GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 4 (266)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 23 I 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Pierwszy Honorowy Obywatel Torunia w Odrodzonej Rzeczypospolitej - Bogdan Major
 • Z dziecięcą radością - Rok Jubileuszowy - Jubileusz dzieci. oprac. Tomasz Strużanowski
 • Modlitwa o pokój - Tomasz Strużanowski
 • Pożegnanie starego roku - Tomasz Strużanowski
 • Dzieci z domu dziecka - Domy dziecka w Polsce wzbudzają wiele kontrowersji i emocji. Elżbieta
 • Owieczko Ty moja! - ks. Rajmund Ponczek
 • Wiatr historii wieje... - dzieje kościoła w Jastrzębiu Agnieszka Witkowska
 • Kronika opracowana przez ks. Marka Borzyszkowskiego

   Spotkania opłatkowe

  • Zwyczaj dzielenia się opłatkiem z najbliższymi przekroczył progi prywatnych mieszkań i upowszechnia się coraz bardziej w nowym wymiarze - w postaci spotkań opłatkowych w instytucjach, organizacjach, grupach charytatywnych, wspólnotach modlitewnych, wszędzie tam, gdzie ludzie współpracujący ze sobą na co dzień mają potrzebę pojednania się, wyrażenia swoich uczuć i dobrych życzeń tym, z którymi łączy ich więź wspólnych działań. Trudno byłoby zdać relację, czy choćby odnotować wszystkie spotkania opłatkowe, jakie odbyły się w naszej diecezji.


  • Fot. Czesław Jarmusz

   Jedno z takich spotkań z udziałem bp. Andrzeja Suskiego odbyło się 3 stycznia w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu, gdzie rolę gospodarza wieczoru pełniła Marszałek Senatu RP prof. dr hab. Alicja Grześkowiak. Wśród gości obecni byli m.in. przewodniczący AWS Marian Krzaklewski, burmistrz Zakopanego Adam Bachleda-Curuś, kustosz sanktuarium MB Fatimskiej w Zakopanem ks. Mirosław Drozdek, władze miejskie i samorządowe Torunia, przedstawiciele duchowieństwa. Spotkanie otrzymało wspaniałą oprawę muzyczną - wystąpiła między innymi kapela góralska, chór międzyszkolny z Chełmży i niewidoma artystka (gitara, śpiew).

  • W Toruńskim Centrum Caritas 20 grudnia opłatkiem dzielili się sponsorzy i przyjaciele Caritas; wśród gości obecni byli: bp Andrzej Suski, Marszałek Senatu RP Alicja Grześkowiak, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych.

  • Z inicjatywy dziekana ks. prał. Bolesława Lichnerowicza 20 grudnia w Brodnickim Domu Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe bp. Andrzeja Suskiego z Radą Duszpasterską parafii św. Katarzyny w Brodnicy, a także z przedstawicielami zakładów, organizacji, wspólnot oraz władz samorządowych powiatu i miasta.
   mrk

  • 22 grudnia 1999 r. 100 dzieci z rodzin będących w potrzebie, wytypowanych przez pedagoga Szkoły Podstawowej nr 7 w Grudziądzu-Strzemięcinie, przeżyło radosne chwile podczas spotkania opłatkowego, m. in. za sprawą św. Mikołaja, który obdarował je paczkami ze słodyczami i owocami. Radości było wiele, a gromki śpiew kolęd był wyrazem radości serca. Podobną radość przeżyła grupa 50 ministrantów. Łzy radości i szczęścia towarzyszyły również chorym, których odwiedzili kapłani z Komunią św., życzeniami i drobnymi upominkami. Wizyt tych było 70. 2 stycznia, u progu Wielkiego Jubileuszu, duszpasterze zaprosili grupy modlitewne, stowarzyszenia, Radę Duszpasterską na wspólne kolędowanie i dzielenie się opłatkiem.
   el

   Dekanat Grudziądz

  • Szkolne Koło Caritas
   Szkolne Koło Caritas rozpoczęło swoją działalność w V Liceum Ogólnokształcącym w Grudziądzu, usytuowanym na osiedlu Strzemięcin (parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego). Czas Adwentu okazał się najlepszym okresem dla zainteresowania pracą Szkolnego Koła, które liczy 35 osób. Działalność ta stała się możliwa dzięki uprzejmości i współpracy z panią pedagog Zofią Siegel, która była obecna na opłatku założycielskim Koła, 1 grudnia 1999 r. Pani Siegel udostępniła swoje pomieszczenie, w którym codziennie w czasie dużej szkolnej przerwy młodzież rozprowadzała świece wigilijne i kartki świąteczne. W szkole udało się sprzedać około 70 świec i ponad 400 kartek świątecznych. Dochód został przekazany Grudziądzkiemu Centrum Caritas w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom '99.

   Członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz z katechetą ks. Mirosławem Kwiatkowskim odwiedzili Grudziądzkie Centrum Caritas i zapoznali się z formami jego pracy. Pobyt w siedzibie grudziądzkiej Caritas zachęcił młodzież do działalności w swojej szkole. Uczniowie wykonali kilka plakatów o akcji związanej ze świecami wigilijnymi. Zajęli się także przygotowaniem paczek dla dzieci z rodzin będących w potrzebie oraz przygotowali i wypisali kartki świąteczne dla ludzi chorych i samotnych.

   mk

  • Poświęcenie wieży
   18 grudnia 1999 r. parafia pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu przeżyła historyczne wydarzenie poświęcenia wieży kościelnej, która była ostatnim etapem budowy kościoła. Poświęcenia dokonał bp Andrzej Suski. Wieża w kształcie krzyża, górująca nad osiedlem, z wyciągniętymi ramionami obejmującymi wszystkich, to także dar parafii za pielgrzymkę Ojca Świętego do naszej diecezji i za beatyfikację ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz znak nadziei dla wszystkich wstępujących w Rok Jubileuszowy.

   Projekt kościoła wykonał miejscowy architekt Marek Grosz, zaś głównym konstruktorem był inżynier Marcin Świerszczko, również grudziądzanin.

   el

   Dekanaty toruńskie

  • Kolędować z najmłodszymi

   Fot. Czesław Jarmusz

   22 i 23 grudnia, w wypełnionej po brzegi Sali Wielkiej Dworu Artusa, uczniowie klasy III i IV sekcji smyczkowej Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej w Toruniu, pod kierunkiem nauczycieli Aurelii Więcek i Marka Wakarecego grali kolędy dla dzieci z toruńskich przedszkoli, przybyłych pod opieką swoich wychowawców. Dzieci nie tylko z dużym zainteresowaniem wysłuchały gry swoich starszych kolegów: Zosi, Piotrka, Michała oraz Kasi, Joasi i Filipa, ale same także chętnie włączyły się do śpiewu, a co śmielsze wystąpiły w roli solistów na scenie. Wspólne kolędowanie przyniosło maluchom wiele radości i wprowadziło je w miły, świąteczny nastrój.

   tt

   Wkrótce

  • Jubileuszowe Nabożeństwo Ekumeniczne
   Z okazji obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 25 stycznia o godz. 18.00 w kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu zostanie odprawione nabożeństwo ekumeniczne. Na wspólną modlitwę z przedstawicielami bratnich kościołów zapraszamy wszystkich, którym zależy na pojednaniu chrześcijan.

  • O. Daniel Ange w diecezji toruńskiej
   Minione półrocze było dla Szkoły Nowej Ewangelizacji rejonu brodnickiego i dla wspólnoty Emmanuel bardzo owocne w nowe kontakty i współpracę podjętą z innymi wspólnotami. W listopadzie odbyły się w naszej diecezji Muzyczne Warsztaty Uwielbienia, owoc współpracy z międzynarodową wspólnotą ICPE z Allerheiligen. Były one okazją do zapoznania się z Międzynarodowym Katolickim Programem dla Ewangelizacji. Spotkanie to pokazało możliwość współpracy osób z różnych wspólnot w jednym dziele Kościoła - ewangelizacji.

   Pojawiła się także możliwość współpracy z francuską wspólnotą Jeunesse-Lumiere. Od 4 do 6 marca będziemy gościć w Brodnicy założyciela tej znanej na całym świecie wspólnoty, autora ciekawych książek (m.in. Zraniony Pasterz) - o. Daniela Ange. Większa część jego wizyty poświęcona będzie współpracy pomiędzy Jeunesse- Lumiere a wspólnotą Emmanuel i Szkołą Nowej Ewangelizacji. Przewidzieliśmy jednak jeden dzień na spotkanie ze wszystkimi wspólnotami naszej diecezji.

   W imieniu Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, Wspólnoty Emmanuel, proboszcza parafii św. Katarzyny w Brodnicy ks. prał. Bolesława Lichnerowicza i diecezjalnego duszpasterza młodzieży ks. Władysława Fedorczyka chcielibyśmy zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie z o. Danielem Ange, które odbędzie się w niedzielę 5 marca 2000 r. w Brodnicy. W programie przewidziano:

   • o godz. 12.15 - Mszę św. z udziałem o. Daniela,
   • o godz. 13.45 - konferencję wygłoszoną przez Gościa,
   • o godz. 14.00 - posiłek,
   • o godz. 15.15 - spotkanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w intencji jedności wspólnot w dziele ewangelizacji w naszej diecezji w roku Jubileuszowym,
   • o godz. 16.30 - zakończenie i rozesłanie.

   Tego samego dnia o. Daniel spotka się z klerykami Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Szersze informacje o wspólnocie Jeunesse- Lumiere i o spotkaniu z o. Danielem Ange podamy w następnych numerach Głosu z Torunia.

   ks. Grzegorz Bohdan

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl