GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 11 (326)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 18 III 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Wspomnienie 54 rocznicy śmierci ks. Frelichowskiego - ks. Sylwester Ćwikliński
 • Św. Józef mąż sprawiedliwy - Adam Ławniczak
 • IV Forum Konserwatorów Teresa Tylicka
 • Dzień świętości życia - Tomasz Strużanowski
 • Czas Miłosierdzia - Diakon Adam Machowski
 • Kronika opracowana przez Heleną Maniakowską

   Dekanat Chełmno

  • Dzień Kultury Chrześcijańskiej
   (33kB)

   30 stycznia w Zespole Szkół nr 2 w Robakowie odbył się Dzień Kultury Chrześcijańskiej. Pod kierunkiem katechety Adama Ślusarza imprezę zorganizowały dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Bogaty program artystyczny przygotowany był przez współpracujących z katechetą pedagogów klas młodszych. W konkursie Jasełek w wykonaniu klas I, II, III szkoły podstawowej zwyciężyła klasa III. Przedstawione były scenki biblijne w wykonaniu klasy IV i V oraz konkurs wiedzy o Ewangielii św. Mateusza.

   Wyróżnić trzeba przygotowany na tą okazję i przeprowadzony przez uczennicę gimnazjum Katarzynę Bartnik konkurs Jeden a dziesięciu. Cieszył się on wielkim powodzeniem u dziatwy szkolnej. Zespół wokalny klasy III Boże nutki wykonał piosenki z repertuaru zespołu Arka Noego. Wszyscy obecni, a wśród nich goście: s. Elżbieta Sozańska z Torunia, ks. kan. Jerzy Pawłowski z Sarnowa oraz gospodarz - dyrektor szkoły Zenona Gagatek, mogli zobaczyć przygotowane na tę okazję wystawy: katechetyczną, prac dzieci z kl. I, II, III i V oraz wystawę książki religijnej przygotowaną przez Bibliotekę Publiczną w Robakowie. Za poczęstunek oranżadą i słodyczami należy podziękować sponsorom: Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Robakowie i ks. kan. Jerzemu Pawłowskiemu - proboszczowi parafii św. Marcina w Sarnowie. Wszyscy występujący otrzymali gromkie brawa i zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, podziękowaniami i nagrodami.

   Adam Ślusarz

   Dekanat Łasin

  • Komu bije dzwon...?
   (39kB)

   Czym dla świecy jest blask płomienia, tym dla świątyni - każdy wie - jest głos pięknie rozbrzmiewających dzwonów w dzwonnicy. Przy kościele św. Katarzyny w Łasinie zostały ukończone prace remontowe drewnianej wolnostojącej wieży - dzwonnicy. Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na remont naszej dzwonnicy, ponieważ spróchniałe belki drewniane mogły spowodować zerwanie się dzwonów, a w związku z tym ich prawdopodobne uszkodzenie. Podjęliśmy więc decyzje o jak najszybszym remoncie tego zabytkowego obiektu - powiedział proboszcz łasińskiej parafii ks. Witold Weinberger. Prawdopodobnie od początku istnienia gotyckiego kościoła istniała wolnostojąca dzwonnica wykonana z drewna. Zapiski parafialne więcej na jej temat poświęcają miejsca w 1 poł. XVIII w., kiedy ówcześni proboszczowie - ks. Grzegorz Schmelter i ks. Ludwik Dittmer - kazali odlać w gdańskiej ludwisarni dzwony do kościelnej dzwonnicy. Różne koleje losu spotykały trzy łasińskie dzwony. Jednak zapewne i przez kolejne jeszcze wieki, duży dzwon - Święta Katarzyna, średni - Święty Stanisław i mały - Najświętsza Maryja Panna swoimi dźwiękami będą głosić chwałę Boga i świętych. Autorem projektu nowej dzwonnicy był Edmund Karczewski, wykonawstwem zajął się Wojciech Ciernicki i jego firma, zaś najważniejszy budulec - drewno zapewnił z własnego tartaku Roman Ślawski. Od lipca ubiegłego roku XVIII-wieczne dzwony milczały, aby 24 grudnia zwołać parafian na uroczystą Pasterkę. Całkowite zamknięcie prac remontowych nastąpi dopiero po pokryciu dachu wieży blachą miedzianą i wykończeniu fundamentów. Remont sfinansowany został ze środków parafialnych, głównie z dochodów za dzierżawę ziemi oraz z ofiar złożonych przez parafian.
   Odrestaurowana dzwonnica jest hołdem parafian złożonym Panu Bogu w Roku Jubileuszowym - dodał ks. Weinberger.

   Aleksandra Jankowska
   Fot: Aleksandra Jankowska

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Nabożeństwo dla chorych i cierpiących
   (47kB)

   W niedzielę 11 lutego w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, w parafii Matki Bożej Królowej Polski, z udziałem chorych i w ich intencji została odprawiona uroczysta Suma sprawowana przez ks. kan. Kazimierza Śmigeckiego, miejscowego proboszcza. Podczas tej uroczystości homilię do chorych, ich rodzin i opiekunów wygłosił ks. Robert Jarzemski. Posługę liturgiczną pełnili miejscowi klerycy: Michał Dąbkowski i Mariusz Stasiak. Po Mszy św. chorzy uczestniczyli w nabożeństwie eucharystycznym, w czasie którego otrzymali sakrament chorych i błogosławieństwo lourdzkie. W Ochronce im. Edmunda Bojanowskiego panie z Parafialnego Zespołu Caritas i Żywego Różańca pod kierownictwem Agnieszki Strzeleckiej zorganizowały spotkanie, w którym razem z chorymi uczestniczył Ksiądz Proboszcz. Podczas spotkania przy kawie dyskutowano o umiejętności składania Bogu w ofierze swoich cierpień i łączeniu tej ofiary z modlitwami, o które prosi Ojciec Święty. Zastanawiano się nad naborem nowych członków do Róż Żywego Różańca, śpiewano pieśni na chwałę Bogu i Najświętszej Maryi Panny - patronki parafii. Chorzy wyrazili swą radość z uczestnictwa w ofierze Mszy św. i spotkania w ochronce. Ks. kan. Kazimierz Śmigecki podziękował chorym i osobom w podeszłym wieku oraz opiekunom za to, że tak licznie uczestniczyli w modlitwach i przystąpili do sakramentu pojednania i chorych. Wszystkim życzył powrotu do zdrowia i umiejętności godzenia się ze zbawczym znaczeniem cierpienia.

   Robert Stasiak

   Dekanaty toruńskie

  • Nieznane szczegóły o ks. J. Popiełuszko
   (69kB)

   Wspólnym staraniem Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu oraz Domu Muz przy ul. Podmurnej 1 odbyła się 21 lutego promocja książki olsztyńskiej poetki Maryny Okęckiej-Bromkowej pt: Ballada o żołnierzu z Bartoszyc. M. Okęcka-Bromkowa opisała w niej jak pod koniec lat 60 alumn Popiełuszko zaprzyjaźnił się z rodziną pp. Kamińskich z Olsztyna. W książce zamieszczone są mniej znane fotografie ks. Popiełuszki oraz utwory poetyckie p. Okęckiej- Bromkowej. Na toruńskim spotkaniu rozmowę z poetką prowadziła Teresa Nemere. W spotkaniu uczestniczył również ks. prał. Eugeniusz Marciniak, redaktor Wydawnictwa Duszpasterstwa Rolników we Włocławku, które wydało książkę.

   ci

  • Spotkanie ekumeniczne

   Ostatniego dnia stycznia, po zakończeniu Tygodnia Ekumenicznego, w Klubie Inteligencji Katolickiej w Toruniu jak co roku, odbyło się spotkanie z członkami Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego oraz studentów z Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego. W spotkaniu wzięli udział: kapelan Klubu o. Leszek Gołębiewski, ks. Mikołaj Hajduczenia z parafii prawosławnej oraz prezes PTE Dawid Binneman-Zdanowicz z Ciechocinka. Na początku wszyscy obejrzeli widowisko poetyckie Przejasna Nowina zaprezentowane przez Studio Poetyckie przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu pod kierunkiem Lucyny Sowińskiej. Następnie odmówiono wspólnie Modlitwę Pańską oraz podzielono się opłatkiem. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.

   ci

   Wkrótce

  • Rekolekcje dla rolników

   W trosce o dobro polskiej wsi duszpasterstwo rolników organizuje w Wielkim Poście rekolekcje dla rolników i mieszkańców wsi. Zakończył się Rok Jubileuszowy, który przyczynił się do ożywienia wiary. U progu trzeciego tysiąclecia konieczne jest kontynuowanie w Kościele ożywionej pracy duszpasterskiej, która będzie odpowiedzią na nowe wyzwania. Dokonuje się to przez odpowiednią formację grup społecznych, również rolników. Jest konieczność zastanowienia się nad swoją przyszłością, nad przyszłością rolnika. Temu mają służyć rekolekcje, gdzie oprócz nauk rekolekcyjnych omawiane będą tematy dotyczące rolnictwa.

   Rekolekcje odbędą się w domu rekolekcyjnym w Nowej Wsi Szlacheckiej w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2001 r. Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, natomiast zakończenie w niedzielę o godz. 14.00. Koszt całego pobytu ( zakwaterowanie i wyżywienie) wynosi 50 zł od osoby. Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować pod adresem: Diecezjalny Dom Rekolekcyjny - Nowa Wieś Szlachecka, 87-330 Jabłonowo Pomorskie , tel.(056) 49-58-119; lub ks. Henryk Sychta - Czarnowo, 87-134 Zławieś Wielka, tel. (056) 678-01-92; lub p. Michał Grabianka - ul. M. Konopnickiej 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, tel. (056) 684-11-06 - dom, (056) 623-15-05 - praca do godz. 14.00.

   ks. Henryk Sychta

  • Pielgrzymki

   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na pielgrzymki:
   Włochy /28 kwietnia - 5 maja/, Rejs pielgrzymkowy do Ziemi Świętej /23 kwietnia - 5 maja/, Grecja Klasyczna /28 kwietnia - 6 maja/, Litwa - Wilno /27 - 31 maja/, Sanktuaria Maryjne Europy: Fatima - Lourdes - La Salette /7 - 23 maja/, Wielka Brytania /2 - 8 czerwca/, Francja - Lourdes /28 kwietnia - 6 maja/, Medugorie /4 - 13 czerwca/, Włochy - Sycylia /13 - 27 maja/, Szwecja - Norwegia - Dania /3 - 10 lipca/, Włochy /1 - 9 lipca oraz 11 - 21 lipca/, Grecja Klasyczna /12 - 29 września /, Grecja śladami św. Pawła /15-24 września/, Meksyk - Guadalupe /5 - 13 listopada/.
   Bliższe informacje i zapisy w siedzibie Biura w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 18, tel./fax (056) 622 10 42 oraz 0601 70 50 49, womisz@diecezja.torun.pl

   xwm

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę opracował: Z.Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl