GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 34(349)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 26 VIII 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Nieznane fakty z wizytacji Prymasa Tysiąlecia na Podgórzu - Tadeusz Zakrzewski
 • U stóp Matki Bożej Częstochowskiej - o. Leszek Gołębiewski SJ
 • Stolica Apostolska wobec wojny polsko-bolszewickiej i postanowień traktatu ryskiego
  - Ks. Józef Dębiński
 • Wytropić Tropie - Beata i Tomasz Strużanowscy
 • Z Maryją przez Ziemię Świętą - Krystyna Krzysiak
 • Kronika opracowana przez Helenę Maniakowską

   Dekanat Grudziądz

  • Stowarzyszenie Kolejarzy działa...

   W połowie lipca Stowarzyszenie Kolejarzy im. św. Józefa w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu, zorganizowało pielgrzymkę do sanktuariów w Swarzewie i Sianowie.
   W Swarzewie pielgrzymi nawiedzili sanktuarium Królowej Polskiego Morza. W głównym ołtarzu znajduje się cudowna figura Matki Bożej Swarzewskiej. Rzeźba z drewna lipowego, wykonana przez nieznanego artystę, pochodzi z XV w. Kult Matki Bożej Swarzewskiej sięga czasów przedreformacyjnych. Przez Kaszubów nazwana została Gwiazdą morza. Jak podają dokumenty, za przyczyną Matki Bożej dokonywały się liczne uzdrowienia chorych. Rybacy ocaleni z niebezpiecznych sztormów w latach 1877-1880 r. wznieśli jako dziękczynienie Matce Bożej ten kościół. Uroczystej koronacji, która odbyła się 8 września 1937 r., dokonał bp Stanisław Okoniewski.
   Grudziądzcy pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., którą odprawił ks. Jan Waśkowski. Następnie udali się do kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sianowie, gdzie opiekę nad wiernymi roztacza Matka Boża Sianowska - Królowa Kaszub. Gotycka figura z drewna lipowego słynie łaskami. Przedstawia Madonnę w złocistej szacie w pozycji siedzącej. Maryja trzyma Dzieciątko Jezus w lewej ręce. Wyraz twarzy Matki Bożej i Jej Syna, pełen dobroci i miłości, jakby gwarantuje, że nikt nie odejdzie od Nich smutny lub niepocieszony. Podczas pożaru kościoła w 1480 r. ocalała tylko właśnie ta figura. Uznano to za cudowny fakt. Uroczystej koronacji Figury dokonał 4 września 1966 r. bp Kazimierz Kowalski. Matka Boża jest szczególnie ukochana przez młodzież, która poleca się Jej opiece przed zawarciem sakramentu małżeństwa.
   W drodze powrotnej do Grudziądza pielgrzymi nawiedzili sanktuarium maryjne w Piasecznie, najstarsze miejsce objawień Matki Bożej na Pomorzu (miały one miejsce w latach w latach 1378-79.

   H. Turski

   Dekanaty toruńskie

  • Jezuickie Dni Młodzieży

   W dniach 14 - 21 lipca młodzież z duszpasterstw akademickich oraz IV klas szkół średnich zgromadziła się w Świętej Lipce na Jezuickich Dniach Młodzieży. Uczestnikom zaproponowano liczne warsztaty: biblijne, DKF, dziennikarskie, informacji o sektach, literackie, małżeńskie, medialne, misyjne, modlitewno-medytacyjne, moralne, muzyczne, plastyczne, powołaniowe, psychologiczne i teatralne. Oto tematy spotkań w poszczególne dni: Skąd i po co Kościół?, Czy osobista relacja z Bogiem wystarczy?, Święty Kościół grzesznych ludzi, Czym chcemy być?, Czy Kościół jest własnością księży?, Kościół i świat, Jak mądrze kochać swój Kościół?. Młodzież uczestniczyła też w koncertach, medytacjach i Eucharystii. Nie zabrakło też czasu na kąpiel w jeziorze, spacery i długie rozmowy przy ognisku.
   Były to drugie Jezuickie Dni Młodzieży organizowane w pięknie położonym wśród jezior i lasów sanktuarium Matki Bożej, o które pieczołowicie dbają ojcowie jezuici. Jezuickie Dni Młodzieży to święto wszystkich, którym duchowość świętego Ignacego z Loyoli jest bardzo bliska. Spotkanie przyniosło doświadczenie miłości Bożej i przyjaźni drugiego człowieka.

   hm

  • Święto Policji

   Nawiązując do tradycji II Rzeczypospolitej 24 lipca obchodzimy święto policji. Tegoroczne uroczystości odbyły się 24 lipca w Grudziądzu, a dzień później w Toruniu, w siedzibie komendy miejskiej. Tutaj nastąpiło nadanie nagród i awansów zasłużonym policjantom.
   Obie uroczystości poprzedziła Msza św., sprawowana w niedzielę 22 lipca o godz. 12.15 w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Podgórnej. Celebrowana była przez bp Józefa Szamockiego, w koncelebrze obecni byli także kapelan policji, ks. Stanisław Kardasz i ks. płk Zenon Pawelak z kościoła garnizonowego w Toruniu, a wśród gości znalazł się m.in. ks. Mikołaj Hajduczenia, proboszcz parafii prawosławnej w Toruniu. Policjanci przybyli w towarzystwie rodzin, byli też emerytowani policjanci i przedstawiciele straży pożarnej.
   W słowie skierowanym do wiernych bp J. Szamocki mówił o powołaniu do służby drugiemu człowiekowi. Jaki sens ma życie w służbie drugiemu człowiekowi? Sens nadaje odniesienie naszej służby do Boga. Jezus, służąc człowiekowi, oddał życie za człowieka. Związanie człowieka z materią prowadzi do zguby, o tym mówi wiele przykładów z naszego życia, a najpełniejszy wyraz dają temu kroniki policyjne. Musimy tak żyć, aby w swojej służbie nie zagubić człowieka, a tym samym Boga. Biskup Józef przypomniał słowa Ojca Świętego: Najpierw być, potem posiadać. Trzeba przede wszystkim odkryć istotę swojego powołania. Zakorzenienie w kontemplacji i modlitwie jest konieczne dla zrozumienia swego powołania, i właściwego wypełnienia służby. Nie można zagubić się w codziennej krzątaninie jak ewangeliczna Marta.
   Na zakończenie Mszy św. komendant policji Andrzej Fiałek w krótkim przemówieniu podziękował obecnym za przybycie. Swojej obecnej na Mszy św. mamie oraz wszystkim przybyłym matkom, żonom i dzieciom podziękował za wsparcie i pomoc w codziennej służbie.

   hm

  • Pomoc powodzianom

   Mieszkańcy Torunia i okolic odpowiedzieli na potrzeby ludzi poszkodowanych w powodzi, szczególnie na południowych terenach Polski. Dzięki pomocy płynącej z Caritas i innych organizacji humanitarnych powodzianom zostały przekazane setki ton żywności, odzieży, środków czystości, artykułów higienicznych i wody pitnej.
   Na uwagę zasługuje też pomoc rolników. I tak np. rolnicy z gminy Dębowa Łąka i parafii Bierzgłowo przekazali powodzianom kilkadziesiąt ton zboża i ziemniaków. Pomoc taka przewidziana jest też we wrześniu. Producent obuwia z Grudziądza, Mirosław Garbacz, podarował 800 par butów dla potrzebujących. Pomoc udzielana też była w postaci konkretnej pracy, podjętej przez grudziądzkich harcerzy. Zaopatrzeni przez grudziądzką Caritas w rękawice gumowe i płaszcze przeciwchemiczne, dzielnie dawali radę w tej trudnej pracy na zalanych terenach w Sokolnikach w gminie Gorzyce, najbardziej dotkniętej powodzią i we wsi Orliska.
   W całej diecezji Caritas zebrała 360 tys. zł na pomoc powodzianom. Dodatkowo przekaże odzież, środki czystości i żywność. Pomoc taka będzie jeszcze przekazywana, ale może być realizowana tylko dzięki ofiarności wiernych. Podajemy więc numer konta:

   Toruńskie Centrum Caritas - PKO BP I/0 Centrum w Warszawie
   90-10201013-122640130 z dopiskiem Kataklizm w Polsce.

   Wkrótce

  • Szkoła liderów

   Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej zaprasza na cykl szkoleń pt. Szkoła liderów" które prowadzi Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Aruppe z Gdyni. Centrum jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej dn. 23 listopada 1999 r. Dla słuchaczy kursu będących nauczycielami, szkolenie może być sposobnością do podniesienia kwalifikacji zawodowych.
   Program szkolenia obejmuje następujące tematy: uczestnictwo w mediach, komunikacja międzyludzka, animacja małej grupy, subkultury młodzieżowe, aktywowanie ludzi w grupie i motywowanie do wspólnej pracy, etapy rozwoju grupy oraz kontakt i współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, budowanie wspólnoty i wspólna wizja, style liderowania i podejmowania decyzji w grupie.
   Szkolenie będzie prowadzone w Toruniu i w Grudziądzu. W Toruniu w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej 22 raz w miesiącu, w soboty w godz. 9.00-12.00, 14.00-17.00, obejmuje 9 spotkań i odbywa się w następujących terminach:
   - 13 października - inauguracja,
   - 10 listopada, 15 grudnia, 12 stycznia, 9 lutego, 16 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca.
   W Grudziądzu w niedzielę, w Centrum Caritas przy ul. Klasztornej 6, w tym samym wymiarze godzin, w następujących terminach:
   14 października, 11 listopada, 16 grudnia, 13 stycznia, 10 lutego, 17 marca, 14 kwietnia, 12 maja, 9 czerwca.
   Zaproszenie kierujemy do członków Akcji Katolickiej oraz innych ruchów i stowarzyszeń kościelnych, samorządowców, społeczników, nauczycieli, członków rad parafialnych, ludzi zainteresowanych społecznym wymiarem wiary. Szkolenie jest bezpłatne.
   Zgłoszenia należy przesyłać do 8 października 2001 r. pod adresem: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, ul. Łazienna 22, 87-100 Toruń; w zgłoszeniu należy podać adres zwrotny, parafię i stowarzyszenie, do którego należymy, ewentualnie pełnioną funkcję lub zawód.
   Cele szkolenia: nabycie umiejętności prowadzenia małej grupy, posługiwania się mediami, motywowania do wspólnej pracy, aktywizowania ludzi w grupie, budowania wspólnoty, podejmowania decyzji w grupie, style liderowania.

  • Festiwal Toruń - Muzyka i Architektura

   26 sierpnia (niedziela) o godz. 19.30, w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu wystąpi The Gdańsk Philharmonic Brass, w składzie: J. Szadowiak (trąbka, piccolo), A. Szafraniec (trąbka, flugelhorn), M. Merchel (waltornia), T. Kassak (puzon)
   W programie: Norminger - Taniec polski, A. Banchieri - Two Canzonas La Feliciana, La Organistina Bella, S. Scheidt - Canzona Bergamasca, J.S.Bach - March, Chorale and Bourree, G. F. Haendel - Fragmenty z Feuerwerksmusik i Wassermusik, R. Twardowski - Musica da Chiesa, C. Debussy - Clair de Lune, Zbigniew Pniewski - 2 tańce stylizowane, W. Kilar - Polonez z filmu Pan Tadeusz, T. Kassak - 3 melodie

  • Jesienne Powroty 2001

   Zarząd i Rada Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapraszają na VII Zjazd Absolwentów UMK - Jesienne Powroty 2001 organizowany w dniach 8-9 września. Zjazd rozpoczyna się Mszą św. w intencji absolwentów w kościele akadmickim przy Rynku Staromiejskim o godz. 9.00. Następnie złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. O godz. 10.30 uroczyste otwarcie Zjazdu w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Gagarina 15. Godz. 11.00 - otwarcie Walnego Zebrania. O godz. 14.00 - obiad w stołówce uniwersyteckiej nr 2 na Bielanach przy ul. Gagarina 37. Bal Absolwentów w foyer Auli UMK o godz. 19.00. Informacji udziela biuro Stowarzyszenia Absolwentów UMK przy ul. Gagarina 5, tel. (056) 6114757, fax (056) 6114756.

   hm

  • Zaproszenia na pielgrzymki

   Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę w sobotę i niedzielę 15-16 września. Program wspólny pielgrzymki rozpocznie się około godz. 18.00 w sobotę i potrwa do południa w niedzielę.
   Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę w sobotę i niedzielę 22-23 września. Program wspólny pielgrzymki rozpocznie się w sobotę Mszą św. o godz. 15.00, a zakończy uroczystą koncelebrą o godz. 11.00 w niedzielę.
   Zarząd Diecezjalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej zaprasza członków Kół Parafialnych:
   - na rekolekcje formacyjne w dniach 7-9 września (początek o godz. 18.00), które odbędą się w Zamku Bierzgłowskim. Zgłoszenia prosimy przekazywać do Zarządu Diecezjalnego SRK DT
   - na wykłady wtorkowe do Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II, ul. Łazienna 22. Wykłady zainaugurowane zostaną 18 września Mszą św. o godz. 18.00, a następnie odbędzie się wykład o. prof. dr. Karola Meissnera. Kolejne wykłady odbędą się: 16 października - ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, 20 listopada - dr Leszek Zygner, 16 grudnia - ks. mgr Józef Nowakowski. Początek wykładów o godz. 18.00.

   Ks. Józef Nowakowski
   Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

  • Zaproszenie

   Zarząd Regionu Toruńskiego NSZZ Solidarność w Toruniu zaprasza na Mszę św., która zostanie odprawiona w 21. Rocznicę Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia 2001 r. o godz. 18.00 w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu.

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl