GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 10 (272)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 5 III 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • 50 rocznica święceń kapłańskich abp Mariana Przykuckiego
 • Jeden drugiego brzemiona noście
 • Dla czyjego pożytku?
  Radni Unii Wolności proponują Toruniowi alkoholową rewolucję - zwiększenie liczby punktów sprzedaży alkoholu z 79 do 130. W zamian, w formie rekompensaty, oferują likwidację stoisk z wódką w supermarketach - towar miałby tam być podawany przez sprzedawcę. - Redaktorzy Głosu z Torunia
 • Rekolekcje dla lektorów - Kleryk Stanisław Adamiak
 • Złoty jubileusz kapłaństwa w parafii Chrystusa Króla w Toruniu
 • Czternasty list o kapliczkach przydrożnych - Ks. Rajmund Ponczek
 • Podziękowanie
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Chełmno

  • Dziękujemy za świadectwo
   Do naszej redakcji nadeszło oświadczenie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Wielkim Czystem, którego sygnatariusze (zebrano 195 podpisów) zaprotestowali przeciwko debacie o dopuszczalności eutanazji, jaka odbyła się w styczniu w Chełmnie.

   Dekanat Lidzbark

  • 80 rocznica powrotu Lidzbarka do Polski

   18 stycznia 1920 r., po 148 latach niewoli, Lidzbark został oficjalnie przyłączony do Polski. Po zakończeniu I wojny światowej ożywiły się tu nastroje niepodległościowe. Mieszkańcy Lidzbarka nie czekali z założonymi rękami na wynik konferencji pokojowej w Wersalu, lecz już w pierwszych miesiącach 1919 r. utworzyli Parafialną Radę Ludową i Straż Ludową, na których czele stanął ówczesny proboszcz, ks. Wojciech Klan. Zadaniem tych instytucji było strzeżenie mienia publicznego przed zakusami władz niemieckich.

   16 stycznia 1920 r. ostatni burmistrz niemiecki podpisał dokument, w którym przekazał władzę komisarycznemu burmistrzowi Leonowi Płucińskiemu. W niedzielny poranek 18 stycznia 1920 r. wojska niemieckie opuściły Lidzbark, ich miejsce zajęły wojska polskie witane entuzjastycznie przez społeczność miasta.

   21 stycznia 80 rocznicę tego wydarzenia obchodzono w Lidzbarku bardzo uroczyście. W kinie Albatros odbyły się występy artystyczne: śpiewał chór, harcerze i młodzież szkolna przedstawiła montaż słowno-muzyczny.
   Wśród uczniów szkół lidzbarskich przeprowadzono konkurs wiedzy o mieście i gminie.

   23 stycznia w kościele parafialnym św. Wojciecha ks. kan. Marian Kruszona, dziekan lidzbarski, odprawił uroczystą sumę, w której obok mieszkańców uczestniczyły władze miejskie i gminne. Wystąpił chór parafialny oraz orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Lidzbarku. Przybyli także harcerze lidzbarskiej Komendy Hufca. W homilii ks. kan. Marian Kruszona zwrócił uwagę na konieczność wspólnej pracy na rzecz miasta. Na zakończenie burmistrz Jan Rogowski podziękował wszystkim obecnym za wkład w przygotowanie uroczystości rocznicowych.

   Trwałą pamiątką obchodów 80 rocznicy powrotu Lidzbarka do Polski jest ikona Matki Bożej ofiarowana parafii przez Radę Miasta.

   nn

  • Pod znakiem czerwonego podwójnego krzyża
   W środę 9 lutego na zaproszenie Danuty Marchlewicz, dyrektor gimnazjum w Górznie, gościł w szkole jej były uczeń, obecnie nauczyciel i trener, Wojciech Kalinowski. Tematem spotkania z nauczycielami i uczniami były dzieje Zakonu Bożogrobców (1114-1819), zwanych w Polsce miechowitami. Wojciech Kalinowski przypomniał epokę wypraw krzyżowych, czas powstania Zakonu Bożogrobców, ich przybycie do Polski i do Górzna, gdzie prowadzili parafię od 1325 r. aż do śmierci ostatniego zakonnika w 1830 r. Dzięki uprzejmości proboszcza ks. Stefana Maliszewskiego, słuchacze mieli okazję obejrzeć kielich z zamknięciem i podwójnym krzyżem, pochodzący z czasów Bożogrobców. W kościele parafialnym w Górznie zachowało się kilka cennych pamiątek po Bożogrobcach, które w ubiegłym roku były prezentowane w muzeum regionalnym w Rypinie.
   Jacek Górski

  • Górzno na starej fotografii

   Oficjalnie od listopada ubiegłego roku trwają przygotowania do zorganizowania wystawy fotograficznej, której tematem będą ludzie, wydarzenia i samo miasto Górzno. Pomysłodawcą i organizatorem wystawy jest Wojciech Kalinowski, z którym współpracują mieszkańcy Górzna - Ewa Łubińska i Jerzy Witkowski. Do tej pory zgromadzono około 200 fotografii, z których część pochodzi z początku XX w. Organizatorzy otrzymują zdjęcia i pamiątki rodzinne od mieszkańców Górzna, jak również z innych regionów. Otwarcie i udostępnienie wystawy zwiedzającym organizatorzy planują w terminie od 29 kwietnia do 3 maja.
   Dla obecnych i byłych mieszkańców Górzna będzie to czas wspomnień, natomiast dla uczniów szkół - lekcja historii ich małej ojczyzny, zaś dla przyjezdnych spora ciekawostka. Organizatorzy wybrali chyba dobry czas wystawy upamiętniającej Górzno i jego mieszkańców na przestrzeni wieku: u jego schyłku żyją jeszcze ludzie, którzy pamiętają okres międzywojenny, czas wojny, początki PRL, itd.

   Dla młodych i przyszłych pokoleń można ocalić od zapomnienia przeszłość malowniczego miasteczka, zachowaną na fotografiach. Może wystawa stanie się pretekstem dla władz do zorganizowania w Górznie małego muzeum ze stałą ekspozycją dotyczącą miasta, zachowaną na fotografiach, wycinkach z gazet, dokumentach i przedmiotach materialnych. Zdecydowana większość fotografii będzie pierwszy raz prezentowana publicznie. Już teraz chciałbym w imieniu organizatorów, Ewy i Jurka oraz własnym, podziękować tym wszystkim, którzy przynieśli nam fotografie z albumów stanowiących rodzinne pamiątki, aby zaprezentować je na wystawie - lekcji historii własnego miasta - powiedział Wojciech Kalinowski.

   Przy okazji wystawy planowane są również imprezy towarzyszące.

   Jacek Górski

   Dekanaty toruńskie

  • Schola Cantorum Christi Regis

   Chór ten działa przy parafii Chrystusa Króla w Toruniu. Został założony w 1996 r. z inicjatywy Ireny Szczurko, która od początku istnienia zespołu jest jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym. Funkcję opiekuna duchowego scholi pełnił przez dwa lata ks. Andrzej Szauer, a od 1998 r. obowiązki te przejął ks. proboszcz Józef Witkowski. Schola występuje podczas uroczystości kościelnych, przygotowuje oprawę muzyczną Mszy św., koncertuje, prezentuje montaże słowno-muzyczne i przedstawienia jasełkowe. Oprócz występów w rodzimej parafii, chór koncertuje w innych kościołach Torunia, zapraszany jest także na gościnne występy do innych miast.
   Akompaniatorem zespołu jest Elżbieta Szczurko, absolwentka Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

   W styczniu schola wspólnie z ministrantami z parafii, wystawiała jasełka Pójdźmy do Betlejem i wystąpiła gościnnie ze świątecznym programem w kościele oo jezuitów. Na zakończenie okresu bożonarodzeniowego chór i ministranci dali przedstawienie dla dzieci i młodzieży z Domu Dziecka Młody Las. Na ręce samorządu wychowanków schola złożyła prezenty: zabawki, owoce i słodycze. Dzieci i opiekunowie podziękowali zespołowi za pełen wzruszeń występ.

   nn

  • Wieczór poetycki
   7 lutego, w sali przy kościele Chrystusa Króla, odbył się wieczór poetycki, podczas którego swoje wiersze zaprezentował miejscowy parafianin, p. Adam Ławniczak.
   Zebrani wysłuchali kilkudziesięciu utworów, inspirowanych głównie Ewangelią. Jak stwierdził sam Autor, jego twórczość stanowi owoc osobistej zadumy nad Słowem Bożym i ma przede wszystkim służyć ewangelizacji bliźnich. Żywa reakcja słuchaczy i refleksje, którymi dzielili się zebrani pozwalają sądzić, że wieczór był bardzo udany.

   Organizatorem spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

   ts

   Wkrótce

  • Zapraszam do Przeczna
   W ośrodku rekolekcyjnym im. Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w Przecznie w dniach 10-12 marca odbędą się dni skupienia dla członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, w ramach których planowane są m.in. spotkania z zaproszonymi gośćmi:
   • o. Janem Bartosem - redemptorystą pracującym od 30 lat na terenach byłego Związku Radzieckiego, gdzie był osobistym delegatem Prymasa Tysiąclecia;
   • prof. Piotrem Jaroszyńskim z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który będzie mówić o zagrożeniach płynących z bezkrytycznego wejścia do Unii Europejskiej
   • dr. Antonim Ziębą z Krakowa, który od 30 lat współpracuje z obecnym Ojcem Świętym w dziele obrony życia dziecka poczętego i zainicjował znane tygodniki dla dzieci i młodzieży Jaś, Dominik i Droga.

  • Modlitwa o rychłą beatyfikację
   7 marca o godz. 18.00 w kościele Świętych Janów zostanie odprawiona Msza św. o rychłą beatyfikację Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego. Do uczestnictwa w niej serdecznie zapraszamy.

  • Rekolekcje wielkopostne dla Akcji Katolickiej w Diecezji Toruńskiej
   • 11 marca - rekolekcje dla rejonu Brodnica w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Brodnicy, ul. Sądowa 5.
    Do rejonu Brodnicy należą dekanaty: Brodnica, Działdowo, Lembarg, Lidzbark, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie.
   • 18 marca - rekolekcje dla rejonu Grudziądz w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, ul. Wyspiańskiego 1.
    Do rejonu Grudziądza należą dekanaty: Chełmno, Grudziądz, Łasin, Radzyń, Wąbrzeźno.
   • 1 kwietnia - rekolekcje dla rejonu Toruń w parafii pw. św. Józefa w Toruniu, ul. św. Józefa 23/35.
    Do rejonu Torunia należą dekanaty: Bierzgłowo, Chełmża, Golub, Toruń I, Toruń II, Toruń III.

   Plan dnia:

   • godz. 10.30 Msza św,
   • godz. 12.00 wykład - Chrześcijanin człowiekiem sumienia- ks. dr Zbigniew Wanat, następnie dyskusja i przerwa.
   • godz. 14.00 wykład: Chrześcijanie wobec liberalnej demokracji - ks. dr Wiesław Łużyński po nim dyskusja.
   • godz. 15.30 wspólna modlitwa i zakończenie rekolekcji.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl