GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 39 (301)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 24 IX 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Jubileuszowa pielgrzymka Żywego Różańca do Rywałdu Królewskiego - Jadwiga Stempa
 • XV Światowy Dzień Młodzieży - W gościnie u włoskich rodzin Tomasz Strużanowski
 • Dwadzieścia lat Solidarności Regionie - Ludmiła Fastowicz
 • Płk Elżbieta Zawacka (Zo) wspomina
 • Jaka miłość - takie małżeństwo, taka rodzina Hania i Kazik Breza
 • Kronika opracowana przez Helenę Maniakowską

   Dekanat Grudziądz

  • Letni wypoczynek
   Wakacje to zasłużony okres rekreacji i wypoczynku dla młodzieży, także dla tej najbiedniejszej. Dla niej właśnie członkowie Akcji Katolickiej z parafii Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu zorganizowali na przełomie lipca i sierpnia letni wypoczynek w parafii św. Antoniego w gminie Dziemiany. Dzięki proboszczowi, ks. kan. Józefowi Empelowi, młodzież mogła wypoczywać na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.

   Opiekę duszpasterską sprawował ks. Waldemar Deuter, kierownikiem kolonii był Zbigniew Schroder oraz Jadwiga Sznajdrowska, prezes Akcji Katolickiej. Plan zajęć był bogaty w zwiedzanie i wycieczki dzięki katechetce Hannie Bagińskiej. Młodzież była w Kalwarii Wielewskiej, na VI Festiwalu Folklorystycznym w Brusach, w skansenie kolejnictwa w Kościerzynie, uczestniczyła w spotkaniach z ciekawymi ludźmi ziemi kaszubskiej. Były także ogniska i śpiewy z gitarą, wypady do lasu i nad czyste jeziora.

   Nad zdrowiem młodzieży czuwała pielęgniarka Maria Wiśniewska, aby bakterie chorobotwórcze nie zakłócały klimatu przyjemnego wypoczynku. Kuchnia przygotowywała smaczne posiłki pod kierunkiem Jolanty Zaremby, która musiała sprostać apetytom uczestników, co nie było łatwe, biorąc pod uwagę zajęcia na wolnym powietrzu i wspaniały klimat Borów Tucholskich i Kaszub. Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z ks. kan. Zenonem Grządką, proboszczem parafii Wniebowzięcia NMP z Grudziądza, który przyjechał odwiedzić swoich najmłodszych parafian.

   Niżej podpisany serdecznie dziękuje za gościnność kolonistów oraz za otrzymane pamiątki: rysunki uczennic klas III, Joanny Lemke i Anny Wisz.

   Henryk Turski

   Dekanat Radzyń

  • Ministranckie spotkanie

   Czuwajmy, aby nie skamieniały nam serca. Aby miłość rodziła błogosławione owoce w codziennym życiu.

   Tymi słowami Akcja Katolicka przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grucie zaprosiła ministrantów całej parafii na spotkanie, które odbyło się 26 sierpnia o godz. 16.00. Na spotkanie przybyło 80 ministrantów, którzy służyli przy ołtarzu w Grucie od 1947 r. do 2000 r. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą sprawowali ks. prał. Jan Skwiercz, proboszcz parafii od 1939 r., oraz ks. prof. Antoni p Dunajski, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, również dawny ministrant.

   Parafia wydała po wojnie 7 kapłanów. W czasie kazania ks. Antoni Dunajski wskazał na rolę posługi ministranta podczas Mszy św., zachęcając młodych do wstępowania w szeregi ministrantów. Ponieważ było to święto Matki Boskiej Częstochowskiej, wszystkich ministrantów, ich rodziny oraz wiernych, proboszcz oddał pod opiekę Maryi.

   Msza św. zakończyła się błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Wręczono kwiaty kapłanom oraz długoletniej wychowawczyni młodzieży, pani Urszuli Klementowskiej. Po Mszy św. w salce katechetycznej odbyło się spotkanie połączone z poczęstunkiem. Było bardzo miło; starsi wspominali czasy, kiedy ministrantury uczono się jeszcze po łacinie, a w Oktawie Bożego Ciała odbywały się dwie procesje: rano i wieczorem. Opowiadali też o pielgrzymkach do sanktuarium Matki Bożej w Rywałdzie. Najstarszymi ministrantami przybyłymi na spotkanie byli: Edward Liedke, Bogdan Topolewski, Michał Kubiszyn, Henryk Piwowarski, ks. Antoni Dunajski, Czesław Drzewoszewski, Stanisław Tylicki, Bolesław Rząca.

   Na koniec wszyscy uczestnicy wpisali się do kroniki parafialnej. Celem zorganizowanego przez Akcję Katolicką spotkania było zbliżenie młodzieży naszej parafii w Roku Jubileuszowym do Boga, pogłębienie wiary oraz wyczulenie na miłość do drugiego człowieka. Z katolickim ministranckim pozdrowieniem - Króluj nam Chryste

   Czesław Drzewoszewski

   Dekanaty toruńskie

  • Chór Katedralny na wakacjach
   Od 21 do 25 sierpnia w Ośrodku Rekolekcyjnym diecezji toruńskiej w Nowej Wsi Szlacheckiej odbył się letni obóz muzyczny Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Pueri Cantores Thorunienses. Młodzi adepci sztuki chóralnej doskonalili rzemiosło artystyczne pod kierownictwem swego dyrygenta i Aleksandry Gruczy. Przez 6 godzin dziennie chłopcy poznawali literaturę muzyczną takich kompozytorów, jak: W. A. Mozart, R. Thompson, H. M. Górecki.

   Śpiewaków odwiedził bp Józef Szamocki, który podczas spotkania opowiadał o swojej pracy misyjnej w Afryce. Na zakończenie wspólnego śpiewania odbyło się tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek i deserem w postaci lodów podarowanych przez firmę Lenkiewicz.

   rg

  • Odnowienie Ślubów Jasnogórskich

   W rok po uroczystej intronizacji Matki Bożej w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego, parafia oo. paulinów w Toruniu przeżywała drugi w swojej historii odpust. Był on poprzedzony trzydniowymi rekolekcjami (od 23 do 25 sierpnia), które głosił o. Arkadiusz Wieczorek, oblat Maryi Niepokalanej. Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim, w czasie którego pobrzmiewała pieśń ułożona w tej parafii:
   Błogosławionaś między niewiastami,
   Pani na Skarpie,
   Maryjo święta.
   Ucieczko grzesznych módl się za nami.
   Jestem przy Tobie,
   czuwam,
   pamiętam.

   Główne uroczystości odpustowe celebrowano 26 sierpnia. Sumie odpustowej odprawionej na placu przewodniczył dawny generał zakonu paulinów - o. Jan Nalaskowski, który wygłosił też Słowo Boże. Postać ojca generała jest szczególnie związana z Toruniem i parafią paulińską. To przede wszystkim dzięki jego inicjatywie i zabiegom, oo.paulini przybyli do Grodu Kopernika.
   Ważnym momentem przeżywanej Eucharystii było odnowienie Ślubów Jasnogórskich, które poprowadził proboszcz parafii . Było to pierwsze odnowienie ślubów w tej młodej parafii. Szczególnie brzmiało przyrzeczenie:
   Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w Żłobek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży budzącego się życia.
   Przypomnijmy, że zbudowana już kaplica oraz mający powstać w przyszłości kościół, będą ekspiacją za dzieci nienarodzone.

   Po południu rozpoczął się II Festyn Parafialny. Kilka tysięcy osób uczestniczyło we wspólnej zabawie. Czas wypełniły: występ Małej Rewii Toruńskiej; konkurs piosenek Arki Nowego, gry, zabawy i zawody sportowe dla dzieci, pokazy strażackie, występy zespołów: ludowego Kujawioki i młodzieżowego Nessovia z Nieszawy.

   W. Rozynkowski

  • Zaproszenie

   Ksiądz Proboszcz, kapłani i wierni parafii Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny w Toruniu (Kozackie Góry), Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zapraszają w niedzielę 8 października na uroczystość odpustową ku czci św. siostry Faustyny.

   Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. kan. dr Krzysztofa Lewandowskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, zostanie odprawiona o godz. 15.00 (w Godzinie Miłosierdzia). Słowo Boże poświęcone Apostołce Miłosierdzia Bożego wygłosi na Mszach św. ks. Wojciech Miszewski, redaktor odpowiedzialny Głosu z Torunia.
   O godz. 14.30 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z Koronką.
   Po sumie - oddanie czci relikwiom św. siostry Faustyny.

  • Pielgrzymki Jubileuszowe
   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na promowo- autokarową pielgrzymkę do Włoch, Grecji i Ziemi Świętej w dniach od 16 do 31 października (Rzym, Wenecja, Asyż, Mykeny, Epidauros, Ateny, Patmos, Rodos, Cypr, Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska).
   Koszt wyjazdu - 3200 zł.

   Pielgrzymka rodzin w dniach 9 - 19 pażdziernika. Zwiedzimy Wenecję, Padwę, Mediolan, Turyn - tutaj nawiedzenie relikwii Całunu Turyńskiego, Florencję, Rzym, Monte Cassino, San Marino.
   Cena pielgrzymki 1700 zł - w tym autokar wysokiej klasy, ubezpieczenie, noclegi, śniadania i obiadokolacje oraz opieka pilota.

   Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej z udziałem Księdza Biskupa w dniach Od 13 do 21 listopada. Zwiedzimy Jerozolimę, Betlejem, Nazaret, Ain Karem, Betanię, będziemy również nad Jeziorem Galilejskim i Morzem Martwym oraz w Tel Awiwie.
   Cena 895 USD - w tym opłata przelotu samolotem, przejazdów autokarowych, śniadania i obiadokolacje, bilety wstępu, rejs statkiem po Jez. Galilejskim, taksówka na Górę Tabor, ubezpieczenie, opieka przewodnika - biblisty.

   Informacje na temat wszystkich wyjazdów można otrzymać w Biurze Duszpasterstwa przy ul. Kopernika 6 w Toruniu, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00.
   tel. (0-56) 622 10 42, 623 11 55, tel kom. 0601 70 50 49.

   Ks. Wojciech Miszewski

   Wkrótce

  • Diecezjalna Pielgrzymka Głuchoniemych
   Diecezjalne Duszpasterstwo Głuchoniemych zaprasza serdecznie wszystkich cierpiących z powodu słuchu i mowy z tereniu naszej Diecezji, na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Ojców Redemptorystów w Toruniu (ul. Św. Józefa 23/35) w sobotę, 30 września 2000 r.
   Mszę św. z okazji Jubileuszu odprawi bp. Andrzej Suski.

   Uczestniczący w tej Mszy św. mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.

   Bardzo serdecznie zapraszam do udziału duszpasterzy otaczających opieką duchową w swoich ośrodkach i parafiach oraz Siostry Zakonne troszczące się o rodziny osób głuchych.

   Program dnia jubileuszowego
   9.00 Spowiedź Głuchoniemych
   10.00 Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego, z Jubileuszowym Błogosławieństwem.
   11.30 Wspólny posiłek, przygotowany przez "Toruńskie Centrum Caritas."
   12.30 Droga krzyżowa w Sanktuarium.
   13.00 Zwiedzanie wystawy twórców głuchoniemych i pożegnanie poszczególnych grup uczestniczących w spotkaniu.

   Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych
   Ks. Józef Sołobodowski

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl