GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 9 (307)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 04 III 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Czas pustyni - ks. Wojciech Miszewski
 • Pieśni wielkopostne - Beata Kamińska
 • Klęczę przed Tobą - Zenon Zaremba
 • Powołanie - Joanna Grodzicka
 • Czas życia czasem łaski od Pana.... - O. Leszek Gołębiewski SJ
 • Czas miłosierdzia - diakon Adam Machowski
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

   Dekanat Brodnica

  • Konkursowe zmagania dzieci

   Pod koniec stycznia w Brodnickim Domu Kultury odbył się festiwal kolęd i pastorałek. Do konkursu przystąpiło około 300 dziewcząt i chłopców. W konkursach uczestniczyła młodzież i dzieci ze szkół i parafii z dekanatu brodnickiego oraz z Nowego Miasta, Górzna i Jabłonowa. W konkursie kolęd, w kategorii do lat 14, pierwsze miejsce zajął zespół Francesco z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Brodnicy. Drugie miejsce w tej kategorii zdobyła Schola Cantorum z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy
   .

  • Miłością moją jest Ukrzyżowany

   Podczas Mszy św. z okazji 10-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Wojsku Polskim w brodnickiej farze uczestniczyła Orkiestra Koncertowa Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki z Warszawy, pod batutą mjr Grzegorza Mielimąka. Ks. prał. i kapelan Bolesław Lichnerowicz został uhonorowany przez płk Bolesława Liśkiewicza Brygadiańskim Krzyżem Zasługi, którego hasłem są słowa: Amor Meus Crucifixus est (Miłością moją jest Ukrzyżowany). Po Mszy św. odbył się koncert kolęd w darze brodniczanom i brodnickiemu IV Pułkowi Obrony Przeciwchemicznej.

   Maria Kulaszewska

   Dekanat Grudziądz

  • Księga obchodów Roku Świętego 2000 w kolegiacie

   Grudziądzka kolegiata św. Mikołaja na okres trwania Wielkiego Jubileuszu 2000 została wyznaczona jako kościół stacyjny, gdzie można było zyskać odpust jubileuszowy. Kościół pragnął w tej wyjątkowej dacie nakłonić serca wszystkich ludzi do uległego poddania się działaniu Ducha Świętego poprzez znaki wyrażające wiarę i wspomagające religijność. Znakami tymi były: odpust - symbol pełni miłosierdzia Ojca, pielgrzymka - symbol indywidualnej wędrówki człowieka śladami Odkupiciela, drzwi święte - symbol przejścia z grzechu do łaski. W związku z Wielkim Jubileuszem Chrześcijaństwa proboszcz kolegiaty, ks. inf. Tadeusz Nowicki, postanowił utrwalić w specjalnej kronice wszystkie wydarzenia roku 2000, które miały miejsce w świątyni - matce kościołów Grudziądza. W ten sposób powstała praca - dokument historyczny, a przede wszystkim religijny, w którym zostały spisane wydarzenia o wielkim znaczeniu dla Kościoła, nie tylko lokalnego.
   Zgodnie z zapisem kroniki Rok Święty w grudziądzkiej kolegiacie został zapoczątkowany 25 grudnia 1999 r., a jego obchody zakończono uroczyście 6 stycznia 2001 r. w święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Wszystkie wydarzenia zostały w sposób chronologiczny zapisane i udokumentowane barwnymi zdjęciami. Na 354 stronach księgi znajduje się 31 wpisów osób duchownych i świeckich, które uczestniczyły w różnego rodzaju uroczystościach celebrowanych w kolegiacie. W księdze znajduje się 312 kolorowych zdjęć, 6 rysunków i grafik, 5 wierszy o tematyce religijnej, 15 wycinków z miejscowej prasy lokalnej. Na jednej ze stron znajduje się wpis ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego, który 13 lutego 2000 r. uczestniczył z osobami towarzyszącymi we Mszy św. w naszej świątyni. Następnie wziął udział w spotkaniu w domu parafialnym wraz z bp. Andrzejem Suskim i ks. inf. Tadeuszem Nowickim- Protonotariuszem Apostolskim, prepozytem Kapituły Kolegiackiej Grudziądzkiej. Kolegiatę w Roku Łaski od Pana nawiedziło kilkanaście tysięcy osób z naszego miasta oraz z innych miejscowości. W kronice zanotowano i opisano około 100 wydarzeń religijnych, które miały miejsce w dostojnej kolegiacie. W wielu uroczystościach uczestniczyli bp Andrzej Suski oraz bp Józef Szamocki.
   Do kościoła pielgrzymowali nie tylko parafianie wszystkich świątyń grudziądzkich wraz z duszpasterzami, ale również miały tam miejsce takie wydarzenia, jak Kongres Wspólnot Katolickich dekanatu grudziądzkiego z udziałem bp. Józefa Szamockiego (6 maja 2000 r.). 3 czerwca 2000 r. w Grudziądzu siostry elżbietanki prowincji toruńskiej wraz z członkami Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety z Torunia i Czerska obchodziły swój jubileusz. 22 października 2000 r. odbyło się Jubileuszowe Spotkanie Misyjne Młodych z udziałem bp. Józefa Szamockiego.
   Tym podniosłym uroczystościom towarzyszyły grudziądzkie chóry: chór męski Echo pod dyr. Jerzego Cieślaka i Alla Camera pod dyr. Anny Janosz-Olszowy. Redakcję kroniki prowadził Zenon Zaremba przy współpracy Hanny Szymańskiej. Większość zdjęć wykonała siostra Klemensa - elżbietanka i Renata Lewandowska. Opiekę duszpasterską nad tworzeniem kroniki milenijnej sprawował proboszcz ks. inf. Tadeusz Nowicki. Z pewnością materiał zawarty w tej wielkiej księdze stanowić będzie bogate źródło faktograficzne dla przyszłych pokoleń, nie tylko parafian kolegiaty grudziądzkiej.

   Zenon Zaremba

  • Ze sportu...

   24 listopada 2000 r. w hali sportowej w Grudziądzu - Mniszku odbył się towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami księży z diecezji toruńskiej i gnieźnieńskiej. Na widowni, wśród gości, swoją obecnością zaszczycili zebranych ks. kan. Józef Lipski i ks. kan. Stanisław Andrik.
   Prawdziwa walka rozgorzała już od pierwszych minut spotkania. Wszyscy zawodnicy przedstawiali wysoki poziom techniczny i wolę walki. Warto dodać, że kapitanem kapłanów diecezji toruńskiej był ks. Wojciech Murawski, zaś wyróżniająca się postacią meczu był zapewne bramkarz drużyny gospodarzy ks. Wojciech Dembek. Z kolei najbardziej pechową postacią spotkania był ks. Michał Kitłowski, który doznał niegroźnej kontuzji.
   Wynik meczu był bardzo wysoki, ale liczyła się radość i emocje. Zaledwie jedna bramka zdecydowała o niefortunnym dla toruńskich kapłanów wyniku - 8 : 9. Był to rewanż meczu, jaki odbył się 12 czerwca 1999 r., kiedy to w Bydgoszczy drużyna księży z diecezji toruńskiej wygrała z księżmi z Diecezji Gnieźnieńskiej - 13 : 11.

  • Spotkanie jubileuszowe kapłanów u stóp Matki Bożej Łaskawej
   (56kB)

   W ramach obchodów Roku Jubileuszowego, dzięki zaproszeniu ks. inf. Tadeusza Nowickiego, rzesze pątników pielgrzymujących do kościoła stacyjnego - kolegiaty św. Mikołaja w Grudziądzu wpisali się kapłani diecezji toruńskiej pochodzący z parafii grudziądzkich. Spotkanie jubileuszowe odbyło się w trakcie obchodów triduum św. Mikołaja 4 grudnia we wspomnienie bp. Chrystiana, patrona Grudziądza. Na rozpoczęcie została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. inf. Tadeusza Nowickiego w intencji o liczne i dobre powołania kapłańskie z Grudziądza. Słowo Boże wygłosił ks. Marek Borzyszkowski, który przybliżył zgromadzonym historię kultu obrazu Matki Bożej Łaskawej. Po Mszy św. kapłani zawierzyli swoją posługę pasterską opiece Matki Bożej Grudziądzkiej. Dzięki życzliwości dyrektora Grudziądzkiego Centrum Caritas, ks. Marka Borzyszkowskiego spotkanie zakończyło się braterską wieczerzą przy wspólnym stole.

   ks. Zbigniew Żynda

   Dekanat Lembarg

  • Dzieci - dorosłym
   (38kB)

   Okres bożonarodzeniowy w parafii św. Jakuba Apostoła w Bobrowie jak co roku obfitował w wiele wydarzeń. Podczas pasterki wspaniały koncert pastorałek dał zespół dziecięco-młodzieżowy Sami swoi pod batutą Danuty Grzyb. Koncert ten został powtórzony na Mszach św. 14 stycznia. Również w styczniu w kościele zostały wystawione jasełka pt. Betlejemska dobranocka, przygotowane przez dzieci ze szkoły w Bobrowie pod opieką katechetki Marii Grzecznowskiej. Po występach wszyscy wykonawcy zostali obdarowani słodyczami.

   mg

   Dekanaty toruńskie

  • Poświęcenie sztandaru Związku Sybiraków
   (46kB)

   10 lutego, w 61 rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Sybir, odbyła się w Toruniu uroczystość poświęcenia sztandaru Związku Sybiraków. Fundatorami tego symbolu organizacji są członkowie Związku, niektóre instytucje i przedsiębiorstwa miasta Torunia oraz przyjaciele i sympatycy.
   O godz. 11.00 cała społeczność sybiracka dawnego województwa toruńskiego wraz z zaproszonymi gośćmi, przedstawicielem Oddziału Głównego Związku Sybiraków w Warszawie oraz przedstawicielami władz miejskich i wojewódzkich, spotkała się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Po przemówieniu Prezesa Związku Stanisława Rychlika, poświęcenia sztandaru dokonał kapelan Związku Sybiraków w Toruniu, ks. prał. Józef Nowakowski, proboszcz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Ceremonii rozwinięcia sztandaru i wbijania gwoździ towarzyszyła orkiestra wojskowa. Piękny wiersz Mariana Jonkajtysa pt. Sztandar Sybiraków recytowała harcerka Ania Komassa (wnuczka Sybiraczki), uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Toruniu. Uroczystość zakończył wzruszająco odegrany hymn Związku Sybiraków.
   W zwartym szyku, w takt orkiestry wojskowej, nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Mszę św. o godz. 13.00. Po jej zakończeniu, w krużgankach tego kościoła złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą gehennę Sybiraków, odsłoniętą w 1998 r.

   Oto fragment Marszu Sybiraków M. Jonkajtysa:
   A myśmy szli i szli - dziesiątkowani
   Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!
   A myśmy szli i szli - niepokonani!
   Aż wolną Polskę raczył wrócić Bóg!!!"

   jk

  • Nowy dźwięk organów

   Organy w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny w Toruniu, dzięki staraniom proboszcza ks. Zenona Pawelaka, znowu odyskały piękny dźwięk. Wspaniałe brzmienie instumentu pomaga lepiej przeżywać wszystkie celebracje liturgiczne. Restauracji bardzo zniszczonego instrumentu, podjął się Marian Szymczak, miejscowy organista. Z tego zadania wywiązał się wspaniale, za co wszyscy są mu wdzięczni. Praca została wyceniona na sumę, która przewyższała możliwości parafii. Pan Marian wykonał to kilkakrotnie taniej. Gdyby istniała potrzeba restauracji organów w innych kościołach, można zgłosić się do M. Szymczaka pod numer tel. 0604-191- 251.

   Wkrótce

  • Wykłady z cyklu Ojcze nasz

   Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej zaprasza 14 marca o godz. 20.00 na kolejny wykład otwarty z cyklu Modlitwa Pańska Ojcze nasz - w szkole modlitwy Jezusa, zatytułowany: Piąta prośba: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Drogi do upragnionego pokoju serca. Wykład wygłosi ks. dr Zbigniew Wanat.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl