GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 7 (322)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 18 II 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Gdzie mieszkasz? Choć i zobacz - ks. Rajmund Ponczek
 • Grudziądzanka, towarzyszka drogi męczeńskiej św. Edyty Stein - Waldemar Rozynkowski
 • Bal służbą dla innych - Róża Maćkiewicz
 • Nie mów fałszywego swiadectwa przeciw bliźniemu swemu - Jerzy Włodzimierz Serczyk
 • Tajemnica - Joanna Grodzicka
 • Nie tylko dla księży - Jerzy Włodzimierz Serczyk
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

  • 56 rocznica śmierci bł. Ksiedza Stefana Wincentego Frelichowskiego
   (31kB)

   Duszpasterze i Zespół Animacji MONDO oraz Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy zapraszają na uroczystości związane z 56 rocznicą śmierci bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
   Czwartek 22 lutego 2001 w Sali Wielkiej Dworu Artusa o godz. 18.00

   Prelekcje - dr Waldemar Rozynkowski: Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski w świetle "wstępniaków" do Wiadomości Kościelnych Parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu,
   mgr Zbigniew Girzyński: Działalność duszpasterska duchowieństwa diecezji chełmińskiej w czasie II wojny światowej.
   Recital fortepianowy - Alicja Tarczyńska, ucz. Kl. VI Szkoły Muzycznej II im. K. Szymanowskiego, ucz. Prof. Wiesławy Ronowskiej z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

   Piątek 23 lutego 2001 w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu o godz. 17.00 Msza św. pod przew. Biskupa Toruńskiego Andrzeja Suskiego o rychłą kanonizację Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego.

   Sobota 24 lutego 2001 w kościele Wniebowzięcia NMP o godz. 10.00 Msza św. o rychłą kanonizację Bł. Ks. Stefana Frelichowskiego.

   Sobota 24 lutego 2001 w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II ks. Bp dr Józef Szamocki: Duchowość bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
   ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz UMK: Młodzież epoki przemian - wybrane elementy charakterystyki,
   dr Waldemar Rozynkowski: Wychowanek i wychowawca w swietle pism bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.

   Dekanat Działdowo

  • List z Iłowa

   Z inicjatywy ks. Jacka Koczorskiego, Krystyny Piwowarskiej, Jadwigi Chylińskiej i innych osób, 18 grudnia 2000 r. w Domu Kultury w Iłowie, ok. 150 osób z Żywego Różańca zgromadziło się na spotkaniu opłatkowym. Swoją obecnością zaszczycił nas proboszcz ks. kan. Franciszek Szczeblewski. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych pod kierunkiem siostry Alicji i nauczycieli przedstawili jasełka. Sami wykonali szopkę, rekwizyty i stroje. Pięknie brzmiał śpiew chłopców i dziewcząt, zwłaszcza wykonanie solowe Darka Bednarskiego. Młodzież przybliżyła nam radość z narodzenia Dzieciątka Jezus. Dziękujemy!
   Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii, w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Czuliśmy wielką radość i wzajemną bliskość. Rozbrzmiewały kolędy, a jedna z matek nawet przygrywała na ustnej harmonijce... Członkowie Żywego Różańca (są i mężczyźni) postanowili, że oprócz spotkań modlitewnych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca trzeba kontynuować doroczne dzielenie się opłatkiem. Po spotkaniu zelatorki dotarły do chorych i leżących matek, by zanieść opłatek i trochę słodyczy oraz podzielić się radością pięknego przeżywania Narodzenia Pańskiego we wspólnocie.

   Apolonia Wagner

   Dekanat Lidzbark

  • 700-lecie Lidzbarka

   14 stycznia rozpoczęły się w Lidzbarku obchody 700 rocznicy miasta. Uroczystości miejskie rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez ks. dziekana Mariana Kruszonę - proboszcza par. św. Wojciecha i ks. Mariana Wiśniewskiego - proboszcza par. Wniebowzięcia NMP w Lidzbarku. We Mszy św. uczestniczyli: Burmistrz, Rada Miasta, Towarzystwo Przyjaciół Lidzbarka oraz mieszkańcy miasta. Gości powitał ks. kan. Marian Kruszona, który zwrócił uwagę na szczególną odpowiedzialność władz za miasto i losy jego mieszkańców. Powinna ona przejawiać się w służbie na rzecz najbardziej potrzebujących, a nie w trosce o własne interesy. Ksiądz Dziekan powiedział m.in: Nie można dopuścić, by miastem rządziła nienawiść, przemoc i obłuda. Zaznaczył też, że odpowiedzialność nie może być przerzucona jedynie na Kościół, bo Kościół nie podejmuje decyzji w Radzie Miasta: Nie pytaj, co miasto uczyniło dla ciebie, ale spytaj, co ty uczyniłeś dla miasta? - dodał. Życzył też radnym daru mądrości w podejmowaniu decyzji dotyczących mieszkańców miasta.

   (35kB)

   Po Liturgii Słowa wystąpił Prezes Towarzystwa Miłośników Lidzbarka Michał Dzimira. Ukazał rys historyczny istniejącego już od 1301 r. miasta Lidzbarka. W swoim krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę wszystkich zebranych na to, że dużą rolę w dziejach miasta odegrali kapłani pracujący w par. św. Wojciecha. Kościół zawsze bronił polskości tego miasta. Po Mszy św. ks. Kruszona poświęcił tablicę pamiątkową umieszczoną przy głównym wejściu do świątyni, jako votum dziękczynne za troskę włożoną przez kapłanów pracujących w parafii oraz pamiątkę jubileuszu 700-lecia Lidzbarka.

   Ks. Waldemar Milewski

   Dekanaty toruńskie

  • Serce dla serca
   (33kB)
   Fot: Barbara Rusek

   Kolejny raz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 14 w Toruniu na Stawkach podkreślili głęboki sens świąt Bożego Narodzenia, rozpoczynając równocześnie z tradycyjnymi uroczystościami akcję dobroczynną pod hasłem Serce dla serca. Podczas jasełek wystawionych 21 grudnia wieczorem dla mieszkańców osiedla, przedstawiciele samorządów uczniowskich kwestowali na potrzeby dzieci z mniej zamożnych rodzin. Każdy, kto dobrowolnie podzielił się dobrem z biedniejszymi od siebie, wrzucając pieniądze do skarbonek, otrzymywał czerwone samoprzylepne serduszko. I chyba nie było w szkolnej auli nikogo, kto nie był odznaczony tym symbolem miłości bliźniego. W takiej atmosferze goście małych artystów podziwiali prezentowane przez nich jasełka. Widowisko przybliżające noc betlejemską sprzed 2000 lat przygotowała z dziećmi katechetka Barbara Rusek przy współpracy z kierującą chórem szkolnym Jolantą Narożny. Zza kurtyny ozdobionej niezliczoną ilością gwiazdek wyłaniały się postacie pasterzy, aniołów, mieszkańców Betlejem, a w scenie finałowej oddawały hołd Świętej Rodzinie chóry aniołów, a nawet ulubione przez dzieci postacie z baśni. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania kolęd, szczególnie radośnie i donośnie brzmiących, gdy śpiew poprowadzili: proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP na Stawkach ks. kan. Zbigniew Andrzejewski razem z dyrektorem SP 14 i Gimnazjum nr 14 Wiesławem Kaźmierkiewiczem (na zdjęciu).
   Akcja Serce dla serca jest kontynuowana także po jasełkach pod kierunkiem Katarzyny Wielgoszewskiej - opiekunki samorządu uczniowskiego i pedagoga szkolnego - Joanny Sudoł. Fundusz powiększony o dochód ze sprzedaży domowych ciast pozwolił na dofinansowanie wypoczynku zimowego najbiedniejszych dzieci. Akcja zakończy się wielkim wiosennym koncertem charytatywnym, a korzyścią z niej będzie nie tylko możliwość udzielenia wsparcia finansowego najbardziej potrzebującym, ale także rozbudzona wśród uczniów potrzeba pomagania innym oraz konkretne umiejętności organizacyjne. Warto też nadmienić, że w poprzednich edycjach szkolnej akcji Serce dla serca chore dzieci otrzymały pomoc w postaci sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych.

   bc

  • Opłatek wolontariuszy

   W styczniu 1988 r. grupa lekarzy w porozumieniu z Duszpasterstwem Ludzi Chorych zorganizowała Hospicjum Opieki Paliatywnej i Pielęgniarskiej w Toruniu dla osób pozostających na leczeniu domowym, a złożonych chorobami przewlekłymi, głównie nowotworowymi, stwardnieniem rozsianym lub ciężkim stanem gośćca. Do inicjatorów dołączyła duża grupa wolontariuszy: 15 lekarzy, pielęgniarki i inni, którzy chcieli poświęcić swój czas chorym, potrzebującym oprócz fachowej opieki medycznej także wsparcia psychicznego.
   Od początku wolontariusze hospicjum, któremu patronuje bł. Urszula Ledóchowska, co miesiąc spotykają się na zebraniach szkoleniowo-organizacyjnych, które rozpoczynają się zawsze Mszą św. w intencji chorych i osób niosących im pomoc. 12 stycznia Mszę św. w tej intencji odprawił kapelan hospicjum ks. Józef Witkowski. Kolędy śpiewał młodzieżowy chór z V Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Uczestniczący w spotkaniu bp Andrzej Suski wyraził radość z tego, że istnieje grono ludzi, którzy mogą o sobie powiedzieć: jesteśmy użyteczni, szczęśliwi, że możemy nieść pomoc cierpiącym. Po Mszy św. wolontariusze zapoznali się ze sprawozdaniem, informacjami organizacyjnymi oraz relacjami, w których zawarte były wyrazy wdzięczności chorych i ich rodzin dla poszczególnych wolontariuszy, jak i dla całego hospicjum, a także dla Hospicjum Światło, dokąd niekiedy przechodzą na dalsze leczenie chorzy wymagający stałej opieki szpitalnej.
   Na koniec kilka słów o systemie pracy w hospicjum. Kieruje nim od początku niestrudzona dr Elżbieta Weyman. Do niej zgłaszają się na wstępną rozmowę nowi wolontariusze. W razie potrzeby dr Weyman kieruje ich na przeszkolenie, niekiedy też wizytuje chorych, sama również uczestniczy w konferencjach dotyczących opieki paliatywnej i wolontariatu. Obecnie współpracuje z hospicjum 30 wolontariuszy, w tym 5 lekarzy, 4 pielęgniarki i farmaceutka. Wolontariusze to przeważnie emeryci, ale w kronice hospicjum zanotowano też studentów i uczniów toruńskich liceów, którzy poświęcali swój czas chorym, a od 1988 r. było aż 286 podopiecznych hospicjum.

   jw

  • Wigilia w Caritas
   (25kB)

   19 grudnia 2000 r. odbyło się w I Stacji Caritas przy par. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu opłatkowe spotkanie. Najważniejszymi uczestnikami były dzieci specjalnej troski. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Józef Szamocki. Uczestniczyli w niej m.in. prezydent miasta Wojciech Grochowski i wiceprezydent Janusz Strześniewski. Pięknym występem popisały się dzieci z ogniska wychowawczego "Caritas", prezentując misterium bożonarodzeniowe. Następnie odbyła się wigilijna wieczerza poprzedzona życzeniami przy łamaniu opłatka. Niepowtarzalny klimat uroczystości na długo pozostanie w pamięci uczestników.

   Tekst i fot:
   Zofia Wielgoszewska

   Wkrótce

   25 lutego o godz. 13.00 TV Polonia przeprowadzi bezpośrednią transmisję Mszy św. z Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej w Lubawie. Będzie to czwarta w lutym transmisja Mszy św. z kościołów diecezji toruńskiej.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 654 96 70, 622 05 41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski   tel. (023) 697-96-00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463-86-99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688-18-89 

Stronę oprac: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl