z Asyżu przyjaciel wszelkiego stworzenia"
Nr 45 (725)* J * ROK * LI * 9 XI 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Kościół

W listopadzie zamyśleniu nad sensem życia i śmierci towarzyszy Kościół, przypominając, że ostatecznym powołaniem człowieka jest świętość. W tym dążeniu pomagają sakramenty, szczególnie pokuty i Eucharystii. Do zbawienia idziemy we wspólnocie wierzących, umacniając się wzajemnie, pamiętając, że jesteśmy Kościołem, zbudowanym na opoce, św. Piotrze, którego fundamentem jest Chrystus. Tę prawdę przypomina święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, obchodzone 9 listopada, której przysługuje tytuł arcybazyliki. Jest jedną z czterech bazylik większych Rzymu, jako katedra Ojca Świętego stanowi parafię wszystkich chrześcijan. Jej znaczenie oddaje łaciński napis umieszczony nad wejściem do świątyni: Matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata. Święto podkreśla jedność wspólnot lokalnych ze Stolicą Apostolską. Tajemnicę Kościoła – który jest jeden, święty, apostolski – wyraża modlitwa w czasie Mszy św.: „Boże, Ty nazwałeś swój lud Kościołem, spraw, aby wierni gromadzący się w imię Twoje, Ciebie wielbili i miłowali, Tobie byli posłuszni i pod Twoim kierownictwem osiągnęli obiecane życie w niebie”.
Wyrazem miłości i troski o Kościół oraz odpowiedzialności za bliźnich, którzy są żywym domem Bożym, jest cykl „Duchowni diecezji chełmińskiej” publikowany na łamach „Głosu z Torunia”. Ukazuje prezbiterów, którzy służyli wiernym, udzielali sakramentów i pokazywali drogę do Ojca. W czasie II wojny światowej czynili to z zagrożeniem życia.
Święto jest okazją do wdzięczności za wszystkie kościoły, które są domem Bożym, miejscem spotkania człowieka z Bogiem, przez sakramenty przyczyniają się do uświęcania wiernych. Otaczając ołtarz Pański, módlmy się za Ojca Świętego, prezbiterów i sobie nawzajem. Dziękujmy za dar wiary, który stał się naszym udziałem przez posługę Kościoła.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14146 bajtów]
Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki( J 11, 25-26)
Fot. Dariusz Grożyński

Pozostał u swoich...

Dnia 14 października w 79. roku życia i 53. kapłaństwa odszedł do Pana ks. prał. Witold Weinberger. Od 1 grudnia 1980 r. do 14 kwietnia 2002 r. był proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Przez ostatnie 6 lat przebywał na emeryturze. Zawsze wspominał, że miał miłych parafian. Cieszył się z każdej inicjatywy podejmowanej przez świeckich. Mówił o dobrej współpracy z władzami samorządowymi, wikariuszami i pracownikami plebanii. Pobudzał parafian do aktywności. Wspierał działalność stowarzyszeń i grup parafialnych. Za jego czasów m.in. wybudowany został Dom Parafialny (obecnie siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej) i sprawdzono siostry karmelitanki oraz oddano na nowo do użytku cmentarz. Lubił Łasin. 19 października spoczął przy kościele parafialnym. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Józef Szamocki. Przebywający na synodzie w Rzymie bp Andrzej Suski łączył się z kapłanami, rodziną i parafianami żegnającymi Księdza Prałata. Biskup Józef mówił o śp. ks. prał. Witoldzie, że jego kapłaństwo było do końca realizacją słów św. Pawła: Żyjemy dla Boga i umieramy dla Boga; nazwał go człowiekiem legendą.
Jak go pamiętają parafianie? Mówią o śp. Księdzu Prałacie, jak o kimś bliskim. Pamiętają go jako osobę szlachetną, serdeczną, życzliwą, uśmiechniętą. Przez 28 lat stał się częścią historii Łasina.

Paweł Żuchowski, prezes Oddziału Parafialnego Akcji Katolickiej: –

Zakładał Akcję Katolicką w naszej parafii i był jej pierwszym asystentem. Był człowiekiem o wielkim sercu. Z balów charytatywnych, organizowanych przez AK, pamiętamy jego wesołe usposobienie. Pamiętam także, jak podczas jednej z Wigilii do godzin porannych z zaciekawieniem słuchałem wspomnień z jego dzieciństwa i przeżyć z okresu okupacji. Zawsze podkreślał, że chciałby do końca pozostać w Łasinie, u swoich…
Teresa Czyżak - Szram, katechetka w łasińskim gimnazjum: – To wspaniały, szlachetny człowiek, który nas, katechetów, serdecznie witał w progach plebanii. Zawsze wysłuchał i doradził. Uśmiechem, elegancją i gracją potrafił zbliżyć do ludzi.
Franciszek Kawski, burmistrz miasta i gminy Łasin: – Było mi dane spotykać się ze śp. Księdzem Prałatem często. Był wesoły, otwarty, serdeczny. Obdarzony pięknym głosem, pozostała w naszej pamięci jego ulubiona „Czarna Madonna” , a także „Te Deum Laudamus”. Spacerując po uliczkach miasta, często odwiedzał naszą rodzinę. Ja również, w miarę możliwości, starałem się odwiedzać go, szczególnie w okresie emerytury. Tak było aż do ostatniego dnia, kiedy wraz żoną odwiedziliśmy go w szpitalu, a on na koniec czystym głosem pożegnał się z nami: „Z Panem Bogiem”.

Maria Fiałkowska, pielęgniarka: –

Przez ostatnie 8 lat, kiedy wykonywałam zabiegi pielęgniarskie, nie słyszałam ani jednego słowa skargi lub narzekania, że boli. Był cierpliwy i szlachetny. Nikomu nie powiedział przykrego słowa. Jeśli coś nieprzyjemnego go spotkało, to wolał przemilczeć. Urodziliśmy się tego samego dnia (choć dzieliła nas 30-letnia różnica), więc prawdopodobnie dlatego rozumieliśmy się z Księdzem Prałatem bardzo dobrze. Wspominam mile również czas, kiedy zakładaliśmy w parafii Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.

Krystyna Dąbrowska, gospodyni Księdza Prałata: –

Byłam z Księdzem Prałatem przez 28 lat. Był dla mnie bardzo dobry, po prostu był dla mnie bratem i rodziną. Na plebanii każdego witał z uśmiechem i nie był obojętny wobec drugiego człowieka. Zawsze podkreślał, że na emeryturze również będę mu potrzebna i zabierze mnie ze sobą. Lubił zwierzęta, a kto lubi zwierzęta, to również kocha ludzi. I takim był Ksiądz Prałat.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski