GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 25 (287)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 18 VI 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Podziękowanie

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób okazali swoją życzliwość z okazji moich święceń biskupich, zwłaszcza za dar obecności i modlitwy, składam serdeczne Bóg zapłać

+ Józef SZAMOCKI

Konkurs

Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

Redakcja Głosu z Torunia zorganizowała konkurs, którego celem było przypomnienie pielgrzymek Jana Pawła II do Ojczyzny w latach 1979-1999 oraz pogłębienie znajomości nauczania papieskiego skierowanego wówczas do Polaków. W ten sposób pragniemy włączyć się w obchody pierwszej rocznicy wizyty Ojca Swiętego w Toruniu.

Przepraszamy za przerwę w informacjach o przebiegu konkursu, spowodowaną tym, że odpowiedzi konkursowe dwukrotnie w ostatniej chwili musiały ustąpić miejsca innym materiałom. Dziś zatem podajemy odpowiedzi na szóstą i siódmą serię pytań, podsumowujemy przebieg rywalizacji i ogłaszamy wyniki!

Odpowiedzi na szóstą serię pytań

 1. Ten swoisty apel, abyśmy zawsze byli dumni ze swojej polskości, Ojciec Święty wypowiedział podczas spotkania z młodzieżą w Gnieźnie 3 czerwca 1979 r.
 2. Colloquium Charitativum miało miejsce w Toruniu w 1645 r.
 3. Ojciec Święty przekazał te dary do sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy koło Wrocławia.
 4. Papież modlił się tymi słowami podczas apelu jasnogórskiego 19 czerwca 1983 r.
 5. Słowa te Ojciec Święty dwukrotnie skierował do młodzieży zebranej na Jasnej Górze. Po raz pierwszy podczas apelu jasnogórskiego 18 czerwca 1983 r.; powtórzył je do uczestników Światowego Dnia Młodzieży 14 sierpnia 1991 r. Obie odpowiedzi uznajemy za poprawne.
 6. Były to słowa Wincentego Witosa (1874-1945), wielkiego działacza ludowego i kilkakrotnego premiera rządu II Rzeczpospolitej.
 7. Na to pytanie można było odpowiedzieć dwojako, zależnie od rozumienia słowa "cela". Papież modlił się w celi zakonnej o. Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie w 1983 r., natomiast w 1979 r. modlił się w celi śmierci o. Maksymiliana w Oświęcimiu. Uznajemy każdą z tych odpowiedzi.
 8. Jan Paweł II wypowiedział te słowa w Koszalinie w 1991 r.
 9. W 1997 r. Ojciec Święty beatyfikował matkę Bernardynę Marię Jabłońską oraz matkę Marię Karłowską, zaś kanonizował bł. królową Jadwigę i bł. Jana z Dukli.
 10. Podczas pielgrzymki w 1999 r. Papież w szczególny sposób zwrócił się do sportowców podczas nabożeństwa czerwcowego w Elblągu.

Odpowiedzi na siódmą serię pytań

 1. Papież po raz pierwszy odwiedził Ziemie Odzyskane podczas pielgrzymki w 1983 r. Przybył wówczas do Wrocławia i na Górę św. Anny.
 2. Stanisława Leszczyńska, pochodząca z Łodzi, była położną. Jako więźniarka w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu przeciwstawiła się rozkazowi zabijania nowo narodzonych niemowląt. Z trzech tysięcy niemowląt, urodzonych dzięki jej pomocy, trzydzieścioro przeżyło obóz. Ojciec Święty przypomniał tę postać w przemówieniu do łódzkich włókniarek wygłoszonym 13 czerwca 1987 r.
 3. Bp Ignacy Tokarczuk został wyniesiony przez Jana Pawła II do godności arcybiskupiej w Przemyślu 2 czerwca 1991 r.
 4. Papież wypowiedział te słowa w Kielcach 3 czerwca 1991 r.
 5. 9 czerwca 1979 r., podczas spotkania z zakonnicami w kościele Mariackm w Krakowie Ojciec Święty powiedział: Myślę sobie tak: No, kto jak kto, ale papież mógłby postarać się wydrzeć tę tajemnicę Duchowi Świętemu, która dotyczy tego, ile jest sióstr na świecie, przede wszystkim, ile jest zgromadzeń na świecie (...)
 6. Słowa te Jan Paweł II skierował do włókniarek z Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Uniontex" w Łodzi.
 7. Ojciec Święty wspomniał w ten sposób abp. Eugeniusza Baziaka, metropolitę lwowskiego.
 8. Papież modlił się przy relikwiach św. Faustyny Kowalskiej (wówczas jeszcze błogosławionej) w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 7 czerwca 1997 r.
 9. Jan Paweł II miał na myśli krzyż na Giewoncie.
 10. Podczas ubiegłorocznej pielgrzymki Ojciec Święty beatyfikował ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Edmunda Bojanowskiego, Reginę Protmann oraz 108 męczenników za wiarę w latach 1939-1945, kanonizował zaś bł. Kingę.

Zamiast długiego podsumowania

I tak osiągnęliśmy kres zmagań konkursowych. Przez prawie dwa miesiące uczestnicy cierpliwie zmagali się z pytaniami o różnym stopniu trudności, od stosunkowo łatwych aż po takie, które wymagały żmudnego wertowania różnych źródeł. Jesteśmy pełni uznania zarówno dla Waszej wiedzy, jak i dla dużej dojrzałości duchowej, która przebijała z udzielanych przez Was odpowiedzi. Ze szczególnym podziwem śledziliśmy poczynania najmłodszych uczestniczek konkursu, 12-letniej Joanny Knozowskiej oraz 10-letnich sióstr Moniki i Natalii Bendyk, które na równych prawach i z dobrym skutkiem rywalizowały z dorosłymi. Brawo!

Dziękujemy za wszelkie wyrazy życzliwości zawarte w bardzo nieraz osobistych dopiskach, a także za liczne zachęty do zorganizowania kolejnych konkursów w przyszłości. Przepraszamy za drobne wpadki, których, niestety, nie uniknęliśmy; zapewniamy jednak, że w najmniejszym stopniu nie wpłynęły one na ostateczne wyniki.

Przypomnijmy - maksymalnie można było zdobyć 280 punktów. Oto nazwiska osób, które pokonały barierę 200 punktów i otrzymują nagrody.

Wyniki konkursu Nauczanie Jana Pawła II w moim sercu. Co pozostało?

1. Małgorzata Megger z Grudziądza - 279 pkt. - nagroda główna - pielgrzymka do Rzymu ufundowana przez naszą redakcję oraz Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej.
2-3. Maciej Wdowicki z Bydgoszczy i Jerzy Stawinoga z Torunia - po 278,5 pkt.
4. Krystyna Okroj z Grudziądza - 275 pkt.
5. Kinga Kozłowska ze Słupa - 267,5 pkt.
6. Maria Kulaszewska z Brodnicy - 253 pkt.
7. Teresa Zasada z Torunia - 245,5 pkt.
8. Jerzy Kańkowski z Pluskowęs - 242,5 pkt.
9. Joanna Knozowska z Nowego Miasta Lubawskiego - 226 pkt.
10. Felicja Żuchowska z Wrock - 218 pkt.
11. Janina Kowalska z Brodnicy - 210 pkt.
12. Tadeusz Ławicki z Nowego Miasta Lubawskiego - 209 pkt.
13. Monika i Natalia Bendyk z Nowego Miasta Lubawskiego - 200 pkt.

O terminie rozdania nagród poinformujemy indywidualnie.

W bieżącym numerze:

 • Księża Neoprezbiterzy
 • Boże Ciało - Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej Bernard Czajkowski
 • Pan Bóg chciał abym przeżył wspomnienia ks. prałata Józef Batkowskiego opracował Tomasz Strużanowski
 • Pielgrzymka Narodowa do Rzymu ks. Wojciech Miszewski
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

   Dekanat Brodnica

  • Prymicja franciszkańska
   21 maja w kościele oo. franciszkanów w Brodnicy odbyła się Msza św. prymicyjna o. Dydaka Antoniego Mientkiego OFM. Dziesięć dni wcześniej o. Dydak otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Juliusza Paetza w kościele św. Franciszka w Poznaniu.

   Prymicjant pracował w klasztorze brodnickim jako zakrystianin w czasie dwuletniej przerwy w nauce w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych - Franciszkanów we Wronkach. W tym okresie zdobył przyjaźń i sympatię wielu brodniczan. Razem z młodzieżą z Franciszkańskiego Ruchu Apostolskiego w Niedzielę Palmową w 1997 r. na ruinach zamku i w przyległym do niego parku wystawił misterium Mesjasz. Kilkakrotnie szedł z brodnicką pieszą pielgrzymką na Jasną Górę.

   Kazanie, którego tematem był dar kapłaństwa, skierowane w dużych fragmentach do prymicjanta, wygłosił o. Karol Mieczysław Dziedzicki OFM, najstarszy prezbiter brodnickiej wspólnoty franciszkańskiej. Mszę św. prymicyjną wzbogacił śpiewem chór Canto Gracioso pod batutą mgr Mirosławy Barczewskiej. Brodnicy wykonawcy uczestniczyli także w uroczystości święceń prezbiteratu w Poznaniu, gdzie zdobyli uznanie uczestników liturgii.

   mrk

   Dekanat Lembarg

  • Uroczystości parafialne
   Od 10 do 18 czerwca w parafii św. Piotra i Pawła w Lembargu odbywają się misje ewangelizacyjne. Parafia będzie obchodzić także uroczystość 35-lecia święceń kapłańskich dziekana ks. proboszcza Marcina Labuhna. Z tej okazji drogiemu duszpasterzowi życzenia wielu łask Bożych, dużo zdrowia i spotkania na złotym jubileuszu składa Akcja Katolicka i parafianie z Bukowca.

   19 czerwca w tej samej parafii zostanie odprawiona Msza św. prymicyjna ks. Piotra Kwiatkowskiego. Z tej okazji wielu łask Bożych, dużo zdrowia i satysfakcji z pracy dla Boga i ludzi życzą parafianie.

   lk i hw

   Dekanat Łasin

  • W 60. rocznicę zbrodni katyńskiej
   7 maja młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Łasinie przedstawiła w kościele św. Katarzyny program słowno-muzyczny poświęcony 60. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zaprezentowano fragmenty pamiętników polskich oficerów z obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie z 1939 r. i początków 1940 r. W Charkowie, Miednoje i Katyniu zginęła elita polskiej armii i kwiat polskiej inteligencji. Słowem, muzyką i poezją najmłodsze pokolenie Polaków, którzy o Katyniu uczą się z kart podręczników, oddało hołd i podziękowanie za największy dar tym, którzy o Polskę niepodległą walczyli i tym, którzy strzegli jej granic.
   aj

   Dekanaty toruńskie

  • 43-lecie kapłaństwa
   27 kwietnia w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu odbyły się obchody 43. rocznicy święceń kapłańskich kursu, do którego należy m. in. proboszcz, ks. kan. Andrzej Klemp. Już 18 kapłanów z tego rocznika odeszło do wieczności, ośmiu jest emerytowanych, są również tacy, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogli przybyć do Torunia. Ci wszyscy kapłani wstąpili do Seminarium Duchownego w Pelplinie w 1951 r. Przyjęto wówczas 83 alumnów i był to najliczniejszy kurs w powojennej historii seminarium. Spośród 56 wyświęconych kapłanów, na tegoroczny zjazd przybyło, łącznie z gospodarzem, dwudziestu czterech. Obecnie kapłani ci pracują w trzech diecezjach: gdańskiej, pelplińskiej i toruńskiej. Warto wspomnieć, że jednym z nich jest obecny metropolita gnieźnieński, abp Henryk Muszyński.

   Po uroczystym obiedzie wszyscy księża udali się do toruńskiej katedry, gdzie ks. kan. Henryk Bagiński wygłosił krzepiące słowo. Przed Najświętszym Sakramentem kapłani modlili się o łaski od Pana. Na uroczystość przybył także bp Andrzej Suski, który wraz z jubilatami odprawił Mszę św. i wygłosił homilię. Kapłani oddali się wspomnieniom (a było co opowiadać...), modlili się też za zmarłych konfratrów. Uroczystej oprawy dopełniły poczty sztandarowe oraz występ młodzieżowego chóru kościelnego Tibi Domine, pod dyr. ks. Wojciecha Rycherta.

   ks. kan. Andrzej Klemp

  • Jubileusz kapłański w Rzymie

   W czwartek 18 maja przypadły nie tylko 80. urodziny Ojca św., ale również Jubileusz Kapłanów. Jan Paweł II zaprosił do Rzymu kapłanów z całego świata. Spodziewano się, że przybędzie ich ok. 3 tysięcy, nic więc dziwnego, że liczba ponad 7 tysięcy przekroczyła wszelkie oczekiwania.
   Od godz. 8.30 do 10.00 z auli Pawła VI, gdzie zorganizowano zakrystię, do ołtarza nieprzerwanie podążali kapłani z różnych stron świata, aby sprawować Najświętszą Ofiarę z dostojnym Jubilatem. Trzeba było uruchomić dodatkowe sektory dla kapłanów wszystkich ras, przybyłych z najdalszych zakątków świata. Najbardziej poruszający widok stanowili wśród nich kapłani przykuci do wózków inwalidzkich. Wszystkim doskwierał ponad 40-stopniowy upał, przed którym każdy ratował się, jak mógł, nakładając na głowę cokolwiek - czapeczki, chusteczki, stuły, a nawet gazety...

   Gdy w drzwiach bazyliki św. Piotra ukazał się Jan Paweł II, wybuchła wielka radość i entuzjazm. Życzenia i pozdrowienia w imieniu wszystkich kapłanów wygłosił kardynał, prefekt kongregacji do spraw duchowieństwa. Homilia papieska zwróciła uwagę wszystkich na uwielbienie Boga za wielki dar kapłaństwa. Ta wielka koncelebra była pięknym świadectwem przywiązania kapłanów do Papieża, miłości do niego, jak również akceptacji tego wszystkiego, co robi dla Kościoła i świata.

   Msza św. trwała 2,5 godziny; uczestnictwo w tym historycznym wydarzeniu i kilkugodzinny pobyt w stolicy chrześcijaństwa zrekompensowały trudy 46-godzinnej podróży samochodem. Diecezję toruńską reprezentowali: ks. prał. Stefan Rejewski z Nowego Miasta Lubawskiego, ks. kan. Roman Cieszyński z Kiełbasina, ks. Władysław Fedorczyk z Torunia, kapłani studiujący w Rzymie oraz piszący te słowa.

   ks. Stanisław Majewski

   Wkrótce

  • Pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę
   W dniach 1 i 2 lipca odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli Katechetów i Wychowawców na Jasną Górę.

   Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. 1 lipca o godz. 7.00 w kościele Chrystusa Króla w Toruniu. Po Mszy św. - wyjazd do Lichenia i zwiedzanie sanktuarium.
   O godz. 11.00 Droga Krzyżowa w intencji nauczycieli i uczniów,
   o godz. 14.00 wyjazd do Częstochowy. Apelem Jasnogórskim w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej o godz. 21.00 rozpocznie się czuwanie nauczycieli, katechetów i wychowawców, które zakończy Msza św. o godz. 24.00.

   2 lipca o godz. 10.00 przed Szczytem Sanktuarium odbędzie się wykład dla pielgrzymów-nauczycieli.
   O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana przez duszpasterzy nauczycieli.
   O godz. 14.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,
   o godz. 16.00 - nabożeństwo różańcowe w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Boskiej i pożegnanie pielgrzymów.

   Zgłoszenia uczestnictwa w pielgrzymce przyjmuje
   Parafia pw. Chrystusa Króla,
   ul. Bażyńskich 19, 87-100 Toruń,
   tel. 623-15-06 lub 623-01-59.

   Od 2 do 5 lipca odbędą się także rekolekcje zamknięte dla nauczycieli w różnych domach zakonnych Częstochowy i na Jasnej Górze. Zgłoszenia do udziału w rekolekcjach przyjmuje do dnia 25 czerwca Referat Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Aleja Najśw. Maryi Panny 54, 42-200 Częstochowa.

  • Jubileusz chórów diecezji
   18 czerwca w konkatedrze Trójcy Przenajświętszej w Chełmży odbędzie się uroczystość jubileuszowa chórów diecezji toruńskiej. Wszystkie chóry, które uświetniły ubiegłoroczne spotkanie z Ojcem Świętym na toruńskim lotnisku proszone są o zebranie się o godz. 11.00 przed świątynią.
   O godz. 12.15 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację ks. S. W. Frelichowskiego z udziałem Biskupa Ordynariusza.
   O godz. 14.00 odbędzie się III Konkurs Chórów Parafialnych diecezji toruńskiej.

  • Zaproszenie do śpiewania
   Serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszu Dziewczęcych Asyst i Zespołów Śpiewaczych. Rozpoczęcie 21 czerwca o godz. 15.00 przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, ul. Panny Marii 2.

   Niech ten dzień stanie się wielkim świętem radości tych, którzy ubogacają liturgię.

   ws

  • Zapisy do Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
   Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej im. Bł. W.Frelichowskiego w Toruniu, Plac Bł. Stefana Frelichowskiego 1, tel.621-94-55 informuje o zapisach kandydatów na studia filozoficzno-teologiczne w roku akademickim 2000/2001.
   Warunkiem przyjęcia jest rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

   Wymagane dokumenty:

   1. Pisemna prośba o przyjęcie skierowana do Biskupa Toruńskiego.
   2. Życiorys.
   3. Świadectwo egzaminu maturalnego (oryginał).
   4. Świadectwo przyjęcia sakramentu chrztu i bierzmowania.
   5. Świadectwo ukończenia nauki religii.
   6. Świadectwo moralności wystawione przez ks.Proboszcza i katechetę.
   7. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
   8. Akt urodzenia.
   9. Karta zdrowia.
   10. Cztery fotografie formatu paszportowego.
   Termin składania podań mija 15 lipca 2000 r.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl