GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 26 (341)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 1 VII 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Sanktuarium Matki Bożej Lipskiej - Teresa Tylicka
 • Uroczyste wspomnienie Księdza Prymasa - Andrzej Zieliński
 • Mariosong w Grudziądzu - Tomasz Sowiński
 • Nawrócony w więzieniu - s. Aleksandra Narzymska CSDP
 • Oddani na służbę Bogu i Kościołowi - ks. Marian Wróblewski
 • Kronika opracowana przez Marię Major

   Dekanat Brodnica

  • Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy

   Fot. B. Pieczkowska

   Maj był bardzo pracowitym i bogatym w wydarzenia miesiącem dla ks. proboszcza Gabriela Aronowskiego, ks. wikariusza Andrzeja Zblewskiego i parafian z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy.

   6 maja dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii św. Z ofiar złożonych podczas tej uroczystości zakupiony został rzutnik do przezroczy. Tydzień później na Mszy św. spotkały się dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły pierwszy raz do swego serca Pana Jezusa i ofiarowały obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

   13 maja minęła piąta rocznica powstania parafii. Z tej okazji odprawiona została Msza św. odpustowa, na którą, jak co roku, stawiło się ok. pięciuset pielgrzymów ze swymi pasterzami. W tym roku przybyli oni z par. Niepokalanego Poczęcia NMP oo. Franciszkanów w Brodnicy z o. Pawłem, z par. NMP w Pokrzydowie z ks. prob. Zenonem Żmijewskim, z par. w Gorczenicy z ks. prob. Józefem Drewkiem, z par. w Jastrzębiu z ks. prob. Zbigniewem Markowskim, z par. w Szczuce z ks. prob. Andrzejem Szauerem, z par. w Cichem z ks. prob. Markiem Skokiem oraz z par. w Żmijewie, z ks. kan. Kazimierzem Wierzbickim, który wygłosił homilię. Brodnicką farę reprezentował ks. prał. Bolesław Lichnerowicz, a Mszy św. przewodniczył ks. kan. Stanisław Majewski z Torunia. Podczas sumy został poświęcony nowy obraz MB Częstochowskiej i odsłonięta tablica pamiątkowa z popiersiem św. Maksymiliana Marii Kolbego, patrona energetyków. Jest to pamiątka udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce energetyków na Jasną Górę w Roku Jubileuszowym. Przewodniczący zrzeszenia energetyków ofiarował 6.000 zł na budowę kościoła.
   17 maja ks. proboszcz Gabriel Aronowski świętował 15-lecie kapłaństwa wraz kolegami kursowymi w Lęborku, a następnego dnia kwiatami, życzeniami i śpiewem chóru obdarowali Go parafianie.
   Pod koniec maja gościł na Mszy św. młodzieżowy zespół salezjański Pustynia Miast.

   Maria Kulaszewska

   Dekanat Grudziądz

  • Dziesięć pielgrzymek do Matki Bożej Mokrzańskiej

   Fot. Jerzy Przepiersk

   Spośród sanktuariów Maryjnych diecezji toruńskiej członkowie grudziądzkiego Klubu Inteligencji Katolickiej upodobali sobie Matkę Bożą w XIV-wiecznym kościele w Mokrem k/Grudziądza. Od 10 już lat, każdego roku na pierwszym majowym nabożeństwie połączonym z Mszą św., której patronuje św. Józef Rzemieślnik spotykają się członkowie KIK-u wraz z rodzinami. W ostatnich latach grupa zaczyna się rozrastać, przybywają tu członkowie Bractwa Więziennego, stowarzyszenia Kolejarzy. Każdego roku rozpoczynając Mszę św. ks. prał. Józef Sołobodowski wita pielgrzymów zawsze serdecznie i z radością. Odsłonięcie cudownego obrazu przy dźwiękach XIX-wiecznych organów śpiewie Matko ja kocham Cię... budzi szczególne wzruszenie.

   Ks. prob. Józef Sołobodowski odprawił uroczystą Mszę św., do której służyli członkowie KIK. Po Mszy św. i nabożeństwie do św. Józefa Rzemieślnika założyciel Bractwa Więziennego i Stowarzyszenia Kolejarzy, a zarazem pątnik dziesięciu pielgrzymek, Henryk Turski, podzielił się refleksjami na temat dawnych pielgrzymek. Pensjonariuszki z Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu wspominały ze wzruszeniem pielgrzymkę do Sanktuarium w Mokrem po raz pierwszy zorganizowaną przez Bractwo Więzienne w 1992 r. Ksiądz Prałat barwnie przedstawił historię kościoła. Każdy mógł zobaczyć z bliska i dotknąć barokową monstrancję - dar króla polskiego Jana Kazimierza. Monstrancja ozdobiona figurkami św. Wojciecha, św. Stanisława i Matki Bożej z dzieciątkiem na półksiężycu jest dziełem złotniczym szkoły brodnickiej.
   W Roku Jubileuszowym parafianie upiększyli swoją świątynię nowymi witrażami przedstawiającymi bazylikę św. Piotra na Watykanie, Papieża Jana Pawła II, symbol Roku Jubileuszowego, bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, św. s. Faustynę Kowalską, Matkę Bożą Mokrzańską, św. brata Alberta i św. Maksymiliana Kolbego.

   Jako motto pielgrzymek do Matki Bożej służą nam słowa Jana Pawła II z 30 września 1979 r.: Zapragnąłem odbyć jeszcze jedną pielgrzymkę do sanktuarium Matki Chrystusa, Matki Kościoła, Królowej Pokoju. Niech to moje pragnienie was nie dziwi. Począwszy od najmłodszych lat w mym rodzinnym kraju przywykłem do pielgrzymowania do sanktuariów Panny Maryi. Odprawiałem takie pielgrzymki również jako biskup i kardynał.

   Helena Rykaczewska

   Dekanaty toruńskie

  • Michayland - fantastyczne miasto dzieciaków
   2 czerwca w par. pw. św. Michała Archanioła w Toruniu odbył się po raz siódmy Dzień Dziecka pn. Michayland - fantastyczne miasto dzieciaków. Zgromadził on ok. 7 tys. ludzi w parku na Przedmieściu Bydgoskim. Było ok. 40 stanowisk, przy których dzieci mogły się bawić. W tym dniu pokazy i atrakcje zgotowaly dzieciom m.in. policja, wojsko, saperzy. Rozdano ponad 1000 nagród. W Michaylandzie nie było przegranych. Na dwóch scenach wystąpiło 10 zespołów wokalno tanecznych. Dzieci miały pomalowane twarze i pokolorowane włosy przez wesołego fryzjera, mogły także zrobić sobie gipsową maskę, a talent plastyczny wykazać malując na asfalcie i rozwijanych planszach. Sportowcy grali w kosza, piłkę nożną lub skakali w dmuchanym zamku. Klauni na szczudłach rozdawali cukierki i lizaki, a na koniec dali pokaz ziania ogniem. Dzieci mogły pojeździć akumulatorowymi samochodzikami, a także na koniach i kucykach, zaś dla zmęczonych był tramwaj konny, który na co dzień wozi kuracjuszy po Ciechocinku. Było też coś dla rodziców - panie wizażystki pokazały, jak zrobić makijaż. Modelarnia, która działa przy tutejszym Oratorium wystrzeliła 15 rakiet, z których wysypywały się cukierki. Dzieci z Oratorium wystąpiły w widowisku ruchomych szachów; była to prawdziwa bitwa szachowa.

   Organizatorem Michaylandu był ks. Józef Gibała CSMA i pani Anna Lewandowska oraz wiele innych osób, które przez długi czas przygotowywały tę imprezę, którą sponsorowało ok. 30 firm z Torunia i okolic.

   Ks. Józef Gibała CSMA

   Wkrótce

  • Pielgrzymka Polskiego Związku Niewidomych
   We wtorek 3 lipca przybędą z pielgrzymką do Matki Bożej Bolesnej w Chełmnie niewidomi i słabo widzący, a także ich opiekuniowie. Matka Boża Chełmińska jest szczególna patronką ludzi pozbawionych wzroku, gdyż historia objawień i cudów zdziałanych tu za pośrednictwem Maryi rozpoczęła się od uzdrowienia niewidomego. Uprasza się serdecznie czcigodnych braci kapłanów o powiadomienie niewidomych i słabo widzących w swoich parafiach o pielgrzymce i ewentualna pomoc w jej organizacji.
   Początek uroczystości o godz. 9.30.
   Ks. Gerard Gromowski
   Diecezjalny Duszpasterz Niewidomych

   Pielgrzymki

  • Wypłyń na głębię
   Podczas tegorocznych wakacji Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej przygotowuje Ewangelizacyjną Szkołę Letnią, obejmującą 7 kursów formacyjnych, będących czasem pogłębienia wiary (wymiar duchowy, rekolekcyjny), poszerzenia i uzupełnienia wiedzy religijnej, a przede wszystkim czasem wsłuchiwania się w głos Chrystusa i wspólnego szukania nowych dróg dla Ewangelii, aby dotrzeć z nią do wszystkich pozostających na obrzeżach życia Kościoła. Formacja podczas kursów jest prowadzona według najnowszych metod, może także służyć katechetom na drodze awansu zawodowego. W tym roku formacja będzie odbywać się na kursach:
   • Dla animatorów i osób prowadzących (zakładających) wspólnoty, kurs pt.: Chłopiec z chlebami,
    27 - 29. 06, koszt noclegów i wyżywienia: 45 zł;
   • Dla księży, katechetów, liderów, animatorów, dla osób, które powinny mieć wizję i zapał św. Pawła (polecany dla członków rad parafialnych), kurs pt.: Sekret Pawła,
    30.06 - 5.07, koszt: 115 zł;
   • Dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoje życie liturgiczne, pierwszy, podstawowy kurs liturgii pt.: Melchizedek (polecany dla starszej służby liturgicznej, od 18 roku życia),
    06 - 11.07, koszt: 115 zł;
   • Dla wszystkich, którzy chcą poznawać Pismo Święte i odkrywać osobę Jezusa w Słowie Bożym, kurs pt.: Emaus,
    12 - 14.07, koszt: 45 zł;
   • Dla wszystkich, którzy chcą poznawać sposoby czytania i zapamiętywania Biblii, aby umiejętnie pracować ze Słowem Bożym, kurs pt.: Tymoteusz,
    14 - 15.07,
    koszt: 25 zł; (koszt udziału w obu kursach: Emaus i Tymoteusz wynosi 65 zł);
   • Dla pragnących poznawać Jezusa na kartach Ewangelii, kurs pt.: Jezus według czterech ewangelistów,
    16 - 21.07, koszt: 115 zł;
   • Dla tych, którzy chcą poznawać historię zbawienia i odnajdywać swoje miejsce w tej historii, kurs pt.: Historia zbawienia,
    23 - 29.07, koszt: 140 zł.
   Wszystkie kursy odbędą się w Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II przy ul. Św. Józefa w Toruniu i rozpoczną się o godz. 18.00 (kurs Tymoteusz rozpocznie się o godz.15.00)

   Biuro Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej
   ul. Św. Józefa 23/35, 87 - 100 Toruń
   tel. (056)662 31 43
   e-mail: sne@torun.pl

   Monika M. Czepek
   wicedyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej rejonu brodnickiego

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl