GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 35 (297)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 27 VIII 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej
  Ks. Wojciech Miszewski
 • Toruńskie Centrum Caritas dla czeczeńskich dzieci
  Teresa Tylicka
 • Jubileusz rodziny różańcowej - ks. Gerard Gromowski
 • Powołani do trudnej służby - Maria Major
 • Ostatnie pożegnanie i chwila wspomnień
  wspomnienie o śp. ks. Edmundzie Jastaku Wanda Krzywdzińska
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanaty toruńskie

  • Wizyta biskupa Edwarda Zielskiego

   Na zaproszenie grupy Odnowy w Duchu Świętym w parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu 10 sierpnia przebywał bp Edward Zielski, Ordynariusz diecezji Campo Maior w Brazylii. Ksiądz Biskup spotkał się z miejscową wspólnotą parafialną podczas wieczornej Mszy św. Wśród uczestniczących w uroczystości obecni byli: Biskup Toruński Andrzej Suski oraz biskup pomocniczy naszej diecezji Józef Szamocki.

   Bp Edward jest znanym propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego na terenie Brazylii, stąd jego zawołanie biskupie: Sola Misericordia (Tylko Miłosierdzie). W najbliższym czasie na łamach Głosu z Torunia przekażemy szersze sprawozdanie z wizyty bp. Zielskiego w Brodnicy i w Toruniu.

   wm

  • Nowe światło w otłoczyńskim kościele
   Kościół w Otłoczynie to świątynia neogotycka. Architektura tego typu wznoszona w końcu XIX w. miała nawiązywać do wspaniałości gotyku, którego wielkość możemy podziwiać w toruńskich kościołach (np. w Katedrze Świętych Janów, kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny czy w kościele św. Jakuba). Jednym ze szczególnych akcentów gotyku był witraż, pomyślany jako gra świateł. Promienie słońca, przechodząc przez różnobarwne szkła witrażowe umieszczone w oknach, miały wyzwalać szczególną atmosferę, ukazywać piękno blasku niebiańskiego i wyzwalać tęsknotę za nim wśród uczestników tego misterium.

   Witraż w otłoczyńskim kościele jest dziełem Ferdynanda Mullera z Quedlinburga. Powstał w 1907 r., w rok po wzniesieniu świątyni. Umieszczony w ścianie wschodniej naprzeciwko prezbiterium, zajmuje znaczną jej część. Witraż wypełnia ostrołukowe okno umieszczone w centralnej części ściany. Ewangelickie pochodzenie tego dzieła z góry wykluczało formę figuralną, dlatego też na całość kompozycji składa się jedynie dywanowy ornament z winorośli, wzbogacony rozetami, pinaklami i sterczynami. Całość motywów została obwiedziona gotyckim baldachimem.

   Ten cenny i piękny zabytek, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić urok kościoła w Otłoczynie, przez szereg lat był w stanie destrukcji. Powybijane elementy, brak całych kwater, zniszczenie ołowiu wiążącego całość, przebrudzenia i spękania - to wszystko zadecydowało, że podjęto prace mające na celu przywrócenie zabytkowi dawnej świetności i skuteczne zabezpieczenie przed degradacją. Prace konserwatorskie zostały powierzone Jerzemu Grajpelowi z Torunia, który specjalizuje się nie tylko w tworzeniu nowych dzieł z zakresu witraży, ale też prowadzi prace przy witrażach zabytkowych.

   Wybór pracowni konserwatorskiej Jerzego Grajpela okazał się słuszny, bowiem specjalista ten wykazał się wielkim kunsztem i znawstwem problematyki konserwatorskiej w zakresie witraży. Obecnie prace zostały zakończone. Kompozycja stanowi całość, została nie tylko uzupełniona i naprawiona, ale też poddana skrupulatnemu oczyszczeniu z prawie stuletniego kurzu i innych zabrudzeń.

   Niemalże jednocześnie z pracami przy witrażu trwały prace przy wymianie instalacji elektrycznej w całym kościele. Wymieniono ją wraz z lampami, oczywiście poza neogotyckim żyrandolem, który jest wielką ozdobą świątyni. W otłoczyńskim kościele zatem stała się jasność.

   ks. Zbigniew Walkowiak

  • Nieoczekiwana radość

   W 80 rocznicę urodzin Jana Pawła II dzieci z ochronki im. Edmunda Bojanowskiego w Wąbrzeźnie przygotowały okolicznościowy program artystyczny: śpiewały piosenki, recytowały wiersze i malowały laurki dla Ojca Świętego, które, wraz z życzeniami urodzinowymi, przesłały do Stolicy Apostolskiej. Nieoczekiwaną i nieopisaną radość sprawiło dzieciom otrzymanie podziękowań od samego Jana Pawła II. Ojciec Święty wyraził wdzięczność za tę stałą życzliwość i przywiązanie, których doświadcza od swych rodaków nieprzerwanie od samego początku pontyfikatu.

  • Z życia III Zakonu św. Franciszka z Asyżu
   Franciszkański Zakon Świeckich działajacy przy par. Chrystusa Króla w Toruniu w niedzielę 13 sierpnia spotkał się w toruńskiej Katedrze Świętych Janów na Mszy św., którą w intencji sióstr i braci sprawował opiekun Zakonu ks. Wojciech Miszewski. W ten sposób Wspólnota pragnęła otrzymać Odpust Jubileuszowy związany z nawiedzeniem katedry. Po Mszy św. pani Przewodnik zapoznała zebranych z pięknem tego kościoła oraz oprowadziła po toruńskiej Starówce.
   wm

  • XI Światowy Kongres Świętego Gabriela w Austrii

   Spotkanie członków Grupy Toruńskiej z ks. kardynałem Franzem K(nigem
   Od 31 maja do 3 czerwca, w miejscowości Klein Mariazell w pobliżu Wiednia odbył się XI Światowy Kongres zbieraczy znaków pocztowych o tematyce religijnej, zrzeszonych w federacji pod nazwą Święty Gabriel. Warto w tym miejscu odnotować, że IX Światowy Kongres Federacji Stowarzyszeń Filatelistycznych Świętego Gabriela miał miejsce w Poznaniu w 1992 r.

   Tegoroczny Kongres został zainaugurowany uroczystą Mszą św. koncelebrowaną przez księży ze Świętego Gabriela pod przewodnictwem o. Georga Atzlesbergera z St. Florian, przed cudowną figurką Matki Bożej - Wielkiej Matki Austrii w słynnym benedyktyńskim sanktuarium maryjnym w Mariazell. Natomiast sam Kongres obradował w Klein Mariazell - jednej z miejscowości usytuowanych na tzw. Via sacra, trasie corocznych pieszych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Tam, 2 czerwca, została otwarta wystawa filatelistyczna o tematyce religijnej.

   Kulminacyjnym punktem kongresu była Msza św. w kaplicy wiedeńskiego Hofburgu, koncelebrowana przez uczestniczących w kongresie księży pod przewodnictwem ks. kard. Franza K(niga - znanego filatelisty i honorowego protektora Świętego Gabriela. W homilii o. Georga Atzlesberger ukazał rolę znaczka pocztowego o treści religijnej w przekazywaniu narodom dobrej nowiny. Po południu uczestnicy kongresu zwiedzili czynną w wiedeńskim Austria Center Światową Wystawę Filatelistyczną WIPA' 2000, gdzie nastąpiło zamknięcie zjazdu. Uczestnicy zwiedzili również sanktuarium maryjne w Hafnerbergu oraz cysterski kościół w Lilienfeld.

   Niezapomnianym wspomnieniem pozostanie spotkanie członków Grupy Toruńskiej, którą reprezentowali: Mirosław Cieślicki, Wojciech Ostoja-Lniski, Andrzej Zawacki i Marian Dorawa z ks. kard. Franzem K(nigem, obchodzącym w bieżącym roku 95. rocznicę urodzin.

   Marian Dorawa

   Wkrótce

  • Uroczystości odpustowe w Rywałdzie Królewskim
   Bracia Mniejsi Kapucyni z Rywałdu Królewskiego zapraszają na uroczystości odpustowe w dniach od 8 do 10 września. W programie:

   w piątek 8 września

   • o godz. 16.00 Droga Krzyżowa dla chorych (w kościele),
   • o 17.00 Mszę św. z kazaniem dla chorych odprawi o. Wiesław Block, prefekt WSD Kapucynów z Lublina.

   9 września będzie dniem Jubileuszu Rodziny Różańcowej -

   • o godz. 10.30 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego,
   • o 13.00 po Drodze Krzyżowej (na placu przed kościołem) pożegnanie i zakończenie pielgrzymki Rodziny Różańcowej,
   • o godz. 17.00 Mszę św. dla młodych będzie celebrował o. Piotr Stasiński, prowincjał zakonu kapucynów z Warszawy a kazanie wygłosi o Krzysztof Kowalski, paulin z Torunia;
   • o godz. 19.00 ognisko,
   • o 20.00 Msza św. celebrowana przez kapłanów Dekanatu Radzyńskiego,
   • o 21.00 Apel Maryjny, różaniec, czuwanie modlitewne, o 24.00 Pasterka Maryjna;

   W niedzielę 10 września

   • o 5.30 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny;
   • o godz. 6.00, 7.00, 8.30 i 10.00 Msze św. z kazaniami odpustowymi, które będzie głosił o. Waldemar Grubka, gwardian klasztoru w Łomży;
   • o godz. 11.30 Uroczystą Sumę Odpustową będzie celebrował i kazanie wygłosi bp Józef Szamocki;
   • o godz. 16.00 Msza św. z procesją eucharystyczną zakończy uroczystości odpustowe.

  • Uwaga wykonawcy pieśni i piosenek religijnych!
   15 września upływa termin nadsyłania kaset z nagraniami utworów, na podstawie których zostaną zakwalifikowani uczestnicy VIII Diecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim. W tym roku festiwal będzie przebiegał pod hasłem Nie damy pogrześć wiary - z wiarą ojców w Nowe Tysiąclecie!

   Do konkursu mogą przystąpić zespoły wokalno-instrumentalne, schole młodzieżowe i soliści (w dwóch kategoriach wiekowych: od 6 do 12 lat i powyżej 12 lat), a repertuar powinien obejmować 2 dowolne utwory muzyczne o treści religijnej, których czas prezentacji nie może przekraczać 10 min.

   Zgłoszenia i kasety należy przesłać na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury,
   Plac Wolności 13,
   87-410 Kowalewo Pomorskie.
   Bliższe informacje można uzyskać pod tel. (056)6841174.

   Ks. Ryszard Kobierowski

  • Pielgrzymki Jubileuszowe
   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na pielgrzymkę do Rzymu w dniach od 20 do 27 września br. Koszt wyjazdu - 1250 zł.

   W dniach od 14 do 24 października odbędzie się pielgrzymka śladami św. Franciszka (m.in. Padwa, Wenecja, Siena, Orvieto, Greccio, La Verna, Rieci, La Foresta, Rzym) połączoną z nawiedzeniem Całunu Turyńskiego.
   Koszt pielgrzymki - 1650 zł.

   Od 13 do 21 listopada odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
   Koszt 895 USD (płatne w zł polskich), obejmuje przelot samolotem, przejazdy luksusowym autokarem, noclegi w hotelach, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie NW i KL.

   Informacje na temat wszystkich wyjazdów można otrzymać w Biurze Duszpasterstwa przy ul. Kopernika 6 w Toruniu (tel. 056 622 10 42) od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 18.00.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Mirosław Kaźmierski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl