GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 33 (295)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 13 VIII 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Z dziecięcą radością
  o jubileuszu dziewczęcych asyst i zespołów śpiewaczych pisze Agnieszka Kowalczyk
 • Tam, gdzie Matka Boża opromieniona jest modlitwą...
  wrażenia z pielgrzymki do sanktuariów maryjnych Europy - Krystyna Grabluk
 • Festiwal chórów kościelnych w Chełmży - Marian Dorawa
 • Jubileusz sióstr elżbietanek - Siostry elżbietanki
 • Naród pamięta. Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego - Diakon Adam Machowski
 • Kronika

  • Odrobina nadziei dla czeczeńskich dzieci
   Podczas tegorocznych wakacji Toruńskie Centrum Caritas podjęło sięwyjątkowego zadania, różnego od poprzednich doświadczeń. Na prośbę Marszałek Senatu RP, Alicji Grześkowiak, dyrektor TCC - ks. Daniel Adamowicz postanowił zorganizować pobyt letni w Polsce dla 105 dzieci z Czeczenii.

   Czeczeńskie dzieci w wieku 10-18 lat, które poniosły psychicznei fizyczne konsekwencje koszmaru wojny, zostały skierowane do Polski przez Ukrainę, z obozu dla uchodźców. Dodać należy, że wypoczynek tych dzieci jest niezależny od letniego pobytu zorganizowanego dla ok. 1300 polskich dzieci zterenu naszej diecezji. Czeczeńskie dzieci przywiózł do Torunia specjalny pociąg 3 sierpnia. Tu poddane rutynowym badaniom lekarskim, przez kilka dni były zakwaterowane w internacie toruńskiego Zespołu Szkół Spożywczych. Następnie, podzielone nadwie grupy, przebywają na wypoczynku w Nowej Wsi Szlacheckiej oraz na dmorzem, w Stegnie Gdańskiej. Grupa kilkunastu opiekunów przygotowała dla nich wiele atrakcyjnych zajęć, m. in. spotkanie integrujące z polski midziećmi. Jak zapewnia ks. Daniel Adamowicz, zostaną uszanowane przekonania religijne młodych Czeczenów podczas ich pobytu w Polsce. Ze względu na barierę językową, każdy z wychowawców ma przydzielonego tłumacza z języka rosyjskiego bądź osobę pochodzącą z Czeczenii, znającą polski. Kierownikiem przedsięwzięcia jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24 w Toruniu, Wioleta Wojciechowska.

   Tym dzieciom należy się odrobina słońca, normalnego życia i nadzieja na lepszy świat, po tym, co przeżyły. Jeśli wielu ludzi ma takie same marzenia, to stają się one rzeczywistością - powiedział ks. Adamowicz. Wysiłek finansowy letniego pobytu dla czeczeńskich dzieci ponoszą wraz z Caritas samorządy, instytucje i firmy z terenu całej Polski.

   tt

   Dekanat Grudziądz

  • Finał konkursu U źródeł chrześcijaństwa
   W maju grudziądzki Klub Inteligencji Katolickiej już po raz trzeci przyczynił się do przeprowadzenia finału konkursu wiedzy religijnej dla szkół podstawowych i gimnazjów Grudziądzkiego Rejonu Oświatowego.

   Konkurs na temat: U źródeł chrześcijaństwa - Dzieje Apostolskie przeprowadziła komisja w składzie: dr Beata Bilicka, mgr Agnieszka Marcinkowska - katechetki i mgr Maciej Kobylacki - przedstawiciel KIK-u.

   I miejsce zajęła Karolina Stanowicka z Gimnazjum nr 2 w Jankowicach, II - Joanna Lewandowska z Gimnazjum nr 1 w Chełmnie zaś III - Marcelina Szepielak również z Chełmna. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody ufundowane przez miejscowy KIK.

   Księża: Bogusław Binda MIC i Dariusz Święconek, obserwując przebieg uroczystego finału konkursu, podkreślili wysoki poziom wiedzy finalistów i duży wkład pracy katechetów. Konkursy wiedzy religijnej rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży, a grudziądzki KIK wzbogaca swoją działalność współpracując z katechetami i uczniami szkół Grudziądzkiego Rejonu Oświatowego.

   hr

   Dekanat Łasin

  • Pielgrzymka dzieci do Lichenia

   Dzieci, które w czerwcu przyjęły I Komunię Świętą w parafii św. Katarzyny w Łasinie, odbyły pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Wraz ze swoim prefektem ks. Zbigniewem Gańskim oraz rodzicami dzieci dziękowały za dar Eucharystii. Po Mszy św. zwiedzano miejsce objawień oraz obecnego kultu Matki Bożej Licheńskiej.

   aj

   Dekanat Radzyń

  • Wakacyjny festyn
   Czas wakacji to czas rekreacji i wypoczynku, niestety tak często odległego od zasad naszej wiary. Kościół, przykazania, wierność Bogu, w wyobrażeniu wielu z nas wciąż ma oblicze grobowej powagi. Ale czy tak musi być naprawdę?

   Wiara to radość, entuzjazm i rzeczywiste źródło szczęścia oraz wewnętrznego pokoju. Można ją przeżywać na wesoło, a szczególnie sprzyja temu czas wakacyjnego wypoczynku. Stało się tak właśnie w Jabłonowie Pomorskim, gdzie 25 czerwca zorganizowano Festyn Parafialny. Oprócz zespołu muzycznego, który przygrywał do zabawy, nie zabrakło tu wielu atrakcji: między innymi były losy, wspólna zabawa dzieci przy rytmach Arki Noego, napoje, kiełbaski, frytki, wata cukrowa i słodycze. Okazuje się, że można bawić się również bez alkoholu, z humorem i w pogodnym nastroju.

   Taki wypoczynek zafundowała mieszkańcom Jabłonowa parafia Chrystusa Króla, która szczególne podziękowania składa paniom z Caritas i młodzieży za przygotowanie placu do zabawy, jak również wielu ofiarodawcom, którzy zechcieli wesprzeć to wspólne przedsięwzięcie.

   pp

  • Dar serca dla dziecka
   Nie każde dziecko może skorzystać w czasie wakacji z wypoczynku, zwłaszcza jeżeli są to dzieci z rodzin żyjących w trudnych warunkach i dotkniętych problemami alkoholizmu. Aby wszystkim dać równą szansę, parafia Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim organizuje od kilku lat półkolonie. W tym roku odbywały się w terminie od 3 do 14 lipca. Z wypoczynku skorzystało 90 dzieci. W czasie półkolonii dzieci spędzały czas zarówno w Jabłonowie na wspólnej zabawie i konkursach, nie zabrakło również wyjazdów, m. in. do Torunia, gdzie były w Planetarium, ogrodzie botanicznym i skansenie. Dzieci odwiedziły także obóz harcerski nad jeziorem Sosno, gdzie wspólnie uczestniczyły w zajęciach.

   Ten dar serca okazany dzieciom w zorganizowanym wypoczynku wakacyjnym nie byłby możliwy bez udziału wielu osób dobrej woli. Parafia pragnie złożyć podziękowania katechetkom, pozostałym nauczycielkom, klerykom, studentom z wydziału pedagogiki w Bydgoszczy, paniom z parafialnej Caritas oraz wszystkim sponsorom i ofiarodawcom. Zorganizowane półkolonie to jeszcze jeden dowód na to, że potrafimy okazać serce potrzebującym, zwłaszcza tym najmniejszym i pokrzywdzonym przez los.

   pp

   Dekanaty toruńskie

  • Franciszkanie świeccy a Nowa Ewangelizacja

   Św. Franciszek nakazał wiernym pragnącym porzucić życie świeckie: Zostańcie w świecie, tam jesteście potrzebni. Tercjarze, czyli franciszkanie świeccy, są braćmi i siostrami od pokuty. Nawracanie się i podejmowanie pokuty są dzisiaj bardzo potrzebne i konieczne. Ojciec Święty Jan Paweł II często mówi o zaniku poczucia grzechu, a jeżeli człowiek traci poczucie grzechu, traci też poczucie Boga. Powodem takiej sytuacji jest źle pojęta wolność, którą otrzymaliśmy od Boga. Przykazania są drogowskazem prawdziwej wolności, aby człowiek umiał wybrać dobro.

   Potrzebna jest więc Nowa Ewangelizacja, o ileż trudniejsza od tamtej z czasów Apostołów i początków Kościoła! Św. Franciszek mówił: Pan mój chce, abym samego siebie rozdał bliźnim, jak chleb, jak promienie słońca.

   Z ducha franciszkańskiego wnosimy do Nowej Ewangelizacji przede wszystkim miłość. Nasza reguła mówi, abyśmy z pokorą i uprzejmością odnosili się do wszystkich ludzi, widząc w nich dar Boży i obraz Chrystusa. Jest złożona ze słów Chrystusa, każe nam często czytać Ewangelię i powtarzać myśli, czyny i słowa Jezusa. Aby ewangelizować innych, musimy najpierw przystąpić do ewangelizowania samych siebie przez życie sakramentalne, wytrwałą modlitwę, rozważanie Słowa Bożego i pogłębianie duchowości franciszkańskiej. Zapraszamy na spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 14.00 w kaplicy Miłosierdzia Bożego w parafii Chrystusa Króla w Toruniu.

   s. M. Grajewska FZŚ

   Wkrótce

  • Kolejne koncerty Festiwalu
   W najciekawszych zabytkach toruńskiej Starówki odbywają się koncerty IV Letniego Festiwalu Toruń - Muzyka i Architektura.

   W niedzielę 13 sierpnia w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego wystąpi znakomity zespół wokalny Affabre Concinui. W programie koncertu usłyszymy utwory następujących kompozytorów : O. di Lasso, J. Arcadelt, T. Arbeau, P. Passereau, H. I. Hassler, T. Greaves, J. Wilbye, O. Gibbons, J. Bennet, S. Moniuszko, J. Maklakiewicz, F. Schubert i F. Chopin.
   Bilety w cenie - 10 zł normalny i 7 zł ulgowy.

   W sobotę 19 sierpnia w bazylice katedralnej Świętych Janów wystąpi wybitny skrzypek Krzysztof Jakowicz. Zagra utwory napisane przez J. S. Bacha na skrzypce solo - Sonatę g-moll BWV 1001, Partitę E-dur BWV 1002 i Partitę d-moll BWV 1004.
   Ceny biletów - normalny 7 zł i ulgowy 5 zł.

   W niedzielę 20 sierpnia w kościele Św. Jakuba wystąpi Zespół Muzyki Cerkiewnej Oktoich. W programie muzyka cerkiewna różnych epok.
   Bilety - normalny 10 zł, ulgowy 7 zł.

   Wszystkie koncerty odbywają się o godz. 19.30.

   Zaprasza Dyrektor Naczelny - Marek Wakarecy.

  • Zjazd Powroty 2000
   Zarząd i Rada Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wraz z Zrzeszeniem Studentów Polskich zapraszają na VI Zjazd Absolwentów UMK Jesienne Powroty 2000 w dniach 9 - 10 września br.

   Program Zjazdu:
   9 września (sobota)

   • o 9.00 - Msza św. w intencji absolwentów w Kościele Akademickim przy Rynku Staromiejskim,
   • o 9.45 złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika,
   • o 10.30 uroczyste otwarcie Zjazdu w sali audytoryjnej E na Wydziale Prawa i Administracji (ul. Gagarina 15),
   • o 13.00 obiad w stołówce uniwersyteckiej nr 2 na Bielanach (ul. Gagarina 37).

   Do wyboru imprezy towarzyszące -

   • o 14.00 otwarcie wystawy fotografii Od Bratniaka do ZSP,
   • o 15.00 seans w Planetarium,
   • o 15.00 spotkania uczestników Zjazdu 50-lecia ZSP w Zespołach Twórczych Ruchu Studenckiego UMK,
   • o 16.00 spotkania towarzyskie,
   • o 17.00 otwarcie wystawy fotografów Grupa Zero 61,
   • o 17.45 wyjazd autokarem do Fortu IV przy ul. Chrobrego,
   • o 18.15 wieczorek towarzyski przy muzyce tanecznej w Forcie IV.

     Zgłoszenia należy składać do 20 sierpnia w Stowarzyszeniu Absolwentów UMK
     87-100 Toruń,
     ul. Gagarina 5
     (wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00 - 14.00)
     tel. 056 61 14 757, fax 056 61 14 756.

     Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w Domu Studenckim.

     hm

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Mirosław Kaźmierski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl