GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 13 (275)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 26 III 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Czas radości i dziękczynienia
  Złote gody kapłańskie abp. Mariana Przykuckiego - Wojciech Wielgoszewski
 • Wielka misja modlitwy różańcowej w Roku Jubileuszowym Ks. Gerard Gromowski
 • Ojciec Daniel Ange w diecezji torunskiej
  Monika M. Czepek
 • Duchowa adopcja dziecka poczętego
 • List o mistagogii i bierzmowaniu ks. Rajmund Ponczek
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

  • Pomnik Ojca Świętego w Toruniu

   Z wielką radością możemy poinformować naszych czytelników i wiernych diecezji toruńskiej, że w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku k. Radomia powstaje pomnik Jana Pawła II autorstwa Radosława Ociepy.

   Pomnik zostanie odsłonięty 7 czerwca 2000 r. na placu przykatedralnym, dla upamiętnienia I rocznicy wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Toruniu i beatyfikacji bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Pragniemy, aby pomnik był hołdem, który społeczność naszej diecezji złoży Piotrowi naszych czasów w Roku Wielkiego Jubileuszu. Dlatego zachęcamy do włączenia się w to dzieło. Będziemy wdzięczni za każdy ewangeliczny wdowi grosz.

   Ofiary można przesyłać na konto Kurii Diecezjalnej w Toruniu: PKO S.A. O/Toruń
   Nr 12401936-04007566-2700-401112-001-0000
   z dopiskiem: Na pomnik Jana Pawła II.

   Dyrektor Ekonomiczny Diecezji Toruńskiej
   ks. Stanisław Majewski

   Dekanat Chełmno

  • I Kongres Różańcowy
   W dekanacie chełmińskim zainaugurowano 12 lutego obchody I Kongresu Różańcowego. Uroczystość ta odbyła się w Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej w Chełmnie. Uroczystą Mszę św. koncelebrował ks. prał. Jan Kujaczyński w asyście wszystkich proboszczów dekanatu. Podczas Mszy św. poświęcono różańce parafialne, które jako wędrujące odwiedzą wszystkie rodziny w parafiach za pośrednictwem kół żywego różańca. Poświęcone różańce wręczył przedstawicielom kół różańcowych z poszczególnych parafii diecezjalny moderator różańca ks. kan. Gerard Gromowski.

   Dość licznie była reprezentowana parafia pw. Św. Marcina z Sarnowa. Obok proboszcza ks. Jerzego Pawłowskiego były członkinie ośmiu kół różańcowych. Koła te przyjęły wówczas swoje patronaty między in. Św. Jadwigi, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus i inne. Wędrujący różaniec wnosi do przyjmujących ich rodzin sens naszej wiary. Napełnia serca ufnością do Najświętszej Maryi Panny. Tajemnice różańca pozwalają słuchać wezwania Bożego i dają siły by na nie odpowiadać. Zamierzeniem sarnowskiej parafii jest to, aby wędrujący różaniec odwiedził wszystkie nasze rodziny jeszcze przed misjami świętymi planowanymi na lipiec w świętym roku Jubileuszowym.

   Stefan Durbacz

   Dekanat Grudziądz

  • Dekanalny Jubileusz Chorych
   Dzień 11 lutego był prawdziwym świętem dla chorych z dekanatu grudziądzkiego. Na wspólnej Eucharystii w farze zebrali się liczni chorzy, ich opiekunowie i pracownicy służby zdrowia. Przy ołtarzu stanęło wraz z dziekanem ks. inf. Tadeuszem Nowickim grono kapłanów z całego dekanatu.
   Ksiądz Infułat rozpoczynając Mszę św. po serdecznym powitaniu powiedział, że wpływ na jakość cierpienia ma duchowość człowieka, że uczestnictwo w tej szczególnej Eucharystii połączonej z udzieleniem Sakramentu Chorych ma wzmóc ducha i udzielić łask od Boga przez ręce Kościoła. Homilię wygłosił ks. prał. Henryk Kujaczyński mówiąc w niej o sensie cierpienia. Powiedział m.in.: Chciejmy, patrząc na cierpienie spojrzeć dalej - na poranek wielkanocny. Mówił też - Często śpiewamy - w Krzyżu cierpienie, w Krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka (...) kto Krzyż odgadnie, ten nie upadnie - w boleści sercu zadanej. Jeśli więc odgadniemy Krzyż, wtedy i my nie upadniemy.

   Podczas Mszy św. został udzielany Sakrament Namaszczenia Chorych. Uroczystość zakończyło błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Wierni przy wyjściu zostali obdarowani obrazkiem - pamiątką uzyskania Odpustu Jubileuszowego.

   Renata Lewandowska

  • Jubileusz chorych, niepełnosprawnych i pracowników służby zdrowia
   Wspólnota parafialna św. Stanisława Biskupa i Męczennika na osiedlu Rządz w Grudziądzu już po raz trzeci obchodziła Dzień Chorego. Organizatorem był parafialny Oddział Akcji Katolickiej. W Roku Jubileuszowym obchody te miały szczególnie uroczysty charakter. Akcja, w imieniu miejscowych duszpasterzy, zaprosiła chorych, niepełnosprawnych, osoby starsze oraz samotne wraz z bliskimi na Mszę św. i spotkanie w domu parafialnym.Szczególnym momentem uroczystej Eucharystii, którą sprawowali: proboszcz parafii ks. kan. Janusz Majewski oraz wikariusz ks. Leszek Lewandowski, było udzielenie Sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwa.

   Zanoszono modlitwy w intencjach chorych, cierpiących, ludzi starszych i osamotnionych oraz Służby Zdrowia, aby ich praca była posługą prawdziwie samarytańską.Darem duchowym wspólnoty eucharystycznej były modlitwy w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II, który nieustannie przypomina, że ludzie chorzy, cierpiący i osamotnieni są najwartościowszą cząstką Kościoła, gdyż przez swoje cierpienia i krzyże stoją najbliżej Chrystusa.

   Druga część uroczystości miała miejsce w sali domu parafialnego. Tam zaproszonych i ich opiekunów poczęstowano owocami i ciastami upieczonymi przez panie z Akcji Katolickiej. W wesoły nastrój wprowadził wszystkich ks. Leszek, inicjator dowcipnych zabaw i żartów. Zaproszeni, na pamiątkę tego spotkania otrzymali od duszpasterzy Cudowny Medalik, a od Akcji Katolickiej bieżący numer biuletynu parafialnego Chrystusowy Ordynans. Jego treść nawiązywała do Jubileuszu chorych i zawierała m. in. omówienie papieskiego Listu do ludzi w podeszłym wieku.

   Na zakończenie uroczystości kapłani udzielili błogosławieństwa, a ponieważ zbliżała się godz. 21.00, wszyscy podali sobie ręce tworząc krąg i odśpiewali Apel Jasnogórski. Te chwile wspólnie przeżyte ubogaciły duchowo wszystkich uczestników spotkania. Ojciec Święty w Orędziu na Światowy Dzień Chorego pisał: Dzień Chorego staje się szczególnym przeżyciem więzi z Ojcem, zarazem niezbędnym przypomnieniem najważniejszego przykazania miłości, z którego wszyscy zostaniemy rozliczeni (por. Mt 25, 31-46).

   Aleksandra Mrozkowiak

   Dekanat Lidzbark

  • Dzień chorych w parafii Wniebowzięcia NMP

   12 lutego br. w kościele Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku odbyła się uroczysta Msza św. z udziałem chorych. Uroczystości przewodniczył ks. proboszcz Marian Wiśniewski. Wszyscy obecni na Mszy św. przystąpili do sakramentu chorych. Po Mszy św. odbyło się spotkanie oraz poczęstunek przygotowany przez Akcję Katolicką i Radę Duszpasterską. Na zakończenie spotkania Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim przybyłym oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie tego spotkania.

   mk

   Dekanat Lubawa

  • Wyrazy współczucia
   Łącząc się w żalu z powodu śmierci Franciszki Wilamowskiej, matki ks. kan. Tadeusza Wilamowskiego, proboszcza par. pod wezw. św. Bartłomieja w Sampławie, wyrazy serdecznego współczucia składa parafialny oddział Akcji Katolickiej i Caritas.

   Wkrótce

  • Zaproszenie do pielgrzymowania
   Parafia św. Józefa w Toruniu zaprasza na pielgrzymkę do Włoch w dniach od 27 kwietnia do 7 maja, obejmującą trasę: Wiedeń, Padwa, Florencja, Rzym, Capri, Sorento, Monte Casino, Asyż, San Marino, Wenecja.
   Koszt z pełnym wyżywieniem - 1.700 zł.

   Zapisy przyjmuje sekretariat parafii św. Józefa, tel. (056) 659-60-04 lub 654-55-54 po godz. 16.00.

  • Zaproszenie na Mszę św. beatyfikacyjną
   Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału we Mszy św. dziękczynnej za beatyfikację siostry Alicji. Mszę św. będzie celebrował bp Andrzej Suski w niedzielę 2 kwietnia br. o godz. 12.15 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu.

   13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie 108 Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej. W ich gronie znalazła się siostra Alicja Kotowska - Zmartwychwstanka. Była pedagogiem, wychowawczynią młodzieży, człowiekiem pełnym miłości. Ostatnie lata swojego życia spędziła w Wejherowie, będąc przełożoną wspólnoty sióstr i dyrektorką gimnazjum i liceum, prowadzonego przez siostry zmartwychwstanki. Wychowywała młodzież w duchu religijnym i patriotycznym, ofiarnie pracując dla całej społeczności Pomorza. Oddała swoje życie za wiarę i Ojczyznę. Została rozstrzelana w Lasach Piaśnicy k/Wejherowa 11 listopada 1939 r.

   sz

  • Kurs Szkoły Nowej Ewangelizacji
   W dniach od 28 kwietnia do 3 maja w Toruniu odbędzie się kurs Jan organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji.

   Zgłoszenia należy kierować pod adresem:
   Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskieji
   ul. Św. Józefa 23/35
   87-100 Toruń
   tel. 0-56 6623143, fax 0-56 6596004
   e-mail: sne@sne.torun.pl

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl