GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 47 (309)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 19 XI 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • O pewnej kamienicy - raz jeszcze! - ks. Rajmund Ponczek
 • Dotknięcie Boga. Spotkanie z Całunem Turyńskim. - Jola Rumińska FZŚ
 • Krzyż znakiem nadziei - refleksje na temat krzyża - Jadwiga Stempa
 • O kierunku do nieba, zapomnianym grobie i ... gumie do żucia - Jan Czepialski
 • Z pielgrzymką na Litwie - Aleksandra Jankowska
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny - S. Izabela Polak, MSF
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Brodnica

  • Peregrynacja obrazu Patronki diecezji

   W pierwszą rocznicę Misji Ewangelizacyjnych parafię św. Bartłomieja w Mszanie nawiedził obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Stanęliśmy przed Jej wizerunkiem, aby dokonać rachunku sumienia, powiedzieć Matce Boga i naszej o sukcesach i porażkach, dokonaniach i zaniedbaniach, zwierzyć się z tego, co boli i z tego, co raduje. W ciągu 2 tygodni gromadziliśmy się w kościele i kaplicy, aby wspólnie odmawiać różaniec, trwać na modlitwie. Matka Boża w swoim wizerunku odwiedziła każdą wioskę naszej parafii. Staraliśmy się jak najgodniej przyjąć Jej obraz, uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez proboszcza, ks. Andrzeja Srebrzyńskiego.

   W niedzielę, 15 października do kościoła parafialnego licznie przybyli wierni, aby pożegnać obraz. Uroczystość rozpoczął montaż słowno - muzyczny w wykonaniu dzieci przygotowanych przez katechetkę Wiesławę Martewicz. Modlitwą różańcową dziękowaliśmy Patronce naszej diecezji za Jej obecność w naszym życiu. W łączności z Ojcem Świętym, który na Placu św. Piotra modlił się z okazji Jubileuszu Rodzin, pary małżeńskie naszej parafii otrzymały z rąk ks. Andrzeja Srebrzyńskiego specjalne błogosławieństwo i odnowiły przysięgę małżeńską. Ksiądz Proboszcz pobłogosławił również dzieciom i kobietom oczekującym dziecka. Przedstawiliśmy Matce Bożej nasze wspólne oraz indywidualne prośby i podziękowania. Kiedy stanęliśmy na schodach świątyni, aby jeszcze raz popatrzeć na oblicze Matki - serce każdego z nas wołało: Matko Pomocy Nieustającej wstawiaj się za nami.

   dd

   Dekanat Grudziądz

  • Inauguracja Studium Edukacji Narodowej

   14 października w kolegiacie grudziądzkiej bp Józef Szamocki w asyście 8 kapłanów celebrował Mszę św. z okazji inauguracji Studium Edukacji Narodowej w Grudziądzu, do którego w roku akademickim 2000/2001 będzie uczęszczało 130 słuchaczy, w tym 95 nauczycieli. W programie studium przewiduje się wykłady z historii, filozofii, prawa, etyki, retoryki, teorii wychowania i polityki.

   Inauguracja SEN odbyła się w Jubileuszowe Święto Nauczyciela i zbiegła się z pierwszą rocznicą powstania i działalności duszpasterstwa nauczycieli i katechetów świeckich w Grudziądzu.

   W skierowanym do nauczycieli słowie bp Szamocki mówił o powołaniu nauczycieli do roli wychowawców młodych pokoleń. Nawiązał do słów Ewangelii wg św. Łukasza: błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. By doskonalić świat, nie są potrzebne reformy ustroju, wystarczy bowiem zreformować serce człowieka zgodnie z nauką Chrystusa.

   Na zakończenie jubileuszowej Mszy św. ks. inf. Tadeusz Nowicki, kustosz świątyni, odmówił modlitwy odpustowe, które były jednym z warunków odzyskania odpustu zupełnego. Oprawę liturgiczną przygotowaną przez słuchaczy SEN, uświetnił występ chóru Echo, który wykonał Mszę polską W. Lachmana. W uroczystości wzięli udział goście: Arkadiusz Robaczewski, dyrektor SEN, Małgorzata Kufel, wiceprezydent Grudziądza, Zdzisław Gołębiewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Ewa Hermann -Nogowska, wizytator WOiW w Grudziądzu, ks. kan. Jerzy Sobota, wizytator katechizacji i ks. kan. Stanisław Andrik.

   Mieczysław Kucharski

   Dekanaty toruńskie

  • VIII Bieg Męczeńskiej Drogi Księdza Jerzego Popiełuszki

   Zamiast obejmować patronat - pobiegnę - powiedział i zrobił to wojewoda kujawsko - pomorski Józef Rogacki. Przepiękna tegoroczna pogoda sprzyjała uczestnikom biegu sztafetowego, toteż frekwencja okazała się rekordowa. Przyjechali biegacze ze Stalowej Woli, młodzież ze szkół w Bydgoszczy, z Szubina i Włocławka, kluby biegaczy z różnych rejonów naszego województwa i z całej Polski.

   (72kB)
   Fot. Jerzy Stawski

   Nie zabrakło torunian w składzie: J. Zająkała, M. Raniszewska, Z. Gęsicki, P Wróblewski, W. Szulc, W. Reda, Jerzy Stawski i Kazimierz Musiałowski. Formuła biegu bez klasyfikacji i nagród stwarza motywację, by zamanifestować poprzez udział w nim to, o co walczył ks. Popiełuszko - zwyciężające dobro.

   km

  • Koncert w katedrze

   14 października, podczas międzynarodowego seminarium Kobiety we współczesnej Europie, które odbyło się w Toruniu, oddział pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz parafia katedralna Świętych Janów zorganizowały koncert w katedrze Świętych Janów. W koncercie udział wzięli: Orkiestra Dęta chełmińskiego Domu Kultury pod dyrekcją J. Licy, chór nauczycielski Con anima z Torunia przygotowany przez Janusza Heykę, chór Allegrija z Łasina z dyrygentem T. Radimonasem i Katedralny Chór Chłopięco- Męski Pueri Cantores Thorunienses pod dyrekcją Romana Gruczy.

   (80kB)
   Fot. Marek Radzimierski

   Połączone chóry i orkiestra pod dyrekcją Romana Gruczy wykonały m.in. utwory G. Verdiego z op. Nabucco, Laudate DominumCh. Gounoda, Finał z IX Symfonii L. Van Beethovena. Chóry a capella wykonały O ziemio polska J. Łuciuka, Ave Maria J. Arcadelta, Signore delle cime G. De Marzi, zaś z akompaniamentem organowym Aleksandry Gruczy - Rogalskiej Ave verum W. A. Mozarta. Chór katedralny wykonał Panis angelicus C. Francka i Alleluja G. F. Haendla również z akompaniamentem organowym. Orkiestra pod dyrekcją J. Licy wykonała m.in. Marsz, marsz Polonia w opracowaniu R. Rozbickiego, Nowa rewolucja W. Janiszewskiego. Koncert zorganizowano mimo skromnych środków finansowych.

   Roman Grucza

  • Tydzień misyjny
   18 października w Klubie Inteligencji Katolickiej w Toruniu z okazji tygodnia misyjnego bp Józef Szamocki, który przebywał 5 lat na misjach w okolicach Lusaki w Zambii, wygłosił odczyt na temat: Praca misjonarzy w Afryce. Opis trudnej pracy misjonarza ilustrowany był barwnymi i ciekawymi przezroczami, które jeszcze bardziej przybliżały słuchaczom treść odczytu. Ksiądz Biskup odpowiadał również na pytania słuchaczy.
   Zofia Giernatowska

   Wkrótce

  • Zaproszenie na sympozjum
   Toruński Instytut Teologiczny zaprasza na sympozjum naukowe pt. Chrześcijańska wizja kerygmatu, które odbędzie się 25 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu (Pl. Ks. S. Frelichowskiego 1). W programie sympozjum przewidziano następujące wykłady:
   - godz. 9.00 - ks. dr Dariusz Kotecki - Przepowiadanie w Ewangelii św. Marka,
   - godz. 10.00 - ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski - Zasada akomodacji w służbie
     kerygmatu Kościoła starożytnego
   ,
   - godz. 11.00 - ks. dr Mirosław Mróz - Głoszenie Boga w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu
     o cnocie wiary
   ,
   - godz. 12.00 - ks. dr Krzysztof Krzemiński - Jak dziś przekazywać wiarę?

  • Diecezjalny Jubileusz ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich
   25 listopada (sobota) na spotkaniu jubileuszowym zgromadzą się członkowie wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich. O godz. 9.30 z katedry Świętych Janów wyjdzie procesja do sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Bielanach, gdzie Ksiądz Biskup odprawi Mszę św., podczas której złożą ślubowanie nowi członkowie KSM. O godz. 13.30 odprawione zostanie nabożeństwo rozesłania na nowe tysiąclecie.

  • Szkolenie duszpastersko - liturgiczne dla fotografów i operatorów kamer video

   Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej zaprasza do udziału w szkoleniu duszpastersko liturgicznym upoważniającym do fotografowania i filmowanie podczas liturgii. Zajęcia dobywać się będą w sali przy parafii Wniebowzięcia NMP (Toruń, ul. Panny Marii 2) w dniach: 24 (piątek) i 28 (wtorek) listopada 2000 r. 12 (wtorek) grudnia 2000 r. w godz. 16.00 - 20.00.

   Przy zgłoszeniu się uczestnicy winni okazać się pozytywnym świadectwem moralności od księdza proboszcza własnej parafii oraz być przygotowanymi do sporządzania koniecznych notatek. Po złożeniu testowego egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymają diecezjalne upoważnienie.

   Szkolenie to poprzedza termin wprowadzenia na terenie diecezji toruńskiej obowiązku legitymowania się fotografów i operatorów kamer video powyższym upoważnieniem przed przystąpieniem do dokumentowania liturgii.

   ks. S. Ćwikliński

  • Zaproszenie na sesję popularnonaukową

   Dzwonnicy katedry Świętych Janów, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Konserwator Diecezjalny Diecezji Toruńskiej oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają na sesję popularnonaukową pt. Toruńskie dzwony. 500 lat dzwonu Tuba Dei, która odbędzie się 25 listopada 2000, o godz. 10.00 w Centrum Dialogu Społecznego im Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Łaziennej 22.

   Podczas otwarcia sesji wystąpi chór Tibi Domine pod dyr. ks. W. Rycherta. Program przewiduje następujące wykłady:
   - dr. Waldemara Rozynkowskiego - Wokół dzwonów średniowiecznego Torunia i ich roli
      w życiu miasta
   ,
   - mgr Katarzyny Kluczwajd - Dzwony w toruńskim ratuszu staromiejskim,
   - dr. Marka Grzegorza Zielińskiego i mgr. Anny Soborskiej-Zielińskiej - Zwołuj żywych,
     opłakuj umarłych, pioruny krusz - funkcje dzwonów
   ,
   - ks. mgr. Mariusza Klimka - Muzyczne aspekty dzwonów,
   - mgr. Tomasza Jaworskiego - Dzwony starego miasta Torunia - stan obecny.

   Odbędzie się także otwarcie wystawy fotograficznej, pt. Toruńskie dzwony na zdjęciach Piotra Kriesla oraz wejście na wieżę kościoła katedralnego św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorowski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl