GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 50 (312)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 10 XII 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Jubileuszowa Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej do Ziemi Świętej. - ks. Wojciech Miszewski
 • Te Deum laudamus - diakon Tomasz Drzymalski
 • Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną - Jerzy Włodzimierz Serczyk
 • Oczekuj Go! - ks. Aleksander Jarzemski
 • Świetlica u pallotynów - Krzysztof Nowicki
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

  • Piękny dar dla toruńskiej uczelni
   (53kB)

   21 listopada Uniwersytet Mikołaja Kopernika wzbogacił się o kolekcję dzieł dawnej sztuki z okresu od XVI do XIX w. Dar, składający się z 47 zabytków, na który złożyło się 36 malowideł (w tym 13 ikon i 23 obrazy), 3 rysunki, 7 rzeźb oraz 1 obiekt ceramiki dalekowschodniej, przekazał toruńskiemu uniwersytetowi prof. Wiesław Litewski z Krakowa. Tematyka wielu obrazów to wyobrażenia scen religijnych. Kolekcja dzieł sztuki, wystawiona dla publiczności w dniach od 21 listopada do 3 grudnia w dawnym pałacu bp. Stanisława Dąmbskiego przy ul. Żeglarskiej (obecnie siedziba Wydziału Sztuk Pięknych UMK), zostanie zdeponowana w skarbcu uczelni, by po uzyskaniu odpowiedniej na ten cel siedziby stać się główną ozdobą powstającego przy uniwersytecie muzeum.
   Specjaliści z Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK podkreślają wartość artystyczną daru prof. Litewskiego. Na szczególną uwagę zasługują dwa obrazy w kształcie tonda, z ok. 1620 r., przedstawiające pejzaże flamandzkie;
   - obrazek wykonany techniką olejną na blasze miedzianej z ok. 1630 r., ukazujący Matkę Boską z Dzieciątkiem, w oryginalnej ramie z płytek ametystowych
   - mały obrazek gabinetowy z 1750 r., przypisywany J. G. Platzerowi.
   Wartościowa jest także kopia manierystycznego obrazu niemieckiego mistrza Hansa von Aachen z ok. 1600 r., a także duża scena z historii starotestamentowej, sygnowana przez antwerpskiego malarza Pietera Siona, z ok. 1680 r. Toruńscy naukowcy podkreślają, że ofiarowana prywatna kolekcja stanowi nieoceniony materiał do badań i studiów pracowników oraz studentów historii sztuki. Dotychczasowa atrybucja dzieł jest bowiem tylko wstępnym ich rozpoznaniem.

   Darczyńca wyznał, że zawsze pragnął, by zgromadzone przez niego dzieła znalazły się na Pomorzu, ponieważ sam pochodzi z Kartuz. I choć bliższy jego sercu byłby Gdańsk, jednak o zdeponowaniu zbioru w Toruniu przesądził fakt, że właśnie tutejszy uniwersytet posiada jedyny w Polsce Wydział Sztuk Pięknych, zatem ofiarowana kolekcja będzie tym bardziej pożyteczna dla celów naukowych i dydaktycznych. Należy tylko życzyć uczelni, by ofiarowane dzieła sztuki jak najprędzej otrzymały miejsce swej stałej ekspozycji i mogły cieszyć oko szerszej publiczności.

   tt
   Fot. Czesław Jarmusz

   Dekanat Grudziądz

  • Dziecięce Koło Misyjne

   Koło Misyjne przy kolegiacie św. Mikołaja powstało we wrześniu 1998 r. Należą do niego dzieci z klas I - VI ze szkół podstawowych, które swoimi talentami wzbogacają naszą małą wspólnotę i swoje środowiska. W chwili obecnej Koło liczy około 30 osób, z których część odbywa okres kandydacki, ubiegając się o przyjęcie do tej wspólnoty. Spotkania Koła odbywają się co drugą sobotę w salce parafialnej. Dzieci przede wszystkim modlą się za misjonarzy i misjonarki, ponadto rozwiązują zagadki, biorą udział w konkursach biblijnych oraz spotykają się z misjonarzami. Nasze parafialne koło misyjne jest zarejestrowane w Papieskich Dziełach Misyjnych w Warszawie.

   ks. Tadeusz Kozłowski

   Dekanaty toruńskie

  • W modlitwie o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki
   (42kB)
   Fot. Czesław Jarmusz

   Świadectwem prawdy chrześcijańskiej miłości - zawsze czytelnym, dziś jednak szczególnie wymownym - jest pamięć o męczennikach. Niech to świadectwo nie będzie zapomniane. Głosili oni Ewangelię, oddając życie dla miłości (Tertio Millennio Adveniente 13). Obchody 16. rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, przypadającej 19 października, w Roku Jubileuszowym rozpoczęły się już w niedzielę 15 października. Tego dnia Społeczny Komitet Upamiętnienia Męczeństwa Księdza Jerzego w Toruniu zorganizował Mszę św. w kościele Ducha Świętego księży Jezuitów. Celebrował ją ks. kan. Andrzej Regent z Topolna, kolega z czasów służby wojskowej ks. Jerzego. Następnie poprowadził procesję różańcową pod obelisk obok hotelu Kosmos.

   Kontynuacją obchodów rocznicowych była Msza św. koncelebrowana we wtorek, 17 października, pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego w kościele Wniebowzięcia NMP. W homilii Ksiądz Biskup przedstawił sylwetkę księdza Jerzego, ukazując duchowe problemy jego życia, zwłaszcza w okresie kapłańskim. Była to jednocześnie uroczystość Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które rozpoczęło 15-lecie swojej działalności.

   W środę, 18 października, koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Sanktuarium Matki Boskiej Kujawskiej z Ostrowąsa rozpoczęła się pielgrzymka z Torunia do Górska. Warto przypomnieć, że pierwsza piesza pielgrzymka wyruszyła w 1986 r., a kolejne odbywały się zawsze w drugą niedzielę października. Ze względu na fakt, że w bieżącym roku obchody te przypadły w dzień powszedni, urządzono pielgrzymkę autokarową już przed 16. rocznicą śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Po intencyjnej modlitwie przy obelisku wyruszono na trasę z modlitwą różańcową. W pełnej uroku scenerii zmroku, rozświetlanego przez blask zapalonych świec i zniczy, przy Krzyżu porwania w Górsku, otoczonym siedmioma pocztami sztandarowymi wraz z orkiestrą, uczestnicy zaśpiewali Rotę i Boże coś Polskę, a modlitwę o wytrwanie w odnowie moralnej i o beatyfikację ks. Jerzego poprowadził Biskup Ordynariusz. Ostatnią część toruńskich obchodów 16. rocznicy stanowiła koncelebrowana Msza św. w kościele Podwyższenia Krzyża św. w Górsku pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, o rychłą beatyfikację ks. Jerzego. W podniosłej homilii Ksiądz Biskup ukazał główne, aktualne do dziś źródła i treści nauczania Sługi Bożego, które kiedyś tak drażniły władze komunistyczne. Przypomniane ideały są i dziś naszemu życiu bardzo potrzebne. Troska o godność człowieka - dziecka Bożego, o przepojenie codzienności prawdą, sprawiedliwością, miłością, solidarnością, wolnością od lęku i zastraszenia, a przede wszystkim żądzy odwetu i przemocy, nie są treściami przebrzmiałymi.

   ks. Józef Nowakowski

  • Obchody 15. rocznicy Duszpasterstwa Ludzi Pracy
   (46kB)

   15 lat temu, 5 listopada 1985 r., odbyło się pierwsze spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Toruniu. Z okazji tej rocznicy, w czwartek 9 listopada w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu bp Andrzej Suski przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. i wygłosił homilię, przedstawiając różne dziedziny pracy ludzkiej, którą Ojciec św. Jan Paweł II wciąż interpretuje w świetle Ewangelii. Po Mszy św. w salce przedstawiciele DLP przybliżyli główne wydarzenia, które przeżyli jako wspólnota, aż do powołania Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego cztery lata temu. Biskup Ordynariusz życzył wytrwałości w tej systematycznej pracy, gdyż wciąż trzeba pracy nad pracą.

   jn

   Wkrótce

  • IV Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej

   13 stycznia 2001 r. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu już po raz czwarty zaprasza na diecezjalny festiwal kolędowania. Do konkursu mogą przystąpić zespoły wokalno-instrumentalne, schole i soliści, w dwóch kategoriach wiekowych: do 12 lat i powyżej tego wieku, którzy przygotują 2 utwory (każdy z uczestników musi zaprezentować się w ciągu 10 minut!). Do 15 grudnia należy przysyłać karty uczestnictwa pod adresem: Witold Makowski, (prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w par. Niepokalanego Poczęcia NMP w Toruniu), ul. Łódzka 82, 87-100 Toruń lub Bogdan Sobkowski, ul. Radiowa 39, 87-100 Toruń. Informacje telefoniczne można uzyskać pod nr tel. 0-56/ 6547952 (codziennie w godz. 19.00 - 21.00) lub 0-601/ 847183 (cały dzień).

   Festiwal rozpocznie Msza św. w kościele Opatrzności Bożej o godz. 8.00. Przesłuchania konkursowe odbędą się w auli Domu Kultury na Rudaku. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są po przyjeździe uiścić wpisowe w wysokości 10 zł od osoby (koszty organizacyjne). W przypadku udziału rodziny lub rodzeństwa - 5 zł od osoby. Dojazd uczestników na własny koszt. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający (mikrofony, kolumny, wzmacniacz, organy - keyboard YAMAHA PSR -510). O uczestnictwie w festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń. Jury będzie oceniać dobór repertuaru, emisję głosu, intonację, artykulację i dykcję, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny, w skali punktacji od 1 do 10.

   bs

  • Czuwanie przy Pani Jasnogórskiej

   Wspólnota Krwi Chrystusa Diecezji Toruńskiej zaprasza do wspólnego wyjazdu autokarem na Ogólnopolskie Czuwanie na Jasnej Górze w nocy z 16 na 17 grudnia br. W programie pielgrzymki przewidziano: mini-rekolekcje w autokarze, pielgrzymkę do sanktuarium Krwi Chrystusa, świadectwa życia Słowem Bożym, wspólną Eucharystię o północy, możliwość spowiedzi, wyciszenia i adoracji oraz okazję poznania Wspólnoty. Kontakt: tel. (056) 648-36-13 lub 645-42-12.

   bs

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl