GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 16 (278)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 16 IV 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Konkurs (2)

Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

Jak już informowaliśmy przed tygodniem, redakcja Głosu z Torunia organizuje konkurs, którego celem jest przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999 oraz pogłębienie znajomości nauczania papieskiego skierowanego wówczas do Polaków. W ten sposób pragniemy włączyć się w obchody pierwszej rocznicy wizyty Ojca Swiętego w Toruniu..

Jeszcze przez 6 tygodni będziemy drukowali pytania konkursowe związane z pielgrzymkami Jana Pawła II do Polski. Zachęcamy do udziału.

Przypominamy, że 19 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego) upływa termin przesyłania odpowiedzi na pierwszą serię pytań zamieszczonych w poprzednim numerze Głosu z Torunia. Tam również można zapoznać się z regulaminem konkursu.

Na zwycięzcę czeka nagroda główna - udział w pielgrzymce do Rzymu! A oto pytania etapu II, w którym za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy dwa punkty:

 1. Gdzie znajduje się papieskie wotum - złota róża ofiarowana podczas pierwszej pielgrzymki do Polski?
 2. O jakim miejscu Papież powiedział: Najczęściej przybywałem tutaj sam, tak, żeby nikt nie widział, nawet kustosz klasztoru (...) i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze tajemnice?
 3. Gdzie zginął męczennik beatyfikowany przez Jana Pawła II 14 czerwca 1987 r. w Warszawie?
 4. Podczas jednej z pielgrzymek Ojciec św. sprawował Eucharystię w tym samym miejscu, gdzie 2 listopada 1946 r. odprawił Mszę św. prymicyjną. Jakie to jest miejsce?
 5. Do kogo Jan Paweł II skierował słowa: Każy z was, (...), znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować?
 6. Z jakim wydarzeniem, istotnym dla Kościoła Powszechnego, wiązała się pielgrzymka papieska w 1997 r.?
 7. Gdzie i kiedy Ojciec Święty uczcił pamięć żołnierzy-uczestników wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.?
 8. W jakim mieście znajduje się sanktuarium św. Józefa, które Jan Paweł II nawiedził w 1997 r.?
 9. Dokończ zdanie z jednej z papieskich homilii: Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego - tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, stanowi o każdym z nas - .....
 10. Gdzie i w którym roku Jan Paweł II modlił się: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!
Na odpowiedzi (koniecznie z dołączonym kuponem konkursowym!) czekamy do 26 kwietnia.
Nasz adres:
Redakcja Głosu z Torunia
ul. Kopernika 6
87-100 Toruń

W bieżącym numerze:

 • Osme urodziny diecezji Tadeusz Strużanowski
 • Seminaryjne promocje kl. Jarosław Janowski
 • List o sakramentach Wilekiego Tygodnia ks. Rajmund Ponczek
 • Narodzić się w Chrystusie
  O rekolakcjach ewangelizacyjnych w kosciele oo. jezuitów piszš Małgorzata Matczak i Aleksandra Redlewska
 • Między Tobš a mnš - wiersz Zenona Zaremby
 • Kronika opracowana przez Tomasza Strużanowskiego

   Podziękowanie

  • Ekscelencjo - Księże Biskupie Andrzeju!

   My, wyróżnieni medalem Zasłużony dla diecezji toruńskiej, chcemy złożyć nasze najserdeczniejsze podziękowanie. W 8. rocznicę powołania przez umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II diecezji toruńskiej, dziękujemy Bożej Opatrzności za dar Biskupa Andrzeja w prastarym grodzie Kopernika.

   Jako pierwszy Biskup toruński, Ekscelencja wziął na swoje barki ciężar odpowiedzialności za zorganizowanie struktur diecezjalnych. Jesteśmy dumni z moralnych i materialnych owoców pracy naszego Pasterza. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko reprezentantami znacznie szerszej rzeszy świeckich, którzy czują się odpowiedzialni za życie Kościoła. To wyróżnienie mobilizuje nas, byśmy nie szczędzili wysiłku dla dobra naszego Kościoła lokalnego. Dlatego najlepszymi życzeniami w 8. rocznicę powołania Ciebie, Ekscelencjo, na stolicę biskupią w Toruniu, niech będzie zapewnienie o naszej wierności Bogu i Kościołowi, czemu towarzyszyć będzie wdzięczna pamięć modlitewna.

   Szczęść Boże!

   Wyróżnieni

  • Księga wielkiego otwarcia

   W sobotę diecezja toruńska uroczyście obchodziła swoje ósme urodziny. W przeddzień uroczystości w katedrze św. Janów znana aktorka, Halina Łabonarska, często użyczająca swojego głosu falom Radia Maryja, zaprezentowała program artystyczny z cyklu Verba Sacra Księga Mądrości. W jej niezwykłej, udramatyzowanej interpretacji słuchacze odnowili w sobie świadomość, czym jest słowo Boże, ile niesie aktualnych treści, jak przemawia do każdego człowieka, gdy ten otworzy na nie swoje serce. W słowie wprowadzającym ks. dr Dariusz Koteckii przypomniał, że Księga Mądrości przypisywana Salomonowi, jest ostatnią księgą, napisaną zaledwie 30 lat przed Chrystusem, wchodzącą w skład tak zwanego pięcioksięgu mądrościowego. Księga Mądrości jest przestrzenią biblijną, w której człowiek próbuje odczytać tajemnicę trzech biegunów: Boga - człowieka - Wszechświata, księgą wielkiego zaufania i optymizmu, wielkiego otwarcia na nadzieję zbawienia.

   Piękną głęboką recytację artystki nagrodzono, na przekór zimnu panującemu w katedrze, gorącymi oklaskami, a delegacja kleryków WSD i młodzieży podziękowała jej kwiatami.

   mm, Fot. Cz. Jarmusz

   Dekanaty toruńskie

  • Pierwsze święto patronalne w Wyższym Seminarium Duchownym
   14 marca toruńscy seminarzyści dziękowali Bogu za swego Patrona - bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Okazję stanowiła rocznica święceń kapłańskich, które Błogosławiony przyjął 14 marca 1937 r. z rąk ówczesnego . Kapłaństwo ks. Stefana było szczególnie wpisane w prawdę o zbawczej miłości Jezusa. Jego kapłańska posługa, w której szczególne miejsce zajmowała troska o chorych i cierpiących, była wyrazem całkowitego oddania Chrystusowi, a wielkość tego zawierzenia stała się w pełni czytelna w Dachau, w tej jego wielkiej parafii - jak mawiali współwięźniowie z obozu.

   Seminaryjne świętowanie rozpoczęła Jutrznia, podczas której alumni wraz z moderatorami składali dziękczynienie Bogu, który jako Dobry Pasterz prowadzi i troszczy się o swoją Owczarnię - Kościół, dając Jej świętych kapłanów.
   O godz. 10.00 w seminaryjnej kaplicy ks. prałat Stefan Rejewski, proboszcz parafii św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim, sprawował wraz z księżmi moderatorami uroczystą Eucharystię. Podkreślając wielkość kapłańskiego oddania bł. ks. Stefana. Ksiądz Prałat wskazał w homilii na konieczność rozpoznawania Bożych darów i charyzmatów w życiu chrześcijańskim, a zwłaszcza w życiu przygotowujących się do kapłaństwa.

   Dla toruńskich seminarzystów dzień ten będzie co roku szczególną okazją, aby wzorem bł. ks. Stefana modlić się o świętość kapłaństwa, do którego zmierzają: o wiarę św. Piotra, mądrość św. Pawła i serce św. Jana. Dzień ten będzie również poświęcony modlitwie o kanonizację Patrona.

   Kleryk Jarosław Janowski

  • Mistyczne dźwięki

   Toruńska Orkiestra Kameralna i Chór Akademicki UMK w kościele oo. jezuitów (Fot. Cz. Jarmusz)

   Tegoroczne święto toruńskiej uczelni ukoronował tradycyjnie koncert oraz Toruńskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Jerzego Salwarowskiego, z udziałem solistów: Małgorzaty Greli - sopran i Anety Wakarecy - mezzosopran. Muzycy sięgnęli do skarbca włoskiej muzyki instrumentalnej - mistrzów: Archangela Corellego i Antonia Vivaldiego. W drugiej części koncertu wystąpił Chór Akademicki UMK, prezentując jeden z najpopularniejszych utworów religijnych Vivaldiego - Gloria.

   Około godziny 17.00 kościół oo. jezuitów był już wypełniony po brzegi. Studenci, melomani, wierni sympatycy chóru i orkiestry, grono gości honorowych (rektorzy UMK, wielu pracowników uczelni, rektor Uniwersytetu Wileńskiego, profesorowie z Getyngi) - wszyscy z niecierpliwością oczekiwali pierwszych dźwięków Gloria in excelsis Deo. Łagodny śpiew na tle stabilnego, powtarzającego się motywu smyczków wyrażał radość, wnosił w serca pokój, wyciszenie.

   Publiczność oklaskami oraz kwiatami dziękowała wykonawcom. Występ Chóru Akademickiego, przygotowany przez jego dyrygenta Bożenę Jankowską, spełnił oczekiwania sympatyków. Rangę tegorocznego święta uniwersytetu oraz głębię przeżyć artystycznych podkreśliła z pewnością zewnętrzna oprawa koncertu, tj. miejsce religijnego kultu - godne wykonania tego utworu oraz image wykonawców (warto zauważyć, że tym razem chór zaprezentował się w swych najnowszych strojach koncertowych uzupełnionych czapkami akademickimi).

   Renata Szramowska

   Wkrótce

  • Jubileusz kapłanów
   Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Stąd 20 kwietnia, o godz. 10.00, podczas tradycyjnej Mszy św. krzyżma sprawowanej w toruńskiej bazylice katedralnej, kapłani naszej diecezji będą obchodzili swój jubileusz. Odnowią też - wobec bp. Andrzeja Suskiego - przyrzeczenia kapłańskie.
   ts

  • Jubileusz dziewczęcych asyst i zespołów śpiewaczych
   Wszystko co żyje, niech chwali Pana

   Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszu dziewczęcych asyst i zespołów śpiewaczych, który odbędzie się 21 czerwca 2000 r.

   Niech ten dzień stanie się wielkim uwielbieniem Pana Boga za dar bezinteresownej miłości oraz świętem radości dziewcząt ubogacających liturgię. Plan Jubileuszu przedstawia się następująco:

   • Przyjazd do kościoła Wniebowzięcia NMP w Toruniu (do godziny 14.45).
   • Godz. 15.00 - zgromadzenie uczestników Jubileuszu wraz z opiekunami na dziedzińcu przy kościele.
   • Godz. 15.15 - przejście do bazyliki katedralnej śś. Janów, odmówienie modlitwy na Rok Jubileuszowy.
   • Powrót do kościoła Wniebowzięcia NMP.
   • Ok. godz. 16.00 uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego z czynnym udziałem schol działających na terenie diecezji toruńskiej.
   • Spotkanie z gościem Jubileuszu.
   • Poczęstunek.
   Opiekunów schol (asyst dziewczęcych, zespołów) prosimy o przesłanie karty zgłoszenia zawierającej wezwanie parafii, nazwę grupy, ilość osób, krótką historię scholi, telefon kontaktowy do opiekuna do 30 kwietnia 2000 r. pod adresem:
   ks. Wojciech Siemiątkowski
   ul. Panny Marii 2
   87-100 Toruń
   tel. (056) 6223139

   Dotychczas swój udział zgłosiło 13 asyst dziewczęcych i zespołów śpiewaczych.

   Ks. Wojciech Siemiątkowski

  • Warsztaty dla katechetów w Grudziądzu
   29 kwietnia 2000 r. w godz. 8.00 - 16.30 (10 godzin lekcyjnych) w Domu Księży Marianów odbędą się warsztaty pt. Zajęcia plastyczne na lekcjach religii - Adwent i Boże Narodzenie.

   Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Bilicka - tel. 6420768.

   Koszt warsztatów wynosi 28 zł.

   W czasie warsztatów zostaną zaprezentowane przykłady łatwych do poprowadzenia zajęć dla dzieci w wieku 6-12 lat. Od uczestników nie są wymagane żadne zdolności plastyczne.

  • Zaproszenie do pielgrzymowania
   Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne Mirjam z parafii św. Józefa w Toruniu proponuje w najbliższym czasie następujące wyjazdy:
   • Największe męczeństwa XX wieku - Oświęcim, a ponadto Częstochowa, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Wieliczka - w dniach 1-3 maja.
    Cena - 200 zł.
   • Wyjazd na obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w sanktuarium w Licheniu - 3 maja.
    Cena - 20 zł.
   • Najpiękniejsze sanktuaria Warmii i Mazur - Gietrzwałd, Stoczek Klasztorny, Święta Lipka - w dniach 26-27 maja.
    Cena - 140 zł.
   • Najpiękniejsze sanktuaria Europy - Madonna z Altotting oraz piękne zakątki Bawarii - w dniach 27 maja - 2 czerwca.
    Cena - 800 zł.
   • Jubileuszowa pielgrzymka do 13 sanktuariów maryjnych diecezji toruńskiej w dniach 23-24 czerwca.
    Cena - 90 zł.
   Adres biura:
   parafia św. Józefa
   ul. św. Józefa 23/25
   87-100 Toruń
   tel. 654-47-62 i 654-33-45.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl