GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 40 (302)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 8 X 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • W rocznicę śmierci Księdza Jerzego
 • XV Światowy Dzień Młodzieży Tomasz Strużanowski
 • Powołani do winnicy Pana
 • Rycerstwo Niepokalanej
 • Czy jestem dobrym mężem, dobrą żoną? Hania i Kazik Breza
 • Kronika opracowana przez Marię Major

   Dekanat Brodnica

  • Z Brodnicy do Rywałdu
   10 września z brodnickiej fary już po raz jedenasty wyruszyła piesza pielgrzymka do Matki Bożej Cygańskiej w Rywałdzie na odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Wymarsz na 35-kilometrową trasę nastąpił kilka godzin przed wschodem słońca, o godz. 2.30. Z Brodnicy wyruszyła 153-osobowa grupa odprowadzona przez dziekana brodnickiego, ks. Bolesława Lichnerowicza, inicjatora tej pielgrzymki przed dziesięciu laty. W mijanych miejscowościach dołączali kolejni pątnicy. Blisko 200-osobową grupę do sanktuarium rywałdzkiego wprowadził ks. Wiesław Michlewicz, wikariusz parafii św. Katarzyny w Brodnicy.
   mrk

   Dekanat Łasin

  • Z podziękowaniem za wakacje

   Tak jak w ubiegłych latach my, dzieci z Łasina i okolic, przebywałyśmy na obozie wakacyjnym w Siemianach. Możliwe to było dzięki ofiarności wielu ludzi, m.in. Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz władz naszego miasta.

   Choć pogoda była nieznośna, wakacje udały się. Nasz drogi ks. proboszcz Witold Weinberger jak zawsze odwiedzał nas z torbą cukierków. Dziękujemy również naszemu kochanemu ks. Krzysztofowi Rynkowskiemu za to, że w każdą niedzielę i święta odprawiał w lesie Mszę św., z której korzystali również inni wczasowicze i harcerze spędzający wakacje na Pojezierzu Iławskim. A oto nasze zdjęcie, które oddaje radosną atmosferę panującą na obozie.

   Dla wszystkich jeszcze raz wielkie Bóg zapłać.

   Dzieci z Łasina

  • Pielgrzymka do Rywałdu
   Wczesnym rankiem 9 września ponad 100-osobowa grupa z Łasina pod przewodnictwem ks. Janusza Kowalskiego wyruszyła do Rywałdu. Na trasie do pielgrzymki dołączyła grupa parafian ze Słupa z ks. Piotrem Podlewskim. Podczas kilkugodzinnego marszu pielgrzymi dziękowali Panu Bogu za dar zbawienia, za dzieło odkupienia, za Syna Bożego i Jego Matkę. W Rywałdzie, wraz z innymi pielgrzymami, grupa z Łasina wzięła udział w uroczystej Mszy św. odpustowej odprawionej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.
   aj

  • Chleba naszego powszedniego...
   17 września w Łasinie obchodzono I Powiatowe Dożynki Jubileuszowe. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Katarzyny, podczas której dziękowano Panu Bogu za zebrany plon i za dar chleba powszedniego. Chleb do świątyni wnieśli starostowie dożynek: Maria Rejewska i Kazimierz Kurzyński, składając na ołtarzu również owoce pracy w polu, sadach, ogrodach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. inf. Tadeusz Nowicki, dziekan dekanatu grudziądzkiego. Nawiązując do Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, Ksiądz Infułat zwrócił uwagę na rolę małych, lokalnych uroczystości, jak ta w Łasinie. Rolnikom za owoc trudu rolniczego stawianego dzisiaj przed Panem, za dzielenie się nim z innymi ludźmi - Bóg zapłać. (...) Niech Pan Bóg wam i waszym rodzinom błogosławi i darzy obfitością tego chleba - dodał na zakończenie homilii.

   Po poświęceniu wieńców żniwnych i chlebów dożynkowych i po zakończeniu dziękczynnej Mszy św., rolnicy i zaproszeni goście w korowodzie dożynkowym przejechali na stadion, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.

   aj

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Mini pielgrzymka

   16 września 86-osobowa grupa Mini Pielgrzymki Toruńskiej nawiedziła sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie, a w dalszej drodze świątynie w Osieczku, Brudzawach i Kruszynach. W wąbrzeskim kościele jubileuszowym pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. i odnowili duchową adopcję dziecka poczętego. W słowie skierowanym do pątników kustosz sanktuarium, ks. Jan Kalinowski, przybliżył istotę i znaczenie pielgrzymowania w perspektywie Wielkiego Jubileuszu i trzeciego tysiąclecia. Pielgrzymi otrzymali specjalnie przygotowane pamiątki nawiedzenia kościoła jubileuszowego.

   ks. Wiesław Zagórski

  • Juleuszowe wotum wdzięczności

   Parafianie i przyjaciele wąbrzeskiego Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej ofiarowali z okazji Wielkiego Jubileuszu swój dar wdzięczności, podejmując dzieło renowacji XVIII-wiecznego ołtarza głównego, w którym umieszczony jest łaskami słynący obraz Wąbrzeskiej Pani. Szczególnego wyrazu nabierały zabiegi konserwatorskie przy nadstawie ołtarzowej z przedstawieniem Trójcy Świętej, kiedy to poszczególne etapy prac, dotyczące rzeźb Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i Boga Ojca, odpowiadały tematyce kolejnych lat przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Zbawienia. W obecnym roku swoją świetność odzyskały również inne elementy wyposażenia świątyni, m.in. obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, chrzcielnica i barokowy feretron, w którym wąbrzeska ikona Matki Bożej została przed ponad trzystu laty uroczyście przeniesiona z Kowalewa do Wąbrzeźna.

   ks. Jan Kalinowski

   Wkrótce

  • Patronalne święto służby zdrowia
   Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia wraz z kapelanami szpitali zaprasza do uczestnictwa w celebracji patronalnego święta służby zdrowia, która odbędzie się w liturgiczne święto św. Łukasza, Apostoła i Ewangelisty, 18 października, o godz. 18.00 w sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu.

   W programie spotkania przewidziano m.in. uczestnictwo w nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z cząstką Różańca św., uroczystą Mszę św. oraz - po jej zakończeniu - spotkanie w Domu Pielgrzyma oo. redemptorystów.

   Ks. Jan Ropel
   Diecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

  • Katolicki Uniwersytet Ludowy zaprasza

   Celem wspólnych cotygodniowych spotkań organizowanych w okresie jesienno-zimowym przez Katolickie Uniwersytety Ludowe jest: pogłębienie więzi z Bogiem, poznanie historii Kościoła i swojej ziemi rodzinnej, odkrywanie kulis życia społeczno-politycznego, by nie być biernym przedmiotem manipulacji środków społecznego przekazu, budowanie wspólnoty opartej na wierze katolickiej, więziach przyjaźni oraz zdobywanej wiedzy wraz z podobnie myślącymi i poszukującymi mieszkańcami sąsiednich wsi. Na zajęcia zapraszani są specjaliści, którzy pomagają zdobyć rozeznanie w najnowszych dziedzinach życia zawodowego rolnika.

   21 października o godz. 11.00 w diecezjalnym domu rekolekcyjnym w Nowej Wsi Szlacheckiej odbędzie się diecezjalna inauguracja kolejnego roku zajęć na KUL-u. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczyć będzie rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, ks. dr Krzysztof Lewandowski.

   W listopadzie rozpoczną się w oddziałach KUL-u regularne zajęcia według programu dostosowanego do potrzeb słuchaczy każdego z oddziałów (w zależności od wieku, przekroju zawodowego i zainteresowań danej grupy). Przy wspólnych założeniach programowych daje to szansę szybkiej odpowiedzi na aktualne zapotrzebowania np. w zakresie nauki języka angielskiego, korzystania z komputerów czy najnowszych zmian w prawodawstwie.

   ks. Wacław Dokurno
   Dyrektor KUL Diecezji Toruńskiej

  • Jubileuszowa Niedziela Misyjna
   W ramach Dni Misyjnych, przypadających od 20 do 22 października, w grudziądzkiej kolegiacie św. Mikołaja odbędzie się jubileuszowe spotkanie misyjne. Program spotkania przewiduje: zawiązanie wspólnoty (prosimy o stroje misyjne); przemarsz do kolegiaty - kościoła jubileuszowego (godz. 10.30); Mszę św. z homilią bp. Józefa Szamockiego; wystąpienie przedstawicieli Krajowej Dyrekcji Dzieł Misyjnych, wręczenie odznak misyjnych; nabożeństwo rozesłania o godz. 15.00.

   Serdecznie prosimy księży dziekanów i dekanalnych referentów misyjnych o zorganizowanie dojazdu do Grudziądza. Liczymy na przynajmniej jeden autokar z każdego dekanatu. Szczegółowy program podamy w terminie późniejszym.

   ks. Bogdan Górski
   Dyrektor PDM Diecezji Toruńskieja

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl