w numerze:
Promienna gwiazda wśród nocy zbrodniczej- obozowed wigilie ks. Stefana W. Frelichowskiego
Tam, gdzie miłość jest, tam mieszka Bóg- rozmowa z ks. prał. Danielem Adamowiczem
Chcę zrobić karierę jako mąż i ojciec - rozmowa z Tomkiem Kamińskim
Nr 51-52 (731-732)* J * ROK * LI* 21-28 XII 2008


[Rozmiar: 13587 bajtów]

[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus


wiadomości opracował ks. Dariusz Żurański

Bóg się rodzi, pokój niesie

Siostry i Bracia, Umiłowani Diecezjanie

W uroczystym dniu Bożego Narodzenia rozważamy przy żłóbku tajemnicę przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Nasuwa się wówczas pytanie, dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem, jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu.
Czemu na miejsce swoich narodzin wybrał ubóstwo stajni betlejemskiej? Dlaczego za swego opiekuna chciał mieć Józefa, prostego rzemieślnika, a za pierwszych świadków swoich narodzin zwykłych pasterzy, ludzi bez większego znaczenia w społeczeństwie. Dlaczego…
Przyjdzie czas, że sam Jezus odpowie na te pytania w sposób jasny i przekonujący. Wskaże na wolę Boga, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg ma życie wieczne dla każdego człowieka, bo każdego kocha swoją ojcowską miłością. Dlatego Jezus Chrystus, posłana na świat Miłość Boga, wchodzi do ludzkiej rodziny od najniższych poziomów naszej egzystencji. Od poziomu ubóstwa, bezdomności, lęku o własne życie przed morderczymi zakusami Heroda. Jezus chce się zjednoczyć z każdym bez wyjątku. Dla każdego chce być bratem i zbawieniem.
A to zbawienie ma na imię „życie wieczne”, życie rozpoczęte na ziemi i osiągające swoją pełnię w wieczności, czyli w wiekuistym Bogu, który jest pełnią życia i miłości. Całe posłannictwo Chrystusa, wszystkie Jego słowa i czyny są „dla nas i dla naszego zbawienia”. Wyraźnie potwierdza to słowami, gdy mówi o tym, że jest dla nas Dobrym Pasterzem: „Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Chrystus pragnie naszego życia w obfitości, w tej pełni, jaką może ofiarować jedynie Bóg. Bieżący rok kościelny, rozpoczęty pierwszą niedzielą Adwentu, przeżywamy pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. Każde ludzkie życie, od poczęcia po naturalną śmierć, jest darem miłującego Boga i tylko On może nim rozporządzać. Życie każdego człowieka jest święte i stanowi znak nadziei, że Bóg wierny sobie nie opuszcza ludzkiej rodziny. W każdym ludzkim życiu, z momentem jego zaistnienia, zawiera się przyszłość rodziny, będącej kolebką życia i miłości.
Przy betlejemskim żłóbku, pochyleni nad tajemnicą Boga, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, odnówmy swoje jednoznaczne „tak” dla każdego życia ludzkiego. Bóg zawsze jest po naszej stronie, po stronie każdego człowieka. On jest Emmanuelem, Bogiem z nami.
Składając wszystkim Drogim Diecezjanom życzenia błogosławionych Świat Bożego Narodzenia, upraszamy szczególne błogosławieństwo Pana dzieciom, rodzicom, apostołom Ewangelii życia i wychowawcom młodego pokolenia.
Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, by zawsze była domem otwartym na przyjęcie dzieci, największego skarbu naszego narodu.

[Rozmiar: 2393 bajtów]

Toruń, Boże Narodzenie 2008 roku

Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski