GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 37 (299)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 10 IX 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Jubileuszowe święto dziękczynienia za plony - Michał Wesołowski
 • XV Światowy Dzień Młodzieży - Prolog - śladami św. Hieronima Emilianego Tomasz Strużanowski
 • Źycie znaczone miłością - Daniela Prochera
 • W kręgu centralnej tajemnicy Wielkiego Jubileuszu ks. Krzysztof Krzemiński
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

   Dekanat Grudziądz

  • Letni wypoczynek

   Fot. G. Grabowska

   Po raz kolejny Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu zorganizowało w dniach od 26 czerwca do 1 lipca półkolonie letnie dla dzieci. Brało w nich udział 44 dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

   Półkolonie rozpoczęły się powitalnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasek i śpiewami. Przy sprzyjającej pogodzie odbywały się piesze wycieczki do parku. Dzieci odwiedziły Sanktuarium Matki Bożej w Mokrem, gdzie ks. prał. Józef Sołobodowski odprawił Mszę Św., a po niej odbyło się wspólne ognisko. Uczestnicy półkolonii zwiedzili również ZOO w Myślęcinku, skorzystali z przejażdżek i zabaw na powietrzu. Na zakończenie półkolonii dzieci i opiekunowie wraz z księżmi z parafii i parafianami pielgrzymowali do grudziądzkiej kolegiaty św. Mikołaja, kościoła stacyjnego w roku jubileuszowym. Po uroczystej Mszy św. wszyscy przeszli przez bramę papieską, co symbolizuje wejście chrześcijan w trzecie tysiąclecie.

   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich serdecznie dziękuje ks. kan. Janowi Bednarkowi, wikariuszom: ks. Markowi Wróblewskiemu i ks. Piotrowi Ordonowi, księżom diakonom: Krzysztofowi, Tomaszowi, klerykowi Jarkowi oraz państwu Kreńskim, Haczkowskim, Jadwidze Koniecznej i młodzieży z KSM za życzliwy uśmiech i wsparcie w czasie zajęć oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali tę inicjatywę.

   Gabriela Grabowska

  • Kolonie Caritas w Gaju

   Fot. Helena Rykaczewska
   Zdrowe powietrze w Gaju, pachnące ziołami pola i lasy pełne grzybów kolejny już raz przyciągnęły dzieci z dekanatu grudziądzkiego. Od 25 czerwca na każdym ośmiodniowym turnusie wypoczywało około 60 dziewcząt i chłopców w wieku 8-15 lat. Wakacjom w Gaju patronowało Grudziądzkie Centrum Caritas im. bł. Juty. Tegorocznymi koloniami kierowali: Jerzy Woźniak, następnie Marian Maśkiewicz, którzy przewodzili pięcioosobowemu gronu wychowawców z ratownikiem - instruktorem sportu.

   Kolonie finansowane były z ofiar złożonych w parafiach, do których należą dzieci, a także przez Kuratorium Oświaty województwa kujawsko-pomorskiego, Urząd Miejski w Grudziądzu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz przez sponsorów indywidualnych i firmy prywatne. Według relacji kierownika placówki, praca z dziećmi przebiegała zgodnie z planem zajęć, zatwierdzonym przez organizatora kolonii dyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas - ks. Marka Borzyszkowskiego.

   Dzieci chętnie opowiadały o kolonijnych zabawach. Agnieszka (9 lat) była tam już drugi raz. Najchętniej przebywała z panią Magdą nad jeziorem. Daria (9 lat) chętnie uczestniczyła w tańcach dyskotekowych i lubiła śpiewać przy ognisku. Paweł (14 lat) upodobał sobie jezioro i pana ratownika, który jego zdaniem był super. Dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych, w olimpiadzie sportowej, w podchodach i innych atrakcyjnych dla nich zabawach. Podczas każdego turnusu odbywały jednodniową wycieczkę autokarową do Brodnicy, Jabłonowa lub Iławy. W kaplicy kolonijnej zastaliśmy ministranta Darka (13 lat), który w skupieniu przygotowywał czytania do wieczornej Mszy św. Prawie każdego dnia o godz. 20.00 odprawiana była Msza św. dla kolonistów i mieszkańców okolicy. Mszę św. odprawiał kapłan z macierzystej parafii kolonistów.

   Również w czasie deszczu dzieci nie nudziły się, oglądały filmy, uczyły się piosenek. Apetyty kolonistów zaspokajał personel kuchni pod kierownictwem Zofii Dąbrowskiej, która pomimo deszczowego dnia i całodziennej pracy z wielką pogodą mówiła o przygotowywaniu posiłków, jak również o ich konsumentach. Nad zdrowiem dzieci czuwały panie pielęgniarki - Helena Długosz i Aneta Cukrowska.

   Za pośrednictwem Głosu z Torunia koloniści dziękują administratorowi ośrodka wypoczynkowego, wicedziekanowi dekanatu grudziądzkiego ks. prał. Henrykowi Kujaczyńskiemu za przygotowanie ośrodka i ciągłe wzbogacanie jego bazy wypoczynkowej. Dzieci kierują podziękowania również do Grudziądzkiego Centrum Caritas i do wszystkich, którzy choćby w najmniejszy sposób przyczynili się do zorganizowania radosnych letnich dni w Gaju.

   Helena Rykaczewska

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Diecezjalny Jubileusz Kobiet
   Pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego, w przededniu uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odbył się w Wąbrzeźnie Jubileusz Niewiast Diecezji Toruńskiej. Wśród przybyłych pielgrzymek były zorganizowane grupy z Torunia, z dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego ks. prał. Józefem Nowakowskim, z Kowalewa, Chełmonia, Ryńska, Niedźwiedzia, Płużnicy i Nowego Miasta. Wąbrzescy parafianie i pielgrzymi zgromadzili się najpierw w kościele Matki Bożej Królowej Polski, skąd po nabożeństwie wprowadzającym procesjonalnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Podczas jubileuszowej Mszy św. bp Józef wygłosił homilię, w której m.in. wskazał na niezastąpioną rolę polskiej kobiety, która wypełniając swoje powołanie właściwe tylko niewiastom, w trudnych dla narodu i Kościoła czasach, stawała w obronie wiary i mężnie broniła najwyższych wartości.

   Uroczystości milenijne zbiegły się z dorocznym odpustem, który obchodzony jest przez cztery dni. Wcześniejszą niedzielę 6 sierpnia uznaliśmy pierwszym dniem przygotowań bezpośrednich do duchowego przeżycia uroczystości. W tym dniu ubogaciła nas swoim świadectwem grupa ewangelizacyjna przybyła z Malty. Koncert został zorganizowany w wąbrzeskim amfiteatrze i spotkał się z niemałym zainteresowaniem mieszkańców. W dniu fatimskim, 13 sierpnia, podczas Mszy św. słowo przygotowujące do Jubileuszu Kobiet głosił rektor WSD w Toruniu ks. dr Krzysztof Lewandowski. W pozostałych dniach odbyło się szereg nabożeństw przeznaczonych dla poszczególnych stanów i grup, m.in. dla rolników, kobiet brzemiennych i matek z małymi dziećmi, dla kierowców i ludzi chorych. Nie zapomniano też o modlitwie w intencji Ojca Świętego i w obronie życia. Na cmentarzu odprawiona została również Msza św. za zmarłych.

   Uroczystości religijne zostały zgrane z imprezami kulturalnymi, sportowymi i estradowymi w ramach Dni Wąbrzeźna. Można było m.in. przeżyć małe wniebowzięcie, latając jako pasażer na motolotni, zaś po Apelu Jasnogórskim na zakończenie odpustu popatrzeć na niebo rozbłyskujące kolorowymi fajerwerkami.

   ks. Jan Kalinowski

   Dekanaty toruńskie

  • W poszukiwaniu szczęścia

   Grupa studentów przed szczytem Jasnej Góry

   Pod takim hasłem w dniach od 11 do 19 sierpnia Duszpasterstwo Akademickie oo. Jezuitów z Torunia już po raz drugi zorganizowało pielgrzymkę rowerową do Częstochowy. Trasa całej pielgrzymki Toruń - Częstochowa - Toruń liczyła 723 km i wiodła szlakiem Sanktuariów Maryjnych. Dziesięcioosobowa grupa studentów w ciągu jednego dnia pokonywała około 100 km. W czasie całej pielgrzymki uczestnicy nawiedzili m. in. Matkę Boską Markowicką, Licheńską, Matkę Bożą w Grzymiszewie i w Bierzwiennej.

   Pątnicy w czasie całej swej drogi modlili się wspólnie, odmawiając różaniec i liturgię godzin. Nie zabrakło także czasu na konferencje i rozmowy, które poświęcone były poszukiwaniu szczęścia w życiu człowieka. Rozważania, osnute na kanwie Encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor, prowadził o. Tomasz Konieczny, jezuita. Pielgrzymi, mimo poniesionego trudu i włożonego wysiłku, odbudowali swoje siły duchowe i fizyczne. Wszyscy byli zgodni co do tego, że taką formę wypoczynku i rekolekcji należy kontynuować w przyszłych latach.

   tk

  • Pielgrzymki Jubileuszowe
   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na promowo- autokarową pielgrzymkę do Włoch, Grecji i Ziemi Świętej w dniach od 16 do 31 października (Rzym, Wenecja, Asyż, Mykeny, Epidauros, Ateny, Patmos, Rodos, Cypr, Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska).
   Koszt wyjazdu - 3200 zł.

   W dniach 14 - 24 paŹdziernika br. odbędzie się pielgrzymka śladami św. Franciszka (m.in. Padwa, Wenecja, Siena, Orvieto, Greccio, La Verna, Rieci, La Foresta, Rzym) połączona z nawiedzeniem Całunu Turyńskiego.
   Koszt pielgrzymki 1650 zł obejmuje przejazd luksusowym autokarem, noclegi w hotelach, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie NW i KL.

   Od 13 do 21 listopada odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej.
   Koszt 895 USD (płatne w zł polskich), obejmuje przelot samolotem, przejazdy luksusowym autokarem, noclegi w hotelach, śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie NW i KL.

   Informacje na temat wszystkich wyjazdów można otrzymać w Biurze Duszpasterstwa przy ul. Kopernika 6 w Toruniu (tel. 056 / 622 10 42), od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00.

   Ks. Wojciech Miszewski

   Wkrótce

  • ... Gdy inni za Ojczyznę walczą...
   Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Zespół Animacji Mondo, działające przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu zapraszają na uroczyste wspomnienie pt. ...Gdy inni za Ojczyznę walczą....

   Prelekcja dr. Waldemara Rozynkowskiego połączona z koncertem fortepianowym w wykonaniu Magdy Stopińskiej odbędzie się w poniedziałek, 11 września br. o godz. 17.00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa, z okazji 61. rocznicy aresztowania bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl