GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 18 (333)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 06 V 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Nie nam, ale Twojemu Imieniu Chwała! - Babrbara Czerny
 • Za Kościół i Papieża - Tomasz Strużanowski
 • Święty Stanisław jako patron łączący świątynie grudziądzkie - Aleksandra Mroczkowiak
 • Czwarte albo Sokołówka - Marcin Wierzchowski
 • Bóg szuka zagubionych - Róża Maćkiewicz
 • Dar umiejętności - o.Leszek Gołębiewski SJ
 • Kronika opracowana przez Teręsę Tylicką

  • Konkurs biblijny

   Na terenie diecezji toruńskiej 28 marca odbył się szkolny etap V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. W Toruniu przystąpiło do konkursu 78 uczniów ze szkół średnich - z V LO, III LO i Zespołu Szkół Ekonomicznych, a także 17 uczniów z Brodnicy z I LO i Zespołu Szkół Zawodowych - Liceum Ekonomicznego. Konkurs obejmował znajomość Listów św. Pawła. Uczestnicy wykazali się dobrym przygotowaniem. Do etapu diecezjalnego, który odbył się 27 kwietnia zakwalifikowali się następujący uczniowie: z Torunia - Urszula Czarkowska, Mciej Nowak, Milena Wąsik - z Zespołu Szkół Ekonomicznych ; Justyna Rumińska, Miłosz Bandzowski i Piotr Miłański - z V LO ; Łukasz Białkowski, Bartek Sadowski i Paulina Warszewsa - z II LO. Z Brodnicy - Leszek Witkowski, Krystian Szady, Kamila Sarnowska z I LO ; Katarzyna Piotrowska i Magdalena Wiśniewska z ZSZ Liceum Ekonomicznego.
   Konkursowi patronuje Jego Ekselencja ks. Kardynał Józef Glemp Prymas Polski.

   gw

   Dekanat Brodnicki

  • Wielkopostne rekolekcje w Góralach

   Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dzieci w Góralach stanowiły kontynuację Misji Ewangelizacyjnych, jakie ta parafia przeżywała w ub. roku. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Wojciech Kiedrowicz. Oprawą muzyczną zajął się Pan Mirosław Stanisławski - organista z Wąbrzeźna. Dzieci ze szczególnym uznaniem przyjęły występ scholi młodzieżowej z Wąbrzeźna. Szczególne podziękowanie należy się gronu pedagogicznemu. Właśnie dzięki nauczycielom, wychowawcom i katechetom udało się stworzyć podniosły i modlitewny klimat spotkań rekolekcyjnych.

   Ks. Leszek Łobodziński

   Dekanat Grudziądz

  • Wielkopostna pielgrzymka
   (39kB)

   7 kwietnia w wielkopostną sobotę w przeddzień Niedzieli Palmowej, z parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu, wyruszyła autokarowa pielgrzymka zorganizowana przez członków Akcji Katolickiej. W radosnym nastroju, ze śpiewem i modlitwą wyruszyliśmy na pielgrzymkowy szlak. Zwiedzaliśmy już wiele Sanktuariów Maryjnych, ale Górka Klasztorna k/Łobżenicy wywarła na nas szczególne wrażenie. Górka Klasztorna przyjęła nas słońcem, piękną pogodą i radością świętego miejsca. Samo sanktuarium położone na niewielkim wzniesieniu wśród pól i łąk w malowniczej scenerii zielonego gaju, należy do najstarszych w Polsce. Z zapartym tchem weszliśmy do kościoła wypełnionego pielgrzymami. Wzrok wszystkich przyciągał ołtarz główny z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Góreckiej. Wyciszeni na przyjęcie łask Bożych, przez wstawiennictwo Matki Bożej, padliśmy na kolana. Każdy z nas przyjechał w to święte miejsce z bagażem swoich kłopotów, problemami dnia codziennego, aby zostawić je tu przed tronem Matki Bożej z nadzieją lepszego jutra, lepszego życia. Coronata cords coronat - ukoronowana serca koronuje, ściąga tysiące pielgrzymów z całej Polski. W bocznym ołtarzu uwagę naszą zwróciła, mała szklana trumienka z figurą śpiącej Matki Bożej - wotum wdzięczności ojca niewidomego chłopca, któremu Matka Boża Górecka wyjednała przywrócenie wzroku. Górka Klasztorna jest żywa, tętni życiem, łaską Bożą i wiarą tysięcy ściągających tu corocznie pielgrzymów, liczniej w okresie Wielkiego Postu. W soboty, odbywają się przedstawienia Drogi Krzyżowej - Misterium Męki Pańskiej, które odtwarzają okoliczni rolnicy. Podczas naszego pobytu uczestniczyliśmy w Misterium Drogi Krzyżowej. Z podziwem patrzyliśmy na tych ludzi, którzy w odpowiednio przygotowanej historycznej scenerii i strojach, w tak przejmujący sposób odtworzyli obraz Męki Pańskiej sprzed 2000 lat. Momentami sceny były to tak wzruszające, że chwytały za serce np. rozpacz Judasza po zdradzie Chrystusa. Każdy z nas odczuł ogrom własnego grzesznego życia, ludziom spływały łzy po twarzy. Podejrzewam, że w tym momencie wielu z nas dostąpiło łaski autentycznego nawrócenia. Z żalem wyjechaliśmy z Górki Klasztornej, ale każdy z nas zabrał z sobą coś pięknego - łaski Matki Bożej Góreckiej oraz słowa Chrystusa wygłoszone w Wieczerniku Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali... jako słowa przewodnie dla wszystkich pielgrzymów i każdego z osobna na zwykły dzień.

   Maria Szczęsna

  • Straż przy Grobie Pańskim
   (34kB)

   Już tradycyjnie kolejarze i członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. Św. Józefa w Grudziądzu, pełnili straż przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Sobotę w kościele Wniebowzięcia NMP. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego brali udział w procesji i uroczystej Mszy św. Należy wymienić etatowych strażników Grobu Pańskiego - Kazimierza Ziółkowskiego, Mirosława Siega, Zbigniewa Kraśniewskiego, Józefa Nowaka, Jerzego Przerwę, Tadeusza Kwiatkowskiego i Henryka Turskiego. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, błaganie jego dosięgnie obłoków (Syr.37,16).
   Serdeczne podziękowania za służbę w imieniu Stowarzyszenia. Szczęść Boże.

   H. Turski

  • Spotkanie wielkanocne

   11 kwietnia w Wielką Środę na terenie Zakładu Karnego nr.1 w Grudziądzu, odbyło się spotkanie wielkanocne dla słuchaczek Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Rozpoczęto filmem video pt.: Życie Chrystusa - Męka Pańska. Następnie w znaku jedności wszyscy spożyli posiłek przy pięknie udekorowanym wielkanocnym stole. Był także program artystyczny przygotowany przez słuchaczki Szkoły w oparciu o wiersze ks. M. Malińskiego i ks. J. Twardowskiego. Podzielono się chlebem - znakiem Chrystusa. Na zakończenie słuchaczki otrzymały od Bractwa Więziennego - bukieciki złożone z bazi i dyngusu, zeszyty do korespondencji i książki o tematyce religijnej. W tym dniu więźniarki postanowiły ograniczyć palenie papierosów na terenie szkoły.

   H.Turski

   Dekanat Nowe Miasto Lubawskie

  • Konkurs wielkanocny

   Centrum Kultury i Sportu w Kurzętniku zorganizowało konkurs na pisankę wielkanocną. Jego celem było kultywowanie twórczości ludowej oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Łącznie wpłynęły 154 prace indywidualne oraz 6 zbiorowych, nadesłano też 56 prac pozaregulaminowych. Jury pod przewodnictwem Anny Pestki, plastyka z Domu Kultury w Nowym Mieście, zadecydowało, że zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
   - wśród przedszkolaków i uczniów zerówek: Malwina Dereszewska (SP Brzozie Lubawskie).
   - wśród uczniów klas I-III przyznano 6 równorzędnych wyróżnień dla Joanny Aranowskiej, Anny Wojciechowskiej, Marcina Głowińskiego, Natalii Dąbrowskiej, Doroty Jaroszewskiej (wszyscy SP Kurzętnik) oraz Marty Siwa z SP Wielkie Bałówki.
   - w kategorii kl. IV-VI pierwsze miejsce zdobył Bartosz Laskowski (SP Kurzętnik)
   - wśród gimnazjalistów: Katarzyna Dybowska (gimnazjum w Kurzętniku)
   Wyróżnienie specjalne za prace zbiorowe otrzymali uczniowie kl. II ze SP w Tereszewie.
   Inicjatorem konkursu był Ryszard Krzemieniewski.

   nn

   Dekanaty toruńskie

  • Sympozjum naukowe poświęcone Prymasowi Tysiąclecia
   (25kB)

   Parafia św. Józefa w Toruniu wraz z Dyrekcją ZSPS i VIII LO w Toruniu zaprasza na sympozjum naukowe pt.: Sługa Boży - ks. Stefan kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia. W dniu 11 maja 2001 r. o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy z udziałem biskupów diecezji. Następnie wykład historyka i filozofa, wykładowcy UAM w Poznaniu i Wydziału Teologii w Bydgoszczy, dr Krzysztofa Stachewicza pt.: Tysiąclecie chrztu Polski. Uczniowie szkół ZSPS i VIII LO zaprezentują życie i działalność ks. Prymasa. Na zakończenie przewidziano koncert zespołu Claritas.

  • Uroczystość w Fundacji im. Brata Alberta

   5 maja o godz. 16.00 w Toruniu, Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie - Zarząd Regionalny w Toruniu przy ul. Rydygiera 23, zorganizował uroczystości związane ze wspomnieniem śp. ks. kanonika Edmunda Jastaka - Dobroczyńcy tej Fundacji. Rozpoczęto Mszą św. w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie I, następnie goście przeszli na teren Fundacji, gdzie uczestniczyli w zabawach, konkursach i kiermaszu.

   bm

   Wkrótce

  • XVI Świętojański Festiwal Muzyki Organowej

   Absolwent Akademii Muzycznej - Radosław Marzec zainauguruje XVI Świętojański Festiwał Muzyki Organowej w Toruniu. Studiował On również w Strasburgu. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Uczestnik kursów mistrzowskich i stypendysta kursu mistrzowskiego w Zurichu. W 1994 r. został laureatem w Konkursie Organowym w Rumii, a w 1999 r. finalistą konkursu w Kaliningradzie. Jest pracownikiem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Koncert inauguracyjny odbędzie się 13 maja o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej w Toruniu. Wstęp wolny.
   Tego dnia usłyszymy m.in. utwory dawnych mistrzów z XIV w. a także P. Hofhaimera, A. Schlicka, F. Liszta, H. Muleta.
   Organizatorami Festiwalu są: Kuria Diecezjalna Toruńska, Parafia Katedralna i Urząd Miasta.

   Roman Grucza

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 16.00 do 18.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie strony: Z.Rakowski
Edycja WWW P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl