w numerze:
Ojciec Święty w Toruniu -
wystawa zdjęć Czesłąwa Jarmusza
Niesiemy radość w Hiszpanii -
trasa koncertowa scholi "Portamus Gaudium"
Dziś trzeba mówić o Bogu -
"Colloquia Toruniensia"
Nr 49 (729) * J * ROK * LI * 7 XII 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Niepokalana

W mrokach Adwentu pierwszym przebłyskiem światła jest zapowiedź przyjścia na świat Zbawiciela – uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przypadająca 8 grudnia. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Chrześcijanie uznawali ją od wieków. Oficjalnie ogłosił ją Pius IX 8 grudnia 1854 r. bullą „Ineffabilis Deus”. Bóg zachował Maryję od grzechu pierworodnego, uchronił Ją przed grzesznością. Stało się tak ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie.
Hasło roku duszpasterskiego zachęca: „Otoczmy troską życie” – nienarodzonych, chorych i starszych oraz bliskich i przyjaciół, a także własne – na wzór Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe (wspomnienie 12 grudnia), patronki życia poczętego. Maryja czczona w tym miejscu jest w stanie błogosławionym, przynosi Boga, który stał się człowiekiem. To Ona oczekiwała w sposób szczególny na przyjście Mesjasza. Znakiem Jej obecności jest Msza św. roratnia, wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa roraty jest zaczerpnięta z pieśni rozpoczynającej się słowami: „Rorate caeli desuper” („Spuśćcie rosę niebiosa”). Jej Syn zwyciężył grzech i śmierć oraz przeznaczył nas do życia i świętości. Przypomina o tym liturgia: „Winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3, 11-12).
Wpatrując się w Niepokalaną, dziękujmy za życie i miłość Boga, który dla nas stał się człowiekiem. Radość istnienia, moc Chrystusa, na którego czekamy, i sakramentów, niech przeprowadzi nas przez mrok adwentu do Światła, które nie zna zachodu.

Beata Pieczykura

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenuswiadomości opracował
ks. dr Dariusz Żurański

[Rozmiar: 14579 bajtów]
Przysięga nowych członków KSM. Fot. Joanna Kruczyńska
Ostatnia niedziela roku liturgicznego to uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech- świata, a także święto patronalne Akcji Katolickiej I Katolickiego sto- warzyszenia Młodzieży


Będziemy sądzeni z miłości

W toruńskiej katedrze 23 listopada sprawowano Eucharystię w intencji wspólnot oraz podejmowanych przez nich dzieł. Mszy św. przewodniczył ks. prał. Andrzej Wawrzyniak, który wygłosił słowo Boże. W koncelebrze brał udział m.in. ks. Wojciech Murawski, diecezjalny duszpasterz młodzieży, asystent kościelny KSM diecezji toruńskiej. Świątynia zgromadziła członków AK oraz KSM, którzy przygotowali modlitwę wiernych oraz dary ołtarza. Nie zabrakło też pocztów sztandarowych.
Tłem homilii były fragmenty „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II oraz wizja sądu ostatecznego przedstawiona przez Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej. W dniu sądu do jednych Chrystus powie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25, 34-35), ale do innych: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść” (Mt 25, 41-42). Ksiądz Prałat podkreślił, że we współczesnym świecie człowiek sumienia pyta samego siebie, czy nie upada na duchu, czy nie szerzy ciemności?
Kard. Ratzinger zauważył, że Kościół bywa dzisiaj apatyczny. Pytania Jezusa o uczynki miłości są pytaniami o zaangażowanie we wspólnotę. Ks. prał. Wawrzyniak stwierdził, że często zgadzamy się na „dyktaturę opinii, jakie lansuje się w środkach masowego przekazu”. Powinniśmy być świadomi, że owa dyktatura trafia do młodego pokolenia. Ale wielu młodych pragnie być z Kościołem, jest to trudne, stawia ich w opozycji do nowoczesnych trendów. Gotowość do sprzeciwu to element misji Kościoła, gdyż będziemy sądzeni z miłości. Nie możemy przyjąć postawy, że „poza Wieczernikiem świat jest wrogi i bezbożny”. Należy wziąć przykład ze św. Pawła, który odważnie wchodził w pogański świat, bo Kościół ma być domem otwartym dla poszukiwaczy prawdy – również dla tych, którzy na co dzień żyją „w szarej strefie religijnej” – podkreślił Kaznodzieja. Dodał, że „Kościół nie powinien stanowić zamkniętej grupy ludzi doskonałych, ale ma pełnić funkcję misyjną. Ewangelia ma formować sumienie, nie tylko praktykujących”. Na zakończenie Ksiądz Prałat dodał: „Życie osobiste jest ciągłą walką między miłością a rezygnacją z miłości”.
Istotnym elementem było błogosławieństwo sztandaru toruńskiego KSM oraz złożenie przysięgi przez nowych członków. Błogosławieństwa udzielił i przysięgę przyjął ks. prał. Andrzej Wawrzyniak.

Joanna Kruczyńska

Spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów
i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej

W Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu 22 listopada odbyło się spotkanie członków Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej (DRR iSK DT). Było to piąte spotkanie w czwartej kadencji Rady. Wzięli w nim udział bp Józef Szamocki oraz kilkudziesięciu przedstawicieli ruchów skupionych w R adzie. Obecny skład Rady, powołanej w listopadzie 2006 r., tworzą przedstawiciele przeszło 30 ruchów i stowarzyszeń działających na terenie diecezji. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa z Liturgii Godzin, której przewodniczył Ksiądz Biskup.
Początek spotkania wypełniło wprowadzenie do założeń programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2008/2009, który nosi tytuł:„Otoczmy troską życie”. Przedstawił je Ksiądz Biskup. Następnie głos zabrał ks. dr Dariusz Żurański, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, który omówił cele roku duszpasterskiego. Zaproponował także kilka konkretnych sposobów realizowania nowego programu duszpasterskiego. Jednym z nich było zaproszenie na cykliczne, otwarte wykłady poświęcone ochronie życia, które będą miały miejsce w parafii św. Antoniego w Toruniu. Przypomnijmy, że w kościele parafialnym na Wrzosach przechowywane są relikwie św. Joanny Beretty Moli – żony, mamy, która poświęciła swoje życie, by urodzić dziecko. Pierwszy wykład zaplanowano 3 grudnia o godz. 19, prelegent – bp Józef Szamocki. Inną propozycją jest pomoc w przygotowaniu w parafiach Dnia Świętości Życia, który jest związany z przeżywaniem 25 marca Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Wreszcie, interesującym pomysłem jest także możliwość zorganizowania festynów rodzinnych w różnych miejscach diecezji.
Podsumowano przebieg 4. Diecezjalnego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej diecezji, który miał miejsce 14 czerwca w Toruniu. Był on w opinii wielu dobrym czasem wspólnego świętowania, formacji oraz budowania jedności.
Następnie przewodniczący Rady zapoznał obecnych z przebiegiem I Synodu Diecezji Toruńskiej. W kolejnym punkcie ks. Sylwester Ćwikliński przedstawił aktualne wydarzenia, które są związane z działalnością Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Jej członkiem od kilku lat jest także nasza Diecezjalna Rada. Ostatnie spotkanie Ogólnopolskiej Rady miało miejsce w Warszawie 8 listopada. Podjęto m.in. refleksję nad prześladowaniami chrześcijan w dzisiejszym świecie, np. w Indiach.
Ostatnim punktem były komunikaty oraz ogłoszenia. Spotkanie zakończyła modlitwa.
Waldemar Rozynkowski, przewodniczący DRRiSK DT
Redaktor odpowiedzialny:  ks. dr Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: Joanna KRUCZYŃSKA
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Beata PIECZYKURA
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski