GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 19(334)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 13 V 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Przed Panną Łaskawą - ks. Marcin Staniszewski
 • Niezwykłe zabytki w Wabczu - Krzysztof Nowicki
 • Dar męstwa - o. Leszek Gołębiewski SJ
 • Nachylić się nad najbiedniejszymi - Maria Major
 • Piąte albo Kelerowka - Marcin Wierzchowski
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

   Dekanat Grudziądz

  • Parafialne Koło Caritas dzieciom
   (34kB)

   14 kwietnia w Wielką Sobotę z inicjatywy Akcji Katolickiej koło Caritas przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu zorganizowało spotkanie dla dzieci z rodzin potrzebujących życzliwego wsparcia. Pedagodzy szkolni wytypowali 110 dzieci ze szkół podstawowych należących do parafii, którym ks. kan. Stanisław Andrik wręczył paczki ze słodyczami wielkanocnymi.
   Przed rozdaniem paczek ks. Kanonik mówił dzieciom o szczególnym znaczeniu Uroczystości Wielkiej Nocy, o tym, że Chrystus zwyciężył śmierć, przyniósł radość i wskazał drogę do wiecznego i lepszego życia.
   Pełne wdzięczności dziecięce buzie wyrażały podziękowanie ks. proboszczowi Stanisławowi Andrikowi, paniom z koła Caritas Renacie Mokwa i Jadwidze Szarszewskiej oraz katechetkom i pedagogom.

   Helena Rykaczewska

  • Pielgrzymka kolejarzy i parafian

   W pierwszej połowie kwietnia członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. Św. Józefa, parafianie i ks. Waldemar Deuter z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu odbyli pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej koło Łobżenicy. Jest to najstarsze sanktuarium maryjne w Polsce północnej, z roku 1079, gdzie Najświętsza Maryja Panna objawiła się na potężnym wówczas dębie miejscowemu pasterzowi. Od tego czasu tryskająca z pobliskiego źródła woda nabrała cudownych właściwości. Na placu przed dzwonnicą, na której widnieje napis "Coronata - corda, coronat", słowa wypowiedziane przez kard. Stefana Wyszyńskiego w czasie koronacji obrazu Matki Bożej Góreckiej w czerwcu 1965 r., trwało Misterium Męki Pańskiej. Najpierw odbywał się sąd Sanhedrynu nad Jezusem,. następnie Pan Jezus wyruszył w Drogę Krzyżową na wzgórze Golgoty za murami klasztoru, gdzie został ukrzyżowany. Po zdjęciu z Krzyża i złożeniu do grobu kończy się Misterium Męki Pańskiej w Górce Klasztornej. Z tej okazji na terenie klasztoru można nabyć chleb "wieczernikowy" i pamiątki z działalności Księży Misjonarzy Świętej Rodziny.

   Henryk Turski

   Dekanat Lubawa

  • Jezu ufam Tobie
   (26kB)

   W pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy wierni z par. św. Barbary w Złotowie w sposób szczególny czcili Boże Miłosierdzie. Podczas nabożeństwa o godz. 15.00 duszpasterz parafii ks. Aleksander Rutecki uroczyście poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego ofiarowany przez siostry zakonne. Rozważano teksty o Bożym Miłosierdziu. Czytane były fragmenty Dzienniczka s. Faustyny. Śpiewano koronkę do Miłosierdzia Bożego. Licznie zgromadzeni wierni, wkraczając w trzecie tysiąclecie, odmówili Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.
   W pierwsze piątki miesiąca przed wystawionym Najświętszym Sakramentem będzie odmawiana koronka oraz będą czytane wybrane teksty z Dzienniczka s. Faustyny. Czciciele Miłosierdzia Bożego w każdy piątek i w pierwsze niedziele miesiąca będą odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego.

   Halina Rojek

   Dekanaty toruńskie

  • Przy grobie Pańskim
   (36kB)

   Wspólnotowa i osobista adoracja grobu Jezusa Chrystusa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę to czas, kiedy chrześcijanin staje najbliżej misterium zbawczej męki i śmierci naszego Pana, rozważając dar odkupieńczej ofiary i nadzieję zmartwychwstania. Kontemplacja tych tajemnic naszej wiary wiąże się z tradycją urządzania w świątyniach grobu Pana Jezusa. W kościele św. Apostołów Piotra i Pawła na toruńskim Podgórzu u oo. Franciszkanów, w szczególny sposób uczestniczyli w adoracji lektorzy i ministranci, którzy strzegli grobu Pana Jezusa w strojach rzymskich żołnierzy.

   bc

  • W oczekiwaniu na Zmartwychwstanie Pana

   Wspólnota młodzieżowa Odnowienie działająca przy par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu zorganizowała w swojej parafii czuwanie modlitewne młodzieży w nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Uwielbialiśmy Jezusa za Jego śmierć na Krzyżu i cudowne Zmartwychwstanie. Cieszymy się, że przed Najświętszym Sakramentem stanęły z nami osoby z różnych parafii, także spoza Torunia. Modliliśmy się rozważając tajemnice różańca świętego oraz uczestnicząc w Drodze Krzyżowej. Cześć Bogu oddawaliśmy śpiewem i osobistą modlitwą. Przez całą noc czuwał z nami ks. Krzysztof Wojnowski, który był inicjatorem spotkania. Mamy nadzieję, że całonocne wyczekiwanie na zmartwychwstanie Chrystusa stanie się tradycją w naszej parafii.
   Wspólnota Odnowienie jako grupa Odnowy w Duchu Świętym od kilku lat organizuje rekolekcje, koncerty a także wakacje z Bogiem. Spotykamy się często, by wielbić Boga i bliżej Go poznać.

   Wspólnota "Odnowienie"

  • Koncert pieśni pasyjnych

   11 kwietnia 2001 r. w toruńskiej Katedrze Świętych Janów odbył się koncert pieśni pasyjnych. Panu Bogu na chwałę śpiewali tenorzy: Piotr Kusiewicz, który mimo niedyspozycji głosowej nie zawiódł swojej publiczności, jego ojciec, Jan Kusiewicz inaugurujący w ten sposób 40. rocznicę pracy artystycznej oraz toruński chór Tibi Domine pod dyrekcją ks. Mariusza Klimka. Koncertowi, w którym znalazły się pieśni wielu znanych kompozytorów, przysłuchiwał się m.in. bp Andrzej Suski, który wyraził uznanie i podziw dla wykonawców.
   We wspaniałej mistycznej atmosferze, niejeden słuchający głosów rozbrzmiewających w murach świątyni uronił łzę wzruszenia i wspomniał na mękę Chrystusa, który nas ocalił i wskazał drogę miłości jako drogę ku zbawieniu.

   Liliana Górska

  • Wystawa Wielkanocna - Upadek miarą siły

   25 marca została otwarta w Muzeum Etnograficznym w Toruniu Wystawa Wielkanocna pt. Upadek miarą siły, zorganizowana przez Fundację Praktyk Artystycznych i... Tegoroczna wystawa była już 10. z cyklu imprez artystycznych organizowanych od 1992 r. co roku przed świętami Wielkiej Nocy. Podczas tych wystaw artyści prezentowali realizacje plastyczne osadzone w wartościach wysnutych z wielkanocnej duchowości. W tegorocznej wystawie swoje prace zaprezentowali artyści plastycy z całej Polski: Andrzej Borcz, Grzegorz Borkowski, Sławomir Brzoska, Danuta Ciechanowska, Christos Mandzios, Krzysztof Mazur, Marzanna Morozewicz, Jarosław Perszko, Andrzej Różycki, Wiesław Smużny, Marian Stępak, Maciej Szańkowski i Zygmunt Trześniowski. Można było zobaczyć rzeźby, obrazy i instalacje nawiązujące do tematu wystawy, o którym napisał w programie Krzysztof Mazur - prezes fundacji i komisarz wystawy: Upadając w drodze na Golgotę, Jezus wyzbywał się na krótko ciężaru krzyża i ciała, nie wyzbywał się natomiast ciężaru ludzkich grzechów. Zapewne każdy człowiek nie raz uginał się pod ciężarem, jaki zdarzyło mu się dźwigać. Nie raz też upadał. Zna więc gorycz, jaka temu towarzyszy. (...) Rozważając podczas Drogi Krzyżowej mękę Chrystusa, trzykrotnie modlimy się przy stacjach przedstawiających Jego upadek. Jest to w tym względzie problem niejako potrójnie podkreślony. Zobowiązuje nas zatem do szczególnej uwagi. Ten z natury ponury problem podejmujemy nie tylko, aby zatrzymać się na samym fakcie upadku i nie po to, aby epatować poczuciem klęski. Upadek bowiem, chociaż jest przejmującym i bolesnym przejawem życia i umierania, nigdy nie jest ostatecznym celem i sensem. Interesującą i oryginalną prezentację zaproponował gościom uczestniczącym w otwarciu wystawy Wiesław Smużny - upadek czternastu glinianych kul, idealnych brył, na czternaście sześcianów - jako odniesienie do czternastu stacji Drogi Krzyżowej.

   bc

  • Trochę poezji

   26 kwietnia, podczas wieczoru poetyckiego w toruńskim Domu Muz, miłośnicy wierszy o. Wacława Oszajcy SJ wysłuchali kilkunastu nowych, w większości jeszcze nie publikowanych utworów, które odczytał ich Autor. Wiersze, przesycone refleksją teologiczną osadzoną w wyraźnie zarysowanych konkretnych sytuacjach lirycznych, zróżnicowane były nastrojowo - od tonu powagi, nawet dramatyzmu, po pogodną autoironię. Poeta, przed kilku laty duszpasterz akademicki w Toruniu, podjął ze słuchaczami rozmowę, w której ujawniły się charakterystyczne dla odbioru poezji różne indywidualne interpretacje poszczególnych utworów. O. Oszajca powiedział, że wiersz może naprawdę zaistnieć dopiero razem z czytelnikiem, jest dla całego człowieka, i dla duszy, i dla ciała.

   bc

   Wkrótce

  • XVI Świętojański Festiwal Muzyki Organowej

   Melomani muzyki organowej w najbliższą niedzielę 20 maja będą mieli okazję posłuchać jednego z najlepszych organistów polskich - Roberta Grudnia z Radomia. Studiował klasę organów w Łodzi, Duseldorfie. Prócz królewskiego instrumentu studiował także klawesyn i fortepian. Był stypendystą fundacji muzycznej w Zurichu. Koncertuje w kraju i w całej Europie oraz USA. Dokonał wielu nagrań płytowych, radiowych i TV. Występuje w duecie z Teresą Żylis-Gara, Wiesławem Ochmanem, Konstantym Kulką a także chórem Poznańskie Słowiki. Współorganizuje festiwale organowe w Leżajsku, Lublinie, Jedrzejowie, Radomiu.
   W programie znajdą się utwory M.Stadlera, L. van Beethovena, J.S. Bacha, M. Surzyńskiego, T. Aberga, T. Albinoniego, G. Younga.
   Zapraszamy w niedzielę 20 maja na godz. 19.00 do katedry toruńskiej. Wstęp wolny.

   Roman Grucza

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl