GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 3 (318)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 21 I 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Redakcyjny opłatek z Biskupem Józefem - Teresa Tylicka
 • Aby nie było głodnych w te święta - Beata Wyczyńska-Hoppe
 • Szła przez życie, czyniąc dobro - Alina Radecka, Joanna Wcześniak
 • Mam miłych parafian ...... - Aleksandra Jankowska
 • Czcij ojca swego i matkę swoją - Jerzy Włodzimierz Serczyk
 • Tylko miłość..... - Joanna Grodzicka
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

  • Wychowywać przez religię

   W listopadzie w Instytucie Pedagogiki UMK odbyła się konferencja naukowa, pt. Wychowanie religijne: wyzwania i nadzieje 2000 r.. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: bp Andrzej Suski, rektor UMK prof. dr hab. Jan Kopcewicz, grono zasłużonych naukowców, przedstawiciele władz miasta i lokalnego samorządu, a pośród braci studenckiej również klerycy WSD w Toruniu. Słowo wstępne wygłosili ks. dr hab. Jerzy Bagrowicz i prof.dr hab. Jan Kopcewicz, zaś konferencję otworzył dyrektor Instytutu prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski. Wykład Potrzeba tożsamości i sensu w postmodernistycznym świecie wygłosił prof. dr hab. Herbert Zwergel z uniwersytetu w Kassel (Niemcy), który zwrócił uwagę na zjawisko decyzji osoby, która w sposób wolny i świadomy wybiera jeden ze sposobów na życie, jakim może stać się religia. Omówił współczesną sytuację społeczną, obecność religii i Kościoła w społeczeństwie, sprawę religijnej specjalizacji i form wyrażania religijności wśród dzieci i młodzieży w Niemczech i w Polsce.

   Prof. dr hab Franciszek Adamski z Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęcił swój wykład tematowi: Współczesny człowiek wobec transcendencji. Przytaczając dane statystyczne dotyczące liczebności różnych religii, zauważył przemiany we współczesnym sposobie przeżywania wiary w kierunku od konformizmu do świadomego wyboru. Zwrócił uwagę na kryzys religijności przejawiającej się w powierzchownym jej traktowaniu oraz na postępującą, zwłaszcza na Zachodzie, laicyzację. W wychowaniu religijnym podkreślił doniosłą rolę zetknięcia z mistyką i tajemnicą oraz bezpośrednie doświadczenie Boga. Dziś może nie tyle liczebność zgromadzeń religijnych decyduje o kształcie chrześcijaństwa, ale przede wszystkim to, kim są ludzie, którzy wychodzą ze świątyń po nabożeństwie. Wykład Wychowanie w sytuacji pluralizmu światopoglądowego przedstawiony przez bp. prof. dr. hab. Alfonsa Nossola składał się z szeregu postulatów. Według prelegenta należy kierować się według nauki Ewangelii i zasad ekumenizmu, który jest imperatywem ludzkiego sumienia zgodnie z powszechną wolą zbawczą Boga. Ekumenizm winien jawić się jako pojednana różnorodność. W ewolucji postaw ekumenicznych należy podążać ku Chrystusowi jako słońcu, czynić prawdę w miłości. W dyskusji po referacie zajęto się problemem ekumenizmu wobec różnorodności zapatrywań co do etyki i moralności.

   Drugą część konferencji wypełniły wykłady: ks. prof. dr. hab. Bogusława Milerskiego z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (Nurty w pedagogice ewangelickiej XX wieku), ks. prof. dr. hab. Janusza Tarnowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Współmyślenie wychowaniem do wiary) oraz prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego z UMK (Pedagogiczna myśl św. Kolumbana - próba rekonstrukcji).

   Wysoka frekwencja na wszystkich wykładach dowodziła żywego zainteresowania i społecznego zapotrzebowania na tego typu spotkania naukowe.

   Bartłomiej Sławiński

  • Nowa książka o edukacji religijnej

   Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się ostatnio książka ks. Jerzego Bagrowicza, zatytułowana Edukacja religijna współczesnej młodzieży - źródła i cele. Autor książki ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, odbył specjalistyczne studia z zakresu katechetyki i pedagogiki religii na KUL-u, gdzie doktoryzował się w 1976 r. Jest redaktorem i współautorem kilkunastu opracowań zbiorowych i podręczników, autorem artykułów z zakresu pedagogiki religii oraz katechetyki. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są biblijno-teologiczne podstawy wychowania człowieka, pedagogika religii młodzieży, pedagogiczne aspekty wychowania do dialogu, katecheza w kontekście współczesnych uwarunkowań. Najnowsza książka ks. Bagrowicza ma wiele pochlebnych recenzji. Ks. Franciszek Adamski pisze o niej m. in.: Mamy tu do czynienia z niezwykle pracowitym, dodam jeszcze oryginalnym, pomysłem ks. prof. Bagrowicza przedstawienia dzisiejszemu polskiemu czytelnikowi, zainteresowanemu katechizacją i religijnym wychowaniem młodego pokolenia, bogatego dorobku uczonych zagranicznych i polskich, ukazującego stan świadomości religijnej współczesnego człowieka (...). Autor zgromadził nadzwyczaj bogaty materiał opisowy, dyskusyjny i dydaktyczny, sięgając do niemal wszystkich, liczących się z interesującego punktu widzenia, publikacji (...)". Książka stanowi zatem swego rodzaju kompendium wiedzy o skuteczności religijnego wychowania młodzieży.

   lm

   Dekanat Brodnica

  • Pielgrzymki Brodniczan w Roku Jubileuszowym
   (34kB)

   W Roku Jubileuszowym wszystkie drogi prowadziły do Rzymu i Ziemi Świętej. Takimi szlakami podążali również pielgrzymi parafii brodnickich. Na przełomie kwietnia i maja grupa pątników z parafii św. Katarzyny pod przewodnictwem ks. Wiesława Michlewicza udała się do Grecji, Ziemi Świętej i Włoch. Najwięcej wrażeń pielgrzymi doznali w Ziemi Świętej, gdzie mogli dotknąć miejsc świętych, np. w Grocie Zwiastowania, w miejscu Bożego Narodzenia, w bazylice Konania Pana Jezusa, w bazylice Grobu Pańskiego. Odwiedzili miejsca działalności Chrystusa, Kanę Galilejską, byli nad Jordanem, Jeziorem Galilejskim, na Górze Błogosławieństw, w kościele Rozmnożenia Chleba. Wielkim przeżyciem był pobyt w starym Ogrodzie Getsemani, w bazylice Agonii Chrystusa, przy Ścianie Płaczu. W drodze powrotnej pielgrzymi odwiedzili Asyż i Rzym, przeszli przez Drzwi Święte w bazylice św. Piotra.

   (48kB)
   Podobną trasę w październiku przemierzyli pielgrzymi z Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego, wraz z ks. prał. Bolesławem Lichnerowiczem. Ksiądz Prałat odprawił Mszę św. w bazylice Agonii Chrystusa w Jerozolimie, wzniosłych przeżyć dostarczyło pływanie łodzią po Jeziorze Genezaret. W drodze powrotnej pątnicy zwiedzili Cypr, Grecję, we Włoszech odwiedzili Asyż, a w Rzymie na Placu św. Piotra spotkali się z Ojcem Świętym i przeszli przez Drzwi Święte w bazylice św. Piotra.

   Na przełomie czerwca i lipca grupa pielgrzymkowa pod przewodnictwem ks. Wojciecha Szarmacha zwiedziła Włochy, uczestnicząc w audiencji generalnej na Placu św. Piotra i uroczystościach Piotrowych 29 czerwca w Rzymie. W lipcu grupa młodzieży z parafii franciszkańskiej pod opieką ojca Efrema wyjechała do Włoch trasą przez Wenecję, Padwę i Rzym, odwiedzając miejsca święte, a następnie odpoczywała w Rimini Sud.

   Brodniccy pielgrzymi składają podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu wyjazdów do Miejsc Świętych i opiekę duchową ks. prał. Bolesławowi Lichnerowiczowi.

   Jadwiga Łapkiewicz

   Dekanat Nowe Miasto Lubawskie

  • Mikołajkowy Turniej Szachowy

   Centrum Kultury i Sportu w Kurzętniku zorganizowało imprezę sportową dla dzieci i młodzieży pod hasłem Mikołajkowy turniej szachowy. Celem rozgrywek była popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży. W imprezie brało udział 57 młodych szachistów z Brzozia Lubawskiego, Złotowa, Bratiana, Sampławy, Lubawy, Kurzętnika, Nowego Miasta Lubawskiego i Brodnicy. Młodzi miłośnicy królewskiej gry rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych, oddzielnie chłopcy i dziewczęta. Zawodom sędziowali: Feliks Stachowicz i Jan Michalak. Wszyscy uczestnicy otrzymali herbatę i smaczne drożdżówki ufundowane przez cukiernię Skorpion - Weisgerber z Kurzętnika. Zdobywcy I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymali nagrody i dyplomy ufundowane przez Centrum Kultury i Sportu w Kurzętniku. Inicjatorem turnieju był Ryszard Krzemieniewski, instruktor CKiS- Kurzętnik, a honorowy patronat objął Prymas kard. Józef Glemp, który przesłał uczestnikom pozdrowienia.
   Oto wyniki Mikołajkowego Turnieju:
   Rocznik 1990 i młodsi chłopcy: I miejsce - Arkadiusz Szwechowicz (Brzozie Lub.), II - Rafał Lisiński (Brzozie Lub.), III - Dawid Wiśniewski (Brzozie Lub.);
   dziewczęta: I miejsce - Kamila Słupska ( Złotowo), II- Katarzyna Biegajska (Bratian), III - Monika Krajnik (Brzozie).
   Rocznik 1988/89 - chłopcy: I miejsce - Marek Słupski (Złotowo), II- Jacek Liziński ( Brzozie Lub.), III - Daniel Muczeński (Brzozie Lub.);
   dziewczęta: I miejsce - Jola Napiórkowska (Brzozie), II - Martyna Marchlewska (Bratian).
   Rocznik 1986/87 - chłopcy: I miejsce - Marian Jakubowski (Bratian), II - Michał Krzemiński (Kurzętnik), III - Mariusz Bartkowski (Bratian);
   dziewczęta: I miejsce - Magda Hincman (Bratian), II - Joanna Biegajska (Bratian), III - Bożena Goździewska (Bratian).

   R. Krzemieniewski

   Dekanaty toruńskie

  • Bożonarodzeniowe tradycje w szkole

   Polska tradycja obchodzenia świąt Bożego Narodzenia jest głęboko zakorzeniona w kulturze narodowej. W różnych grupach naszego społeczeństwa jest zwyczaj spotykania się przy opłatku. W dzisiejszych czasach, które z różnych powodów są trudne, jest ważne, aby kształtować świadomość młodego pokolenia, dlatego cenne jest zaangażowanie nauczycieli kultywujących tradycje.
   W Szkole Podstawowej nr 16 w Toruniu od 14 lat w sposób szczególny przyjął się zwyczaj obchodzenia polskich tradycji wigilijnych. Przybliża je dzieciom Krystyna Grzyb, nauczycielka plastyki. Po rozmowach z uczniami na temat obchodzenia Wigilii w ich domach zorientowała się bowiem, że w wielu rodzinach tradycja ta jest bardzo uboga lub wręcz zanika. Dzieci pochodziły głównie ze środowiska robotniczego, ludności napływowej. Stąd zrodził się pomysł wprowadzenia ich w atmosferę świąteczną.

   Już na początku adwentu pani Krystyna czyni przygotowania w czasie zajęć z plastyki. Uczniowie wykonują eksponaty na wystawę, młodzież szkolna jest zaangażowana w robienie szopki, choinki, aniołków, bombek, witraży, potraw wigilijnych, stroików na świąteczny stół. Kiedy prace są wykonane, a szkoła udekorowana pracami wykonanymi przez dzieci, rodzice zostają zaproszeni na wystawę.
   Rodzice - najważniejsi goście uroczystości, podziwiają dzieła swoich dzieci, a one są szczęśliwe, że mogą zaprezentować to, co potrafią. Poznając tradycje i obrzędy polskie, dzieci przenoszą je do swoich domów. Pomysł ten stanowi od lat ważny element wychowawczy w naszej szkole.

   Lidia Sawicka

  • Sprostowanie

   W artkule Roczek w świątecznym wydaniu Głosu z Torunia pojawił się błąd, dotyczący osoby akompaniującej na gitarze dzieciom z Ogniska Wychowawczego przy par. Miłosierdzia Bożego w Toruniu: powinien to być, oczywiście, ks. Piotr Rutkowski. Autorka serdecznie przeprasza za pomyłkę.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl