GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 22(337)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 03 VI 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • 100-lecie kościoła w Przełęku - br. Józef Przybysz
 • Dar bojaźni Bożej - o. Leszek Gołębiewski SJ
 • Każ wybić według tego wzoru medalik - Tomasz Strużanowski
 • Nasze cudowne dzieci - Matka Polka
 • Ósme albo marzenia - Marcin Wierzchowski
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

  • Młodzież z Biblią w dłoniach

   Diecezjalny etap V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Toruniu, został zakończony. Uczestniczyło w nim 14 uczniów z 98 szkół średnich Torunia i Brodnicy. Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowały się 3 osoby. I miejsce uzyskała Justyna Rumińska z V LO w Toruniu (uczennica katechetki Katarzyny Rybickiej), II miejsce - Urszula Czarkowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Toruniu (uczennica katechety o. Zdzisława Pietkiewicza - redemptorysty), III miejsce - Katarzyna Piotrowska z Liceum Ekonomicznego w Brodnicy (uczennica katechetki Katarzyny Gniadkowskiej).
   Wyróżnienia otrzymali: Leszek Witkowski, Krystyna Szady, Kamila Sarnowska z I LO z Brodnicy (uczniowie katechetów: ks. W. Michlewicza i ks. W. Szarmacha), Piotr Miłański z V LO z Torunia (uczeń K. Rybickiej) oraz Paulina Warszewska i Łukasz Białkowski z III LO z Torunia (uczniowie katechety ks. Marka Samorek).
   Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego wykazali się dobrą znajomością wymaganego materiału z listów św. Pawła. Etap diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej uświetniła obecność bp. Andrzeja Suskiego, który przed rozpoczęciem pisemnej części konkursu podzielił się z uczestnikami swoim świadectwem związanym z czytaniem Pisma Świętego i pogłębiania jego treści. Zachęcał młodzież, uczestniczącą w konkursie do częstego czytania Pisma św. Etap ogólnopolski konkursu odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Konkursowi patronuje ks. kard. Józef Glemp.

   Grażyna Wiśniewska

  • Toruński misjonarz z Zambii
   (17kB)

   Na trzymiesięcznym urlopie przebywał w Polsce pracujący w Zambii jezuita z Torunia, o. Józef Matyjek. Urlop misjonarza polegał na przygotowaniu zaplecza do pracy misyjnej, a więc głoszeniu kazań w parafiach, spotkaniach z różnymi grupami oraz wspólnotami i opowiadaniu o realiach pracy misyjnej. Wśród licznych spotkań i odwiedzin w wielu miastach naszej diecezji i Polski, o. Józef znalazł czas, by zagościć 27 kwietnia w Toruńskim Klubie Inteligencji Katolickiej. Spotkanie, w którym uczestniczył również ojciec misjonarza, Jerzy Matyjek i jego siostry - Maria i Teresa, odbyło się przy wypełnionej po brzegi sali. Swoje opowiadanie misjonarz ilustrował filmami na video. Relacja była jednocześnie świadectwem wiary i misjonarskiego powołania o. Józefa.

   mm

   Dekanat Brodnica

  • Jubileusz proboszcza

   5 maja w kościele pw. Nawiedzenia NMP i bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Jastrzębiu została odprawiona Msza św. z okazji 10-lecia objęcia parafii przez ks. Zbigniewa Markowskiego. Liturgii przewodniczył Jubilat. Życzenia Księdzu Proboszczowi składali przedstawiciele ruchów i wspólnot działających w parafii oraz dyrektorzy szkół i Gospodarstwa Rolnego w Komorowie.
   Ks. Z. Markowski święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1978 r. z rąk bp. Bernarda Czaplińskiego. Następnie był wikariuszem w parafiach Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaszczorku i św. Maksymiliana Kolbe w Toruniu. Placówkę w Jastrzębiu objął po zmarłym 11 kwietnia 1991r. śp. ks. Janie Wendtcie.

   mrk

   Dekanat Grudziądz

  • XIV Koncert Chórów Kościelnych
   (41kB)

   Co roku na wiosnę w rejonie grudziądzkim odbywa się Koncert Chórów Kościelnych. Tym razem, XIV z kolei Koncert, odbył się 22 kwietnia w Grudziądzu w parafii Wniebowzięcia NMP. Brało w nim udział 5 chórów z Grudziądza oraz chóry z Chełmna, Mokrego, Skarlina i Wąbrzeźna. Organizatorami koncertu byli: ks. kan. Edmund Tucholski - referent ds. organistowskich rejonu grudziądzkiego, członkowie chóru oraz ks. kan. Zenon Grządka, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP. Razem z chórzystami i dyrygentami przybyli również ich duchowni opiekunowie. Gośćmi koncertu byli: ks. kan. Edward Hinz z Pelplina - profesor WSD, ks. kan. Feliks Wnuk-Lipiński, dyrektor Wydziału Organistowskiego Kurii Diecezjalnej w Toruniu, dr Roman Grucza, dyrektor Chóru Katedralnego i ks. inf. Tadeusz Nowicki.
   Koncert, po mistrzowsku poprowadzony z dozą miłego humoru przez ks. kan. Edmunda Tucholskiego, poprzedziła Msza św. celebrowana przez ks. kan. E. Hinza. W czasie Mszy św. śpiewały połączone chóry, którymi dyrygował Tadeusz Gust. Na zakończenie wręczono okolicznościowe dyplomy prezesom chórów, dyrygentom i opiekunom chórów. Dla wszystkich uczestników zorganizowano skromny poczęstunek. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Chórzyści cieszyli się, że mogli pochwalić się swoim śpiewaczym dorobkiem. Organizatorzy, dziękując wszystkim uczestnikom koncertu, gościom i słuchaczom, zapraszają w 2002 r. do Skarlina.

   Małgorzata Megger

   Dekanat Nowe Miasto Lubawskie

  • Powiatowe uroczystości św. Floriana
   (44kB)

   Stało się już tradycją, że 3 Maja w powiecie nowomiejskim odbywają się uroczystości Dnia Strażaka, gromadzące coraz większe rzesze druhów. Po Bratianie i Biskupcu Pomorskim tegoroczne uroczystości odbyły się w gościnnej parafii Brzozie Lubawskie. Przybyły na nie licznie delegacje OSP i PSP ze sztandarami, władze powiatowe, gminne i samorządowe. 17 kapłanów celebrowało Mszę św. wraz z diecezjalnym kapelanem OSP - ks. kan. Pawłem Piesikiem. Modlono się za zmarłych i żyjących druhów. Po Mszy św. na boisku miejscowej szkoły, przy akompaniamencie orkiestry strażackiej ze Skarlina, medalami odznaczono zasłużonych strażaków. Przy pięknej, majowej pogodzie odbył się festyn wraz z tradycyjną, dobrą strażacką grochówką. Atmosfera uroczystości zrodziła potrzebę przyszłorocznego spotkania w podobnym gronie w gminie Grodziczno.

   ks. Jan Pezara - powiatowy kapelan OSP

   Dekanat Lidzbark

  • W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia

   3 maja w kościele parafialnym w Górznie odbył się Apel Jasnogórski z koncertem W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia. Ave Maria F. Schuberta wykonał na organach Jan Wierzchowski. Pod jego dyrekcją chór parafialny wykonał Bogurodzicę. Następnie odbył się Apel Maryjny. Sylwetkę Prymasa Tysiąclecia przybliżył ks. prob. Stefan Maliszewski, odczytano tekst ustawy Sejmu o uchwaleniu roku 2001 Rokiem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego. Koncert piosenek religijnych wykonał zespół muzyczny w składzie: Monika Żebrowska, Joanna Jaroszewska, Katarzyna Aranowska, Janusz Szymański i Wojciech Kalinowski. Modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji Księdza Prymasa poprowadził ks. prob. Stefan Maliszewski. Intencję tę przypominali księża w swoich homiliach w ciągu całego maja. Na zakończenie koncertu chór odśpiewał Gaude Mater Poloniae, zaś wszyscy zgromadzeni zaintonowali pieśń Boże coś Polskę. Organizatorem uroczystości był Wojciech Kalinowski.

   wk

   Wkrótce

  • Nabór do Diecezjalnego Studium Organistowskiego

   Wydział Organistowski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ogłasza nabór kandydatów do Diecezjalnego Studium Organistowskiego na rok szkolny 2001/2002. Celem studium jest kształcenie i wychowanie muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów zespołów kościelnych i animatorów życia muzycznego; organizowanie różnych form pomocy metodyczno-programowej w zakresie dokształcania muzyczno-liturgicznego organistów i dyrygentów zespołów kościelnych oraz prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki kościelnej. Nauka w studium trwa 5 lat i ma charakter zaoczny. Zajęcia teoretyczne odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego w godzinach od 9.00-15.00. Opłata wynosi 70 zł. miesięcznie. Diecezjalne Studium Organistowskie mieści się w Toruniu, przy ul. Jodłowej 13 (Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, Rubinkowo I). Słuchaczami studium mogą być osoby, które chcą podjąć pracę w charakterze organisty lub organiści już pracujący, pragnący podwyższyć swoje kwalifikacje. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymają dyplom. Przyjęcie na I rok Studium Organistowskiego odbywa się bez egzaminu wstępnego. Kandydat powinien się odznaczać poczuciem rytmu, słuchem muzycznym i warunkami głosowymi. O przyjęciu na kolejny rok nauki zadecyduje egzamin w dniu 8 września 2001, o godz. 9.00, w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Toruniu, ul. Jodłowa 13, podczas którego kandydaci winni się wykazać: wiedzą z zakresu podstawowych wiadomości muzycznych, poczuciem rytmu, słuchem muzycznym i warunkami głosowymi, grą na pianinie.
   W Wydziale Organistowskim Kurii Diecezjalnej w Toruniu lub w siedzibie studium w każdą sobotę w ciągu roku szkolnego kandydaci winni złożyć następujące dokumenty: podanie, życiorys, kopię świadectwa wykształcenia ogólnego i ewentualnie muzycznego, opinię księdza proboszcza, dwie fotografie.
   Szczegółowych informacji o studium udziela ks. kan. Feliks Wnuk-Lipiński, dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego i Wydziału Organistowskiego: w Kurii w poniedziałki w godz. 10.00 - 11.00 lub w pozostałe dni w parafii Gronowo. tel. (0-56) 678-41-78.

   ks. Feliks Wnuk - Lipiński
   Dyrektor Diecezjalnego Studiu Organistowskiego

  • XVI Świętojański Festiwal Muzyki Organowej

   W najbliższą niedzielę 10 czerwca melomani będą mieli okazję posłuchać kolejnego koncertu w wykonaniu Mirosława Pietkiewicza. Program koncertu będzie podzielony na dwie części: z muzyką nową oraz dawną. W pierwszej znajdą się utwory Tadeusza Paciorkiewicza, Alberta de Klerka, Mariusa Monnikendam, w drugiej zaś Giovanniego Martini, Girolamo Frescobaldiego, Józefa Haydna, Jana Sebastiana Bacha oraz utwory anonimowe z Warszawskiej Tabulatury Organowej XVII w. Zapraszamy na godz. 19.00 do katedry Świętych Janów w Toruniu. Wstęp wolny.

   Roman Grucza

  • Muzyczne Spotkania pod Krzyżem

   W Górznie w dniach 13-14 lipca zapraszamy na III Muzyczne Spotkania pod Krzyżem. Spotkania mają charakter festiwalowy, nie konkursowy. Przez swoją twórczość uczestnicy oddają cześć Panu Bogu. Tegoroczny festiwal poświęcony będzie Prymasowi Tysiąclecia. Pomysłodawcą i organizatorem Spotkań jest Wojtek Kalinowski. Zespoły, które są zainteresowane udziałem w Muzycznym Spotkaniu pod Krzyżem, mogą skontaktować się, najpóźniej do 15 czerwca z Komitetem Organizacyjnym III Spotkań pod Krzyżem, 87-320 Górzno, ul. Świerczewskiego 13.

   wk

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl