w numerze:
Wojskowa promocja
Nie należy się poddawać -
rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem Jamiołkowskim
Nr 47 (727)* J * ROK * LI * 23 XI 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Chrystus Król

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest dopełnieniem tajemnic zbawczych i kończy rok liturgiczny. W tym roku przypada 23 listopada. Wprowadził ją do liturgii Pius XI encykliką „Quas Primas” w 1925 r. Polecił, aby tego dnia po głównym nabożeństwie odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Ustanawiając uroczystość, Papież wyjaśniał: „Uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego «przewyższającej naukę miłości» i dla łagodności, i łaskawości, którą przyciąga dusze. Żaden bowiem człowiek nigdy nie był i nie będzie do tego stopnia ukochanym przez wszystkie narody jak Jezus Chrystus. Chrystus bowiem wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem”.
Dzisiejsza niedziela jest także świętem patronalnym Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Chrystus bowiem działa przez ludzi, posyła chrześcijan, by przyczynili się do budowania królestwa Bożego, by codziennie wołali: „Przyjdź królestwo Twoje”. Prośba ta oznacza również rezygnację z ludzkiej woli na rzecz woli Bożej.
Wyrazem służby prawdzie jest rozmowa z byłym rektorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Andrzejem Jamiołkowskim, publikowana w bieżącym numerze „Głosu z Torunia”. Pokazuje m.in., że ludzie są zdolni do wielkich rzeczy, gdy odrzucą lęk przed własnymi słabościami. Siłą w każdym działaniu jest Chrystus Król, który żyje i daje nadzieję, podnosi w sakramencie pojednania i karmi Chlebem, zabezpiecza mój los i prowadzi do wieczności. Gdy ufam Bogu, bać się nie będę. Czy ufam? Czy wierzę, że Jezus jest Królem? Czy Ten, który jest Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem (por. Ap 22, 13), króluje w moim życiu?

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 11927 bajtów]
Pomnik Chrystusa Króla przed
gmachem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu.
Fot. Czesław Jarmusz


Powierzono Mu panowanie,
Chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody,
ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie

Dn 7, 14


Uczciliśmy św. Pawła

„Podczas nieszporów odprawianych 28 czerwca w Bazylice św. Pawła w Rzymie, Papież Benedykt XVI rozpoczął uroczyście Rok Jubileuszowy ku czci św. Pawła, otwierając Drzwi Święte bazyliki. W dniu dzisiejszym otwieramy dla pielgrzymów drzwi świątyni w Przełęku, aby- zgodnie z decyzją bp. Andrzeja Suskiego- mogli uzyskać w naszym kościele odpust zupełny. Niech te uroczystości odpustowe będą naszą drogą do Damaszku, podczas której spotkamy Chrystusa. Niech On przemieni nas w swoich świadków i apostołów gotowych poświęcić siebie dla Ewangelii, jak to uczynił nasz patron – św. Paweł Apostoł”.
Tymi słowami Ks. Stanisław Szmeichel, proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego i Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Przełęku, 25 października rozpoczął uroczystości odpustowe ku czci św. Pawła Apostoła. Następnie ksiądz proboszcz powitał gości: bp. Józefa Szamockiego, ks. kan. Mariana Kruszonę – dziekana Dekanatu Lidzbarskiego, ks. kan. Henryka Jędrzyńskiego – dziekana Dekanatu Działdowskiego, ks. dr. Dariusza Żurańskiego – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz kapłanów z obu dekanatów i pielgrzymów.
Program uroczystości był bogaty. Kilka scen z życia św. Pawła przedstawiła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Gródkach pod kierunkiem katechetki – Małgorzaty Płoskiej. Nie zabrakło recytacji fragmentów listów Apostoła Narodów do Rzymian, Galatów i Efezjan w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gródkach, młodzieży z gimnazjum oraz dorosłych pod kierunkiem katechetki – Doroty Janc. W trakcie tej duchowej medytacji wystąpił młodzieżowy zespół muzyczny „Solis” z parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy, którego opiekunem jest ks. Zbigniew Łukasik. Jemu przypadła w udziale rola konferansjera części artystycznej uroczystości.
Kolejnym punktem programu był wykład bp. Józefa Szamockiego. Ksiądz Biskup wyjaśnił znaczenie Roku Jubileuszowego i odpustów. Powiedział, że wielkim pragnieniem bp. Andrzeja Suskiego jest to, aby w czasie jubileuszowych odpustów ku czci św. Pawła czytane było Pismo Święte, ponieważ „wiara rodzi się ze słuchania”.
Następnie Biskup Józef zaznaczył, że Papież Benedykt XVI, ogłaszając Pawłowy jubileusz, „chciał obudzić postawę, w której zrodziłoby się w nas pragnienie bycia zdobytym przez Chrystusa, tak jak został zdobyty przez Chrystusa św. Paweł”.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski