GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 40 (302)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 8 X 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej

Rektorat WSD zaprasza na Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej, która zostanie odprawiona w kościele św. Józefa w Toruniu dnia 12 października br. o godz. 8.00.
ks. dr Krzysztof Lewandowski
Rektor WSD

W bieżącym numerze:

 • Śladami Świętej Faustyny ks. Wojciech Miszewski
 • Ks. Michał Sopoćko - Apostoł Bożego Miłosierdzia - Ludmiła Roszko
 • XV Światowy Dzień Młodzieży Tomasz Strużanowski
 • Kościół u wrót Torunia - Róża Maćkiewicz
 • Czym różnimy się od siebie nawzajem Hania i Kazik Breza
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

  • Z życia Biblioteki Diecezjalnej
   Dekretem bp. Andrzeja Suskiego z 8 września 1993 r. zostało ustanowione Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej i Biblioteka Diecezjalna. Ksiądz Biskup ogłosił także statut WSD i Biblioteki Diecezjalnej, której nadano imię ks. Stanisława Kujota, słynnego historyka Pomorza.

   Początkowo księgozbiór biblioteki składał się głównie z darów bp. Andrzeja Suskiego oraz książek ofiarowanych przez księży diecezji toruńskiej, pelplińskiej, płockiej i włocławskiej. Trudno nie wyliczyć w tym miejscu całej biblioteki śp. ks. prof. Antoniego Podlesia. Do tego doszedł cenny zbiór Talmudu ofiarowany przez Marszałek Senatu RP prof. Alicję Grześkowiak, wiele dzieł biblijnych od ks. prof. Waldemara Chrostowskiego z UKSW w Warszawie, a także wydawnictwa UMK - dar Biblioteki Głównej. W roku akademickim 1999/2000, dzięki osobistym dotacjom bp. Andrzeja Suskiego oraz Kurii Diecezjalnej, zakupiono 300 nowych tytułów książek oraz szereg czasopism.

   Biblioteka Diecezjalna działa nie tylko na rzecz profesorów i kleryków naszego Seminarium. W dużym zakresie udostępnia swój księgozbiór, liczący obecnie ok. 60 tys. woluminów, pracownikom naukowym oraz studentom UMK i innych uczelni. Pragnieniem bp. Andrzeja Suskiego jest stworzenie dobrze wyposażonej i nowoczesnej biblioteki teologiczno-filozoficznej, dlatego otrzymaliśmy nową kserokopiarkę i dwa komputery do katalogowania książek.

   Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim darczyńcom duchownym i świeckim za wszelaką pomoc, a szczególnie bp. Andrzejowi Suskiemu za to, że w strukturach diecezjalnych wyznaczył Bibliotece Diecezjalnej tak ważne miejsce.

   Ks. Marian Szudrowicz
   Dyrektor Biblioteki Diecezjalnej

   Dekanat Brodnica

  • 50 lat OSP w Szabdzie

   Fot. Ewa Krajnik

   W sobotę 9 września w Szabdzie miała miejsce podniosła uroczystość. Miejscowa OSP obchodziła 50-lecie istnienia. Przybyli goście z województwa, powiatu, władze samorządowe, przedstawiciele policji, wojska, delegacje KGW i druhowie z sąsiadujących z Szabdą OSP. Koncelebrowaną Mszę św. w intencji zmarłych członków OSP odprawili ks. Stanisław Szarowski i ks. Andrzej Srebrzyński. Poświęcenia sztandaru, który otrzymali strażacy z okazji Jubileuszu, dokonał ks. dziekan Stanisław Szarowski - syn założyciela jednostki.

   Strażacy nie tylko śpieszą z pomocą w razie pożaru, ratując życie i mienie, ale bardzo aktywnie uczestniczą w życiu religijnym: swemu patronowi św. Florianowi postawili piękną przydrożną kapliczkę. Każdego roku odbywa się tu nabożeństwo majowe w dniu św. Floriana i odprawiana jest w intencji strażaków Msza św., którą sprawuje ks. proboszcz Andrzej Srebrzyński. Strażacy pełnią również honorową straż przy grobie Pańskim i asystują w procesji rezurekcyjnej.

   Za całe dobro świadczone mieszkańcom parafii św. Bartłomieja w Mszanie, mówimy strażakom wdzięcznym sercem Bóg zapłać. Życzymy następnych wspaniałych jubileuszy i tego, żeby nie musieli walczyć z czerwonym kurem i innymi kataklizmami.

   Dekanat Grudziądz

  • Pielgrzymki jubileuszowe
   W sierpniu członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa, rodziny kolejarzy oraz wierni z parafii kościoła Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu odbyli pielgrzymkę do kościołów stacyjnych Roku Jubileuszowego w archidiecezji warmińskiej.

   Jako pierwsze nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, słynące z objawień w 1877 r. Znana jest księga łask i uzdrowień cielesnych oraz oświadczeń osób, które doznały uzdrowień duchowych. Drugim etapem pielgrzymki było sanktuarium maryjne, bazylika Nawiedzenia NMP w Stoczku Warmińskim. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. odpustowej, której przewodniczył oraz wygłosił homilię okolicznościową ks. Jerzy Cymanowski, marianin. Panią Stoczkowską nazywano tu Wybawicielką od zarazy, Panią Pokoju oddalającą wojny, Cudowną Matką Bożą. Obraz zdobią wota dziękczynne wykonane w formie tabliczek, serc, nóg, rąk i oczu.
   Pielgrzymi zwiedzili pomieszczenia, w których od 12 października 1953 r. do 6 października 1954 r. przebywał uwięziony Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Tutaj przed obrazem św. Rodziny 8 grudnia 1953 r. oddał się Matce Najświętszej w macierzyńską niewolę.

   Ostatnim etapem pielgrzymki było sanktuarium Maryjne, bazylika Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce. W pięknym barokowym kościele, w głównym ołtarzu, poprzez łaskami słynący obraz, Matka Boża Świętolipska obdarza opieką i pokojem wszystkich, którzy garną się do Niej. Wyjaśnić należy, iż kościół powstał w miejscu świętej lipy, która dała nazwę miejscowości. Dodatkową atrakcję stanowią przepiękne organy z przedstawioną sceną Zwiastowania NMP. Wysłuchaliśmy kilku utworów dawnych mistrzów, przy czym włączył się mechanizm poruszający figurki. To był ostatni etap naszej pielgrzymki.

   Henryk Turski

  • Grób ofiar nienawiści

   2 września na stacji Gorzuchowo Chełmińskie delegacja kolejarzy złożyła wiązankę kwiatów na grobie poległych kolejarzy i pasażerów ostatniego pociągu ewakuacyjnego z Grudziądza do Torunia zbombardowanego przez samoloty Luftwaffe w 1939 r. Znana jest tylko licba ofiar - 35 - brak natomiast danych osobowych. Jeśli ktoś zna i mógłby podać dane dotyczące tego wydarzenia, prosimy o przekazanie ich do Izby Pamięci Kolejarzy w parafii Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu ul. Moniuszki 8.
   H. Turski

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Rolnik siał, Pan Bóg plon dał

   W kościołach dekanatu wąbrzeskiego odbyły się parafialne święta plonów, najczęściej połączone z dożynkami gminnymi. W tym roku uroczystość rolniczą w Książkach starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz postanowił wraz z miejscowym wójtem Mieczysławem Husarzem obchodzić jako pierwsze Dożynki Powiatowe Książki 2000.

   W kościele parafialnym zebranych powitał proboszcz ks. Henryk Trąpczyński, Mszy św. przewodniczył dziekan, ks. kan. Jan Kalinowski, zaś słowo wygłosił dekanalny duszpasterz rolników, ks. Roman Bartoszewski. Poświęcone zostały wieńce dożynkowe pochodzące ze wszystkich gmin powiatu. Na dziedzińcu szkolnym starostowie dożynek, Zenobia Niporczyk i Grzegorz Bukała, wręczyli bochny chleba gospodarzom uroczystości, po czym nastąpiła część artystyczna.

  • Ocalić pamięć
   Miarą wartości społeczeństw jest hołd i pamięć niesione tym, którzy swe życie oddali za wolność ojczyzny....

   Te myśli towarzyszyły dorocznej uroczystości 17 września przy pomniku pomordowanych w Łopatkach, w miejscu kaźni ok. 2500 Polaków, pochodzących głównie z okolic Wąbrzeźna. Wśród ofiar hitlerowskich oprawców byli także kapłani z okolicznych parafii. Mszę św. odprawił ks. Henryk Szczodrowski, on też wygłosił homilię. Słowa kaznodziei o potrzebie pamięci harmonizowały z apelem wójta gminy Mieczysława Husarza o jubileuszowy akt przebaczenia. Uroczystość przygotowali ks. proboszcz Ryszard Mańka i Rada Gminy Książki.

   ks. Jan Kalinowski

   Dekanaty toruńskie

  • Formacja, wypoczynek, zabawa

   W pierwszych dniach sierpnia 57 ministrantów z dekanatu Toruń III wypoczywało w diecezjalnym ośrodku rekolekcyjnym w Hartowcu, nad malowniczo położonym jeziorem. Ponieważ pogoda dopisała, ministranci korzystali przede wszystkim z kąpieli; pływali również rowerami wodnymi. Dużo czasu spędzali na świeżym powietrzu, m.in. rozegrany został mecz piłki nożnej między ministrantami z Torunia a miejscową młodzieżą. Obozem kierował ks. Piotr Klein, gościny udzielił hartowiecki proboszcz ks. Marek Wysiecki, natomiast ks. kan. Zbigniew Andrzejewski z Torunia odwiedził młodzież, przywożąc słodycze. Za wspaniałe wakacje organizatorom wypoczynku i opiekunom dziękują ministranci toruńskiego dekanatu III. Bóg zapłać!

   Wkrótce

  • Z wiarą ojców w Nowe Tysiąclecie
   To hasło i słowa pieśni Nie damy pogrześć wiary... są mottem tegorocznego VIII Festiwalu Pieśni i piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim, który rozpocznie się 14 października Mszą św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Kowalewie Pomorskim. Patronat honorowy nad festiwalem objęli Biskup Toruński i Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

   W konkursie festiwalowym wezmą udział zespoły wokalno-instrumentalne, schole młodzieżowe i soliści (w 2 kategoriach wiekowych: od 6 do 12 lat i powyżej 12 lat). Repertuar obejmuje dwa dowolne utwory muzyczne o treści religijnej, których czas prezentacji nie przekracza 10 minut. Na festiwal zapraszają: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim oraz ks. Ryszard Kobierowski, proboszcz parafii św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim.

  • Warsztaty zabaw bezalkoholowych
   27 i 28 października w Przecznie organizowane są kolejne warsztaty zabaw bezalkoholowych. Rozpocznie je Msza św. sprawowana w piątek o godz. 17.00. Na zakończenie w sobotni wieczór w świetlicy w Przecznie odbędzie się czwarta już zabawa bezalkoholowa, która zyskała sobie w gminie i poza jej granicami wielu zwolenników.
   Opłata za uczestnictwo w samych warsztatach dobrowolna.
   Zgłoszenia chętnych przyjmuję telefonicznie bądź listownie: Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego,
   87-152 Łubianka,
   tel. (0-56) 678 83 66,
   e-mail: przeczno@torun.pdi.net
   ks. Wacław Dokurno

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl