GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 15 (277)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 9 IV 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Konkurs

Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

Jak już informowaliśmy przed tygodniem, redakcja Głosu z Torunia organizuje konkurs, którego celem jest przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999 oraz pogłębienie znajomości nauczania papieskiego skierowanego wówczas do Polaków. W ten sposób pragniemy włączyć się w obchody pierwszej rocznicy wizyty Ojca Świętego w Toruniu..

Regulamin

 1. W siedmiu kolejnych numerach Głosu z Torunia ukażą się pytania konkursowe. Za prawidłowe odpowiedzi uczestnicy będą otrzymywali punkty. Ilość możliwych do uzyskania punktów będzie różna w kolejnych etapach konkursu.
 2. Odpowiedzi na pytania należy przesyłać pocztą na adres redakcji w wyznaczonych terminach. Decydować będzie data stempla pocztowego.
 3. Na kartkę z odpowiedziami należy nakleić kupon dołączony do każdego zestawu pytań.
 4. Nagrodę główną stanowi udział w pielgrzymce do Rzymu zorganizowanej przez Duszpasterstwo Pielgrzymkowe diecezji toruńskiej. Przewidujemy też nagrody dla zdobywców dalszych miejsc.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w numerze Głosu z Torunia z 18 czerwca br.

Wszystkich Czytelników zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Zachęcamy do sięgnięcia po publikacje upamiętniające papieskie wizyty w Polsce: albumy, zbiory przemówień, archiwalne egzemplarze prasowe. Warto przywołać wspomnienia! Niech będzie to czas powtórki z najnowszej historii Polski, głębokiego zamyślenia nad słowami Jana Pawła II, refleksji nad ich obecnością w naszym życiu osobistym i społecznym, a zarazem - jak to bywa w konkursach - czas zdrowej rywalizacji i wielkich emocji!

A oto pytania etapu I, w którym za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy jeden punkt:

 1. Wymień daty roczne wszystkich dotychczasowych pielgrzymek Jana Pawła II do Polski.
 2. W którym roku Papież dwukrotnie odwiedził nasz kraj?
 3. Która pielgrzymka papieska była poświęcona rozważeniu Dekalogu?
 4. W którym roku Jan Paweł II odwiedził diecezję chełmińską? W jakim mieście spotkał się z wiernymi?
 5. Wymień błogosławionych z diecezji toruńskiej beatyfikowanych przez Ojca Świętego podczas pielgrzymek do Polski.
 6. Z kim Jan Paweł II spotkał się w 1983 r. w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach?
 7. Gdzie i kiedy została Ojcu Świętemu wręczona księga trzeźwości - dar Ruchu Światło-Życie, która zapoczątkowała dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka?
 8. Gdzie - podczas pielgrzymki w 1997 r. - Papież zwrócił się do pracodawców z apelem o to, by tworzyli dla zatrudnionych godziwe warunki pracy?
 9. W którym roku Jan Paweł II modlił się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki?
 10. Wymień miasta które Ojciec Święty odwiedził podczas wszystkich pielgrzymek do Polski (pomijamy jednodniowy pobyt w Skoczowie, Żywcu i Bielsku Białej w 1995 r.).
Na odpowiedzi (koniecznie z dołączonym kuponem konkursowym!) czekamy do 19 kwietnia.
Nasz adres:
Redakcja Głosu z Torunia
ul. Kopernika 6
87-100 Toruń

W bieżącym numerze:

 • Droga Krzyżowa Do doskonałości Do świętości Bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego Grażyna Zielińska
 • Podążając za krzyżem
 • Ojcostwo - powołanie czy niewygodny ciężar Tadeusz Strużanowski
 • Dziecko a nieczystość moralna współczesnego świata (cz. II)
  W refleksji etycznej słówko nieczystość wychodzi dzisiaj z mody. Już nawet drażni używanie go do opisu moralnej rzeczywistości. Pewnie dla wielu brzmi anachronicznie, śmiesznie, prymitywnie. Zostało odrzucone, podobnie jak inne słowa, którym w naszej kulturze odmówiono znaczenia, które wydrwiono, których przestaliśmy używać. Czyż inny jest los takich słów jak: dziewictwo, cnota, czystość? Marian Grabowski
 • List o mistagogii i Mszy św. ks. Rajmund Ponczek
 • Dzieci lubią ludzi z pasją Maria Major
 • Kronika opracowana przez Helenę Maniakowską

   Dekanat Brodnica

  • Skupienie Wielkopostne Akcji Katolickiej
   W Wielkopostnym Skupieniu Akcji Katolickiej rejonu brodnickiego uczestniczyło ponad stu członków wraz ze swymi proboszczami z Cichego, Cieląt, Dziełdowa, Górzna, Jastrzębia, Pokrzydowa i Szczuki. Spotkanie zorganizowali członkowie Akcji Katolickiej przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP - Sanktuarium św. Antoniego w Brodnicy ze swym przewodniczącym Wacławem Jankowskim i duszpasterzem proboszczem o. gwardianem Romualdem Jaworskim. Rekolekcje rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył prałat ks. Bolesław Lichnerowicz. W pochodzie ofiarnym na ołtarzu złożono: welon do błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem, Pismo Święte - Słowo Ojca Przedwiecznego, Krzyż, Różaniec Święty, chleb, Hostię oraz kwiaty. Po skończonej Mszy św. zgromadzeni wysłuchali wykładu dr Zbigniewa Wanata pt: Chrześcijanin człowiekiem sumienia. Następnie udano się na gorący poczęstunek. Po powrocie uczestnicy skupienia rekolekcyjnego wysłuchali kolejnego wykładu ks. dr Wiesława Łużyńskiego na temat: Chrześcijanie wobec liberalnej demokracji. Po wykładzie nastąpiło czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem i odmówiono modlitwę codzienną członków Akcji Katolickiej.
   Maria Kulaszewska

   Dekanat Grudziądz

  • Jubileusz 80-lecia
   W niedzielę 5 marca w parafii Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu członkowie chóru parafialnego im. Św. Cecylii i stowarzyszeń parafialnych świętowali Jubileusz 80-lecia urodzin wieloletniego organisty i dyrygenta Tadeusza Gusta. Została odprawiona Msza św. w intencji Jubilata, którą celebrowali: proboszcz parafii ks. kan. Zenon Grządka i dekanalny referent ds. organistowskich ks. kan. Edmund Tucholski.

   Podczas Mszy św., przed błogosławieństwem, ks. Proboszcz odczytał życzenia dla Jubilata od ks. bp Andrzeja Suskiego i jednocześnie przekazał swoje podziękowania i życzenia. Następnie chór odśpiewał utwór Cantata Jubilata, który skomponował na tę okazję były organista Roman Dunajski. Następnie miłe i serdeczne życzenia przekazał Jubilatowi ks. kan. Edmund Tucholski. Po Mszy św. chórzyści uhonorowali swojego dyrygenta życzeniami, kwiatami, upominkiem i przygotowanym poczęstunkiem.

   Członkowie chóru dziękują ks. Biskupowi i księżom celebransom za uświetnienie jubileuszu 80 urodzin swojego dyrygenta. Jednocześnie życzą obu organistom - dyrygentom - Tadeuszowi Gustowi i Romanowi Dunajskiemu dużo zdrowia i radości. Należy nadmienić, że w tym dniu Roman Dunajski, po 3 latach ciężkiej choroby, grał na wszystkich Mszach św., pomimo niesprawności, traktując swoją służbę jako wotum wdzięczności Bogu i Matce Najświętszej za odzyskane zdrowie.

   Małgorzata Megger
   Fot. Adam Gust

  • Święto parafii
   14 marca parafia pw. Św.Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu-Strzemięcinie obchodziła 18 rocznicę swego istnienia. Był to dzień wdzięczności Panu Bogu za otrzymane łaski, a szczególnie za wybudowanie świątyni, za duchowe scalenie parafii i wszelkie dobro. W tym dniu wspólnota parafii zgromadziła się pod bramą papieską na plantach przy Alei 23 Stycznia. Wszystkich powitał ks. prob. Henryk Kujaczyński. Odśpiewano pieśń My chcemy Boga i wierni przeszli do Kolegiaty na Mszę św. Tam powitał wiernych kustosz świątyni ks. inf. Tadeusz Nowicki, a Ks. Proboszcz wraz z wikariuszami odprawili uroczystą Eucharystię. W homilii ks. prał. Henryk Kujaczyński wspomniał historię powstania i budowy świątyni. Po Mszy św. Ks. Infułat odmówił modlitwy jubileuszowe, celem uzyskania odpustu zupełnego Jubileuszu Roku Świętego. Nasza parafia jako pierwsza odwiedziła kościół stacyjny. Wszyscy pielgrzymi otrzymali obrazki pamiątkowe, a Ks. Prałat dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej Wielkiego Jubileuszu.

   O godz. 18.00 w naszym kościele na Strzemięcinie została odprawiona dziękczynna Msza św. poprzedzona półgodzinnym nabożeństwem słowno-muzycznym, przybliżającym historię naszej parafii. W świątyni ustawiono planszę ze zdjęciami Nasza historia. Podczas obu Mszy św. dziękowano Panu Bogu za otrzymane łaski. Radosne Magnificat zakończyło uroczystości uświetnione śpiewem chóru kościelnego Maximilianum.

   el

   Dekanat Lembarg

  • Katecheta twórcą procesu dydaktycznego i wychowawczego
   W każdej szkole dekanatu lembardzkiego można zobaczyć jubileuszowe tytuły, hasła, barwne rysunki starannie wyeksponowane na szkolnych korytarzach. We wszystkich szkołach zostały zorganizowane plastyczne konkursy jubileuszowe. Dzieci pod kierunkiem swoich katechetów opowiadały pięknie i czytelnie, rysunkiem i farbą, o swoim spotkaniu z Bogiem. Każdy mały twórca otrzymał nagrodę i pozytywną ocenę z katechezy. Prace te są pierwszym publicznym świadectwem wiary najmłodszych chrześcijan.

   Podsumowanie konkursu odbyło się 14 marca podczas wielkopostnej konferencji katechetycznej w parafii Kruszyny, gdzie jego uczestnicy zostali bardzo serdecznie przyjęci i mogli podziwiać wyróżnione prace konkursowe. Po adoracji Najświętszego Sakramentu i homilii ks. Leszka Łobodzińskiego z Góral, został wygłoszony przez ks. Kazimierza Siemieńskiego referat pt. Katecheta twórcą procesu dydaktycznego i wychowawczego. Dziś kwestią fundamentalną dla współczesnej katechizacji jest twórcza inspiracja katechety. Lekcja religii przeprowadzona według cudzego konspektu będzie zawsze tylko odtwórcza i nudna. I to trzeba zmienić jeśli chcemy, aby przekaz dydaktyczny był nośny wychowawczo. Wiedza nabywana przez uczniów winna być użyteczna, gdyż dydaktyczna zasada powiązania teorii z praktyką jest silną motywacją do zdobywania wiedzy, podkreślił w swoim referacie ks. Kazimierz Siemieński.

   ks. Kazimierz Siemieński

   Dekanaty toruńskie

  • Wielkopostne skupienie w seminarium
   Od środy popielcowej do 12 marca w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu odbywały się rekolekcje wielkopostne dla kleryków wszystkich roczników, zakończone uroczystymi promocjami dla alumnów III i IV roku. Nauki głosił profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. dr Andrzej Czaja.

   Dni rekolekcyjne upływały w atmosferze ciszy i skupienia. W program rekolekcji włączono modlitwę brewiarzową, adorację Najświętszego Sakramentu oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Punktem kulminacyjnym każdego dnia była uroczyście sprawowana Eucharystia. Nauki poruszały kwestie wiary, nadziei, miłości, chrztu, Kościoła, powołania do kapłaństwa, zadań człowieka na ziemi i jego udziału w misji Chrystusa. Przez cały czas trwania rekolekcji byliśmy obficie karmieni Słowem Bożym, które przemawiało bardzo mocno do naszych serc. Owocem tego pochylenia się nad Słowem było dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami w Dsąsiedzkich kręgach biblijnych, co pozwalało nam wewnętrznie ubogacić się. Mogliśmy również na te prawdy, o których przecież tak wiele się dzisiaj mówi, spojrzeć od strony praktycznej, odnosząc konkretnie do własnego życia.

   Pośród wielu myśli przewijających się w trakcie nauk wyłoniła się prawda: Pamiętaj człowiecze, żeś z Bożej ręki, a przez Chrystusa - w Bożych ramionach, za sprawą Ducha Świętego - wiernym uczniem, z powołania - sługą Boga i człowieka w Kościele. Dla nas przygotowujących się do kapłaństwa potrzeba było takiego czasu i chwili, w których mogliśmy w skupieniu i na modlitwie na nowo odkryć istotę naszej przyszłej posługi. Czas rekolekcji był dla nas wyjściem na pustynię byśmy teraz pokrzepieni miłością Chrystusa mogli być miłością dla wszystkich. Dopełnieniem tych wielkich duchowych przeżyć, były promocje lektoratu i akolitatu.

   Kl. Patryk Frankiewicz

  • Przewodnicy turystyczni u Pani Jasnogórskiej

   Fot. Janina Ginter

   W dniach od 10 do 12 marca zjechali się przewodnicy turystyczni z całej Polski do Częstochowy, aby już szesnasty raz wspólnie pokłonić się Pani Jasnogórskiej i prosić Ją o opiekę i szczęśliwy sezon turystyczny. Ogólnopolskiej Pielgrzymce przewodniczyli w czasie różnych spotkań przewodnicy z Krynicy. Im to właśnie przypadła w udziale organizacja całego spotkania. Toruń reprezentowała 11-osobowa grupa przewodników pod opieką Janiny Ginter oraz prezesa Oddziału Przewodnickiego PTTK w Toruniu Andrzeja Urbańskiego. Słowo powitalne wygłosił ks. abp dr Edmund Piszcz pt.:Turystyka a Wielki Jubileusz Roku 2000.
   Wśród wielu referatów na uwagę zasługuje wystąpienie ks. dr J. Pawlaka pt.: Turystyka jako prekatecheza rolą przewodników.

   Benon Frąckowski

   Wkrótce

  • Turniej Piłki Nożnej na Bielanach
   Ognisko parafialne Bielany, działające przy parafii św. Józefa w Toruniu, organizuje III Parafialny Turniej Piłki Nożnej chłopców (rocznik 1985 i młodsi). Turniej odbędzie się w dniach 1-2 maja na boisku szkolnym Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych przy ul. św. Józefa.

   Zapraszamy chętnych z terenu diecezji do wzięcia udziału w naszym turnieju.
   Zgłoszenia przyjmujemy do 24 kwietnia - tel. 056/ 655 28 69.

   Jacek Olszewski

  • Kurs Filip
   KURS FILIP prowadzi do spotkania z Osobą Jezusa Chrystusa.
   Na tym kursie możesz odnowić albo po raz pierwszy doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, doświadczyć jak bardzo cię kocha, że właśnie dla ciebie umarł na krzyżu i zesłał Ducha Świętego, który prowadzi cię do wspólnoty kościoła, abyś nigdy nie był sam.

   Termin: 05-07.05.2000r .

   Koszt: 10 zł (bez noclegów i posiłków oprócz sobotniego obiadu) 30 zł (z noclegami i posiłkami)

   zm

  • Jubileusz Młodzieży
   16 kwietnia br. odbędą się obchody Diecezjalnego Jubileuszu Młodzieży.

   Początek w Bazylice św. Janów w Toruniu o godz. 12.15.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl