GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 2 (317)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 14 I 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Nie chcę być panem, lecz sługą - ks. Dariusz Żurański
 • Żywych zwołuję, zmarłych opłakuję, gromy kruszę - Waldemar Rozynkowski
 • Wzruszająca histora o przemianie ludzkiego serca - Teresa Tylicka
 • Wśród ludzi i dla ludzi - Joanna Grodzicka
 • Kronika opracowana przez Marię Major

  • Jubileusz Pracowników Duszpasterstwa Rodzin
   (57kB)

   Fot: Czesław Jarmusz

   8 grudnia 2000 r. w Toruniu odbył się Jubileusz Pracowników Duszpasterstwa Rodzin. W spotkaniu wzięło udział liczne grono pracowników poradnictwa rodzinnego z dekanalnymi duszpasterzami z całej diecezji toruńskiej. Już od pierwszych chwil odczuwało się uroczysty i podniosły charakter święta, kiedy zgromadzeni w katedrze Świętych Janów wraz z diecezjalnym duszpasterzem rodzin, ks. prał. Józefem Nowakowskim, odśpiewali Magnificat i odmówili modlitwy odpustowe. Po nawiedzeniu katedry grupa osób świętujących jubileusz udała się do Planetarium, gdzie przedstawiony został program słowno-muzyczny, rozważający problemy astronomiczne i religijne Gwiazdy Betlejemskiej.
   Następnie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny bp. Andrzej Suski odprawił Mszę św. i wygłosił Słowo Boże. Pracownicy Poradnictwa, licznie zebrani wokół ołtarza, dziękowali Bogu za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błogosławieństwo w trudnej, ale jak ważnej i potrzebnej posłudze. Umocnieni Eucharystią i usłyszanym słowem przeszli do pobliskich salek, gdzie przy ciepłym poczęstunku prowadzone były rozmowy.
   Na zakończenie bogatego programu uroczystości w Sali Mieszczańskiej Ratusza odbył się koncert muzyczny, podczas którego Irena i Elżbieta Szczurko zaprezentowały pieśni i sonaty mistrzów muzyki klasycznej i romantycznej.

   Teresa Glińska

  • Opłatek w klubie Amazonki
   (44kB)

   Fot: N. Burkiewicz

   To już dziewiąte spotkanie opłatkowe zorganizowane 18 grudnia 2000 r. w klubie Amazonki, działającym przy Polskim Komitecie Zwalczania Raka Oddział w Toruniu. Klub skupia kobiety po amputacji piersi z powodu raka.
   Jak w poprzednich latach, tak i w tym roku zebrałyśmy się licznie na tej jedynej w roku uroczystości, jaką jest spotkanie opłatkowe. Staramy się ze wszech miar, aby nasze spotkanie uświetnić i wypełnić treścią, by uczucie pustki, samotności, zapomnienia nie zagościło w naszych sercach i sercach naszych bliźnich. Serdeczny uśmiech, uścisk ręki staje się niekiedy podarkiem bezcennym. W tym pięknym okresie zapalamy nie tylko lampki na choince, ale przede wszystkim staramy się wzniecić nasze wewnętrzne światło - pogodne, optymistyczne, serdeczne, którym obdarowujemy się nawzajem.
   Przewodnicząca klubu Elżbieta Malcer, serdecznie powitała wszystkie koleżanki i zaproszonych gości, szczególnie ciepło ks. Jana Ropla, który przybył na spotkanie w zastępstwie ks. Grzegorza Leśniewskiego, naszego duchowego opiekuna, odbywającego podróż do Kazachstanu. Ks. Ropel w ciepłych słowach powitał wszystkie Amazonki, a także gości i poprosił dr Marię-Dereń Potkin o odczytanie Ewangelii. Modlitwa i serdeczne słowa wypowiedziane przez księdza podkreśliły świąteczny nastrój, w którym wspólnie z naszymi drogimi gośćmi dane nam było podzielić się opłatkiem, złożyć sobie najlepsze życzenia i zaśpiewać kolędy.
   Naszymi gośćmi w tym dniu byli: Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego Zbigniew Fiderewicz, dr Edward Krajewski - przewodniczący Oddziału toruńskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, dr Tadeusz Chojnacki oraz dyrekcja Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - Witold Czerkaski i Maria Komenda. Nie zabrakło też pani psycholog i fizjoterapeutek, które prowadzą z nami usprawniające ćwiczenia ruchowe. Gościłyśmy również członka Polskiego Komitetu Zwalczania Raka Waldemara Razika, który jest inicjatorem internetowego serwisu informacyjnego Onkonet - informujemy, wspieramy.

   Niemira Burkiewicz

   Dekanat Bierzgłowo

  • Dzień zadumy i serdecznych wzruszeń

   W 82 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 listopada 2000 r., Msza św. w intencji Ojczyzny, sprawowana w kościele Najświętszej Maryi Panny, rozpoczęła uroczystości rocznicowe w Dąbrowie Chełmińskiej. Przybyli na nią przedstawiciele władz gminy, poczty sztandarowe kombatantów, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańcy. Podczas kazania proboszcz z Boluminka, ks. Tadeusz Myszk, mówił, czym jest patriotyzm, miłość do Ojczyzny, wolność i wierność tradycji przodków. Przez wiele lat po II wojnie światowej starano się wymazać datę odzyskania niepodległości z pamięci społeczeństwa. Dopiero niedawno przywrócono temu świętu należytą rangę. Dzień Niepodległości, będący znów świętem państwowym, powinien skłaniać nas do spojrzenia nie tylko w przeszłość, ale także, a może przede wszystkim, w przyszłość. Z doświadczeń historii należy czerpać to, co najlepsze, co daje się wykorzystać obecnie. Historia nauczyła nas m.in., iż wolność i powodzenie nie są dane narodom raz na zawsze, że należy o nie dbać i zabiegać nieustannie.
   Po zakończeniu Mszy św. odbył się marsz uczestników pod figurę Chrystusa Błogosławiącego oraz pod pomnik pomordowanych mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości, gdzie złożono wieńce i zapalone znicze. Pod pomnikiem zastępca prezesa związku kombatantów wygłosił okolicznościowe przemówienie. Ostatnim punktem uroczystości było kameralne spotkanie kombatantów i gości w Urzędzie Gminy.

   af

   Dekanat Brodnica

  • Renowacja misji ewangelizacyjnych w Mszanie

   Parafianie z par. św. Bartłomieja w Mszanie mieli możliwość przeżywania rekolekcji adwentowych, które były renowacją Misji Ewangelizacyjnych, głoszonych w ubiegłym roku. Przez pięć dni kościół parafialny w Mszanie i kaplica w Małkach wypełniały się wiernymi łaknącymi słowa Bożego. Rekolekcje, podobnie jak Misje Święte, prowadził ks. Grzegorz Bohdan, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Brodnicy. Ukazywał on nam, zdawałoby się oczywistą prawdę, że Bóg nas kocha. Ogromna miłość Boga do człowieka realizuje się przede wszystkim przez sakramenty św. Nauki te obudziły niektóre drzemiące sumienia i serca. Umocnieni wiarą, pełni nadziei, z sercem pełnym miłości i zawołaniem: Panie, pomóż nam w miłości Twojej trwać, wkraczamy w trzecie tysiąclecie.
   Ks. Grzegorzowi życzymy, aby Bóg błogosławił jego służbie, by mógł głosić dobrą nowinę i wprowadzał ludzi w Tajemnicę Zbawienia. Każdy jego dzień oddajemy Jezusowi i Maryi.
   Zakończeniem Rekolekcji Adwentowych był odpust w kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Małkach. Uroczystą Mszę św. celebrował i słowo Boże wygłosił proboszcz par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy, ks. Józef Drewek. Tradycyjnie też gościliśmy na naszym odpuście dziekana brodnickiego, ks. prał. Bolesława Lichnerowicza, a także ks. Kazimierza Siemieńskiego - proboszcza z Grzybna. Księżom, którzy uświetnili tę uroczystość oraz naszemu proboszczowi, ks. Andrzejowi Srebrzyńskiemu, życzymy wielu łask Bożych.

   Dekanat Grudziądz

  • Jubileusz Rodzin Szensztackich
   (30kB)

   15 listopada 2000 r. w grudziądzkiej kolegiacie św. Mikołaja o godzinie 17.00 odbyło się jubileuszowe nabożenstwo, połączone z modlitwą różańcową, a zakończone Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem przygotowały i prowadziły Rodziny Szensztackie. W nabożeństwie uczestniczył o. Wojciech Groch z Instytutu Ojców Szensztackich w Józefowie k. Warszawy. Wraz z ks. Dariuszem Święconkiem i ks. Marcinem Staniszewskim odprawił Mszę św. i wygłosił okolicznościową homilię związaną z Rokiem Jubileuszowym.
   Szensztackie Dzieło Rodzin jest jedną z wielu wspólnot międzynarodowego Ruchu Szensztackiego, założonego przez sługę Bożego, o. Józefa Kentenicha 18 października 1914 r. w Szensztacie (Niemcy). Ruch ten ma charakter Maryjny, wychowawczy i rodzinny. Jego ideałem jest ukazywanie współczesnemu światu świętości, wielkości oraz piękna życia małżeńskiego i rodzinnego, którego nieprzemijający wzór mamy w Świętej Rodzinie z Nazaretu.
   W Grudziądzu Ruch Szensztacki istnieje od 1984 r. i działa w następujących parafiach: na Strzemięcinie, Lotnisku, w Tarpnie i Mniszku. Spotkania formacyjne prowadzone są przez siostrę szensztacką z Bydgoszczy, a także przez kierowników grup. Po ustalonym okresie formacyjnym członkowie Ruchu zawierają Przymierze Miłości z Matką Bożą Trzykroć Przedziwną w sanktuarium w Świdrze k. Warszawy. Po Przymierzu prawie wszystkie rodziny decydują się na założenie Sanktuarium Domowego, które jest centralnym miejscem domu i modlitwy. Obecnie Rodziny Szensztackie modlą się o sprawne prowadzenie budowy sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Bydgoszczy na osiedlu Piaski.
   Wszystkich zainteresowanych tą formą apostolstwa prosimy o zgłaszanie się do parafii, w których Ruch już zaistniał. Mieszkańców Grudziądza informujemy, że w parafii na Strzemięcinie spotkania odbywają się każdego 18 dnia miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy.

   Teresa Cieszyńska

   Wkrótce

  • Rekolekcje dla dziewcząt

   Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus informują, że w dniach od 27 do 30 stycznia organizowane są rekolekcje dla dziewcząt szkół średnich i zawodowych oraz w terminie od 31 stycznia do 3 lutego 2001 r. dla dziewcząt szkół wyższych i pracujących.
   Rozpoczęcie rekolekcji pierwszego dnia o godz. 16.00,
   zakończenie - ostatniego dnia o godz. 10.00.
   Zgłoszenia należ przesyłać pod adresem: Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, 91-358 Łódź, ul. Złocieniowa 38, tel. (042) 6592177. Dojazd z dworca PKP - stacji Łódź Fabryczna tramwajem nr 4 lub 22; stacji Łódź Kaliska - autobusem nr 99.
   Prosimy o zabranie: radosnych serc, Pisma św., śpiwora.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl