GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 45 (307)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 5 XI 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Ocalić od zapomnienia Lidia Sawicka
 • Jubileuszowa pielgrzymka z Bierzgłowa do Rzymu Maria Nędzewicz, Michał Rozwadowski
 • Czas i odpowiedzialność ks. Krzysztof Dorosz SJ
 • Dialog a szczęście małżeńskie - Hania i Kazik Breza
 • Msze gregoriańskie Opr. ks. Wojciech Miszewski
 • Święty też człowiek Oszołom
 • Kronika opracowana przez Helena Maniakowska

  • Jubileusz środowisk akademickich

   W czwartek 12 października o godz. 19.00, w kościele akademickim oo. jezuitów na Rynku Staromiejskim w Toruniu, środowiska akademickie świętowały Jubileusz Roku 2000. Na uroczystą Eucharystię pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego przybyli licznie przedstawiciele wyższych uczelni Torunia, zarówno pracownicy naukowi jak i studenci. Ksiądz Biskup, kierując głos do świata akademickiego, nawiązał do postaci św. Pawła, człowieka dobrze wykształconego, który w poszukiwaniu prawdy o człowieku i o Bogu, łączył zasady racjonalnego myślenia z doświadczeniem wiary. Ukazując w homilii, jak wiara w Jezusa Chrystusa stała się dla św. Pawła światłem oświecającym jego rozum w dążeniu do najwyższej Prawdy, Ksiądz Biskup podkreślił, że nauka i wiedza prowadzić nas będą do wycinkowości prawdy i z konieczności do niepełnego sensu, jeśli zabraknie im kontekstu wiary.

   Liturgię uświetnił występ Chóru Akademickiego UMK pod dyrekcją Bożeny Jankowskiej, który wykonując arcydzieła muzyki sakralnej, stworzył niepowtarzalny klimat i dostarczył wielu przeżyć estetycznych i duchowych.

   ks. Leszek Gołębiewski SJ

  • Jubileuszowa pielgrzymka głuchoniemych

   30 września diecezjalne duszpasterstwo głuchoniemych zorganizowało pielgrzymkę jubileuszową do Torunia. Na spotkaniu modlitewnym u oo. redemptorystów zgromadziło się około 150 osób. Mszę św. dla pielgrzymów celebrował bp Józef Szamocki, który wygłosił również homilię tłumaczoną na język migowy. Na zakończenie liturgii ks. prał. Józef Sołobodowski, diecezjalny duszpasterz głuchoniemych, podziękował Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Mszy św., zaś ks. rektorowi dr Krzysztofowi Lewandowskiemu, diakonom i klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego za udział w asyście. Po Mszy św. ks. Tadeusz Partyka odprawił Drogę Krzyżową.

   Następnie zaproszono wszystkich do pobliskiego Domu Pielgrzyma na obiad przygotowany przez Centrum Caritas. Po posiłku uczestnicy uroczystości zwiedzili wystawę obrazów namalowanych przez osoby głuchonieme. Pełni duchowych przeżyć, wzbogaceni łaskami odpustu jubileuszowego, pielgrzymi wrócili autobusami do domów.

   ks. Józef Sołobodowski

   Dekanat Wąbrzeźno

  • 45. rocznica matury
   W piękny, słoneczny dzień 30 września w Liceum Ogólnokształcącym w Wąbrzeźnie odbyło się koleżeńskie spotkanie z okazji 45. rocznicy matury. Honorowym gościem była prof. Stefania Sarnowska - człowiek ogromnej wiedzy i serca, cudowny pedagog, wychowawca i dyrektor. Przybyli również koledzy i koleżanki z Australii, których nie było na poprzednim zjeździe 5 lat temu. Inicjatorem obecnego spotkania był Jurek Suski, który z powodu choroby nie mógł jednak uczestniczyć w zjeździe.

   Spotkanie rozpoczęło się o godz. 15.00 w kościele Matki Bożej Królowej Polski, gdzie proboszcz, ks. Kazimierz Śmigecki sprawował Mszę św. dziękczynną. Celebrans w pięknych słowach powitał przybyłych i nawiązał do minionych lat przeżytych w wierze i spełnianiu obowiązków. Nabożeństwo uświetnił chór parafialny, wykonując pieśń Gaude Mater Polonia oraz szczególnie wzruszającą Czarną Madonnę. Było pamiątkowe zdjęciewykonane na schodach kościoła. Następnie uczestnicy zjazdu udali się na cmentarz, gdzie złożyli wiązanki kwiatów na grobach zmarłych profesorów. Chwile wspomnień odżyły w naszej kochanej budzie - klasy, pracownie, korytarze i aula wydały się nam bardzo małe i odległe. Uczciliśmy również chwilą ciszy pamięć zmarłych kolegów. Dużo wspomnień ożyłoprzy wspólnym posiłku w restauracji Oaza.

   Następny zjazd za dwa lata, a mottem na ten czas niech będzie wiersz Wisławy Szymborskiej: Jak się czuję.

   U. Swarcewicz i J. Nowicki

  • Dzień św. Franciszka

   4 października, w dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu, w ochronce działającej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie odprawione zostało nabożeństwo, na którym zgromadziły się dzieci ze swoimi ulubionymi zwierzętami domowymi. Były więc pieski, kotki, kilka odmian świnek morskich, chomiki i myszki, kanarki i żółwie, ślimaki i kolorowe rybki w akwarium, a nawet królik w pięknych zielonych szelkach.

   Spotkanie poprowadził ks. proboszcz Kazimierz Śmigecki, który razem z zebranymi podziękował Bogu za piękny świat, prosząc o przyjazne traktowanie zwierząt przez ludzi i odpowiedzialne korzystanie z darów stworzonej przez Boga przyrody. W modlitwę tę włączyły się też niektóre dzieci.

   Robert Stasiak

   Dekanaty toruńskie

  • Rocznica męczeńskiej śmierci
   7 października przypadła 61. rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego. Z tej okazji o godz. 18.00 została odprawiona uroczysta Msza św. w katedrze Świętych Janów, z prośbą o błogosławieństwo dla powołanego 11 maja br. Diecezjalnego Ośrodka Powołań im. Sługi Bożego ks. Jana Hamerskiego oraz w intencji pomyślnego przebiegu i rychłego zakończenia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego.
   rh

  • Poświęcenie pojazdów

   Fot. Czesław Jarmusz

   W przededniu wspomnienia Aniołów Stróżów (2 października), a po święcie św. Archanioła Rafała (29 września) - patrona podróżujących, w parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu zostały poświęcone pojazdy, czemu towarzyszyła modlitwa: Boże nieskończonego miłosierdzia i niezmierzonego majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi się opiekujesz. Przybądź na pomoc swoim sługom, którzy dla dobra własnego i swoich bliskich posługiwać się będą tymi pojazdami. Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie szkodzą im przeciwności i nie zrażają trudy. Obdarz ich zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece św. Archanioła Rafała i Twoich Aniołów Stróżów osiągnęli cel swoich szlachetnych pragnień. jb
   rh

   Wkrótce

  • Diecezjalne nabożeństwo kolejarzy

   19 listopada w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu odbędzie się diecezjalne nabożeństwo Roku Jubileuszowego pod przewodnictwem bp Józefa Szamockiego.

   O godz. 9.00 zbiórka pocztów sztandarowych przy pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II i złożenie kwiatów przez delegację Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Torunia i Grudziądza.

   O godz. 9.30 zostanie odprawiona przez duszpasterzy kolejarzy naszej diecezji Msza św. koncelebrowana.

   25 listopada, w dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej uroczyste Msze św. i spotkania odbędą się w ośrodkach duszpasterstwa kolejarzy. Na uroczystości te serdecznie zapraszamy wszystkich kolejarzy, zarówno aktualnie pracujących, jak i emerytów oraz rodziny kolejarskie.

   ks. kan. Zbigniew Andrzejewski
   decezjalny duszpasterz kolejarzy

  • Szkolenie dla fotografów i operatorów kamer video

   Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej zaprasza do udziału w szkoleniu duszpastersko- liturgicznym upoważniającym do fotografowania i filmowania podczas nabożeństw.
   Zajęcia będą się odbywać w sali przy kościele Wniebowzięcia NMP (Toruń, ul. Panny Marii 2) w dniach: 24 (piątek) i 28 (wtorek) listopada 2000 r. oraz 12 (wtorek) grudnia, 2000 r. w godz. 16.00 – 20.00.

   Zgłaszając się uczestnicy winni okazać świadectwo moralności od księdza proboszcza własnej parafii oraz być przygotowani do sporządzania koniecznych notatek. Po złożeniu testowego egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymają stosowne upoważnienie.

   Już wkrótce na terenie diecezji toruńskiej zostanie wprowadzony obowiązek legitymowania się takim upoważnieniem przez fotografów i operatorów kamer video przed przystąpieniem do dokumentowania liturgii.

   ks. S. Ćwikliński

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl