GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 12 (274)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 19 III 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

Wraz z obecnym numerem rozpoczynami drugi rok obecności Głosu z Torunia w internecie. Wraz z początkiem roku zmodyfikowaliśmy szatę graficzną. Z radością obserwujemy wzrost liczby czytelinków wydania internetowego i czekamy na wszelkie spostrzeżenia i uwagi, które można nadsyłać na adres Redakcji: niedziela@diecezja.torun.pl.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Z męczennikami Ciebie, Boże, chwalimy Lena Maryks
 • Diecezja toruńska w służbie dobra wspólnego - ks. Kazimierz Wiśniewski
 • Kurs biblijny Emaus w parafii NMP Częstochowskiej w Toruniu -
  W. Rożynkowski
 • Bądź !
  O zbliżającej się konferencji woluntariatu pisze Barbara Czerny
 • Wizyta duszpasterska Księdza Biskupa w Grudziądzu - Aleksandra Mrozkowiak
 • Jubileusz Harcerzy Diecezji Toruńskiej - kl. Andrzej Rycerz
 • Świątynia na trzecie tysiąclecie Stanisław R. Ulatowski
 • Modlitwa przebija niebo
  Z ks. Stanislawem Jaroszem, proboszczem parafii Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej o duchowej adopcji rozmawia Tomasz Strużanowski
 • Formuła przyrzeczenia duchowej adopcji
 • Czynem i modlitwą
  O pierwszych trzech latach działalności Akcji Katolickiej w diecezji torunskiej pisze Tadeusz Solecki
 • Powracający do źródeł! ks. Rajmund Ponczek
 • Święto uczelni - o święcie UMK pisze Cecylia Iwaniszewska
 • Kronika opracowana przez ks. Marka Borzyszkowskiego

  • Najlepsi z wiedzy religijnej
   19 lutego w gmachu WSD w Toruniu odbył się etap diecezjalny ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Religijnej - Białystok 2000. Wśród uczestników pierwsze cztery miejsca zajęli: Elżbieta Fiszer, Marta Bydowska, Anna Celmer, Marcin Ciborski, wszyscy z Torunia. Oni to pojadą do Białegostoku na etap ogólnopolski. Zmagania w Toruniu zakończyły się zwiedzeniem seminarium duchownego. Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, będący organizatorem spotkania serdecznie dziękuje władzom WSD za współpracę a katechetom za dobre przygotowanie młodzieży.

  • Dar SKoniczynki dla seminarium
   Tradycją wspólnoty seminaryjnej są cotygodniowe Msze św. i modlitwy za wszystkich dobroczyńców Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Ta stosunkowo młoda uczelnia przygotowująca głosicieli Słowa Bożego i szafarzy sakramentów, nadal boryka się z wieloma trudnościami materialnymi. Nie brakuje jednak wielu szlachetnych ludzi, którzy swoją modlitwą i pomocą materialną poszerzają bogactwo duchowe i materialne naszej uczelni. Są nimi przede wszystkim wspólnoty parafialne oraz indywidualne osoby. Między innymi z wielką radością w ostatnich dniach brać klerycka przyjęła dar w postaci kamery video od państwa Bożeny i Jerzego Nickiel, właścicieli hurtowni Koniczynka.
   Urządzenie to wprost niezbędne nie tylko do dokumentowania wydarzeń seminaryjnych, ale przede wszystkim do prowadzenia zajęć i ćwiczeń z zakresu przekazu homiletycznego. Każdy z nas chce słuchać dobrych i ciekawych kazań, dlatego współczesna dydaktyka homiletyczna proponuje i zaleca korzystanie z nowych środków audiowizualnych. Wszystkim ofiarodawcom, a w szczególności Koniczynce składamy serdeczne podziękowania i zapewniamy o stałej modlitwie w kaplicy seminaryjnej.
   mw

   Dekanat Brodnica

  • Konferencje na temat świadków Jehowy
   5 i 6 lutego na zaproszenie o. Romualda Jaworskiego gwardiana parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Brodnicy, gościł Tadeusz Kunda, wydawca takich publikacji jak: Strzeżcie się fałszywych proroków, Bogarodzica zawsze Dziewica, Odnalazłem zagubione owce, Pismo Święte przeczy nauce świadków Jehowy, opracowane wspólnie z Romualdem Kromplewskim.

   Tadeusz Kunda wygłosił prelekcje w sobotę o godzinie 16.00 i w niedzielę przed każdą Mszą św. Były to bardzo pożyteczne i potrzebne wyjaśnienia. Ukazały jak Pismo Święte przeczy nauce szerzonej przez świadków Jehowy. Spotkania takie są bardzo potrzebne katolikom w Brodnicy, gdzie świadkowie Jehowy często nawiedzają ich mieszkania, a na ulicy rozdają swoje wydawnictwa. Następna prelekcja T. Kundy odbędzie się we wrześniu.

   Maria Kulaszewska

   Dekanat Chełmno

  • Poświęcenie nowej sali...
   W ostatnim dniu nauki przed feriami zimowymi w Robakowie w gmina Stolno, oddano do użytku salę gimnastyczną. Na otwarcie tej sali przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Otwarcia sali dokonała wójt gminy Stolno p. Grażyna Przybył. Po oficjalnych przemówieniach, proboszcz parafii Sarnowo ks. Jerzy Pawłowski odczytał fragment Pisma św. i dokonał poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Następnie odbył się występ artystyczny młodzieży tutejszej szkoły pod kierownictwem p.Stefanii Orlikowskiej. W czasie ferii zorganizowano masowe zajęcia rekreacyjno- sportowe.

   Katecheta Adam Ślusarz zorganizował również konkurs piosenki religijnej. W konkursie tym wzięła udział liczna grupa uczniów szkoły i gimnazjum. Pierwsze miejsce zdobyły Katarzyna Bartnik i Katarzyna Lewandowska, obie z gimnazjum, a drugie miejsce zdobyły Monika Grądek i Natalia Strzemkowska ze szkoły podstawowej.

   Stefan Durbacz

   Dekanat Grudziądz

  • Białe wakacje
   Grudziądzkie Centrum Caritas zorganizowało ferie zimowe, z których skorzystało 30 podopiecznych świetlicy opiekuńczo-profilaktycznej. Pomimo braku śniegu, milusińscy nie narzekali na brak atrakcji. Dzieci odwiedziły grudziądzkie muzeum, gdzie zobaczyły wystawę Jan Matejko na Pomorzu, wzięły również udział w wirtualnej wycieczce po muzeach Europy. Uzyskały także połączenie z kamerą umieszczoną na grudziądzkim Starym Rynku i Rynkami innych miast naszego regionu.
   W ramach Białych wakacji kierownictwo kina Tivoli zasponsorowało dzieciom seans filmowy. Uczestnicy zimowiska zostali zaproszeni do filii biblioteki miejskiej, przy ul. Mikołaja z Ryńska, gdzie mile spędzili czas, a główną atrakcją były tematyczne zabawy komputerowe. Zorganizowano również wycieczkę do siedziby księży werbistów w Górnej Grupie, gdzie z ogromnym zainteresowaniem dzieci zwiedziły tamtejsze muzeum i wysłuchały opowieści księdza misjonarza. Dzięki serdeczności dyrekcji Grudziądzkiego Centrum Kultury Teatr podopieczni świetlicy mieli okazję zajrzeć za kulisy teatru, gdzie czekała na nich moc atrakcji i niezapomniane wrażenia. W trakcie ferii zorganizowano dzieciom dyskoteki, zabawy z konkursami, loterię fantową oraz konkurs piosenki Mikrofon dla wszystkich. Na zakończenie zimowiska wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i stwierdzili zgodnie - Szkoda, że następne ferie dopiero za rok.
   Ek

   Dekanat Lidzbark

  • Wizyta Chóru Harmonia

   5 lutego na zaproszenie ks. Mariana Wiśniewskiego, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP, w kaplicy parafialnej w Lidzbarku wystąpił (a capella) chór mieszany Harmonia z Nowego Miasta Lubawskiego. Podczas Mszy św. chór zademonstrował wiernym repertuar z zakresu śpiewu kościelnego. Parafianie doceniając wysokie walory artystyczne koncertu, nie szczędzili rzęsistych oklasków.

   Chór powstał 3 maja 1898 r. przy Towarzystwie Ludowym. Od 1902 r. jak i obecnie działa w ramach Towarzystwa Śpiewaczego Harmonia. W 1998 r. obchodził 100-lecie swojego istnienia. Prezesem chóru jest Halina Glanc, natomiast jego dyrygentem - Iwona Mrozińska. Chór od wielu lat działa przy Domu Kultury, którym kieruje Zbigniew Ewertowski. W swoim repertuarze chór ma nieprzebrane bogactwo pieśni religijnych, którymi uświetnia uroczystości kościelne nie tylko w swoim środowisku, ale i poza jego granicami. Zespół bardzo często daje koncerty w sąsiednich i nieco oddalonych parafiach. Występował m.in. w Niemczech, Francji, Austrii, Włoszech. Bardzo ścisłe kontakty utrzymuje z Zespołem Pieśni i Tańca Solczanie na Wileńszczyźnie.

   Maria Klemens

   Dekanat Nowe Miasto Lubawskie

  • Halowy turniej piłki nożnej...

   5 lutego w parafii Wszystkich Świętych w Brzoziu w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej. W turnieju brali udział ministranci z Dekanatu Lidzbarskiego. Gościnnie wystąpili ministranci z Jastrzębia. Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych. W grupie starszej zwyciężyła drużyna z parafii Grążawy, drugie miejsce zajęli ministranci z Brzozia, trzecie z Lidzbarka.
   Młodsi chłopcy zostali podzieleni na dwie grupy. W pierwszej grupie I miejsce zajęli ministranci z Radoszek, II miejsce Mroczno, III ministranci z Brzozia.

   W meczach sędziował Wojciech Skuza. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsce otrzymały puchary. Pozostali zwycięzcy otrzymali dyplomy okolicznościowe oraz pamiątki, które wręczył miejscowy proboszcz ks. Wiesław Wyszkowski.

   Następne zawody tego typu odbędą się latem na boisku.

   Kazimiera Orłowska

   Dekanaty toruńskie

  • Kolejna górska wyprawa...

   Pomysł wycieczki zrodził się zaraz po ubiegłorocznej szkolnej wyprawie w Karkonosze. Opiekunowie i uczniowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu polubili góry w śnieżnej scenerii. Stąd też Samorząd Uczniowski przyjął zimowy wyjazd do rocznego planu. W pierwszym tygodniu ferii (31 stycznia do 5 lutego) odbyliśmy szkolną wycieczkę do Zakopanego i Krakowa. Poznaliśmy piękno Tatr, uczestniczyliśmy we Mszy św. w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. W Krakowie przeżyliśmy wspaniałą lekcję historii. Wszyscy poczuliśmy się dobrą, szkolną rodziną. Będziemy starali się kontynuować zawiązaną nić koleżeństwa i wzajemnej sympatii. Naszym opiekunom : pani Danucie Warylewskiej, ks. Wojciechowi Siemiątkowskiemu i panu prof. Jerzemu Skowronowi dziękujemy za opiekę i zorganizowanie wspaniałego wypoczynku.

   Magdalena Gulczyńska

   Wkrótce

  • Spotkania małżeńskie
   Informujemy, że od 7 do 9 kwietnia w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Bydgoszczy na Piaskach odbędą się kolejne Spotkania Małżeńskie. Rekolekcje te mogą być pomocne każdemu małżeństwu w spojrzeniu w prawdzie i miłości na ich związek i jego sakramentalny wymiar. Każda uczestnicząca w nich para może na takim weekendzie umocnić małżeńską jedność. Rekolekcje stwarzają szansę lepszego wzajemnego poznania się, zrozumienia i akceptacji. Zapraszamy pary małżeńskie w różnym wieku, z różnym stażem wspólnego życia, zróżnicowanym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego. Rekolekcje przeznaczone są nie tylko dla tak zwanych dobrych małżeństw. Często uczestniczą w nich pary silnie skłócone, żyjące w separacji lub myślące o rozwodzie. W takich przypadkach rekolekcje stają się dla nich szansą na ponowne nawiązanie dialogu.

   Zgłoszenia przyjmują:
   ks. Edmund Sikorski, par. św. Mateusza, Bydgoszcz-Fordon, tel. (0-52) 3430138
   oraz
   Mirosława i Jacek Piszczkowie tel. (0-56) 6529229.

   ep

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl