GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 34 (296)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 20 VIII 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Jubileusz rolników. Dożynki diecezjalne
  ks. Henryk Sychta, Michał Grabianka
 • Wszystkie drogi prowadzą do Częstochowy
  Barbara Czerny
 • Każdego dnia wędrujemy - hm. Jadwiga Wiśniewska
 • Parafialne święto - Barbara Czerny
 • XV Świętojański Festiwal Muzyki Organowej
  Od 14 maja do 18 czerwca w sześć kolejnych niedziel zaproszeni muzycy prezentowali w toruńskiej katedrze muzykę organową różnych epok. - Roman Grucza
 • Oddział Toruński Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej - Hanna Kosińska
 • Kronika opracowana przez Tomasza Strużanowskiego

   Dekanat Bierzgłowo

  • Wzorem lat ubiegłych podczas wakacji parafialna salka katechetyczna w Ostromecku rozbrzmiewa dziecięcym gwarem. W latach 1997 i 1998 oddział Akcji Katolickiej prowadził wakacyjny klub dla dzieci. Również w tym roku ksiądz proboszcz Bogumił Szmergalski udostępnił salę katechetyczną na czas od 3 lipca do 14 lipca. Na dwa tygodnie zamieniła się ona w królestwo dzieci. Uczestnicy półkolonii zorganizowanych przez szkołę podstawową, mogli w niej urządzać zabawy towarzyskie, zajęcia plastyczne, grać w gry planszowe. Na polanie obok sali wybudowanej wspólnym wysiłkiem parafian odbywały się zajęcia ruchowe. Tam też miał miejsce kolonijny festiwal piosenki. Ksiądz proboszcz również włączył się w organizowanie atrakcji dla dzieci. Spotykał się z nimi, ciekawie opowiadał historie biblijne, modlił się i żartował.

   Zorganizowany przez nauczycieli z Ostromecka letni wypoczynek dla dzieci jest dobrym przykładem otwarcia się na potrzeby środowiska i lokalnej współpracy.

   Katarzyna Lewandowska

   Dekanat Chełmno

  • Ku czci Patrona Kierowców
   W ostatnią niedzielę lipca w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Sarnowie, po niedzielnej Mszy św. przy pomniku św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących odbyło się nabożeństwo , w czasie którego ks. prob. Jerzy Pawłowski zaapelował o kulturalne i bezpieczne korzystanie z dróg. Każda podróż powinna się rozpoczynać przynajmniej znakiem Krzyża Świętego. Modlono się o trzeźwość kierowców. Poświęcono także licznie zgromadzone na placu kościelnym pojazdy.
   Stefan Durbacz

   Dekanat Grudziądz

  • Jubileusz policjantów

   Fot. . Klemensa - elżbietanka
   W niedzielę 23 lipca, podczas Mszy św. sprawowanej w grudziądzkiej kolegiacie św. Mikołaja swój Jubileusz świętowali policjanci. Eucharystii przewodniczył ks. inf. Tadeusz Nowicki, który w homilii mówił o ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na stróżach porządku publicznego. W modlitwie wiernych policjanci prosili, aby Bóg wspierał ich w trudnej, niebezpiecznej pracy, obdarzał ich swym błogosławieństwem, aby ich pracy towarzyszyło zaufanie i szacunek ze strony społeczeństwa.

   Po Mszy św. zabrał głos komendant miejski grudziądzkiej policji, mł. insp. Antoni Henryk Kosakowski, który powiedział m.in.: Chciałbym w imieniu wszystkich moich policjantów powiedzieć, że swoją służbę pragniemy pełnić nie tylko dla chwały Rzeczpospolitej, lecz przede wszystkim na chwałę Bożą, w myśl słów św. Pawła czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Dziś prosimy o błogosławieństwo Boże tak bardzo potrzebne w naszej ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Chcemy przez nią zapewnić, tak bardzo potrzebny, pokój ludziom dobrej woli. Pokładamy nadzieję, że dzięki pomocy Boga i naszym wspólnym wysiłkom zrealizują się słowa poety: Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość.

   Renata Lewandowska

   Dekanat Łasin

  • Głos Młodych z Łasina
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w parafii św. Katarzyny w Łasinie rozpoczęło redagowanie i wydawanie gazetki Głos Młodych. W numerze można przeczytać artykuły o różnorodnej tematyce autorstwa łasińskiej młodzieży oraz innych osób z parafii. Ramówka obejmuje historię parafii (w odcinkach), prezentację stowarzyszeń, ruchów i kół działających na terenie parafii, ankiety na temat wiary przeprowadzone wśród młodzieży łasińskich szkół średnich, recenzje książek dla młodzieży, aktualne wydarzenia z życia parafii, kalendarium, teksty czytań i Ewangelii na nadchodzące niedziele, krzyżówkę z nagrodami, sport w parafii oraz dział kulinarno-rozrywkowy, czyli jak młodzi to sami określają coś dla ciała i dla ducha.
   Redaktorem naczelnym Głosu Młodych jest Maciej Żurawski.

   KSM wydaje gazetkę dzięki sponsorom i czytelnikom.

   aj

   Dekanaty toruńskie

  • Z życia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Toruniu
   Pierwsze zebranie Zarządu Oddziału Toruńskiego SRK z udziałem członków Zarządu Diecezjalnego: Wiesława Kani i Bogdana Majora oraz asystenta kościelnego SRK DT ks. prał. Józefa Nowakowskiego odbyło się 20 czerwca. Poświęcone było głównie sprawom organizacyjno-programowym. Zastanawiano się nad sposobami ożywienia działalności kół. Zarząd Oddziału Toruńskiego serdecznie zaprasza na wspólne spotkanie z prezesami kół SRK rejonu toruńskiego 26 września.

   Spotkania Zarządu Toruńskiego odbywają się w drugi wtorek każdego miesiąca o godz. 17.30 w siedzibie Zarządu przy ul. Gogi 28, tel. 62 330 84.

   rzecznik prasowy Zarządu Oddziału Toruńskiego SRK DT
   Krzysztof Kisielewski

  • Wakacje - czas radości i bliskiego bycia ze Stwórcą
   Caritas Diecezji Toruńskiej kierowany przez ks. kan. Andrzeja Klempa już od lat organizuje kolonie letnie dla dzieci z rodzin najuboższych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu jest koordynatorem ich wypoczynku. Fundusze uzyskano z programu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   Znaczna ilość dzieci przebywała w Wielkich Łunawach koło Chełmna, gdzie tamtejszy proboszcz, ks. Kazimierz Zacharkiewicz, udostępnił i adaptował pomieszczenia parafialne do wymogów kolonijnych. Dyrektor MOPR, Małgorzata Kowalska, stwierdziła, że Caritas Diecezji Toruńskiej okazała się sprawdzonym partnerem we współpracy przy organizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci.

   Podczas wakacji zaplanowano po trzy turnusy w Wielkich Łunawach, Zbicznie, Nowej Wsi, Gaju i Bliźnie. W sumie z tej formy wypoczynku letniego skorzysta ponad 1000 dzieci. W ten sposób otrzymują one możliwość poznawania Stwórcy poprzez bezpośredni kontakt z piękną przyrodą i ciekawymi ludźmi. Niech radosne przeżycia pozostaną w ich pamięci na długie lata.

   Bernard Czajkowski

   Wkrótce

  • Pielgrzymki
   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Torunskiej zaprasza na pielgrzymkę jubileuszową do Rzymu (trasa tradycyjna - Wenecja, Padwa, Florencja, Asyż, San Marino, Rzym) w dniach 20-27 sierpnia.
   Koszt wyjazdu 1250 zł.
   Bliższe informacje i zapisy w Biurze Duszpasterstwa przy ul. Kopernika 6 w Toruniu, od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 18.00, tel. 622-10-42.

   Biuro Pielgrzymkowe w parafii św. Józefa w Toruniu zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej do Włoch - Śladami Całunu Turyńskiego, w terminie od 28 września do 8 października. W programie zwiedzanie Rzymu, Florencji, Werony, Mediolanu, Turynu, Sieny, Orvieto, Asyżu, Loreto i Wenecji.
   Koszt 1600 zł.
   Zapisy przyjmuje sekretariat parafii św. Józefa w Toruniu, od 10.00 do 14.00, tel. 659-60-04, po godz. 16.00 tel. 654-55-54.

   mz

  • Koncerty Festiwalu - Toruń - Muzyka i Architektura
   W sobotę 26 sierpnia w bazylice katedralnej Świętych Janów wystąpią Leszek Werner (organy) i Maciej Lulek (skrzypce), którzy wykonają utwory następujących kompozytorów: G. Frescobaldi, A. Lucchesi, E. Ysaye, J. G. Walther, G. F. Haendel, J. S. Bach, J. G. Rheinberger i A. Freyer.
   Ceny biletów : normalny - 7 zł, ulgowy - 5 zł.

   W niedzielę 27 sierpnia w Sali Wielkiej Dworu Artusa, na koncercie kończącym festiwal wystąpią: Grzegorz Zychowicz (bas) oraz Orkiestra Złotego Wieku pod kierownictwem Jacka Urbaniaka. W programie koncertu - Renesansowe tańce polskie, niderlandzkie i niemieckie oraz Pieśni na rzecz hetmana Jana Zamojskiego.
   Ceny biletów : 10 zł normalny i 7 zł ulgowy.

   Wszystkie koncerty odbywają się o godzinie 19.30.

   Serdecznie zaprasza - dyrektor naczelny,

   Marek Wakarecy.

  • Zakończenie Diecezjalnego Kongresu Różańcowego
   Rywałd, 9 września 2000 roku

   Listem Księdza Biskupa Ordynariusza, odczytanym w pierwszą niedzielę października ubiegłego roku, rozpoczęliśmy I Kongres Różańcowy w naszej diecezji. Kongres odbywał się najpierw w parafiach poprzez katechezy o różańcu i objawieniach fatimskich, przez włączanie się do odmawiania różańca stowarzyszeń i grup parafialnych, poprzez konkursy i naukę pieśni Maryjnych, a wreszcie przez powstanie w parafii choćby jednej nowej Róży. W dalszej kolejności odbywały się w poszczególnych dekanatach tzw. dekanalne Kongresy Różańcowe. W czasie uroczystej koncelebry kapłanów dekanatu na czele z księdzem dziekanem, Róże Różańcowe z poszczególnych parafii wręczały księdzu dziekanowi spisy swoich Róż, a ksiądz dziekan przekazywał przedstawicielom parafii tzw. Wędrujący Różaniec. Takie Kongresy dekanalne odbyły się już prawie we wszystkich dekanatach diecezji. Spodziewam się, iż w najbliższym czasie kongresy te odbędą się i w pozostałych, ostatnich już dekanatach.

   W sobotę 9 września 2000 r., w Sanktuarium Matki Bożej Cygańskiej w Rywałdzie, o godz. 10.30, rozpocznie się pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza ostatnia stacja Kongresu Różańcowego o charakterze diecezjalnym.
   W procesji z darami Główny Celebrans - Ksiądz Biskup otrzyma z każdego dekanatu księgę Żywego Różańca (należy ją przygotować ze spisów parafialnych Róż wręczonych księdzu dziekanowi w czasie Kongresu dekanalnego). Rywałd jest nie tylko miejscem, gdzie postać Maryi z miejscowego kościoła przyciąga uwagę całego regionu, ale także miejscem odosobnienia sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia. To także miejsce, w którym zostało ogłoszone i zaczęło istnieć Towarzystwo Przyjaciół Seminarium w Toruniu.

   Uprasza się Czcigodnych Kapłanów o wielką mobilizację swoich parafian, by wzięli udział w zakończeniu kongresu. Trwa dobra różańcowa atmosfera, Wędrujący Różaniec albo już był, albo będzie w rodzinach naszych parafii. Weszliśmy w bramy nowego Tysiąclecia z różańcem w ręku. Niech zakończenie Kongresu Różańcowego przyczyni się do utrwalenia praktyki modlitwy różańcowej, tak jak prosiła o to Matka Boża z Fatimy, jak tego pragnie Ojciec Święty.

   ks. Gerard Gromowski
   Moderator Żywego Różańca

  • Jej życie to służba
   Biblioteka przy par. Chrystusa Króla w Toruniu, przy ul. Bażyńskich 19, serdecznie zaprasza na spotkanie z płk. prof. dr hab. Elżbietą Zawacką, działaczką niepodległościową, kurierką i emisariuszką KG AK do Naczelnego Wodza w Londynie, cichociemną, odznaczoną Orderem Orła Białego, Honorową Obywatelką Torunia.

   Spotkanie odbędzie się 26 sierpnia o godz 15.30 wśród drzew okalających kościół lub, w przypadku deszczu, w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich 30/36.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Mirosław Kaźmierski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl