GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 40(355)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 07 X 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Pan Bóg nam pobłogosławił - ziemia plon wydała - Michał Wesołowski
 • Pierwszy zjazd uczennic toruńskiek Królówki - Halina Klemp
 • Dopóki żyjemy, jest nadzieja - Helena Maniakowska
 • In memoriam dr hab. Krystyny Zielińskiej-Melkowskiej - Jan Pakulski
 • Chór katedralny z wizytą na Białorusi - Jerzy Adamiak, Mariusz Lewczyk
 • Kronika opracowana przez Helenę Maniakowską

  • Rekolekcje SRK
   (45kB)

   W dniach 7-9 września w Zamku Bierzgłowskim odbywały się rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej. Wzięło w nich udział 28 osób z prezesem Zarządu Diecezjalnego SRK, Józefem Mielcarkiem, prezesem Oddziału Toruńskiego SRK, Marią Major, członkami obu zarządów, prezesami i członkami z kół SRK w parafiach: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa, Matki Boskiej Zwycięskiej, Podwyższenia Świętego Krzyża, z parafii w Czerniewicach i na Rudaku oraz z nowo powołanego koła w Brodnicy, nad którym opiekę sprawuje ks. Marek Wysocki. Całość przygotował w oparciu o fragmenty dotyczące rodziny z dokumentów Synodu Plenarnego i Listu Apostolskiego Ojca Świętego Nuovo Millenio Ineunte i prowadził metodą warsztatową asystent diecezjalny SRK, ks. prał. Józef Nowakowski.
   Podczas rekolekcji dyskutowaliśmy, jak współczesna rodzina winna wypełniać dzisiaj swoje apostolstwo, jak pielęgnować wartości chrześcijańskie, jak prowadzić do Boga nasze dzieci. Myśleliśmy nad sposobami uaktywniania rodziców w samorządach szkolnych. Ustosunkowywaliśmy się do współczesnych problemów społecznych. Rekolekcje zakończyliśmy propozycjami dalszych działań. Spotkanie zasiało w nas ziarno do pracy w naszych parafiach. Prosiliśmy Pana żniwa, aby nie zabrakło robotników.
   W sobotni wieczór do naszej zamkowej pustelni przybyli przedstawiciele parafii Miłosierdzia Bożego z ks. kan. Stanisławem Majewskim na czele. Odwiedził nas także asystent Oddziału Rejonowego SRK w Toruniu ks. kan. Leon Ulatowski. Wieczorem spotkaliśmy się przy ognisku, słuchając słów skierowanych do nas przez kapłanów, były też śpiewy, muzyka i wiersze dla ducha oraz pieczone kiełbaski dla ciała.

   Lidia Celmer

   Dekanat Bierzgłowo

  • Żywe spotkanie z historią

   1 września w Dąbrowie Chełmińskiej z okazji 62. rocznicy wybuchu II wojny światowej i powstania Podziemnego Państwa Polskiego zostały zorganizowane uroczystości, wspólnie z Urzędem Gminy i Kołem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Rozpoczęto Mszą św. w kościele w intencji poległych i pomordowanych mieszkańców gminy i okolicznych wsi, którą celebrował ks. Daniel Milewski i ks. prob. Tadeusz Myszk. Następnie poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej i kombatantów oraz licznie przybyli goście i wierni przemaszerowali pod obelisk upamiętniający poległych i pomordowanych w walce o wolność Ojczyzny. Po złożeniu wieńców i kwiatów pod pomnikiem, okolicznościowe przemówienie do zebranych wygłosił prezes koła Jan Wielgosz, który wspomniał wydarzenia z tamtych lat. Uroczystość była przypomnieniem mieszkańcom gminy Dąbrowa Chełmińska i pobliskim miejscowościom, że Polacy nawet w dniach klęski nie zrezygnowali z walki o wolność Ojczyzny i mimo olbrzymich ofiar prowadzili ją do zwycięstwa. Uroczystość zakończyła się wspólnym spotkaniem przy herbacie i ciastkach, przygotowanym przez kombatantkę Jadwigę Śliwińską z Czemlewa.

   Aleksander Fałczyk
   Były żołnierz AK korpusu
   Jodła Radomsko-Kieleckiego

   Dekanaty toruńskie

  • Kapituła wyborcza we Wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

   8 września, w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, patronki Zakonu Serafickiego, we wspólnocie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działającej przy parafii Chrystusa Króla w Toruniu, skupiającej franciszkanów świeckich ze wszystkich parafii, odbyła się kolejna kapituła. Przeprowadziły ją władze regionu gdańskiego, do którego toruńska wspólnota administracyjnie przynależy, w osobach: o. Jonasza Krefta, asystenta regionalnego i s. Teresy Sobol. Kapituła odbywała się w obecności gospodarza parafii ks. prob. Józefa Witkowskiego i asystentów oraz opiekunów miejscowych: ks. Wojciecha Miszewskiego, ks. Pawła Figurskiego i ks. Stanisława Hermana, nowo mianowanego opiekuna wspólnoty. Po wezwaniu pomocy Ducha Świętego uczestnicy obrad wysłuchali sprawozdań ustępujących władz, którym jednogłośnie udzielono absolutorium. Wybrano nową przełożoną zakonu - s. Marię Grajewską oraz radę. Po wyborach odbyła się agapa, podczas której w serdecznej atmosferze planowano pracę na niwie Pańskiej na następne 3 lata.
   Nowej przełożonej i całej radzie życzymy dużo darów Ducha Świętego i wiernego kroczenia śladami św. Franciszka, by głosić Ewangelię Miłości w naszym lokalnym Kościele. Serdecznie zapraszamy chętnych do wspólnoty i prosimy o wsparcie modlitewne.

   Jadwiga Stempa
   mistrzyni formacji FZS

  • Wspomnienie 62. rocznicy aresztowania bł. ks. St. W. Frelichowskiego
   (42kB)

   12 września po raz trzeci uroczyście wspominano aresztowanie ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w dniach 11-13 września 1939 r. Uroczystość obchodzono w sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. W bieżącym roku akcentem szczególnym był koncert Orkiestry Dętej ZHP, Szczepu Harcerzy im. St. Moniuszki przy Tczewskim Centrum Kultury. Ponieważ dzień koncertu zbiegł się z rozpoczęciem roku harcerskiego Hufca Toruńskiego ZHP, orkiestra przeprowadziła harcerzy zebranych przy X Liceum Ogólnokształcącym przez ulice Starego Miasta do sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przy pięknej słonecznej pogodzie, pochód zgromadził na trasie tłumy dzieci i dorosłych. W kościele Wniebowzięcia NMP ks. prał. Józef Nowakowski powitał harcerki i harcerzy ZHP, ZHR i Harcerstwa Polskiego HP z Torunia oraz Kręgów Starszoharcerskich z całego województwa. Orkiestra wykonała wiele ulubionych, dawnych i współczesnych melodii znanych kompozytorów. Po pięknej wiązance melodii harcerskich hm Jaromir Durczewski, komendant Hufca Toruńskiego wygłosił okolicznościową gawędę wspominając przesłanie ostatniego kapelana Chorągwi Pomorskiej, bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. W gawędzie mówił też o ideałach harcerskich wobec zbliżającej się w przyszłym roku 85. rocznicy struktur harcerskich w Toruniu.
   Na zakończenie bp Józef Szamocki, dziękując orkiestrze, wskazał na pogłębienie zrozumienia harcerskich ideałów przez zadumę wywołaną piękną muzyką powstałą z mistrzowskiej współpracy dyrygenta i młodych muzyków. Widać, że doskonalszy mistrz może rozwijać wychowanków. Tak rozumiał też pracę harcerską bł. ks. Stefan, który wciąż przypominał, że żyjąc osobiście ideałami harcerskimi, może ich od innych oczekiwać i wymagać. Dobrze i pięknie byłoby, byśmy osobiście spróbowali tej pracy w oparciu o Pamiętnik bł. ks. Stefana.

   Ks. Józef Nowakowski

  • Pamięci ofiar 17 września 1939 r.

   17 września w 62 rocznicę najazdu Związku Sowieckiego na Polskę w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu została odprawiona Msza św. za spokój dusz tych, którzy utracili życie w tamtym czasie. W prezbiterium ustawiło się sześć pocztów sztandarowych. Wśród obecnych znaleźli się m.in. harcerze i przedstawiciele władz miejskich Torunia z prezydentem Wojciechem Grochowskim na czele. Mszę św. celebrował ks. prał. Józef Nowakowski. W homilii nawiązał on do tych historycznych wydarzeń. Wskazał na przyczyny, które wynikały z odrzucenia Boga. Nawiązał do tragedii w Stanach Zjednoczonych.
   Po Mszy św. zebrani złożyli wieńce i kwiaty pod tablicą pamiątkową w krużganku kościoła, poświęconą pamięci zmarłych i zaginionych na Wschodzie, następnie zaś przemaszerowali przez miasto pod pomnik przy Alei Jana Pawła II, upamiętniający represjonowanych i pomordowanych w latach terroru stalinowskiego.
   Nie zapomnijmy, że 17 września 1939 r. armia sowiecka wtargnęła na ziemie polskie wypełniając postanowienia sojuszu z hitlerowskimi Niemcami.
   Czerwonoarmiejcy byli przekonani, że wyzwalają uciemiężony lud polski spod władzy panów. Zaczęły się aresztowania i wywózki na Daleki Wschód. Wielu wywiezionych pozostało na nieludzkiej ziemi na zawsze i nie z własnego wyboru. Była to krwawa zemsta komunistycznego Związku Sowieckiego za przerwanie mu marszu na zachód Europy w sierpniu 1920 r.

   Halina Klemp

   Wkrótce

  • IX Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej

   20 października 2001 roku odbędzie się IX Diecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej Kowalewo Pomorskie 2001 pod Honorowym Patronatem Biskupa Toruńskiego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Motto tegorocznego Festiwalu: Idźmy z nadzieją w przyszłość (Jan Paweł II: Nuovo Millennio Ineunte.).
   Festiwal rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00, w kościele parafialnym w Kowalewie Pomorskim. Przesłuchania konkursowe - w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Do konkursu festiwalowego mogą przystąpić zespoły wokalno-instrumentalne, schole i soliści (w dwóch kategoriach wiekowych od 6-12 lat i powyżej 12 lat). Repertuar obejmuje dwa dowolne utwory muzyczne treści religijnej, których czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w Festiwalu po nadesłaniu kaset z nagraniami utworów do dnia 28 września 2001 r. na adres:
   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Wolności 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie (bliższe informacje: tel. 056/ 6841174).

   Ks. Ryszard Kobierowski

  • Kurs Życia Rodziny

   Inauguracja Diecezjalnego Kursu Życia Rodziny odbędzie się w piątek 19 października w Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II (Toruń ul. Łazienna 22) o godz. 16.00. Rozpoczniemy Mszą św. Następnie odbędzie się wykład inauguracyjny.
   Kolejne zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9.00 - 15.00. W ciągu czterech semestrów planuje się 200 wykładów i 150 godzin ćwiczeń, które poprowadzą osoby z akademickim przygotowaniem. Koszt nauki ze względu na otrzymane dofinansowanie wyniesie 100 zł za cztery semestry. Zgłoszenia do 10 października przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej. Szczegółowe informacje można uzyskać od ks. Józefa Nowakowskiego, Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej tel. (0-56) 622-22-603, fax. (0-56) 62-11-078.

   jn

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl