GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 6 (321)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 11 II 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Odnowienie przyrzeczeń chrztu św. nad Jordanem - ks. Wojciech Miszewski
 • Toruńskie Pawełki - Waldemar Rozynkowski
 • List do chorego - Zenon Zaremba
 • Głód Boga na Białorusi - Lena i Janusz Kilanowscy
 • Nie kradnij - Jerzy Włodzimierz Serczyk
 • Zawierzenie - Joanna Grodzicka
 • Kronika opracowana przez Tomasza Strużanowskiego

   Dekanat Brodnica

  • Dzień Seniora
   (46kB)

   6 stycznia w Jastrzębiu odbyły się obchody Dnia Seniora. Z osobami starszymi spotkali się proboszcz, ks. Zbigniew Markowski, członkowie Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Róż Różańcowych oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. celebrowanej w kościele parafialnym, po której zaproszeni goście udali się do szkoły na opłatek i poczęstunek. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali program artystyczny o tematyce świątecznej, (m.in. spektakl pt. Opowieść wigilijna i jasełka), zaś chór parafialny wystąpił z koncertem kolęd.

   ad

   Dekanat Golub

  • Przegląd misteriów bożonarodzeniowych

   12 stycznia w szkole podstawowej w Ostrowitem k/Kowalewa Pomorskiego odbył się pierwszy międzyszkolny przegląd jasełek. Dyrektor szkoły ogłosiła ten dzień wolnym od zajęć dydaktycznych, aby dzieci, nauczyciele i zaproszeni goście mogli bez przeszkód przypatrywać się grze aktorskiej dzieci interpretujących wydarzenie w Betlejem sprzed 2000 lat.
   Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej zabawy i śpiewów, wśród których najradośniej zabrzmiała piosenka Święty, święty uśmiechnięty z repertuaru Arki Noego, a potem nastąpiły przedstawiania, na które złożyła się nie tylko gra aktorska, ale również popisy wokalne, taneczne i instrumentalne. W przerwie uczestnicy przeglądu przy gorącej herbacie, owocach i słodyczach mieli okazję do rozmów i zawarcia bliższych znajomości.
   Gościliśmy w naszej szkole uczniów i ich opiekunów ze szkół podstawowych w Nowogrodzie (gm. Golub Dobrzyń), Szafarni (gm. Radomin), Lipnicy oraz z gimnazjum z Dębowej Łąki. Wszyscy otrzymali gromkie brawa i zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami.
   Mamy nadzieję, że to pożyteczna inicjatywa przetrwa próbę czasu i za rok przekształci się w konkurs.

   Anna Morawska

   Dekanat Grudziądz

  • Jubileuszowe spotkanie organistów

   30 grudnia w kolegiacie św. Mikołaja w Grudziądzu na spotkaniu jubileuszowym zgromadzili się organiści rejonu grudziądzkiego. Mszę św. sprawował ks. kan. Edmund Tucholski, referent muzyczny rejonu grudziądzkiego; on też wygłosił homilię. Po nabożeństwie uczestnicy spotkania przeszli na Plac 23 Stycznia, by tam przekroczyć Bramę Trzeciego Tysiąclecia. Po modlitwie Anioł Pański wszyscy obecni udali się do Centrum Caritas, aby podzielić się opłatkiem i porozmawiać przy kawie.

   ks.kan. Edmund Tucholski

  • Spotkania świąteczne wspólnot parafialnych w Roku Jubileuszowym

   17 grudnia w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu została odprawiona Msza św. dla dzieci i młodzieży. Słowo Boże wygłosił misjonarz, ks. Piotr Pikus ze Zgromadzenia św. Rodziny z Poznania. Po Eucharystii rozdano 60 paczek świątecznych i obuwie dla dzieci z najuboższych rodzin naszej parafii.
   Tego samego dnia odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków wspólnot i stowarzyszeń parafialnych. Proboszcz, ks. kan. Zenon Grządka mówił o zadaniach w wychowaniu młodego człowieka, stawiając za wzór świętą Rodzinę.
   W imieniu obdarowanych serdecznie dziękujemy sponsorom z Grudziądza: Firmie Handlowej Banaś, Przedsiębiorstwu Usług Miejskich, Zakładowi Odzieżowemu Sara, Hurtowni Obuwia Dziecięcego p. Edmunda Renkel, a także Akcji Katolickiej z naszej parafii, która udzieliła zapomogi pieniężnej dla rodzin wielodzietnych.
   20 grudnia w bibliotece parafialnej na łamaniu opłatkiem spotkali się członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa. W spotkaniu wziął udział ks. Waldemar Deuter. Za motto posłużyły słowa ks. Jana Twardowskiego: Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swego brata i wyciągniesz do niego rękę - jest Boże Narodzenie. Szczęść Boże kolejarzom w A. D. 2001!

   H. Turski

  • Spotkanie opłatkowe w zakładzie karnym

   22 grudnia 2000 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół dla Dorosłych Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu. Uczennice przygotowały dekoracje sali i żłóbek, recytowały także fragmenty z Pisma św. i wiersze bożonarodzeniowe oraz śpiewały kolędy. Klimat wieczoru był serdeczny i rodzinny, tak potrzebny skazanym kobietom.

   H. Turski

   Dekanat Lidzbark

  • Z nową świątynią w Trzecie Tysiąclecie
   (81kB)

   24 grudnia w świątyni budowanej przez parafię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku odprawiono pierwszą Mszę św. Przewodniczył jej ks. proboszcz Marian Wiśniewski, a współkoncelebransami byli ks. Szczepan Modliborski i ks. Wojciech Niedźwiecki. Na pierwsze nabożeństwa (oprócz pasterki w nowej świątyni sprawowane były też Msze św. 25 grudnia i w Nowy Rok) przybyły tłumy wiernych.
   Do ukończenia budowy pozostało jeszcze dużo pracy, ale możliwość modlitwy i przeżywania Eucharystii była dla wspólnoty parafialnej wielką radością, wszak mamy w pamięci słowa: Kościół jest naszym wspólnym domem.

   nn

   Dekanat Radzyń

  • Dzielmy się miłością jak chlebem

   W parafii Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim dzielenie się opłatkiem rozpoczęliśmy od chorych, rencistów, emerytów i niepełnosprawnych z terenu dwóch parafii jabłonowskich. Jak co roku, spotkanie to przygotowały panie z parafialnego oddziału Caritas. Rozpoczęło się ono uroczystą Mszą św. w sali Domu Parafialnego. Po niej wszyscy zostali zaproszeni na wspólną wieczerzę wigilijną. Na spotkanie przybyły władze lokalne Urzędu Gminy i Miasta Jabłonowo. Do tych, którzy nie mogli przybyć, panie z Caritas dotarły następnego dnia z życzeniami i upominkami.
   13 grudnia odbyło się dekanalne spotkanie opłatkowe katechetów. Poprzedziło je krótkie nabożeństwo Słowa w kościele, a następnie katecheci wraz ze swoim wizytatorem, ks. kan. Janem Kuflem zasiedli do stołu wigilijnego. Dzielili się opłatkiem oraz doświadczeniami niełatwej pracy katechetycznej i ewangelizacyjnej.
   Kilka dni później odbyło się spotkanie wszystkich nauczycieli i pracowników szkół znajdujących się na terenie parafii. Inicjatywę scalenia grona pedagogicznego podjął ks. Jan Kufel przy współpracy dyrekcji szkół. Spotkanie ubogacił występ dzieci z naszych szkół i wspólne śpiewanie kolęd.
   22 grudnia swoje spotkanie opłatkowe przeżywała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, a następnego dnia służba liturgiczna ołtarza: ministranci, lektorzy i bielanki (służebniczki Maryi).
   13 stycznia 2001 r. na Mszy św. i zabawie karnawałowej spotkali się piesi pielgrzymi wędrujący na Jasną Górę.

   pp

   Dekanaty toruńskie

  • Spotkanie opłatkowe chóru katedralnego

   Tradycyjnie, 14 stycznia 2001 r. w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa w Przysieku, odbyło się spotkanie opłatkowe członków chóru katedralnego i ich rodzin. Chór Pueri Cantores Thorunienses pod dyrekcją Romana Gruczy rozpoczął uroczystość kolędą. Ks. kan. Marek Rumiński powitał bp. Andrzeja Suskiego, członków chóru, ich rodziny oraz przyjaciół. Ksiądz Biskup podkreślił rolę i zadania zespołów śpiewaczych w sprawowaniu liturgii. Życząc wielu nowych sukcesów artystycznych, podzielił się opłatkiem z chórzystami i pozostałymi uczestnikami uroczystości.

   ja

  • Z życia parafii bł. ks. St. W. Frelichowskiego

   <

   b>We wrześniu 2000 r. bp Andrzej Suski poświęcił plac pod budowę kościoła. Prace związane z budową murowanej kaplicy i domu parafialnego były już w toku. Na plac budowy doprowadzono energię elektryczną i wodę, wykonano wykopy. W ciągu następnych trzech miesięcy wybudowano fundamenty, postawiono mury kaplicy, zalano stropy. Prace trwały od rana do wieczora.
   Parafianie postawili sobie za zadanie, aby pasterkę przeżyć w nowej kaplicy i rzeczywiście - pierwsza Msza św. w murowanej kaplicy została odprawiona 24 grudnia o godz. 22.00.
   Prace na budowie nie ustają. Każdego dnia w kaplicy sprawowana jest Eucharystia - centrum wszelkich wydarzeń związanych z duchowym wzrastaniem parafian i pracami związanymi z budową.

   Róża Maćkiewicz

   Dekanaty toruńskie

  • Planowane pielgrzymki

   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na następujące pielgrzymki:
   - do najpiękniejszych sanktuariów maryjnych Europy: Einseideln (Szwajcaria), La Salette i Lourdes (Francja), Montserrat (Hiszpania), Fatima (Portugalia) od 8 do 24 maja 2001 r.
   - rejs do Ziemi Świętej połączony ze zwiedzaniem Grecji (wysp: Patmos, Rodos) oraz Cypru w od 23 kwietnia do 5 maja 2001 r.
   - do Wilna, Troków i na Górę Krzyży od 27 do 31 maja 2001 r
   - do Włoch (w tym na Sycylię) - od 7 do 19 maja 2001 r.
   Polecamy także inne pielgrzymki do Ziemi Świętej, Włoch, W. Brytanii, Norwegii, Turcji, Grecji oraz Medjugorie.
   Bliższe informacje i zapisy w siedzibie Duszpasterstwa Pielgrzymkowego przy ul. Kopernika 6 w Toruniu od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 18.00. Tel. 056/ 6221042.

   Parafia św. Józefa oo. redemptorystów serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Fatimy i Lourdes w dniach 21 kwietnia - 6 maja 2001. W programie także: Chartres, San Sebastian, Burgos, Batalha, Lizbona, Toledo, Barcelona, Montserrat, Avignon. Koszt pielgrzymki 2.600 +50 DM. Zapisy w sekretariacie parafii od godz. 10.00 do 14.00, tel. 654 55 54.

   mz

  • Transmisja Mszy św. przez TV Polonia

   18 lutego o godz. 13,00 TV Polonia przeprowadzi bezpośrednią transmisję Mszy św. z kolegiaty św. Mikołaja w Grudziądzu, natomiast 28 lutego o godz. 13,00 - z sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 654 10 25 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę opracował: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl