GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 17 (279)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 23 IV 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Umiłowani Diecezjanie,

W roku jubileuszowym, bardziej niż kiedykolwiek, idziemy w duchowej pielgrzymce do grobu Chrystusa, by odnowić nasze wyznanie wiary w zmartwychwstanie Pana. Na to miejsce, gdzie był połozony, pielgrzymują chrzescijanie od pokoleń. Niedawno był tam również Ojciec Święty Jan Paweł II, Papież Wielkiego Jubileuszu. Jego słowa są żywym echem świadectwa apostolskiego: Grób jest pusty. Jest on niemym świadkiem centralnego wydarzenia ludzkiej historii: Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez niemal dwa tysiące lat ten pusty grób swiadczył o zwycięstwie Życia nad śmiercią. Pielgrzymujemy wraz z Apostołami i Ewangelistami, wraz z Kościołem wszystkich miejsc i wszelkich czasów.

My również niesiemy świadectwo i głosimy: Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy z martwych juz więcej nie umiera, śmierc nad Nim nie ma juz władzy (Rz 6,9).

Z takim swiadectwem stajemy przed światem. Ono nie moze zostać zamazane. Musi być głosem wielkim, choćby trafiało na skały ludzkich serc. To przecież dzięki Ewangelii ludzkość zyskała świadomość, że zasłona ciemności, które kryją ziemie, naprawdę się rozdarła. Jest nadzieja, bo śmierć została pokonana. W Chrystusie wszystko zostało odnowione.

Na radosne Święta Wielkanocne, w Roku Wielkiego Jubileuszu, życzę wszystkim nadziei zwiastowanej przez Chrystusa: Nie lękajcie się: Jam zwyciężył świat (J 16,33). Niech ona prowadzi nas w trzecie tysiąclecie, ku nowej wiośnie chrześcijaństwa.

Całej rodzinie diecezjalnej z serca błogosławię

Biskup Andrzej Suski
Toruń, Wielkanoc 2000 roku

Życzenia Wielkanocne

Pusty grób, bez ciała Pana Jezusa byl znakiem, który stał się w pełni zrozumiały dla uczniów dopiero po spotkaniu z żywym Panem. Takie spotkanie zaś było możliwe tylko pod warunkiem, ze serca Apostołów były gotowe do zobaczenia i uwierzenia w to, co dla naszych umysłów jest niepojęte. Prawda o zmartwychwstaniu do dziś szokuje i jest znakiem sprzeciwu dla cywilizacji śmierci. Zrozumieć może ją tylko ten, kto na wzór uczniów spotkał Jezusa i uwierzył Jego słowu.

Niech czas radosnego przeżywania Świąt Wielkanocnych stanie się dla Was, Drodzy Czytelnicy, okazją do głębszego poznania Jezusa w słowie i sakramentach. Dopiero bowiem takie spotkanie zrodzi w Was prawdziwą radość i nadzieję.

Redakcja Głosu z Torunia

Konkurs (3)

Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

Jak już informowaliśmy, redakcja Głosu z Torunia organizuje konkurs, którego celem jest przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999 oraz pogłębienie znajomości nauczania papieskiego skierowanego wówczas do Polaków. W ten sposób pragniemy włączyć się w obchody pierwszej rocznicy wizyty Ojca Swiętego w Toruniu..

Nasz konkurs toczy się dalej. Za tydzień przekroczymy półmetek, a mimo to jeszcze teraz warto się przyłączyc. Wszystko to za sprawą punktacji, kt˘ra z etapu na etap rosnie. Dziś proponujemy po 3 punkty za każdą poprawną odpowiedź. Zachęcamy zatem do udzialu! Przypominamy, że 26 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego) mija termin przesyłania odpowiedzi na drugą serię pytań.

Nagrody (w tym główna - udział w pielgrzymce do Rzymu) czekają na wytrwałych i dociekliwych! A oto pytania etapu III, w którym za każdą prawidłową odpowiedź przyznajemy trzy punkty:

 1. Jakie wielkie wydarzenie historyczne wspominał Papież w czasie nabożeństwa dziękczynnego, sprawowanego 8 czerwca 1991 r. w Warszawie?
 2. Gdzie Ojciec Święty wypowiedział słowa: Pozwólcie, że wszystko to tutaj zawierzę! Pozwólcie, że wszystko to zawierzę w nowy sposób! Jestem człowiekiem zawierzenia! Nauczylem się nim być tutaj!
 3. Z kim Jan Pawel II spotkał się 12 czerwca 1987 r. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku?
 4. Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Gdzie i podczas której pielgrzymki padły te słowa?
 5. Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty, polski wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. Kto, gdzie i kiedy dziękował w ten sposób Papieżowi?
 6. W jakich okolicznościach (data, miejsce ... i coś jeszcze) Jan Pawel II skierował do młodzieży następujące słowa: Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, którą jest Chrystus. Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłosci. (...) Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.
 7. Podczas spotkan Ojca Świętego z pielgrzymami nie brakuje akcentów humorystycznych. Gdzie i kiedy (rok) miał miejsce następujący dialog:
  Ojciec Swiety: W dniu 16 pazdziernika 1978 r., podczas konklawe, po wyborze, Kardynał Prymas, Kardynał Tysiąclecia, powiedział do mnie: Masz teraz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie (...) Ale, moi drodzy lat mi przybywa. Więc macie błagać na klęczkach Pana Boga, ażebym temu zadaniu sprostał.
  Pielgrzymi: Pomożemy!
  Ojciec Święty: Ten okrzyk jest mi znany, ale może tym razem będzie lepiej?
 8. Jakich beatyfikacji dokonał Jan Pawel II podczas pielgrzymki w 1983 r.?
 9. Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca? (...) Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze jest daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. (...) A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu chrześcijańskiej samoświadomości. Jakiej rocznicy poświęcił Papież homilię, której istotny fragment został tu przytoczony?
 10. Zdjęcie przedstawia ołtarz w .......... Jakiemu problemowi poświęcił wówczas swą homilię Ojciec Święty?
Na odpowiedzi (koniecznie z dołączonym kuponem konkursowym!) czekamy do 3 maja.
Nasz adres:
Redakcja Głosu z Torunia
ul. Kopernika 6
87-100 Toruń

W bieżącym numerze:

 • W zamku juz nie straszy Teresa Tylicka
 • Musimy trwać w odwadze i jedności
  o dniu skupienia Akcji Kataolickiej w Grudziądzu pisze Helena Rykaczewska
 • W Roku Jubileuszowym na torunskich Bielawach Ks. Kazimierz Wiśniewski
 • Lekcja patriotyzmu, honoru i wiary
  o nadaniu Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu imienia Józefa Hallera
 • Sześdziesiąt lat temu 13 kwietnia 1940 Stanisław Alexandrowicz
 • Być ewangelicznym zaczynem
  o dniach skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej pisze Tadeusz Solecki
 • Basia wspomnienia o Barbarze Matyjek
 • Całe życie w służbie rodzinie
  postać Barbary Matyjek przybliża Maria Major
 • Podziękowanie za dary serca dla seminarium ks. Piotr Igielski i ks. Krzysztof Lewandowski
 • Parafia św. Teresy od Dzieciatka Jezus w Grębocinie
 • List o Wigilii Paschalnej ks. Rajmund Ponczek
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Działdowo

  • Pouczające spotkanie
   24 marca do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Stefana Żeromskiego i Liceum Ekonomicznego im. Stanisława Staszica w Działdowie przybył z prelekcją Andrzej Wronka - prezes Stowarzyszenia Effata. Spotkania, w których uczestniczyli prawie wszyscy uczniowie, odbyły się w kilku grupach.

   Effata jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem zajmującym się problemem sekt w Polsce. Rola stowarzyszenia nie ogranicza się do gromadzenia informacji o sektach, ale polega również na informowaniu młodzieży i dorosłych o zagrożeniach, a także na niesieniu pomocy osobom zwerbowanym przez sekty i ich rodzinom.

   W swojej prelekcji Andrzej Wronka oparł się szczególnie na przykładzie Świadków Jehowy. Ich działanie trafia na podatny grunt w Polsce, ponieważ bazuje na niewiedzy katolików i nieznajomości Pisma Świętego. Manipulowanie Biblią, odwoływanie się do ogólnych zagrożeń ludzkości - to główne chwyty Świadków Jehowy. Od dawna wiadomo, że ich nauczanie zawiera wiele sprzeczności i fałszu. Trzeba więc starać się dogłębnie poznać swoją wiarę i Pismo Święte, aby te błędne nauki zdołać odeprzeć. Do tego właśnie zachęcał uczniów pan Andrzej.

   W tym miejscu należy podziękować ks. Sławomirowi Witkowskiemu, dyrektor szkoły Agacie Pstrągowskiej, nauczycielom liceów, Krzysztofowi Piekielniakowi oraz anonimowym sponsorom za zorganizowanie spotkania. Szczególne podziękowania składamy Andrzejowi Wronce za czas poświęcony młodzieży, która jednogłośnie była zachwycona stylem i otwartością jego prelekcji.

   Dekanat Radzyń

  • Triduum Świętości Życia
   Dzień 25 marca - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przeżywany w Kościele jako dzień świętości życia, w tym roku upamiętniający 2000 rocznicę poczęcia Zbawiciela, w parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie stał się szczególną okazją, by podjąć dziewięciomiesięczną modlitwę w intencji obrony życia nienarodzonych.

   Złożenie uroczystej przysięgi podjęcia Duchowej Adopcji poprzedziło trzydniowe czuwanie modlitewne, które rozpoczęła adoracja Najświętszego Sakramentu. W drugim dniu modlitwy w intencji zagrożonego życia poczętych odprawiona została Droga Krzyżowa. Ostatniego dnia, w samą Uroczystość Zwiastowania, grupa Duchowej Adopcji zawierzyła podjęte dzieło obrony życia Błogosławionej Matce Marii Karłowskiej. Tego dnia dzieło Duchowej Adopcji w Jabłonowie przyjęło patronat pierwszej błogosławionej naszej diecezji. Jej życie często potwierdzało szczególną troskę o godność kobiety i jej macierzyńskiego powołania. Domy, które zakładała, nierzadko były schronieniem dla samotnych matek i kobiet spodziewających się dziecka, dlatego postać patronki Błogosławionej Marii Karłowskiej, nierozłącznie związanej z Jabłonowem, będzie zawsze przykładem osoby zaangażowanej w obronę życia, realizującej to wyzwanie w niełatwej rzeczywistości swoich czasów.

   W uroczystości nadania patronatu uczestniczyły siostry Pasterki, które po Mszy św. przybliżyły obecnym sylwetkę swojej błogosławionej założycielki, w formie montażu słowno-muzycznego. Samo dzieło Duchowej Adopcji podjęło w parafii 40 osób, wśród których nie zabrakło również dzieci. Ten szczególny dar dziewięciomiesięcznej modlitwy podjęły także siostry Pasterki.

  • Piątkowe spotkania Młodych
   Młodzież KSM w Jabłonowie w piątki od 17 marca do 7 kwietnia realizowała program przygotowania do przeżycia Diecezjalnego Jubileuszu Młodych. Dotychczasowe spotkania modlitewne dla młodzieży całego dekanatu pozwoliły młodym doświadczyć bogactwa form czuwania i medytacji w Kościele, jakie proponuje się im w ostatnich czasach. Poza tradycyjną liturgią Światła i Słowa z Wigilii Paschalnej, młodzież modliła się kanonami z Taize, a w łączności z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich podjęła na nowo zobowiązanie wierności Bogu w duchu Lednicy. Po spotkaniach 40 młodych ludzi wyraziło chęć wyjazdu na Jubileuszu Młodych do Torunia.

  • Dzień skupienia Sodalicji Mariańskiej
   Z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 członkinie Sodalicji Mariańskiej w par. Chrystusa Króla w Toruniu uczestniczyły 18 marca w dniu skupienia. Nad duchowym przeżyciem Sodalistek czuwał moderator Sodalicji, ks. Jarosław Małek, który wygłosił 3 nauki na tematy: O Ojcu niebieskim, który zawsze nas kocha, O grzechu, który oddala nas od Boga, O Eucharystii, która nas umacnia i jednoczy we wspólnocie. Zwieńczeniem rozważań i modlitw była Msza św. i wspólna Komunia św. w intencji ks. kan. Józefa Witkowskiego, proboszcza naszej parafii, z okazji Jego imienin.

  • Ocalić życie dziecka
   Pod tym hasłem 22 marca Sodalicja Mariańska w par. Chrystusa Króla zorganizowała Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, którego życie jest zagrożone. W czasie Mszy św. ofiarowanej w intencji osób podejmujących adopcję oraz za dzieci adoptowane, których imiona zna tylko Bóg, przyrzeczenie złożyło 56 osób. Prosimy Boga, aby oświecił i uczulił serca wszystkich do ratowania życia poczętego, którego Dawcą jest sam Bóg.

   Wkrótce

  • Międzynarodowe Forum Młodych Wolontariuszy
   Pod hasłem Bądź! odbędzie się w dniach od 28 kwietnia do 1 maja zorganizowane przez Toruńskie Centrum Caritas międzynarodowe spotkanie młodzieży angażującej się w bezinteresowną pracę dla potrzebujących.
   Współorganizatorami są:
   • Caritas Polska
   • Centra Wolontariatu,
   • Polska Akcja Humanitarna,
   • PCK,
   • ZHP,
   • Departament Opieki i Profilaktyki MEN.

   Celem forum jest ukazanie wolontaryzmu jako funkcji kulturotwórczej w społeczności ludzkiej oraz wolontaryzmu jako alternatywnej propozycji kierowanej do młodego człowieka.

   Ramowy Program Międzynarodowego Forum Młodych Wolontariuszy:

   W piątek 28 kwietnia o godz. 18.00 nastąpi uroczyste otwarcie forum,
   Przedstawienie genezy i idei forum - ks. Daniel Adamowicz - Dyrektor Toruńskiego Centrum Caritas; oraz wystąpienie honorowego patrona forum - Marszałek Senatu RP prof. dr hab. Alicji Grześkowiak;
   o godz. 18.45 wykład inauguracyjny: Wolontaryzm jako funkcja kulturotwórcza społeczności ludzkiej wygłosi ks. prof. Leon Dyczewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   Po kolacji koncert Tomka Kamińskiego.

   W sobotę 29 kwietnia tematem dnia będzie: Wolontariusz w organizacji.

   Od godz. 9.00 do 12.00 będą się odbywały warsztaty - spotkania w grupach.
   Po południu zostaną przedstawione następujące prezentacje:
   12.30 -13.00 Wolontariat szansą dla każdego - Małgorzata Ochman - Prezes Centrum Wolontariatu;
   13.00 - 13.30 Wolontariusz w organizacji pozarządowej - polski obstrukcjonizm instytucjonalny wobec dynamicznego rozwoju zjawiska - Stanisław Duszyński - Prezes Fundacji Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych.
   15.00 - 15.15 Angażowanie, motywowanie i szkolenie wolontariuszy wśród młodzieży w belgijskiej organizacji wzajemnościowej - Wim Vandermeersch - Młodzi i Zdrowi - Chrześcijańskie Kasy Chorych;
   15.15 - 15.30 Jak zorganizować ruch wolontariuszy, aby był korzystny dla osób chorych - Pfilippe Bodart - Dyrektor Krajowej Federacji "Pomoc Chorym" ;
   15.30 - 16.00 Wychowanie do wolontariatu w ZHP - hm. dr Wojciech Chytrowski - Związek Harcerstwa Polskiego;
   16.00 - 16.30 Wolontariusz - kto, jak i gdzie - Janina Ochojska - Prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna;
   17.00 - 17.30 Situation in connection with charitable work in Ukraine - Orshoya Molnar - Caritas Ukraina;
   17.30 - 18.00 Młodzi wolontariusze urzeczywistniają miłość - dar Roku Jubileuszowego - Jacek Wnuk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie;
   18.00 - 18.30 The toughest Job you'll Ever Love - Katharine Aleksander Kerns, Nadine Smith, Ruth Anna Beutler - Amerykański Korpusu Pokoju;
   19.30 - 21.00 Wolontariusz w organizacji Lekarze Bez Granic - Dr Nicolas Krzemien - "Lekarze Bez Granic".

   W niedzielę 30 kwietnia po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie w Ratuszu z przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich oraz następujące prezentacje:
   12.30 - 14.30 Instytucja wolontariatu w świetle programu wolontariuszy Narodów Zjednoczonych - Beata Balińska - przedstawiciel ONZ;
   Jezuicki Europejski Wolontariat - Marzena Bałagulska - Jesuit European Volonteers;
   "Wschodnio-Europejskie Centrum Rehabilitacji" - Polski przykład rozwoju ruchu Niezależnego Życia osób z niepełną sprawnością - Dariusz Mokosa - Sekretarz Generalny Fundacji Wschodnio-Europejskiego Centrum Rehabilitacji w Ciechocinku.

   Po południu w bloku koncertowym wystąpią: BRATHANKI, K.A.S.A., TWO TWENTY.

   O godz. 19.30 rozpocznie się piknik pod gwiazdami.

   W poniedziałek 1 maja młodzi wolontariusze będą zwiedzać zabytki Torunia.

   Forum w Internecie

  • Diecezjalny Jubileusz ludzi pracy, rzemieślników i robotników
   1 maja w Toruniu w kościele pw. Ducha Świętego (oo. Jezuici ) rozpocznie się Diecezjalny Jubileusz ludzi pracy, rzemieślników i robotników.

   O godz. 10.00 prelekcję pt.:Problemy etyki pracy wygłosi inż. Mirosław Piesczek. Po niej odbędzie się dyskusja. O godz. 11.00 nastąpi przemarsz pocztów sztandarowych cechów rzemieślniczych z diecezji do Katedry Świętych Janów, gdzie o godz. 11.15 odbędzie się Jubileuszowa Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Suskiego.

  • Ministranci i lektorzy w Roku Wielkiego Jubileuszu
   Służba liturgiczna ołtarza, jak żadna inna wspólnota czy stowarzyszenie, działa w każdej parafii naszej diecezji. Każdego dnia w 189 parafiach ministranci i lektorzy służą do Mszy św. i uczestniczą w nabożeństwach, pomagając kapłanom i wiernym w przeżywaniu świętej liturgii.

   W sobotę 13 maja 2000 r. ministranci i lektorzy będą obchodzili swoją uroczystość jubileuszową. Uroczystość ta będzie połączona z promocją kandydatów do posługi lektora, której udzieli bp Andrzej Suski. Obchody rozpoczną się o godz. 10.30 Mszą św. w katedrze śś. Janów w Toruniu, a następnie odbędzie się spotkanie w Wyższym Seminarium Duchownym.

   Już dziś zapraszamy do udziału w tej uroczystości zarówno wszystkich aktualnych ministrantów i lektorów, jak i tych, którzy przed laty służyli przy ołtarzu Pana. Szczegółowy program tego dnia znajduje się w każdej parafii u księdza opiekuna ministrantów.

   Ks. W. Zawacki

  • V Koncert dobroczynny "Serce dla serca"
   28 kwietnia o godz. 16.30 w auli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 14 w Toruniu odbędzie się wielki wiosenny koncert Serce dla serca. Koncert będzie finałem piątej już edycji corocznej akcji charytatywnej, która każdorazowo rozpoczyna się w czasie przedstawienia jasełkowego i trwa aż do wiosny. Podczas szkolnych imprez, loterii, sprzedaży pączków w tłusty czwartek czy palm przed świętami Wielkiejnocy zbiera się pieniądze dla chorego, potrzebującego dziecka. Pieniądze te wraz z dochodami z koncertu finałowego przeznaczane są na sprzęt rehabilitacyjny zakupiony przez organizatorów oraz pomoc finansową w leczeniu dziecka.

   Przez ostatnie cztery lata organizatorzy koncertu: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 pomogli chorym dzieciom ze Stawek: Andrzejowi, Markowi, Kasi i Piotrowi. W tym roku pomoc kierowana jest do 11-letniego Michała dotkniętego porażeniem mózgowym.

   W koncercie wezmą udział uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 14 w Toruniu oraz zaproszony gość Andrzej Rybiński. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy nie wyznaczają ceny za wstęp na imprezę: każdy przybyły może złożyć dobrowolny datek. Zebrana kwota zostanie w całości przekazana na rehabilitację Michała.

   

 

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl